Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЕкономічне обгрунтування обсягу та структури партій товарів, що закуповуються

Для успішної реалізації заходів з закупівель товарів підприємство має визначити оптимальну величину партії товарів, що закуповуються. Найбільш поширеним методом визначення оптимального розміру замовлення є розрахунок за допомогою формули Вільсона.

Формула розрахунку оптимального розміру замовлення була розроблена в 1915 році. З тих часів відбулися не принципові, але різноманітні її переробки, які викликані розвитком умов і можливостей для ведення бізнесу. В даний час використовуються різноманітні назви таких формул: EOQ (Economic Order Qitantity Model), економічний розмір замовлення, модель (або формула) Вільсона. Формула Вільсона - найбільш відомий і розповсюджений метод визначення оптимального розміру замовлення товарів.

При використанні формули Вільсона розрахунок оптимального розміру партії товару, що замовляється, виглядає таким чином:

 


де ОРЗ - оптимальний розмір замовлення партії товару, тис. грн; - обсяг товарів, що підлягає завезенню, тис. грн; К - витрати на розміщення

Оптимальним розміром замовлення слід вважати той обсяг закупівлі товарів, при якому сукупні витрати на розміщення і виконання замовлення по доставці товарів та зберігання придбаної партії товарів виявляються мінімальними.

Таким чином, критерій оптимальності обсягу закупівлі може бути виражений

де Всукупні - сукупні витрати на організацію і виконання замовлення по доставці товарів та зберігання партій товарів, що закуповуються; витрати на розміщення і виконання замовлення по доставці товарів, грн.; Взберіг - витрати зберігання партій товарів, що закупо­вуються, грн.

Витрати на розміщення і виконання замовлення та витрати на зберігання товарів залежать від розміру замовлення, але характер залежності кожної з цих статей витрат від обсягу замовлення різний.ОРЗ

Витрати на організацію і виконання замовлення при збільшенні розміру замовлення зменшуються в зв'язку з тим, що перевезення здійснюються більшими партіями та рідко.

Розмір витрат на розміщення і виконання замовлення по доставці товарів за певний період може бути визначений за такою формулою:

У вартість розміщення і виконання замовлення по доставці товарів входятьвитрати на:

- пошук постачальника (наприклад, відвідування виставок, ярмарок, постачальників тощо);

- ведення переговорів з постачальниками;

- оформлення і відправку замовлення (витрата часу менеджера із закупівель);

- відстеження транспортування (витрата часу менеджера із закупівлі, витрати на зв'язок);

- аналіз статистичної інформації щодо руху товарного запасу;

- оформлення претензій з якості;

- звірку документів;

- транспортування, якщо воно не включено у вартість товару;

- оплату транспортних тарифів сторонніх організацій;

- витрати на подачу транспорту та вантажно-розвантажувальні роботи;

- ведення рахунків постачальника та інші витрати [86, 68].

Витрати на зберігання товарів зростають прямо пропорційно

розміру замовлення (рис. 6.5.1) і при умові, що нова партія товару завозиться відразу після того, як попередня повністю скінчиться, можуть бути визначені за формулою:

(5.8)

При визначенні витрат на зберігання товарів слід врахувати такі статті:

- капітальні витрати або витрати на іммобілізацію коштів, вкладених в запаси (збитки від заморожування капіталу);

- витрати на оплату праці управлінського персоналу;

- основна і додаткова заробітна плата працівників складу та інших співробітників, які пов'язані з роботою складу;

- поточні витрати на утримання складу;

- вартість витрачених при прийманні матеріалів (ящики, коробки, гофротара, стрейч-плівка тощо);

- витрати на проведення технологічних операцій при зберіганні товарів (упакування, підсортування, переміщення та укладання на зберігання тощо);

- втрати від природного убутку;

- збитки від зниження споживчих якостей товару в результаті зберігання (псування, усушка, бій, втрата товарного вигляду тощо);

- вартість страхування тощо.

Як зазначалося вище, при додаванні витрат на розміщення і виконання замовлення та витрат на зберігання товару отримуємо сукупні витрати підприємства на проведення такого виду робіт. В графічному виразі (рис. 6.5.1) додавання графіків, що визначають витрати на розміщення та виконання замовлення по доставці товарів та витрати на зберігання товарів створює криву, яка відображає характер залежності сукупних витрат від розміру замовлення. Ця крива має точку, в якій сумарні витрати будуть мінімальні, а абсциса цієї точки дає визначення оптимального розміру замовлення.

При замовленні більшої партії товару, зменшується кількість операцій по розміщенню і виконанню замовлення, відтак знижуються відповідні витрати. В той же час, закупівля товарів великими партіями призведе до збільшення товарного запасу і витрат на його утримання. Отже, мета встановлення оптимального розміру закупівлі товару полягає у зменшенні вартості зберігання великих партій товару порівняно з розміщенням більшого розміру замовлення та мінімізації цих витрат.

Однак, при всій універсальності формули Вільсона, вона має обмеження для використання. Дану модель можна застосовувати тільки для одного виду товарів, причому рівень попиту на товар має бути постійним протягом планового періоду часу. Незмінними мають бути також інтервал часу між поставками та час доставки. Підприємства-покупці мають володіти належною матеріально-технічною базою для прийняття і розміщення на зберігання оптимального розміру замовлення, а постачальники готові відвантажувати товар у визначеному обсязі.

Незважаючи на наявні обмеження, які спрощують реальні бізнес- ситуації, для багатьох підприємств, особливо тих, які здійснюють продаж товарів повсякденного попиту, ця модель рекомендується для використання.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.