Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИX. Звукові сигнали під час руху поїздів

10.1. Звукові сигнали під час руху поїздів подаються свистками локомотивів, спеціального самохідного рухомого складу, духовими ріжками, ручними свистками:

 

Сигнал Значення сигналу Хто подає
Три коротких . . .     Один довгий ___     Три довгих і один короткий _ _ _ .   Три довгих і два коротких _ _ _ . .   "Стій"   "Відправитися поїзду"     Про прибуття поїзда на станцію не в повному складі   Виклик до локомотиву складача, помічника машиніста, керівника робіт господарського поїзда Локомотивна бригада, * складач, станційні та інші працівники, що приймають участь у русі поїздів. Черговий по станції або за його вказівкою сигналіст, черговий стрілочного поста, складач; відповідає машиніст ведучого локомотива; повторює сигнал машиніст другого локомотива при подвійній тязі. Якщо поїзд відправляється з колії, яка має вихідний світлофор, цей сигнал подає машиніст ведучого локомотива після відкриття вихідного світлофора; повторює сигнал машиніст другого локомотива при подвійній тязі Машиніст ведучого локомотива. Машиніст ведучого локомотива поїзда, що зупинився на перегоні
    Прямування подвійною тягою  
Сигнал Значення сигналу Хто подає
Один короткий .     Вимога до машиніста другого локомотива зменшити тягу   Машиніст ведучого локомотива; повторює сигнал машиніст другого локомотива.  
Два коротких . . Два довгих і два коротких _ _ . .   Вимога до машиніста другого локомотива збільшити тягу.   Вимога до машиніста другого локомотива "Опустити струмоприймач» Машиніст ведучого локомотива; повторює сигнал машиніст другого локомотива. Машиніст ведучого локомотива; повторює сигнал машиніст другого локомотива
Прямування з підштовхувальним локомотивом
Два коротких . .     Один короткий, один довгий і один короткий . - . Чотири довгих _ _ _ _   Вимога почати підштовхування.   Вимога припинити підштовхування, але не відставати від поїзда.   Вимога припинити підштовхування, та повернутися назад. Машиніст ведучого локомотива; повторює сигнал машиніст підштовхувального локомотива.   Машиніст ведучого локомотива; повторює сигнал машиніст підштовхувального локомотива.   Машиніст ведучого локомотива; повторює сигнал машиніст підштовхувального локомотива.  
       

Примітка. Під час прямування поїзда подвійною тягою з підштовхувальним локомотивом машиніст другого локомотива повторює всі сигнали слідом за подачею їх з підштовхувального локомотива.

При наявності радіозв’язку звукові сигнали під час прямування поїздів подвійною тягою або з підштовхувальним локомотивом можуть замінятися переговорами між машиністами.

 

 

10.2. Сповіщальний сигнал – один довгий свисток локомотива (спеціального самохідного рухомого складу) подається:

при наближенні поїзда до станцій (постів), вагоноперекидачів, бункерів, естакад, вагонних ваг, пристроїв відновлення сипучості змерзлих вантажів, гаражів розморожування вантажів, переносних і ручних сигналів, що вимагають зменшення швидкості, сигнальних знаків «С», виїмок, кривих ділянок колії, тунелів, переїздів, знімних дрезин, знімних ремонтних вишок, колійних вагончиків (візків) і інших знімних рухомих одиниць;

при наближенні поїзда до місця робіт, починаючи з кілометра, що передує вказаному у попередженні, незалежно від наявності переносних сигналів;

при зустрічі поїздів на перегонах двоколійних ділянок: перший сигнал - при наближенні до зустрічного поїзда, другий – при наближенні до хвостової частини зустрічного поїзда;

при наближенні до людей, які знаходяться на колії, та в інших випадках, що потребують сповіщення про наближення поїзда або маневрового состава. При прямуванні по неправильній колії або під час туману, заметілі та за інших несприятливих умов, що знижають видимість, сповіщальний сигнал повторюється декілька разів.

Працівники станцій, які знаходяться на коліях, суміжних з приготовленим маршрутом, складачі поїздів, які припинили маневри через приймання поїзда, сигналісти та чергові стрілочного поста за сповіщальним сигналом зобов’язані кожний на своїй ділянці перевірити й упевнитися у тому, що безпека руху поїзда, який приймається, забезпечена.

10.3. Сигнал пильності подається одним коротким і одним довгим свистком локомотива (спеціального самохідного рухомого складу) і періодично повторюється:

при проходженні прохідного світлофора з червоним вогнем, а також з незрозумілим показанням чи погаслим, після стоянки перед ним і при подальшому прямуванні по блок-ділянці;

при підході до прохідного світлофору з червоним вогнем, що має умовно - дозвільний сигнал, і подальшому прямуванні по блок-ділянці;

при підході до вхідного світлофору з місячно-білим мигаючим вогнем запрошувального сигналу та в усіх інших випадках приймання поїзда на станцію при заборонному показанні або погаслих вогнях вхідного світлофору та при подальшому прямуванні по горловині станції.

при прийманні поїзда по неправильній колії (при відсутності вхідного сигналу по цій колії) і при подальшому прямуванні по горловині станції.

10.4. При взаємодії локомотивоскладальних бригад з працівниками, які обслуговують технологічні об’єкти, мають подаватися звукові сигнали, значення та порядок застосування яких встановлюється керівником підприємства та вказується в технічно-розпорядчому акті станції.

XI. Сигнали тривоги та спеціальні покажчики

11.1. Сигнали тривоги подаються свистками локомотивів і спеціального самохідного рухомого складу, сиренами, ударами у підвішені металеві предмети.

Звуки, що позначені у схемі звукових сигналів, у випадку подачі їх відтворюються:

довгі – часто повторюваними один за одним ударами;

короткі – рідкими ударами за числом необхідних коротких звуків.

11.2. Сигнал "Загальна тривога" подається групами з одного довгого та трьох коротких звуків:

- . . . - . . . - . . .

у таких випадках:

при виявленні на колії несправності, що загрожує безпеці руху;

при зупинці поїзда в сніжному заносі, при розриві поїзда, аварії поїзда та в інших випадках, коли потрібна допомога.

11.3. Сигнал "Пожежна тривога" подається групами з одного довгого і двох коротких звуків:

- . . - . . - . .

Сигнали загальної та пожежної тривоги подаються при необхідності кожним робітником залізничного транспорту.

11.4. Сигнал "Повітряна тривога" подається протяжним звучанням сирен, а також рядом коротких звуків безперервно протягом 2-3 хвилин;

. . . . . . . . . . .

Сигнал повітряної тривоги, поданий у місті сиренами або переданий по радіотрансляційній мережі, негайно повторюється сиренами в установах, які розташовані у містах, а також свистками локомотивів і спеціального самохідного рухомого складу.

На перегонах сигнал повітряної тривоги подається свистками локомотивів і самохідного рухомого складу.

 

11.5. Сигнал "Радіаційна небезпека" або "Хімічна тривога" подаються протягом 2-3 хвилин;

на перегонах – свистками локомотивів і спеціального самохідного рухомого складу групами з одного довгого і одного короткого звуків:

- . - . - .

на станціях – частими ударами у підвішені металеві предмети.

Сигнал "Радіаційна небезпека" або "Хімічна тривога" на станціях подається по розпорядженню начальника станції (начальника залізничного цеха), а на перегонах – машиністом ведучого локомотива і машиністом (водієм) спеціального самохідного рухомого складу.

При наявності радіотрансляційної мережі оповіщення про радіоактивну чи хімічну небезпеку проводиться також через цю мережу передаванням тексту названих сигналів.

 

11.6. Про закінчення повітряної тривоги, а також коли мине загроза ураження радіоактивними чи отруйними речовинами, працівники сповіщаються через радіотрансляційну мережу та інші засоби зв’язку, включаючи і посильних.

 

11.7. Для попередження локомотивоскладальних бригад про прямування поїзда на заражену ділянку, а також для запобігання входу людей на неї без індивідуальних засобів захисту (протигазів, захисних костюмів тощо) така ділянка огороджується спеціальними покажчиками "Заражено" (рис. 11.1).

 

 

Рис. 11.1

 

Покажчики "Заражено" на станціях і перегонах встановлюються на відстані не більше 50 м від меж зараженої ділянки. Перегони, крім того, з обох боків зараженої ділянки з правого боку за напрямком руху на відстані гальмової путі, встановленої для даної ділянки, від перших покажчиків "Заражено" огороджуються другими такими ж покажчиками. Покажчики "Заражено" встановлюються на узбіччі полотна чи у міжколійї.

Перед першим за ходом поїзда покажчиком "Заражено" або перед місцем, вказаним у повідомленні, одержаному від чергового по станції, про наявність зараженої ділянки (незалежно від того, огороджена ділянка покажчиками чи ні), машиніст ведучого локомотива зобов’язаний подати сигнал "Радіаційна небезпека" або "Хімічна тривога" і проїхати заражену ділянку із встановленою швидкістю.

Покажчики "Заражено" вночі повинні освітлюватися.

 

11.8. Сигнальні вогні світлофорів, ліхтарів, стрілочних покажчиків, поїзних, ручних та інших сигналів повинні забезпечуватися світломаскувальними пристроями.

 

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.