Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІндексація грошових коштів громадян

Нормативний акт: Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від від 17 липня 2003 р. № 1078

Індексацію зобов’язані проводити всі без виключення роботодавці: підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також фізичні особи, що використовують працю найманих працівників.

Основні принципи індексації заробітної плати:

1) Індексують заробітну плату лише в межах прожиткового мінімума працездатної особи

2) Індекс визначають за базовим періодом. Базовим періодом є:

- місяць, що передує місяцю в якому працівника прийнято на роботу

- місяць, в якому відбулась зміна розміру заробітної плати (така що перевищила суму індексації)

- у разі неповного робочого часу або ж не повністю відпрацьованого місяця індексацію слід виплачувати пропорційно відпрацьованому часу

Індексація підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Індекси визначають за таблицями, що раз у місяць друкуються у фахових періодичних виданнях.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача.

Працівника прийнято на роботу у вересні 2014 року і встановлено оклад в сумі 2000,00 грн. За цей час розмір окладу змінено не було. Визначити розмір з/п за вересень поточного року, ПДФО, єдиний соціальний внесок та суму до видачі.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Тема 8. Облік відрахувань на соціальне страхування

8.1. Порядок нарахування внесків до органів соціального страхування

8.2. Відображення розрахунків з органами соціального страхування на рахунках бухгалтерського обліку

8.3. Відображення розрахунків з органами соціального страхування в первинних документах, регістрах обліку та в звітності (СРС)

Порядок нарахування внесків до органів соціального страхування

Ставки ЄСВ

Категорії працівників Ставки
Базова ставка(в т.ч. насуму винагороди фізособі за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором 22%
Наймані працівники інваліди 8,41%
Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема, товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці 5,3%  
Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці 22% - для всіх працівників5,5% для працюючих інвалідів
Лікарняні 22% - всі працівники 8,41% - інваліди

За місцем основної роботи ЄСВн не може бути менше мінімального платежу, який обчислюється із мінімальної заробітної плати. Ця норма не поширюється на працівників інвалідів

Основним місцем роботи є те, де заведено трудову книжку

Максимальний оподаткований доход при нарахуванні Єдиного соціального внеску дорівнює 25-ти кратному розмірупрожиткового мінімуму працездатної особи

Мінімальний розмір внеску для підприємців = Мінімальна заробітна плата Х 0,22

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.2. Відображення розрахунків з органами соціального страхування

На рахунках бухгалтерського обліку

Завдання

Складіть розрахункову відомість по нарахуванню заробітної плати та внесків на соціальне страхування за лютийпоточного року:

- Пугач М.Т. (працівник відділу збуту) в лютому місяці пішов у відпустку на 26днів. За робочі дні в лютому місяці йому була нарахована заробітна плата за тарифом – 13,45 грн за одну годину. (Кількість відпрацованого часу потрібно визначити самостійно). За попередні місяці роботи працівникові було нараховано таку заробітну плату:

Місяць Сума Місяць Сума
Лютий 3420,00 Серпень 3400,00
Березень 3236,00 Вересень 3526,00
Квітень 3531,00 Жовтень 3250,00
Травень 3123,00 Листопад 3290,00
Червень 3523,00 Грудень 3481,00
Липень 3136,00 Січень 3210,00

- Борисюк М.Д. (сторож) відпрацював в лютому 9 робочих днів (з 20 годин вечора до 10 годин ранку). Тарифна годинна ставка 9,78 грн за годину. Доплата за роботу вночі – 37% від деної тарифної ставки

- Вознюк М.І. (бухгалтер) в лютому хворів 17 днів. Тарифна година ставка – 13,55 грн. Загальний стаж роботи 7,5 років. За попередні місяці роботи працівникові було нараховано таку заробітну плату:

Місяць Сума Місяць Сума
Лютий 3410,0 Серпень (22 р.д.) 3450,0
Березень 3440,0 Вересень (23 р.д.) 3420,0
Квітень 3422,0 Жовтень (21 р.д.) 3440,0
Травень 3349,0 Листопад (22 р.д.) 3430,0
Червень 3399,0 Грудень (19 р.д.) 3456,0
Липень 3380,0 Січень (20 р.д) 3400,0

- Ґедзь А.В.за місяць виготовив 1234 деталі. Відрядна розцінка – 1,75 грн за одну деталь.

- Денисенко Б.Ю. (загальновиробничий робітник)відпрацював в лютому всі дні. Його годинна тарифна – 12,75 грн. За виконання планового завдання працівникові була нарахована премія в розмірі 12% від заробітної плати

Розв’язок

Працівник______________________________________________________________________

Категорія_______________________________________________________________________

Показник Розрахунок Сума
Заробітна плата за тарифом    
Середньоденна заробітна плата    
Відпускні      
Всього нараховано      
ЄСВ      
ПДФО      
Військовий збір      
Сума до видачі      

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Працівник______________________________________________________________________

Категорія_______________________________________________________________________

Показник Розрахунок Сума
Заробітна плата за тарифом    
Доплата за 1 годину роботи в ночі    
Доплата за нічні години    
Всього нараховано      
ЄСВ      
ПДФО      
Військовий збір      
Сума до видачі      

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Працівник______________________________________________________________________

Категорія_______________________________________________________________________

Показник Розрахунок Сума
Заробітна плата за тарифом    
Середньоденна заробітна плата    
Лікарняні      
Всього нараховано      
ЄСВ      
ПДФО      
Військовий збір      
Сума до видачі      

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Працівник______________________________________________________________________

Категорія_______________________________________________________________________

Показник Розрахунок Сума
Заробітна плата за відрядними розцінками    
ЄСВ      
ПДФО      
Військовий збір      
Сума до видачі      

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Працівник______________________________________________________________________

Категорія_______________________________________________________________________

Показник Розрахунок Сума
Заробітна плата за тарифом    
Премія      
Всього нараховано      
ЄСВ      
ПДФО      
Військовий збір      
Сума до видачі      

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст господарської операції Сума Д К

 Відомість нарахування заробітної плати

Прізвище, посада Нараховано ЄСВ Утримання Сума до видачі
Заробітна плата по тарифу Доплата Відпускні Лікарняні Премія Всього нараховано ПДФО Військовий збір Профсп. внесок Лікарняна каса Аліменти Інші утримання Всього утримано
                                   
                                 
                                 
                                 
                                 
  Всього                              

 

Семінар: «Облік розрахунків з оплати праці та за соціальним страхуванням»

Питання для обговорення:

1. Порядок нарахування та виплати допомоги у зв’язку із вагітністю та пологами

2. Порядок нарахування та виплати матеріальної допомоги

3. Виплата заробітної плати в натуральній формі

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виплата заробітної плати в натуральній формі

 

Задача

Працівнику, який віднесений до адміністративного персоналу, нараховано з/п в розмірі 2890,00 грн

Визначити розмір внесків до органів соціального страхування та податок з доходів фізичних осіб.

В рахунок заробітної плати працівнику було видано готову продукцію на суму 1800,00 грн з ПДВ (собівартість реалізації готової продукції 1050,00 грн)

Решта заробітної плати була перерахована на зарплатний рахунок у банк. Скласти бухгалтерські проводки

Журнал реєстрації господарських операцій

Нарахування заробітної плати

Зміст господарської операції Сума Д К

Виплата заробітної плати

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.