Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

 

І. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. Інструкція з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств встановлює систему видимих та звукових сигналів для передачі наказів та вказівок , що стосуються руху поїздів та маневрової роботи, а також типи сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються.

2. Вимоги Інструкції з сигналізації обов’язкові для робітників промислових підприємств, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, що пов’язані з роботою залізничного транспорту

3. Виконання вимог сигналів, встановлених Інструкцією з сигналізації, забезпечує безперервністьта безпеку руху поїздів та маневрової роботи. Інструкція з сигналізації може бути змінена тільки розпорядженням Міністерства промислової політики.

4. Усі інструкції та інші вказівки, що відносяться до сигналізації на відомчому залізничному транспорті промислових підприємств, повинні відповідати вимогам цієї Інструкції.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Інструкція з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств (далі - Інструкція) розроблена відповідно Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств (далі - ПТЕ), затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 15.02.2010 № 70, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 237/17532, СНиП 2.05.07-91 «Сигнализация, централизация, блокировка (СЦБ) и связь» та ДСТУ 4183:2003 "Знаки колійні та сигнальні, що їх застосовують на залізничному транспорті. Загальні технічні умови".

 

III. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:автоматичне блокування (АБ) - технічний засіб інтервального регулювання руху поїздів на міжстанційних перегонах за сигналами прохідних і локомотивних світлофорів;

блок-ділянка - частина міжстанційного перегону за умови автоблокування або автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, обмежена прохідними світлофорами (межами блок-ділянок) або прохідним світлофором (межею блок-ділянки) і станцією;

відкритий світлофор - світлофор, який має сигнальне показання, що дозволяє рух;

гальмовий шлях - відстань, яку проходить поїзд за час від моменту переводу ручки крана машиніста або крана екстреного гальмування в гальмове положення до повної зупинки. Гальмові путі розрізняються в залежності від виду гальмування (службове, повне службове та екстрене);

головні колії - колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило, не мають відхилень на стрілочних переводах;

дільниця колійного блокування - частина залізничної мережі, обладнана пристроями автоблокування або напівавтоматичного блокування;

закритий світлофор - світлофор, який має сигнальне показання, що забороняє рух;

контактна мережа - сукупність проводів, конструкцій та обладнання, що забезпечують передачу електричної енергії від тягових підстанцій до струмоприймачів електрорухомого складу;

локомотиви - електровози, тепловози та паровози;

маневровий состав - група вагонів, зчеплених між собою та з локомотивом, що проводить маневри;

нейтральна вставка - ділянка контактної підвіски між двома повітряними проміжками (ізолюючими сполученнями), на яких нормально відсутня напруга. Нейтральна вставка виконується так, що за проходження струмоприймачів електрорухомого складу забезпечується електрична ізоляція ділянок, які сполучаються;

особливі колійні знаки - покажчик номера стрілки, репери початку і кінця кругових кривих, початку та кінця перехідних кривих, прихованих споруд земляного полотна, найвищого горизонту вод і максимальної висоти хвилі;

повітряний проміжок - виконане на контактній мережі ізолююче спряження анкерних ділянок, яке розділяє контактну мережу на дві секції. При проходженні по повітряному проміжку струмоприймача електрорухомого складу відбувається електричне з'єднання секцій контактної мережі;

перегін - частина залізничної лінії, обмежена суміжними станціями, роз'їздами, обгінними пунктами або колійними постами;

переїзд - місце перехрещення залізничних колій на одному рівні з автомобільними дорогами або трамвайними коліями, обладнане необхідними пристроями;

підштовхувальний локомотив – локомотив у хвості поїзда; призначений для допомоги ведучому локомотиву на окремих перегонах або частині перегону;

під’їзна колія - залізнична колія незагального користування (зовнішня залізнична колія), призначена для перевезень вантажів підприємства та з'єднуюча станцію примикання загальної мережі з промисловою станцією, а при її відсутності – з вантажно-розвантажувальною колією або зі стрілочним переводом першого відгалуження внутрішніх залізничних колій.

поїзд - сформований і зчеплений состав вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що мають встановлені сигнали. Локомотиви без вагонів, моторні вагони та спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляються на перегін вважаються поїздом;

поїзні сигнали - сигнали, що застосовуються для означення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць;

сигнал - умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого подається певний наказ;

сигнальний знак - умовний видимий знак, за допомогою якого подається наказ або вказівка певній категорії працівників. До сигнальних знаків відносяться граничні стовпчики, знаки, що означають межі станції, місця подачі свистка, відключення і включення струму тощо. Сигнальні знаки бувають постійними і тимчасовими;

станція - роздільний пункт з колійним розвитком, що дозволяє проводити операції з приймання, відправлення, схрещення й обгону поїздів, а за умови розвинених колійних пристроїв - маневрову роботу з розформування та формування поїздів;

стрілка - частина стрілочного переводу, що складається з рамних рейок, вістряків та перевідного механізму. В разі наявності хрестовин з рухомим осердям у поняття стрілки входить і хрестовина;

черговий по станції - змінний помічник начальника станції, який одноосібно розпоряджається прийманням, відправленням і пропусканням поїздів, а також іншими переміщеннями рухомого складу на головних та приймально-відправних коліях станції (а де немає маневрового диспетчера - і на інших коліях).

 

IV. СИГНАЛИ

4.1. Сигнали служать для забезпечення безпеки руху, а також чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи.

За засобом сприйняття сигнали підрозділяються на видимі та звукові..

4.2. Видимі сигнали виражаються кольором, формою, положенням і числом сигнальних показань. Для подання видимих сигналів служать сигнальні прилади – світлофори, диски, щити, ліхтарі, прапорці, сигнальні покажчики та сигнальні знаки.

Видимі сигнали за часом їх застосування підрозділяються на:

денні, що подаються у світлий час доби;

для подання таких сигналів служать диски, щити, прапорці та сигнальні покажчики (стрілочні, колійного загородження);

нічні, що подаються в темний час доби;

такими служать вогні визначених кольорів у ручних і поїзних ліхтарях, ліхтарях на жердинах і сигнальних покажчиках.

Нічні сигнали повинні застосовуватись і в денний час під час туману, заметілі та інших несприятливих умов, коли видимість денних сигналів зупинки менше довжини гальмової путі, визначеної для даного місця при повному службовому гальмуванні, а сигналів зменшення швидкості та маневрових сигналів – менше 200 м;

цілодобові, що подаються однаково в світлий і темний час доби;

такими сигналами служать вогні світлофорів визначених кольорів, маршрутні та інші світлові покажчики, квадратні щити жовтого кольору (зворотна сторона зеленого кольору), червоні диски із світловідбивачем для позначення хвоста поїзда, сигнальні покажчики та знаки.

У тунелях застосовуються тільки нічні або цілодобові сигнали.

4.3. Звукові сигнали передаються числом і сполученням звуків різної тривалості.

Значення їх вдень і вночі одне і те саме.

Для подання звукових сигналів служать свистки локомотивів, спеціального самохідного рухомого складу, ручні свистки, духові ріжки, сирени, гудки тощо.

4.4. При поїзній та маневровій роботі, ремонтних роботах на об’єктах залізничного транспорту підприємств вимоги видимих (ручних) та звукових сигналів можуть доповнюватися вказівками, що передаються з використанням радіозв’язку та двохстороннього паркового зв’язку.

 

V. Постійні сигнали

Світлофори

1.1. Постійні сигнали поділяються на основні та попереджувальні. Попереджувальні сигнали завчасно вказують на показання основних сигналів.

1.2. До постійних сигналів відносяться світлофори, які за призначенням підрозділяються на:

вхідні– що дозволяють або забороняють поїзду прямувати з перегону на станцію;

вихідні– що дозволяють або забороняють поїзду відправлятися зі станції на перегін;

маршрутні– що дозволяють або забороняють поїзду проїжджати із одного району станції до іншого;

прохідні– що дозволяють або забороняють поїзду проїжджати з однієї блок-ділянки (між постового перегону) на іншу

прикриття– для огородження місць перехрещень залізничних колій на одному рівні іншими залізничними коліями, з автомобільними шляхами, а також з трамвайними коліями;

загороджувальні– що вимагають зупинки в разі небезпеки для руху, що виникла на переїздах, великих штучних спорудах і обвальних місцях. а також у разі огородження составів для огляду, ремонту та очищенню вагонів на станційних коліях;

попереджувальні – що попереджають про показання основного світлофору (вхідного, прохідного, загороджувального і прикриття);

повторювальні – для повідомлення про показання вихідного, маршрутного, в’їзного (виїзного), технологічного, гіркового або маневрового світлофорів, що дозволяють рух, коли за місцевими умовами видимість основного світлофора не забезпечується;

маневрові – що дозволяють чи забороняють проведення маневрів;

гіркові -що дозволяють чи забороняють розпуск вагонів з сортувальної гірки;

в’їзні (виїзні) - що дозволяють або забороняють в’їзд (виїзд) рухомого складу із виробничих приміщень;

технологічні- що дозволяють або забороняють подачу або забирання рухомого складу при обслуговуванні технологічних об’єктів (вагоноперекидачів, приймальних пристроїв, вагонних ваг, пристроїв для відновлення сипучості вантажів, зливно-наливних пристроїв тощо), де необхідні вказівки машиністу локомотива, спеціального самохідного рухомого складу по зміні напрямку руху, для зупинки рухомого складу в точно визначеному місці.

Один світлофор може поєднувати декілька призначень: вхідний та вихідний, вихідний та маневровий, вихідний та маршрутний, вхідний та маневровий тощо.

1.3. Світлофори підрозділяються на щоглові, карликові і такі, що встановлюються на містках і консолях, стінах виробничих приміщень та інших спорудах в залежності від місцевих умов.

На світлофорах застосовуються сигнальні вогні: такі, що нормально горять, нормально не горять (на загороджувальних та попереджувальних до них, а також повторювальних), не мигають та мигають (періодично загоряються і гаснуть).

Прохідні світлофори автоблокування позначаються цифрами, а решта – літерами або літерами з цифрами.

1.4. Основні значення сигналів, що подаються світлофорами (незалежно від місця встановлення та призначення їх), такі:

один зелений вогонь – "Дозволяється рух із встановленою швидкістю";

один жовтий огонь – "Дозволяється рух з готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий";

два жовтих вогні – "Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю та готовністю зупинитися біля наступного світлофора; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу";

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор".

Застосування перелічених сигналів на світлофорах різного призначення передбачається у відповідних пунктах цієї Інструкції.

Порядок застосування цих сигналів в інших випадках, не передбачених цією Інструкцією, з дотриманням їхнього сигнального значення визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

1.5. На підприємствах, де діє двозначна система сигналізації, показання вхідних, вихідних, маршрутних та прохідних світлофорів визначається керівником підрозділу залізничного транспорту підприємства.

 

Вхідні світлофори

2.1. Вхідними світлофорами подаються сигнали:

один зелений вогонь – "Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з встановленою швидкістю; наступний світлофор (маршрутний або вихідний) відкритий" (рис. 5.1);

Рис. 5.1

один жовтий вогонь – "Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з готовністю зупинитися; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) закритий" (рис. 5.2,а);

Рис. 5.2, а

два жовтих вогні – "Дозволяється поїзду прямувати на станцію із зменшеною швидкістю на бокову колію та готовністю зупинитися, наступний світлофор закритий" (рис. 5.2, б);

Рис. 5.2, б

 

 

один місячно-білий вогонь – "Дозволяється поїзду при погаслих основних вогнях світлофора прямувати на станцію до першого побіжного маневрового світлофора з подальшим рухом маневровим порядком на частково зайняту колію або до технологічного об’єкту з особою пильністю і готовністю зупинитися" (рис. 5.3);

 

 

Рис. 5.3

 

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор" (рис. 5.4).

Рис. 5.4

 

 

2.2. Запрошувальний сигнал – один місячно-білий мигаючий вогонь – дозволяє поїзду проїхати світлофор з червоним вогнем (чи погаслим) і продовжувати рух на колію приймання до світлофора (або до граничного стовпчика при прийманні на колію без вихідного світлофора) із швидкістю не більше 15 км/год з особливою пильністю і готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху (рис. 5.5).

 

Рис. 5.5

 

Запрошувальний сигнал застосовується на вхідних, а також маршрутних і вихідних (крім групових) світлофорах.

Відправлення по запрошувальному сигналу вихідного світлофора дозволяється тільки по правильній колії двоколійного перегону, обладнаного автоблокуванням.

На станціях, де не проводиться приймання поїздів на частково зайняті колії чи до технологічних об’єктів виробництва, надалі до перебудови можуть застосовуватися на вхідних світлофорах немигаючі запрошувальні сигнали.

Вихідні світлофори

 

3.1. Вихідними світлофорами на ділянках, обладнаних автоблокуванням, подаються сигнали:

один зелений вогонь – "Дозволяється поїзду відправитися зі станції та прямувати із встановленою швидкістю; попереду вільні дві чи більше блок-ділянки" (рис. 5.6, а);

один жовтий вогонь – "Дозволяється поїзду відправитися зі станції та прямувати з готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий"

(рис. 5.6, б);

два жовтих вогні – "Дозволяється поїзду відправитися зі станції із зниженою швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор закритий" (рис. 5.6, д);

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор" (рис. 5.6, в, г).

За наявності відгалуження, обладнаного колійним блокуванням; а також для позначення колії, на яку відправляється поїзд, на багатоколійних ділянках, обладнаних колійним блокуванням; і на двоколійних ділянках, обладнаних двостороннім автоблокуванням; на станціях, що мають вихідні світлофори, за наявності відгалуження, не обладнаного колійним блокуванням (для зазначення готовності маршруту відправлення на відгалуження), – вихідні світлофори можуть доповнюватися відповідними показаннями, значення яких встановлюються місцевою інструкцією та вказуються в технічно-розпорядчому акті станції.

 

Рис. 5.6 (а, б, в, г, д)

 

3.2. Вихідними світлофорами на ділянках, обладнаних напівавтоматичним блокуванням, подаються сигнали:

один зелений вогонь – "Дозволяється поїзду відправитися зі станції та прямувати із встановленою швидкістю; перегін до наступної станції вільний";

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор".

 

Маршрутні світлофори

4.1. Маршрутними світлофорами подаються сигнали:

один зелений вогонь – "Дозволяється рух із встановленою швидкістю; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий";

один жовтий вогонь – "Дозволяється рух з готовністю зупинитися; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) закритий";

два жовтих вогні – "Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю та готовністю зупинитися на станції; поїзд прямує на бокову колію; наступний світлофор закритий";

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор".

 

Прохідні світлофори

5.1. Прохідними світлофорами на ділянках, обладнаних автоблокуванням, подаються сигнали :

один зелений вогонь – "Дозволяється рух із встановленою швидкістю; попереду вільні два або більше блок-ділянки" (рис. 5.7);

один жовтий вогонь – "Дозволяється рух з готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий" (рис. 5.8);

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор" (рис. 5.9).

Прохідними світлофорами на ділянках, обладнаних напівавтоматичним блокуванням, подаються сигнали :

один зелений вогонь – “Дозволяється рух із встановленою швидкістю; перегін до наступної станції (колійного поста) вільний” (рис. 5.10);

 

Рис. 5.7 Рис. 5.8 Рис. 5.9

 

один червоний вогонь –"Стій! Забороняється проїжджати світлофор” (рис.5.11).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.