Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСукупний попит – це сумарний попит на всі кінцеві товари й послуги, вироблені в країні, які бажають придбати усі покупці за кожного можливого рівня цін.

СП = C + Iв + Д + ЧЕ

 

Сукупний попит може бути представлений графічно за допомогою кривої сукупного попиту СП, кожна точка якої показує на різні реальні обсяги національного виробництва, які домогосподарства, фірми, держава та іноземці готові купити за кожного можливого рівня цін.

Основним чинником сукупного попиту є рівень цін: чим вищий рівень цін, тим меншим буде сукупний попит і навпаки. Ця обернена залежність між сукупним попитом і рівнем цін відображається у спадній траєкторії кривої сукупного попиту. Рух по кривій сукупного попиту вказує на зміну величини (обсягу) сукупного попиту, обумовлену зміною рівня цін.

 

Окрім цінових чинників, дія яких змінює величину сукупного попиту на сукупний попит впливають також нецінові чинники, котрі призводять до переміщення кривої сукупного попиту.

 

Оскільки сукупний попит визначається сумою чотирьох видів видатків, нецінові визначники сукупного попиту можна поділити на чотири групи:

 

1. Зміни видатків споживачів:

а) багатство (майно) споживачів;

б) сподівання споживачів;

в) заборгованість споживачів;

г) податки.

2. Зміни інвестиційних видатків:

а) процентні ставки;

б) сподівання підприємців;

в) податки на бізнес;

г) технології;

д) рівень надлишкових виробничих потужностей.

3. Зміни державних видатків.

4. Зміни видатків на чистий експорт:

а) темпи економічного зростання в інших країнах;

б) обмінні валютні курси;

в) ціни на ресурси.

 

Сукупна пропозиція

 

Сукупна пропозиція – це загальний обсяг товарів і послуг в економіці, які фірми готові виробляти і постачати на ринок за кожного рівня цін.

Існують різні точки зору стосовно залежності між рівнем цін та обсягом виробництва та відповідно форми кривої сукупної пропозиції. Ці різні погляди представлені трьома відрізками кривої сукупної пропозиції СПр: (горизонтальним (кейнсіанським); проміжним (висхідним); вертикальним (класичним).

 

РЦ СПр

класичний

відрізок

проміжний

відрізок

кейнсіанський

відрізок

       
 
   
 

 


ВВП

ВВП1 ВВПп

 

Крива сукупної пропозиції

 

Горизонтальний (кейнсіанський) відрізок кривої сукупної пропозиції вказує на те, що економіка знаходиться у стані глибокого економічного спаду, наявні виробничі потужності повністю не використовуються, має місце високий рівень безробіття, реальний обсяг виробництва (у межах до ВВП1 ) не досягає потенційного (ВВПп). Рівень цін залишається незмінним. Навіть при збільшенні обсягів виробництва ціни не мають тенденції до підвищення, оскільки в надлишку є економічні ресурси, необхідні для виробництва більшої кількості товарів і послуг, і їх додаткове залучення не спричиняє зростання середніх витрат виробництва.

Проміжний (висхідний) відрізоккривої сукупної пропозиції характеризується тим, що для розширення виробництва, коли воно працює на повну потужність, доводиться використовувати додатково застаріле та щораз менш ефективне устаткування, залучати менш кваліфікованих робітників, внаслідок чого зростають середні витрати виробництва продукції. Для забезпечення прибутковості виробництва підприємці змушені підвищувати ціни. Отже, на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції збільшення реальних обсягів виробництва супроводжується підвищенням цін.

Вертикальний (класичний) відрізок кривої сукупної пропозиції вказує, що економіка досягла свого потенційного обсягу виробництва, функціонує при повній зайнятості (при природному рівні безробіття). Подальше швидке збільшення реальних обсягів виробництва стає неможливим, оскільки всі наявні економічні ресурси повністю використані й економіка знаходиться на межі (кривій) своїх виробничих потужностей. Навіть ріст цін не може забезпечити збільшення реальних обсягів виробництва.

Отже, крива сукупної пропозиції демонструє зв'язок між рівнем цін та реальним обсягом ВВП за всіх інших незмінних умов. Зміни в обсязі виробництва розглядаються при русі по кривій сукупної пропозиції.

Проте існують і нецінові чинники сукупної пропозиції, які за незмінного рівня цін спричиняють зміни у сукупній пропозиції. Дія цих нецінових чинників ілюструється переміщенням кривої сукупної пропозиції вправо (збільшення) або вліво (зменшення).

 

До нецінових чинників сукупної пропозиції належать:

1). Ціни на економічні ресурси:

- наявність ресурсів в країні;

- ціни імпортованих ресурсів;

- тип ринкової структури ринків ресурсів.Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.