Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПобудова попередніх відношень

Наступний етап проектування РБД полягає в тому, щоб за допомогою одного з шести правил Джексона скласти набір попередніх відношень.

Вибір правила здійснюється на підставі встановленого типу зв’язку. Розглянемо як користуватися цими правилами на прикладах проектування РБД для металургійного комбінату, в який повинні відбиватися відомості про очікування вантажів одержувачами.

Правило №1

Таблиця 10 – Універсальне відношення 1:

Код одержувача Назва одержувача Код станції Код вантажу Найм вантажу
  Мех. з-д     Метвироби
  Ф-ка     Прокат
  Мех. з-д     Дріт

Рис. 8 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
універсального відношення 1.

Рис. 9 – Діаграми ER-екземплярів та ER-типу.

Правило 1. Якщо тип бінарного зв’язку 1:1, то потрібне лише одне відношення. Первинним ключем цього відношення може бути будь-який із ключів виділених сутностей.

Тобто універсальне відношення 1 не потребує нормалізації. Первинним ключем цього відношення може бути призначений атрибут Код_одержувача (ключ сутності ОДЕРЖУВАЧ) або атрибут Код_вантажу (ключ сутності ВАНТАЖ).

Дійсно, кожний детермінант універсального відношення 1 є можливим ключем,тому відношення знаходиться в НФБК і тому не потребує нормалізації. Якщо при визначенні детермінантів та можливих ключів універсального відношення 1 допущена помилка, то все одно, відповідно до правила №1, в РБД лишиться одне попереднє відношення.

Правило №2

Таблиця 11 – Універсальне відношення 2:

Код одержувача Назва одержувача Код станції Код вантажу Найм вантажу
  Мех. з-д     Метвироби
  Ф-ка     Прокат
  Мех. з-д     Дріт
- - -   Рейки

Рис. 10 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
універсального відношення 2.

Рис. 11 – Діаграми ER-екземплярів та ER-типу.

Правило №2. Якщо тип бінарного зв’язку 1:1 або 1:1, то достатньо двох відношень: по одному для кожної сутності, ключі сутностей використовуються в якості первинних у відповідних відношеннях. Додатково ключ необов’язкової сутності додається у відношення, виділене для обов’язкової сутності.

Відповідно до вимог правила 2 складаємо два відношення спочатку в скороченому вигляді. Їх ще називають схемами відношень.

1) ОДЕРЖУВАЧ(Код_одержувача, Назва_одержувача, Код_станції, Код_вантажу);

2) ВАНТАЖ(Код_вантажу, Найменування_вантажу).

Зауважимо, що атрибут Код_вантажу, як ключ необов’язкової сутності ВАНТАЖ, доданий у відношення ОДЕРЖУВАЧ.

А тепер подамо отримані відношення разом із даними у вигляді таблиць.

Таблиця 12 – Відношення ОДЕРЖУВАЧ: Таблиця 13 – Відношення ВАНТАЖ:

Код одержувача Назва одержувача Код станції Код вантажу   Код вантажу Найм вантажу
  Мех. з-д       Метвироби
  Ф-ка       Прокат
  Мех. з-д       Дріт
    Рейки

Рис. 12 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ОДЕРЖУВАЧ.

Рис. 13 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ВАНТАЖ.

Правило №3

Таблиця 14 – Універсальне відношення 3:

Код одержувача Назва одержувача Код станції Код вантажу Найм вантажу
  Мех. з-д     Метвироби
  Ф-ка     Прокат
  Мех. з-д   - -
  Мех. з-д     Дріт
- - -   Рейки

Рис. 14 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
універсального відношення 3.

Рис. 15 – Діаграми ER-екземплярів та ER-типу.

Правило №3. Якщо тип бінарного зв'язку 1:1, то достатньо трьох відношень: по одному для кожної сутності, ключі сутностей використовуються в якості первинних у відповідних відношеннях, і ще одне відношення для зв'язку. Відношення зв'язку повинне мати серед своїх атрибутів ключ від кожної сутності, в якості первинного ключа цього відношення може бути будь-якій з ключів виділених сутностей.

Відповідно до вимог правила 3 складаємо спочатку три схеми відношень.

1) ОДЕРЖУВАЧ(Код_одержувача, Назва_одержувача, Код_станції);

2) ВАНТАЖ(Код_вантажу, Найменування_вантажу);

3) ОДЕРЖУВАЧ–ВАНТАЖ(Код_одержувача, Код_вантажу).

Зауважимо, що у відношенні зв’язку ОДЕРЖУВАЧ–ВАНТАЖ цілком можливо призначити первинним ключем атрибут Код_вантажу.

А тепер подамо отримані відношення разом із даними у вигляді таблиць.

Таблиця 15 – Відношення ОДЕРЖУВАЧ:   Таблиця 16 – Відношення ВАНТАЖ:   Таблиця 17 – Відношення ОДЕРЖУВАЧ–ВАНТАЖ:
Код одержувача Назва одержувача Код станції Код вантажу Найм вантажу Код одержувача Код вантажу
  Мех. з-д     Метвироби    
  Ф-ка     Прокат    
  Мех. з-д     Дріт    
  Мех. з-д     Рейки  

Рис. 16 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ОДЕРЖУВАЧ.

Рис. 17 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ВАНТАЖ.

Рис. 18 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ОДЕРЖУВАЧ–ВАНТАЖ.

Правило №4

Таблиця 18 – Універсальне відношення 4:

Код одержувача Назва одержувача Код станції Код вантажу Найм вантажу
  Мех. з-д     Метвироби
  Ф-ка     Прокат
  Мех. з-д     Дріт
  Мех. з-д     Рейки

Рис. 19 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
універсального відношення 4.

Рис. 20 –Діаграми ER-екземплярів та ER-типу.

Правило №4. Якщо тип бінарного зв'язку 1:n, 1:n, n:1, або n:1, то достатньо двох відношень: по одному для кожної сутності, ключі сутностей використовуються в якості первинних у відповідних відношеннях. Додатково ключ однозв'язкової сутності додається як атрибут у відношення, виділене для багатозв'язкової сутності.

Відповідно до вимог правила 4 складаємо спочатку дві схеми відношень.

1) ОДЕРЖУВАЧ(Код_одержувача, Назва_одержувача, Код_станції);

2) ВАНТАЖ(Код_вантажу, Найменування_вантажу, Код_одержувача).

Зауважимо, що атрибут Код_одержувача, як ключ однозв’язкової сутності ОДЕРЖУВАЧ, доданий у відношення ВАНТАЖ.

А тепер подамо отримані відношення разом із даними у вигляді таблиць.

Таблиця 19 – Відношення ОДЕРЖУВАЧ: Таблиця 20 – Відношення ВАНТАЖ:

Код одержувача Назва одержувача Код станції   Код одержувача Код вантажу Найм вантажу
  Мех. з-д       Метвироби
  Ф-ка       Прокат
  Мех. з-д       Дріт
      Рейки

Рис. 21 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ОДЕРЖУВАЧ.

Рис. 22 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ВАНТАЖ.

Правило №5

Таблиця 21 – Універсальне відношення 5:

Код одержувача Назва одержувача Код станції Код вантажу Найм вантажу
  Мех. з-д   - -
  Ф-ка     Прокат
  Мех. з-д     Дріт
  Мех. з-д     Рейки
- - -   Метвироби

Рис. 23 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
універсального відношення 5.

Рис. 24 – Діаграми ER-екземплярів та ER-типу.

Правило №5. Якщо тип бінарного зв'язку 1:n, 1:n, n:1, n:1, то достатньо трьох відношень: по одному для кожної сутності, ключі сутностей використовуються в якості первинних у відповідних відношеннях, і ще одне відношення для зв'язку. Відношення зв'язку повинне мати серед своїх атрибутів ключ від кожної сутності, первинним ключем цього відношення буде ключ багатозв'язкової сутності.

Відповідно до вимог правила 5 складаємо спочатку три схеми відношень.

1) ОДЕРЖУВАЧ(Код_одержувача, Назва_одержувача, Код_станції);

2) ВАНТАЖ(Код_вантажу, Найменування_вантажу);

3) ОДЕРЖУВАЧ–ВАНТАЖ(Код_одержувача, Код_вантажу).

Зауважимо, що у відношенні зв’язку ОДЕРЖУВАЧ–ВАНТАЖ в якості первинного ключа використовується атрибут Код_вантажу. А взагалі, завжди коли для виводу попередніх відношень використовується правило №5, у відношенні зв’язку первинним ключем призначається ключ багатозв’язкової сутності.

А тепер подамо отримані відношення разом із даними у вигляді таблиць.

Таблиця 22 – Відношення ОДЕРЖУВАЧ:   Таблиця 23 – Відношення ВАНТАЖ:   Таблиця 24 – Відношення ОДЕРЖУВАЧ–ВАНТАЖ:
Код одержувача Назва одержувача Код станції Код вантажу Найм вантажу Код одержувача Код вантажу
  Мех. з-д     Метвироби    
  Ф-ка     Прокат    
  Мех. з-д     Дріт    
    Рейки  

Рис. 25 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ОДЕРЖУВАЧ.

Рис. 26 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ВАНТАЖ.

Рис. 27 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ОДЕРЖУВАЧ–ВАНТАЖ.

Правило №6

Таблиця 25 – Універсальне відношення 6:

Код одержувача Назва одержувача Код станції Код вантажу Найм вантажу
  Мех. з-д     Рейки
  Ф-ка     Прокат
  Мех. з-д     Дріт
  Мех. з-д     Рейки
  Мех. з-д   - -
  Будтрест   - -

Рис. 2 Ё8 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
універсального відношення 6.

Рис. 29 – Діаграми ER-екземплярів та ER-типу.

Правило №6. Якщо тип бінарного зв'язку m: n, m: n, m: n, або m: n, то достатньо трьох відношень: по одному для кожної сутності, ключі сутностей використовуються в якості первинних у відповідних відношеннях, і ще одне відношення для зв'язку. Відношення зв'язку повинне мати серед своїх атрибутів ключ від кожної сутності, первинний ключ цього відношення буде складений з ключів виділених сутностей.

Відповідно до вимог правила 6 складаємо спочатку три схеми відношень.

1) ОДЕРЖУВАЧ(Код_одержувача, Назва_одержувача, Код_станції);

2) ВАНТАЖ(Код_вантажу, Найменування_вантажу);

3) ОДЕРЖУВАЧ–ВАНТАЖ(Код_одержувача, Код_вантажу).

Зауважимо, що у відношенні зв’язку ОДЕРЖУВАЧ–ВАНТАЖ в якості первинного ключа використовується пара атрибутів Код_одержувача і Код_вантажу. А взагалі завжди, коли для виводу попередніх відношень використовується правило №6, у відношенні зв’язку первинним ключем призначається пара атрибутів, складена з ключів обох сутностей.

А тепер подамо отримані відношення разом із даними у вигляді таблиць.

Таблиця 26 – Відношення ОДЕРЖУВАЧ6:   Таблиця 27 – Відношення ВАНТАЖ6:   Таблиця 28 – Відношення ОДЕРЖУВАЧ–ВАНТАЖ6:
Код одержувача Назва одержувача Код станції Код вантажу Найм вантажу Код одержувача Код вантажу
  Мех. з-д     Рейки    
  Ф-ка     Прокат    
  Мех. з-д     Дріт    
  Мех. з-д        
  Будтрест    

Рис. 30 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ОДЕРЖУВАЧ.

Рис. 31 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ВАНТАЖ.

Рис. 32 – Схема функціональних залежностей між атрибутами
відношення ОДЕРЖУВАЧ–ВАНТАЖ.

Зверніть увагу, що кількість кортежів у відношеннях, відведених під сутності, дорівнює кількості екземплярів відповідної сутності, поданих на діаграмі ER-екземплярів. Кількість кортежів у відношеннях зв’язку дорівнює кількості ліній відповідності на діаграмі ER-екземплярів.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.