Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПромислової політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Промислової політики України

13.08.2010 № 407

 

ІНСТРУКЦІЯ

З СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

 

І. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. Інструкція з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств встановлює систему видимих та звукових сигналів для передачі наказів та вказівок , що стосуються руху поїздів та маневрової роботи, а також типи сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються.

2. Вимоги Інструкції з сигналізації обов’язкові для робітників промислових підприємств, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, що пов’язані з роботою залізничного транспорту

3. Виконання вимог сигналів, встановлених Інструкцією з сигналізації, забезпечує безперервністьта безпеку руху поїздів та маневрової роботи. Інструкція з сигналізації може бути змінена тільки розпорядженням Міністерства промислової політики.

4. Усі інструкції та інші вказівки, що відносяться до сигналізації на відомчому залізничному транспорті промислових підприємств, повинні відповідати вимогам цієї Інструкції.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Інструкція з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств (далі - Інструкція) розроблена відповідно Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств (далі - ПТЕ), затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 15.02.2010 № 70, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 237/17532, СНиП 2.05.07-91 «Сигнализация, централизация, блокировка (СЦБ) и связь» та ДСТУ 4183:2003 "Знаки колійні та сигнальні, що їх застосовують на залізничному транспорті. Загальні технічні умови". 

III. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

автоматичне блокування (АБ) - технічний засіб інтервального регулювання руху поїздів на міжстанційних перегонах за сигналами прохідних і локомотивних світлофорів;

блок-ділянка - частина міжстанційного перегону за умови автоблокування або автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, обмежена прохідними світлофорами (межами блок-ділянок) або прохідним світлофором (межею блок-ділянки) і станцією;

відкритий світлофор - світлофор, який має сигнальне показання, що дозволяє рух;

гальмовий шлях - відстань, яку проходить поїзд за час від моменту переводу ручки крана машиніста або крана екстреного гальмування в гальмове положення до повної зупинки. Гальмові путі розрізняються в залежності від виду гальмування (службове, повне службове та екстрене);

головні колії - колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило, не мають відхилень на стрілочних переводах;

дільниця колійного блокування - частина залізничної мережі, обладнана пристроями автоблокування або напівавтоматичного блокування;

закритий світлофор - світлофор, який має сигнальне показання, що забороняє рух;

контактна мережа - сукупність проводів, конструкцій та обладнання, що забезпечують передачу електричної енергії від тягових підстанцій до струмоприймачів електрорухомого складу;

локомотиви - електровози, тепловози та паровози;

маневровий состав - група вагонів, зчеплених між собою та з локомотивом, що проводить маневри;

нейтральна вставка - ділянка контактної підвіски між двома повітряними проміжками (ізолюючими сполученнями), на яких нормально відсутня напруга. Нейтральна вставка виконується так, що за проходження струмоприймачів електрорухомого складу забезпечується електрична ізоляція ділянок, які сполучаються;

особливі колійні знаки - покажчик номера стрілки, репери початку і кінця кругових кривих, початку та кінця перехідних кривих, прихованих споруд земляного полотна, найвищого горизонту вод і максимальної висоти хвилі;

повітряний проміжок - виконане на контактній мережі ізолююче спряження анкерних ділянок, яке розділяє контактну мережу на дві секції. При проходженні по повітряному проміжку струмоприймача електрорухомого складу відбувається електричне з'єднання секцій контактної мережі;

перегін - частина залізничної лінії, обмежена суміжними станціями, роз'їздами, обгінними пунктами або колійними постами;

переїзд - місце перехрещення залізничних колій на одному рівні з автомобільними дорогами або трамвайними коліями, обладнане необхідними пристроями;

підштовхувальний локомотив – локомотив у хвості поїзда; призначений для допомоги ведучому локомотиву на окремих перегонах або частині перегону;

під’їзна колія - залізнична колія незагального користування (зовнішня залізнична колія), призначена для перевезень вантажів підприємства та з'єднуюча станцію примикання загальної мережі з промисловою станцією, а при її відсутності – з вантажно-розвантажувальною колією або зі стрілочним переводом першого відгалуження внутрішніх залізничних колій.

поїзд - сформований і зчеплений состав вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що мають встановлені сигнали. Локомотиви без вагонів, моторні вагони та спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляються на перегін вважаються поїздом;

поїзні сигнали - сигнали, що застосовуються для означення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць;

сигнал - умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого подається певний наказ;

сигнальний знак - умовний видимий знак, за допомогою якого подається наказ або вказівка певній категорії працівників. До сигнальних знаків відносяться граничні стовпчики, знаки, що означають межі станції, місця подачі свистка, відключення і включення струму тощо. Сигнальні знаки бувають постійними і тимчасовими;

станція - роздільний пункт з колійним розвитком, що дозволяє проводити операції з приймання, відправлення, схрещення й обгону поїздів, а за умови розвинених колійних пристроїв - маневрову роботу з розформування та формування поїздів;

стрілка - частина стрілочного переводу, що складається з рамних рейок, вістряків та перевідного механізму. В разі наявності хрестовин з рухомим осердям у поняття стрілки входить і хрестовина;

черговий по станції - змінний помічник начальника станції, який одноосібно розпоряджається прийманням, відправленням і пропусканням поїздів, а також іншими переміщеннями рухомого складу на головних та приймально-відправних коліях станції (а де немає маневрового диспетчера - і на інших коліях).

 

IV. СИГНАЛИ

4.1. Сигнали служать для забезпечення безпеки руху, а також чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи.

За засобом сприйняття сигнали підрозділяються на видимі та звукові..

4.2. Видимі сигнали виражаються кольором, формою, положенням і числом сигнальних показань. Для подання видимих сигналів служать сигнальні прилади – світлофори, диски, щити, ліхтарі, прапорці, сигнальні покажчики та сигнальні знаки.

Видимі сигнали за часом їх застосування підрозділяються на:

денні, що подаються у світлий час доби;

для подання таких сигналів служать диски, щити, прапорці та сигнальні покажчики (стрілочні, колійного загородження);

нічні, що подаються в темний час доби;

такими служать вогні визначених кольорів у ручних і поїзних ліхтарях, ліхтарях на жердинах і сигнальних покажчиках.

Нічні сигнали повинні застосовуватись і в денний час під час туману, заметілі та інших несприятливих умов, коли видимість денних сигналів зупинки менше довжини гальмової путі, визначеної для даного місця при повному службовому гальмуванні, а сигналів зменшення швидкості та маневрових сигналів – менше 200 м;

цілодобові, що подаються однаково в світлий і темний час доби;

такими сигналами служать вогні світлофорів визначених кольорів, маршрутні та інші світлові покажчики, квадратні щити жовтого кольору (зворотна сторона зеленого кольору), червоні диски із світловідбивачем для позначення хвоста поїзда, сигнальні покажчики та знаки.

У тунелях застосовуються тільки нічні або цілодобові сигнали.

4.3. Звукові сигнали передаються числом і сполученням звуків різної тривалості.

Значення їх вдень і вночі одне і те саме.

Для подання звукових сигналів служать свистки локомотивів, спеціального самохідного рухомого складу, ручні свистки, духові ріжки, сирени, гудки тощо.

4.4. При поїзній та маневровій роботі, ремонтних роботах на об’єктах залізничного транспорту підприємств вимоги видимих (ручних) та звукових сигналів можуть доповнюватися вказівками, що передаються з використанням радіозв’язку та двохстороннього паркового зв’язку.

 

V. Постійні сигнали

Світлофори

1.1. Постійні сигнали поділяються на основні та попереджувальні. Попереджувальні сигнали завчасно вказують на показання основних сигналів.

1.2. До постійних сигналів відносяться світлофори, які за призначенням підрозділяються на:

вхідні– що дозволяють або забороняють поїзду прямувати з перегону на станцію;

вихідні– що дозволяють або забороняють поїзду відправлятися зі станції на перегін;

маршрутні– що дозволяють або забороняють поїзду проїжджати із одного району станції до іншого;

прохідні– що дозволяють або забороняють поїзду проїжджати з однієї блок-ділянки (між постового перегону) на іншу

прикриття– для огородження місць перехрещень залізничних колій на одному рівні іншими залізничними коліями, з автомобільними шляхами, а також з трамвайними коліями;

загороджувальні– що вимагають зупинки в разі небезпеки для руху, що виникла на переїздах, великих штучних спорудах і обвальних місцях. а також у разі огородження составів для огляду, ремонту та очищенню вагонів на станційних коліях;

попереджувальні – що попереджають про показання основного світлофору (вхідного, прохідного, загороджувального і прикриття);

повторювальні – для повідомлення про показання вихідного, маршрутного, в’їзного (виїзного), технологічного, гіркового або маневрового світлофорів, що дозволяють рух, коли за місцевими умовами видимість основного світлофора не забезпечується;

маневрові – що дозволяють чи забороняють проведення маневрів;

гіркові -що дозволяють чи забороняють розпуск вагонів з сортувальної гірки;

в’їзні (виїзні) - що дозволяють або забороняють в’їзд (виїзд) рухомого складу із виробничих приміщень;

технологічні- що дозволяють або забороняють подачу або забирання рухомого складу при обслуговуванні технологічних об’єктів (вагоноперекидачів, приймальних пристроїв, вагонних ваг, пристроїв для відновлення сипучості вантажів, зливно-наливних пристроїв тощо), де необхідні вказівки машиністу локомотива, спеціального самохідного рухомого складу по зміні напрямку руху, для зупинки рухомого складу в точно визначеному місці.

Один світлофор може поєднувати декілька призначень: вхідний та вихідний, вихідний та маневровий, вихідний та маршрутний, вхідний та маневровий тощо.

1.3. Світлофори підрозділяються на щоглові, карликові і такі, що встановлюються на містках і консолях, стінах виробничих приміщень та інших спорудах в залежності від місцевих умов.

На світлофорах застосовуються сигнальні вогні: такі, що нормально горять, нормально не горять (на загороджувальних та попереджувальних до них, а також повторювальних), не мигають та мигають (періодично загоряються і гаснуть).

Прохідні світлофори автоблокування позначаються цифрами, а решта – літерами або літерами з цифрами.

1.4. Основні значення сигналів, що подаються світлофорами (незалежно від місця встановлення та призначення їх), такі:

один зелений вогонь – "Дозволяється рух із встановленою швидкістю";

один жовтий огонь – "Дозволяється рух з готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий";

два жовтих вогні – "Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю та готовністю зупинитися біля наступного світлофора; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу";

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор".

Застосування перелічених сигналів на світлофорах різного призначення передбачається у відповідних пунктах цієї Інструкції.

Порядок застосування цих сигналів в інших випадках, не передбачених цією Інструкцією, з дотриманням їхнього сигнального значення визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

1.5. На підприємствах, де діє двозначна система сигналізації, показання вхідних, вихідних, маршрутних та прохідних світлофорів визначається керівником підрозділу залізничного транспорту підприємства.

 

Вхідні світлофори

2.1. Вхідними світлофорами подаються сигнали:

один зелений вогонь – "Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з встановленою швидкістю; наступний світлофор (маршрутний або вихідний) відкритий" (рис. 5.1);

Рис. 5.1

один жовтий вогонь – "Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з готовністю зупинитися; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) закритий" (рис. 5.2,а);

Рис. 5.2, а

два жовтих вогні – "Дозволяється поїзду прямувати на станцію із зменшеною швидкістю на бокову колію та готовністю зупинитися, наступний світлофор закритий" (рис. 5.2, б);

Рис. 5.2, б

 

 

один місячно-білий вогонь – "Дозволяється поїзду при погаслих основних вогнях світлофора прямувати на станцію до першого побіжного маневрового світлофора з подальшим рухом маневровим порядком на частково зайняту колію або до технологічного об’єкту з особою пильністю і готовністю зупинитися" (рис. 5.3);

 

 

Рис. 5.3

 

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор" (рис. 5.4).

Рис. 5.4

 

 

2.2. Запрошувальний сигнал – один місячно-білий мигаючий вогонь – дозволяє поїзду проїхати світлофор з червоним вогнем (чи погаслим) і продовжувати рух на колію приймання до світлофора (або до граничного стовпчика при прийманні на колію без вихідного світлофора) із швидкістю не більше 15 км/год з особливою пильністю і готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху (рис. 5.5).

 

Рис. 5.5

 

Запрошувальний сигнал застосовується на вхідних, а також маршрутних і вихідних (крім групових) світлофорах.

Відправлення по запрошувальному сигналу вихідного світлофора дозволяється тільки по правильній колії двоколійного перегону, обладнаного автоблокуванням.

На станціях, де не проводиться приймання поїздів на частково зайняті колії чи до технологічних об’єктів виробництва, надалі до перебудови можуть застосовуватися на вхідних світлофорах немигаючі запрошувальні сигнали.

Вихідні світлофори

 

3.1. Вихідними світлофорами на ділянках, обладнаних автоблокуванням, подаються сигнали:

один зелений вогонь – "Дозволяється поїзду відправитися зі станції та прямувати із встановленою швидкістю; попереду вільні дві чи більше блок-ділянки" (рис. 5.6, а);

один жовтий вогонь – "Дозволяється поїзду відправитися зі станції та прямувати з готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий"

(рис. 5.6, б);

два жовтих вогні – "Дозволяється поїзду відправитися зі станції із зниженою швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор закритий" (рис. 5.6, д);

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор" (рис. 5.6, в, г).

За наявності відгалуження, обладнаного колійним блокуванням; а також для позначення колії, на яку відправляється поїзд, на багатоколійних ділянках, обладнаних колійним блокуванням; і на двоколійних ділянках, обладнаних двостороннім автоблокуванням; на станціях, що мають вихідні світлофори, за наявності відгалуження, не обладнаного колійним блокуванням (для зазначення готовності маршруту відправлення на відгалуження), – вихідні світлофори можуть доповнюватися відповідними показаннями, значення яких встановлюються місцевою інструкцією та вказуються в технічно-розпорядчому акті станції.

 

Рис. 5.6 (а, б, в, г, д)

 

3.2. Вихідними світлофорами на ділянках, обладнаних напівавтоматичним блокуванням, подаються сигнали:

один зелений вогонь – "Дозволяється поїзду відправитися зі станції та прямувати із встановленою швидкістю; перегін до наступної станції вільний";

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор".

 

Маршрутні світлофори

4.1. Маршрутними світлофорами подаються сигнали:

один зелений вогонь – "Дозволяється рух із встановленою швидкістю; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий";

один жовтий вогонь – "Дозволяється рух з готовністю зупинитися; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) закритий";

два жовтих вогні – "Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю та готовністю зупинитися на станції; поїзд прямує на бокову колію; наступний світлофор закритий";

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор".

 

Прохідні світлофори

5.1. Прохідними світлофорами на ділянках, обладнаних автоблокуванням, подаються сигнали :

один зелений вогонь – "Дозволяється рух із встановленою швидкістю; попереду вільні два або більше блок-ділянки" (рис. 5.7);

один жовтий вогонь – "Дозволяється рух з готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий" (рис. 5.8);

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор" (рис. 5.9).

Прохідними світлофорами на ділянках, обладнаних напівавтоматичним блокуванням, подаються сигнали :

один зелений вогонь – “Дозволяється рух із встановленою швидкістю; перегін до наступної станції (колійного поста) вільний” (рис. 5.10);

 

Рис. 5.7 Рис. 5.8 Рис. 5.9

 

один червоний вогонь –"Стій! Забороняється проїжджати світлофор” (рис.5.11).

Маневрові світлофори

 

9.1. Маневровими світлофорами подаються сигнали:

один місячно-білий вогонь – “Дозволяється рух маневровому составу” (рис. 5.21);

один синій вогонь – “Стій! Забороняється маневровому составу проїжджати світлофор” (рис. 5.22).

 

 

Рис. 5.21 Рис. 5.22

 

На станціях з електричною централізацією стрілок і сигналів на маневрових світлофорах у необхідних випадках може застосовуватися сигнал два місячно-білих вогні – “Дозволяється рух маневровому составу до наступного світлофора; колія, що огороджується цим світлофором, вільна".

Дозвіл на маневрові переміщення може подаватися вхідними, вихідними і маршрутними світлофорами одним місячно-білим вогнем при погашеному червоному вогні.

На станціях одноколійних ліній, а також двоколійних, обладнаних автоматичним блокуванням для двостороннього руху, на маневровому світлофорі, розташованому на щоглі вхідного світлофора з боку станції, може застосовуватися сигнал один місячно-білий вогонь – “Дозволяється вихід маневрового состава за межу станції".

Там, де нема поїзного руху, на маневрових світлофорах у необхідних випадках замість синіх можуть застосовуватися червоні вогні.

При відсутності на станції маневрових світлофорів проїзд вихідних і маршрутних світлофорів з червоним вогнем при маневрах дозволяється черговим по станції або, за його вказівкою, керівником маневрів особисто, по радіозв’язку, пристроям двостороннього паркового зв’язку або по сигналу, що подається ручним сигнальним приладом.

Наведений порядок роботи вказується в технічно-розпорядчому акті станції.

 

Гіркові світлофори

10.1. Гірковими світлофорами подаються сигнали (рис. 5.23):

один зелений вогонь – “Дозволяється розпуск вагонів із встановленою швидкістю”;

один жовтий вогонь – “Дозволяється розпуск вагонів зі зменшеною швидкістю”;

один червоний вогонь – “Стій! Забороняється розпуск”;

літера "Н" білого кольору на світловому покажчику, що горить одночасно із червоним вогнем, - “Осадити вагони з гірки на колії приймання або витяжну колію”.

У тих випадках, коли видимість сигналів гіркового світлофора не забезпечується, можуть встановлюватися повторювальні світлофори.

Повторювальні світлофори мають сигналізувати тими ж вогнями, що і основний гірковий світлофор.

На повторювальних світлофорах, встановлених в середині колій парку приймання, замість червоного вогню може встановлюватися синій.

Для дозволу на подавання составів до гіркового світлофору на коліях парку приймання, а також для сигналізації на підгіркових коліях можуть застосовуватися маневрові світлофори.

 

Рис. 5.23

 

Швидкість розпуску вагонів на сортувальних гірках по одному зеленому вогню, одному жовтому вогню в залежності від технічної оснащеності гірок встановлюється місцевою інструкцією та вказується в технічно-розпорядчому акті станції.

В’їзні і виїзні світлофори

11.1. В’їздними (виїзними) світлофорами подаються сигнали:

один жовтий вогонь – “Дозволяється в’їзд у виробниче приміщення (або виїзд з нього)” (рис. 5.24);

 

 

Рис. 5.24

 

червоний вогонь – “Стій! В’їзд у виробниче приміщення (або виїзд з нього) заборонено” (рис. 5.25).

 

 

Рис. 5.25

 

В’їзні (виїзні) світлофори доповнюються звуковими, світловими сигналами для оповіщення осіб, працюючих у виробничих приміщеннях про в’їзд чи виїзд рухомого складу.

Порядок подачі звукових і світлових сигналів та керування в’їзною (виїзною) сигналізацією встановлюється місцевою інструкцією.

 

Технологічні світлофори

12.1. Технологічні світлофори подають сигнали:

один жовтий вогонь – “Дозволяється подача вагонів до технологічного об’єкту з готовністю зупинитися” (рис. 5.26);

 

 

Рис. 5.26

 

один місячно-білий вогонь, що горить одночасно із червоним вогнем – ”Прибрати вагони з технологічного об’єкту” (рис. 5.27);

 

Рис. 5.27

 

один червоний вогонь– “Стій!” (рис. 5.28).

 

Рис. 5.28

 

В залежності від місцевих умов на підприємствах, на технологічних світлофорах можуть застосовуватися і інші сигнали.

Надалі до планової перебудови дозволяється експлуатація діючої технологічної сигналізації.

Значення сигналів та порядок керування технологічною сигналізацією встановлюється місцевою інструкцією.

 

VI. Сигнали огородження

Переносні сигнали

1.1. Переносними сигналами є:

прямокутні щити червоного кольору з обох боків або з одного боку червоного кольору, а зворотній бік білого кольору;

квадратні щити жовтого кольору з одного боку і зеленого кольору із зворотного боку;

ліхтарі на жердинах з червоними вогнями;

червоні прапори на жердинах.

1.2. Переносними сигналами ставляться вимоги:

прямокутний щит червоного кольору(або червоний прапор на жердині) вдень и червоний вогонь ліхтаря на жердині вночі – “Стій! Забороняється проїжджати сигнал” (рис. 6.0, а);

 

Рис. 6.0 (а, б, в )

квадратний щит жовтого кольору вдень і вночі (або жовтий прапор на жердині вдень) (рис. 6.0, б) – “Дозволяється рух із зменшеною швидкістю, попереду небезпечне місце, що потребує зупинки або проїзд із зменшеною швидкістю”.

Швидкість проїзду цих переносних сигналів повинна відповідати вказаній у попередженні, а за відсутності попередження – із швидкістю не більше 15 км/год.

Зворотній бік квадратного щита (зеленого кольору) вдень і вночі (рис.6.0, в) вказує на те, що машиніст локомотиву, спеціального самохідного рухомого складу має право підвищувати швидкість до встановленої після проходження небезпечного місця усім составом (поїзда чи маневрового состава).

Переносні сигнальні знаки

Переносними сигнальними знаками є:

знак “С” – подача свистка (див. рис. 6.9 і 7.17);

знак “Початок небезпечного місця”, на зворотному боку якого розміщується знак “Кінець небезпечного місця” (див. рис. 7.23).

 

Маршрутні покажчики

В тих випадках, коли необхідно указати колію приймання або напрямок прямування поїзда чи маневрового составу, застосовуються маршрутні світлові покажчики напрямку білого кольору (цифрові, літерні або положення), що встановлюються на щоглах світлофорів (рис. 7.1, а) або на окремій щоглі.

 

Рис. 7.1

Для показання номера колії, з якої дозволено рух поїзду, на групових вихідних і маршрутних світлофорах встановлюються маршрутні світлові покажчики зеленого кольору (рис. 7.1, б).

Стрілочні покажчики

2.1. Освітлювані стрілочні покажчики одиночних стрілок з обох боків показують:

стрілка установлена на прямій колії – вденьбілий прямокутник вузького боку покажчика, вночі – молочно-білий вогонь (рис.7.2, а);

 

Рис. 7.2, а

 

стрілка установлена на бокову колію – вдень широкий бік покажчика, вночі – жовтий вогонь (рис. 7.2, б).

 

 

Рис. 7.2, б

 

Для показання номера колії, з якої дозволено рух поїзду, на групових вихідних і маршрутних світлофорах встановлюються маршрутні світлові покажчики зеленого кольору (рис. 7.1, б).

2.2. Положення перехресних стрілок позначається двома звичайними стрілочними покажчиками, які показують, що стрілки установлені:

по прямій колії – вдень на обох покажчиках білі прямокутники вузького боку покажчиків, вночі – молочно-білі вогні (рис. 7.3, а);

з перехрещенням прямої колії – вдень на обох покажчиках широкі боки покажчиків, вночі – жовті вогні (рис. 7.3, б);

 

 

Рис. 7.3

 

з прямої на бокову колію – вдень на ближньому покажчику видно широкий бік покажчика, вночі – жовтий вогонь, а на дальньому – вдень видно білий прямокутник вузького боку покажчика, вночі – молочно-білий вогонь (рис. 7.3, в);

з бокової на пряму колію – вдень на ближньому покажчику видно білий прямокутник вузького боку покажчика, вночі – молочно-білий вогонь, а на дальньому – вдень видно широкий бік покажчика, вночі – жовтий вогонь (рис. 7.3, г).

2.3. Положення стрілок, які управляються з локомотива, визначаються покажчиками світлофорного типу, які в обидва боки показують:

стрілка встановлена для руху по прямій колії – вдень і вночі місячно-білий вогонь;

стрілка встановлена на бокову колію – вдень і вночі жовтий вогонь.

При нещільному приляганні вістряків до рамних рейок покажчики показань не дають.

2.4. Неосвітлені стрілочні покажчики показують:

стрілка встановлена по прямій колії – стрілоподібний покажчик направлений ребром вздовж колії; видно ребро покажчика (рис. 7.4, а);

стрілка встановлена на бокову колію – стрілоподібний покажчик направлений у сторону бокової колії; на білому фоні покажчика видно чорну стрілку, спрямовану у сторону бокової колії (рис. 7.4, б).

 

 

Рис. 7.4

 

Постійні сигнальні знаки

5.1. В випадку застосування сигнальних покажчиків “Опустити струмоприймач” перед ним встановлюється постійний сигнальний знак з відбивачами "Увага! Струморозподіл" (рис. 7.9, а).

 

Рис. 7.9

 

Постійний сигнальний знак "Підняти струмоприймач" з відбивачами на ньому, що встановлюється за повітряним проміжком у напрямку руху (рис. 7.9, б).

Схема встановлення сигнальних покажчиків "Опустити струмоприймач" і постійних сигнальних знаків "Підняти струмоприймач" і "Увага! – Струморозподіл" показана на рис. 7.10.

Рис.7.10

 

Розміщення їх не повинно погіршувати видимість і сприйняття постійних сигналів.

5.2. Опори контактної мережі, що обмежують повітряні проміжки, повинні мати розпізнавальний знак – чотири чорні та три білі горизонтальні смуги, що чергуються. Перша опора за напрямком руху поїзда, крім того, додатково позначається вертикальною чорною смугою (рис. 7.11, а).

Знаки можуть наноситися безпосередньо на опори або щити, закріплені на опорах (рис. 7.11, б).

На багатоколійних ділянках допускається установка вказаних знаків на конструкціях контактної мережі над віссю колії.

Зупинка електрорухомого складу з піднятими струмоприймачами між цими опорами (знаками) забороняється.

 

 

 

Рис. 7.11 а, б

 

5.3. Знак "Межа станції" (рис. 7.12) встановлюється за відсутності вхідних світлофорів на станції. Напис на знаку має бути нанесений з обох боків.

 

Рис. 7.12 Рис. 7.13

 

5.4. Граничні стовпчики вказують місце, далі якого на колії не можна установлювати рухомий склад у напрямку стрілочного переводу чи глухого пересічення. Граничні стовпчики повинні мати відзначне фарбування – похилічорні та білі смуги, що чергуються(рис. 7.13).

5.5. Попереджувальні сигнальні знаки з відбивачами, установлюються на електрифікованих ділянках:

"Вимкнути струм" (рис. 7.14) – перед нейтральною вставкою;

"Увімкнути струм на електровозі (тяговому агрегаті)" (рис. 7.15) – за нейтральною вставкою.

Схема установлення цих знаків показана на рис. 7.16.

 

 

Рис. 7.14 Рис. 7.15

 

Рис. 7.16

 

5.6. Попереджувальні сигнальні знаки установлюються:

Знак "С" – подача свистка (рис. 7.17.) – перед тунелями, мостами, переїздами тощо;

 

 

Рис. 7.17. Рис. 7.18

 

"Зупинка локомотива" (рис. 7.18) – (в тому числі і при русі вагонами вперед);

"Початок підштовхування" (рис. 7.19, а) та "Кінець підштовхування" (рис. 7.19, б) – в місцях, встановлених комісією, яка призначається начальником залізничного цеху.

 

5.7. Попереджувальні сигнальні знаки:

"Кінець контактної підвіски" (рис. 7.20) – установлюється на контактній мережі в місцях, де закінчується робоча зона контактного дроту;

"Перехід на бокову контактну мережу" (рис. 7.21) и "Перехід на центральну контактну мережу" (рис. 7.22) – установлюються в місцях, встановлених комісією, яка призначається керівником підрозділу залізничного транспорту підприємства.

.

 

5.8. Постійні сигнальні знаки "Початок небезпечного місця" (рис. 7.23, а) та "Кінець небезпечного місця" (рис. 7.23, б) з відбивачами на них вказують межі ділянки, що вимагають проходження її поїздами із зменшеною швидкістю.

Рис. 7.23

 

Сигнальний знак "Кінець небезпечного місця" розміщується на зворотному боці знака "Початок небезпечного місця".

 

5.9. Постійні сигнальні знаки "Газ" та "Нафта" (рис. 7.24) установлюються в місцях пересічення залізничних колій з нафтогазопроводами на окремих стовпах чи опорах контактної мережі та указують на необхідність прямування до місця пересічення з підвищеною уважністю (пильністю).

 

 

Рис. 7.24

 

Тимчасові сигнальні знаки

6.1.У місцях, де не допускається проходження електрорухомого складу з піднятими струмоприймачами (при несправності контактної мережі, проведенні планових ремонтних і будівельних робіт, коли під час проходження поїздів необхідно опускати струмоприймачі), установлюються тимчасові сигнальні знаки з відбивачами, які показують:

"Підготуватися до опускання струмоприймача" (рис. 7.25, а);

"Опустити струмоприймач" (рис. 7.25, б);

"Підняти струмоприймач" (рис. 7.25, в).

 

 

Рис. 7.25

 

Схема встановлення цих знаків показана на рис. 7.26.

 

Рис. 7.26

 

У випадку несподіваного виявлення пошкодження контактної мережі, що не допускає прямування електрорухомого складу з піднятими струмоприймачами, працівник, який виявив це пошкодження, зобов’язаний відійти у бік очікуваного поїзда та подавати машиністу поїзда, що наближається, ручний сигнал "Опустити струмоприймач" (рис. 7.27):

 

Рис. 7.27

вдень – повторними горизонтальними рухами правої руки перед собою при піднятій вертикально лівій руці;

вночі – повторними вертикальними і горизонтальними рухами ліхтаря з прозоро-білим вогнем.

Машиніст зобов’язаний: подати сповіщальний сигнал, при відсутності струму в електричному колі опустити струмоприймач і з особливою пильністю проїхати місце пошкодження.

Переконавшись у справності контактної мережі, підняти струмоприймачі та продовжувати рух.

6.2 .На ділянках, де працюють снігоочисники, установлюються тимчасові сигнальне знаки

 

 

Рис. 7.28 Рис. 7.29 Рис. 7.30

 

"Підняти ніж, закрити крила" (рис. 7.28) – перед перешкодою;

"Опустити ніж, відкрити крила" (рис. 7.29) – після перешкоди.

На ділянках, де працюють швидкісні снігоочисники, перед знаками "Підняти ніж, закрити крила" установлюються, крім того, тимчасові сигнальні знаки "Підготуватися до підняття ножа та закриття крил" (рис. 7.30).

При двох близько розташованих перешкодах, якщо між ними робота снігоочисника неможлива, на жердині установлюються два знаки один під одним (рис. 7.31).

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.