Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ( 2год.)

 

Невід’ємним атрибутом кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду є складання кримінально-процесуальних документів: постанов, ухвал, клопотань, протоколів, доручень, повідомлень, обвинувальних актів, вироків і т. ін. Уміння правильно підготувати та своєчасно оформити зазначені документи є запорукою виконання завдань кримінального провадження, свідченням професійної підготовленості працівників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів, їх досвіду та культури.

Від оперативного, повного та юридично грамотного складання процесуальних документів залежать забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження та виконання інших завдань кримінального процесу. Неправильне (без урахування норм чинного законодавства) складання процесуальних документів тягне за собою втрату отриманою інформацією доказового значення, порушення прав, свобод і законних інтересів громадян і юридичних осіб.

З огляду на вищевикладене, дана тема має важливе значення у підготовці студентів до семінарського заняття. Студенти повинні знати історичний розвиток інституту процесуальних документів у кримінальному процесі від найдавніших часів до сьогодення, поняття кримінально-процесуальних документів, їх види, вимоги до їх складення, та значення.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1.

Питання для обговорення:

1. Історичний розвиток інституту процесуальних документів кримінального провадження в Україні

2. Мова і стиль кримінальних процесуальних документів.

3. Поняття кримінально-процесуальних документів та їх значення.

4. Види та класифікація кримінально-процесуальних документів.

5. Вимоги, що пред’являються до кримінально-процесуальних документів та функції, які вони виконують

 

Контрольні питання:

1. Дайте визначення кримінально-процесуального документу.

2. Назвіть основні види кримінально-процесуальних документів.

3. У яких випадках законом передбачено складання постанови?

4. У яких випадках законом передбачено складання протоколу?

5. У яких випадках законом передбачено складання клопотання?

6. У чому полягає законність процесуального рішення?

7. У чому полягає обґрунтованість процесуального рішення?

8. У чому полягає вмотивованість процесуального рішення?

9. Назвіть структурні частини постанови і реквізити кожної з них.

10. Назвіть структурні частини протоколу і реквізити кожної з них.

Термінологічне завдання:

Кримінально-процесуальний документ; види кримінально-процесуальних документів; законність, обґрунтованість та вмотивованість процесуального рішення; постанова; структурні частини постанови; реквізити постанови; протокол; структурні частини протоколу; реквізити протоколу; клопотання; ухвала; обвинувальний акт; вирок.

Практичне завдання:

Проаналізуйте та вкажіть форму закріплення (протокол, клопотання, постанова, ухвала тощо) запропонованих процесуальних дій:

1. допит свідка;

2. обшук житла чи іншого володіння особи;

3. освідування особи;

4. застосування запобіжного заходу;

5. затримання уповноваженою службовою особою;

6. зупинення досудового провадження;

7. закриття кримінального провадження слідчим;

8. закінчення досудового розслідування відповідно до п.3 ч.2 ст.283 КПК.

Література до теми:

[1-3, 43-44, 46-49, 51, 54-59,61, 65-67, 74-76, 80, 82, 84, 87]

 

 

ТЕМА: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ НА ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ( 2год.)

При підготовці до практичних занять необхідно ретельно опрацювати лекційний матеріал, рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань порядку кримінально-процесуальної діяльності під час досудового розслідування.

Необхідно враховувати, що відповідно до ст. 214 КПК усі заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення підлягають обов’язковому прийняттю та реєстрації, про що слід складати відповідний протокол. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події, про що складається протокол. Про початок досудового розслідування слідчий невідкладно у письмовій формі має повідомити прокурору із зазначенням встановлених законом відомостей.

Під час провадження досудового розслідування більшість осіб, які залучаються до кримінального провадження, набувають свій процесуальний статус (потерпілий, його представник, цивільний позивач, його представник, підозрюваний, захисник, цивільний відповідач, його представник та ін., свідок, спеціаліст, перекладач та ін.), у зв’язку з чим їм мають бути роз’яснені їх процесуальні права та обов’язки.

Досудове розслідування здійснюється у двох формах: дізнання (розслідування кримінальних проступків) та досудового слідства (розслідування злочинів) з урахуванням загальних положень, що встановлені у главі 19 КПК (підслідність, її види; початок та місце провадження досудового розслідування; строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження; розгляд клопотань під час досудового розслідування; недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування; об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення).

Важливим етапом досудового розслідування є повідомлення особі про підозру, що здійснюється у випадках і порядку, встановлених главою 22 КПК. Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором і має містити реквізити, передбачені ст. 277 КПК.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2.

Питання для обговорення:

  1. Поняття, форми та особливості досудового розслідування

Контрольні питання:

1. У чому полягають завдання та значення стадії досудового розслідування?

2. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?

3. Які слідчі дії можуть бути проведені до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

4. В яких формах здійснюється досудове розслідування та у чому їх відмінність?

5. Хто може бути потерпілим у кримінальному провадженні?

6. Назвіть права та обов’язки потерпілого.

7. Хто може бути представником, законним представником потерпілого?

8. Хто може бути цивільним позивачем у кримінальному провадженні?

9. Назвіть права та обов’язки цивільного позивача.

10. Хто може бути цивільним відповідачем у кримінальному провадженні?

11. Назвіть права та обов’язки цивільного відповідача.

12. Хто може бути представником цивільного позивача, цивільного відповідача?

13. Назвіть види підслідності.

14. Назвіть підстави, умови та порядок об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

15. Якими є строки досудового розслідування кримінальних проступків?

16. Якими є строки досудового розслідування злочинів?

17. Розкрийте порядок продовження строків досудового розслідування.

18. Розкрийте правила обчислення строків досудового розслідування.

19. Протягом якого строку мають бути розглянуті клопотання учасників провадження під час досудового розслідування?

20. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення відомостей досудового розслідування?

21. Які є форми взаємодії слідчого і співробітників оперативних підрозділів?

22. У яких випадках здійснюється повідомлення особі про підозру?

23. Назвіть процесуальні права підозрюваного.

24. Ким складається письмову повідомлення про підозру?

25. Які реквізити письмового повідомлення про підозру?

26. Який порядок вручення письмового повідомлення про підозру?

Термінологічне завдання:

Досудове розслідування; дізнання та досудове слідство; учасники досудового розслідування; Єдиний реєстр досудових розслідувань; загальні положення досудового розслідування; фіксування кримінального провадження під час досудового розслідування; повідомлення про підозру; процесуальні рішення.

Практичне завдання:

До міліції звернувся з усною заявою про вчинене кримінальне правопорушення Кальченко С.П., 1975 року народження, який проживає сам в однокімнатній квартирі і повідомив, що, прийшовши сьогодні додому після роботи, він виявив відкритими вхідні двері квартири, а також відсутність ряду речей, які йому належать, зокрема, шкіряної куртки та наручного годинника “Casio”, а також грошей у сумі 5500 грн. Хто міг вчинити цей злочин він не знає і нікого не підозрює.

Заява Кальченка С.П. про вчинене кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована. Проведеним оглядом місця події було встановлено, що невідомі проникли до квартири шляхом зламу замка вхідних дверей. З місця події були вилучені відбитки пальців рук, серцевина замка зі слідами зламу.

Цього ж дня до міліції звернулась Мельничук О.В. (матір Кальченка С.П.) із заявою про визнання її потерпілою у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на те, що її син має багато роботи, часто виїжджає у закордонні відрядження і вона хоче відстоювати його інтереси у процесі.

Завдання: Які дії повинна здійснити службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, до якої звернувся Кальченко С.П.? Які подальші дії та процесуальні рішення мають бути здійснені у цьому кримінальному провадженні? Як вирішити заяву Мельничук О.В. (матері Кальченка С.П.)?

За умовами ситуації також потрібно:

1) скласти протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення;

2) скласти протокол огляду місця події;

3) процесуально оформити вирішення заяви Мельничук О.В. (матері Кальченка С.П.).

 

2. Скласти проекти кримінально-процесуальних документів за вказівкою викладача:

· Повідомлення слідчого про початок розслідування

· Постанова про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування

 

Література до теми:

[1-7, 11, 18-23, 25, 27, 29, 37, 39-45, 48-51, 54-58, 65-67, 76, 80-82]

 

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.