Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУмовно - дозвільний сигнал світлофора

6.1. На ділянках з автоблокуванням умовно - дозвільний сигнал прохідного світлофора, розміщеного на затяжному підйомі, що подається щитом з відбивним знаком прозоро-білого кольору у виді літери "Т" (рис. 5.12), дозволяє вантажному поїзду проходження світлофора с червоним вогнем із швидкістю не більше 15 км/год з особливою пильністю і готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху.

 

Рис. 5.10 Рис. 5.11 Рис. 5.12

 

Світлофори прикриття і загороджувальні

7.1. Світлофорами прикриття подаються сигнали:

один зелений вогонь – “Дозволяється рух із встановленою швидкістю”;

один червоний вогонь – “Стій! Забороняється проїжджати світлофор” У межах станції на світлофорах прикриття можуть застосовуватися маневрові сигнали:

один місячно-білий вогонь – “Дозволяється рух із встановленою швидкістю";

один синій вогонь –“Стій! Забороняється проїжджати світлофор”.

Порядок проїзду світлофорів прикриття у межах станції визначається місцевою інструкцією.

7.2. Загороджувальними світлофорами подається сигнал:

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор” (рис. 5.13).

Попереджувальними світлофорами перед загороджувальними подається сигнал:

один жовтий вогонь – “Дозволяється рух з готовністю зупинитися; основний загороджувальний світлофор закритий" (рис.5.14).

Нормально сигнальні вогні загороджувальних світлофорів і попереджувальних до них не горять (рис.5.15),і в цьому положенні світлофори сигнального значення не мають.

 

 

Рис.5.13 Рис. 5.14 Рис.5.15

 

Щогли загороджувальних і попереджувальних світлофорів мають відмінне фарбування – чорні та білі похилі смуги, що чергуються.

Попереджувальні і повторювальні світлофори

8.1. Попереджувальними світлофорами перед вхідними, прохідними і світлофорами прикриття на ділянках, не обладнаних автоблокуванням, подаються сигнали:

один зелений вогонь – “Дозволяється рух з встановленою швидкістю; основний світлофор відкритий" (рис. 5.16);

один жовтий вогонь – “Дозволяється рух з готовністю зупинитися; основний світлофор закритий" (рис. 5.17).

Рис. 5.16 Рис. 5.17

 

8.2. Повторювальні світлофори показують:

один зелений вогонь – «Відкритий вихідний чи маршрутний світлофор” (рис. 5.18);

один місячно-білий вогонь – “Відкритий маневровий світлофор» (рис. 5.19);

один жовтий вогонь – “Відкритий технологічний, в’їзний (виїзний) світлофор" (рис. 5.20).

 

 

Рис. 5.18 Рис. 5.19 Рис. 5.20

 

Нормально вогні повторювальних світлофорів не горять,і в цьому положенні світлофори сигнального значення не мають.

Маневрові світлофори

 

9.1. Маневровими світлофорами подаються сигнали:

один місячно-білий вогонь – “Дозволяється рух маневровому составу” (рис. 5.21);

один синій вогонь – “Стій! Забороняється маневровому составу проїжджати світлофор” (рис. 5.22).

 

 

Рис. 5.21 Рис. 5.22

 

На станціях з електричною централізацією стрілок і сигналів на маневрових світлофорах у необхідних випадках може застосовуватися сигнал два місячно-білих вогні – “Дозволяється рух маневровому составу до наступного світлофора; колія, що огороджується цим світлофором, вільна".

Дозвіл на маневрові переміщення може подаватися вхідними, вихідними і маршрутними світлофорами одним місячно-білим вогнем при погашеному червоному вогні.

На станціях одноколійних ліній, а також двоколійних, обладнаних автоматичним блокуванням для двостороннього руху, на маневровому світлофорі, розташованому на щоглі вхідного світлофора з боку станції, може застосовуватися сигнал один місячно-білий вогонь – “Дозволяється вихід маневрового состава за межу станції".

Там, де нема поїзного руху, на маневрових світлофорах у необхідних випадках замість синіх можуть застосовуватися червоні вогні.

При відсутності на станції маневрових світлофорів проїзд вихідних і маршрутних світлофорів з червоним вогнем при маневрах дозволяється черговим по станції або, за його вказівкою, керівником маневрів особисто, по радіозв’язку, пристроям двостороннього паркового зв’язку або по сигналу, що подається ручним сигнальним приладом.

Наведений порядок роботи вказується в технічно-розпорядчому акті станції.

 

Гіркові світлофори

10.1. Гірковими світлофорами подаються сигнали (рис. 5.23):

один зелений вогонь – “Дозволяється розпуск вагонів із встановленою швидкістю”;

один жовтий вогонь – “Дозволяється розпуск вагонів зі зменшеною швидкістю”;

один червоний вогонь – “Стій! Забороняється розпуск”;

літера "Н" білого кольору на світловому покажчику, що горить одночасно із червоним вогнем, - “Осадити вагони з гірки на колії приймання або витяжну колію”.

У тих випадках, коли видимість сигналів гіркового світлофора не забезпечується, можуть встановлюватися повторювальні світлофори.

Повторювальні світлофори мають сигналізувати тими ж вогнями, що і основний гірковий світлофор.

На повторювальних світлофорах, встановлених в середині колій парку приймання, замість червоного вогню може встановлюватися синій.

Для дозволу на подавання составів до гіркового світлофору на коліях парку приймання, а також для сигналізації на підгіркових коліях можуть застосовуватися маневрові світлофори.

 

Рис. 5.23

 

Швидкість розпуску вагонів на сортувальних гірках по одному зеленому вогню, одному жовтому вогню в залежності від технічної оснащеності гірок встановлюється місцевою інструкцією та вказується в технічно-розпорядчому акті станції.

В’їзні і виїзні світлофори

11.1. В’їздними (виїзними) світлофорами подаються сигнали:

один жовтий вогонь – “Дозволяється в’їзд у виробниче приміщення (або виїзд з нього)” (рис. 5.24);

 

 

Рис. 5.24

 

червоний вогонь – “Стій! В’їзд у виробниче приміщення (або виїзд з нього) заборонено” (рис. 5.25).

 

 

Рис. 5.25

 

В’їзні (виїзні) світлофори доповнюються звуковими, світловими сигналами для оповіщення осіб, працюючих у виробничих приміщеннях про в’їзд чи виїзд рухомого складу.

Порядок подачі звукових і світлових сигналів та керування в’їзною (виїзною) сигналізацією встановлюється місцевою інструкцією.

 

Технологічні світлофори

12.1. Технологічні світлофори подають сигнали:

один жовтий вогонь – “Дозволяється подача вагонів до технологічного об’єкту з готовністю зупинитися” (рис. 5.26);

 

 

Рис. 5.26

 

один місячно-білий вогонь, що горить одночасно із червоним вогнем – ”Прибрати вагони з технологічного об’єкту” (рис. 5.27);

 

Рис. 5.27

 

один червоний вогонь– “Стій!” (рис. 5.28).

 

Рис. 5.28

 

В залежності від місцевих умов на підприємствах, на технологічних світлофорах можуть застосовуватися і інші сигнали.

Надалі до планової перебудови дозволяється експлуатація діючої технологічної сигналізації.

Значення сигналів та порядок керування технологічною сигналізацією встановлюється місцевою інструкцією.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.