Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ ( 2год.)

Встановлюючи, що правосуддя здійснюється виключно судами, законодавець виходив із того, що правовий статус суду, його функції та суворо визначений порядок діяльності створюють такі переваги в забезпеченні правильного застосування правових норм і закріплення законності в країні, які не може мати жодна форма державної діяльності. Прикладом цього є кримінальний процес і його одна з основних стадій – провадження у суді першої інстанції.

У 2011 р. на розгляді місцевих та апеляційних загальних судів як судів першої інстанції перебувало 771,5 тис. кримінальних проваджень. Обвинувальний чи виправдувальний вирок суди постановили у 164,7 тис. проваджень, що становить 83,1% від кількості тих, провадження в яких закінчено. При цьому місцеві та апеляційні загальні суди як суди першої інстанції постановили виправдувальні вироки лише стосовно 365 осіб; їх питома вага від кількості осіб, щодо яких постановлено вироки, становила 0,2 %.

Необхідність точного і правильного додержання кримінального процесуального законодавства при здійсненні судового розгляду спрямовано на додержання встановлених законом процесуальних гарантій всіх учасників кримінального провадження. Це необхідно для забезпечення всебічного, повного й об’єктивного дослідження обставин в кримінальному провадженні, виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, постановлення законного, обґрунтованого та вмотивованого судового рішення. Іншими словами, чим більше суд і учасники судового розгляду звертатимуться до форми (тобто до встановленого законом порядку судового розгляду), тим менше можливість допустити судову помилку і більше гарантій для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, що закріплені в ст. 2 КПК України.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №6

Питання для обговорення:

1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.

2. Поняття і зміст загальних положень судового розгляду.

3. Процедура судового розгляду, її структура і зміст.

4. Вирок суду, його постановлення і проголошення.

5. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового провадження

Термінологічне завдання:

Судовий розгляд, межі судового розгляду, загальні положення судового розгляду, підготовча частина судового засідання, судові дебати, останнє слово обвинуваченого, постановлення вироку, протокол судового засідання, виконання вироку, звернення вироку до виконання, нагляд прокурора за виконанням вироків та інших судових рішень,

 

Практичне завдання:

Суддя, продовживши слухання кримінального провадження за обвинуваченням Шакова 30 листопада встановив що виникла необхідність у встановленні та допиті можливих свідків вказаної пригоди і прийняв рішення про надання доручення органам досудового розслідування на проведення слідчо-розшукових заходів з цього приводу. Окрім того було встановлено, що обвинувачений Шаков захворів на запалення легень і проводити судовий розгляд кримінального провадження за його відсутності неможливо, тому суддя виніс ухвалу про зупинення слухання кримінального провадження.

За умовами ситуації необхідно:

1.Скласти ухвалу суду про доручення проведення слідчої (розшукової) дії.

2.Скласти ухвалу суду про зупинення судового провадження в зв'язку з хворобою обвинуваченого.

 

ТЕМА: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ СЛІДЧОГО-СУДДІ ( 2год.)

Однією з новацій чинного КПК України є суттєве розширення функції суду щодо контролю за дотриманням прав і свобод сторін кримінального провадження під час досудового розслідування, а також запровадження з цією метою інституту слідчого судді, як особи, яка спеціально уповноважується на здійснення такого контролю.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року з численними змінами та доповненнями функцію контролю за дотриманням прав сторін кримінального провадження під час досудового слідства здебільшого покладав на органи прокуратури. Саме прокурори мали за законом левову частку повноважень здійснювати нагляд за законністю ведення досудового слідства в цілому та вчинення окремих слідчих дій зокрема.

Зі здобуттям Україною незалежності нагальною для свого впровадження у законодавство стала тенденція застосування судового контролю за веденням досудового слідства, й віддання на вирішення виключно суду питань, які стосуються обмеження прав і свобод особи під час досудового слідства.

Чинний КПК України істотно змінив цю ситуацію й забезпечив значне розширення функції судового контролю за досудовим розслідуванням, зокрема:

- забезпечив можливість оскарження безпосередньо до суду окремих рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора в ході досудового розслідування;

- встановив майже повну монополію суду щодо вирішення питань про обмеження прав і свобод особи в ході досудового розслідування;

- розширив повноваження суду щодо надання дозволів на вчинення окремих слідчих дій;

- наділив суд деякою мірою наглядовими функціями в питанні оцінки законності затримання особи та тримання її під вартою.

Ключовим і абсолютно новим для вітчизняного кримінального процесуального законодавства субєктом є слідчий- суддя. Власне, слідчі судді як спеціальні суб’єкти з тим чи іншим спектром процесуальних повноважень існують в правових системах багатьох країн світу, зокрема Італії, Франції, Німеччини, Литви, Латвії, Молдови.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №7

Питання для обговорення:

1. Процесуальний статус слідчого-судді у кримінальному провадженні.

 

Контрольні питання:

1. Кого слід вважати суб’єктом кримінального провадження?

2. Яка існує класифікація суб’єктів кримінального провадження?

3. Що означає зміст засади ”здійснення правосуддя тільки судом”?

4. У чому полягає законний склад суду?

5. Який процесуальний статус судді в кримінальному провадженні?

6. Який процесуальний статус слідчого судді в кримінальному провадженні?

Термінологічне завчання:

суб’єкти кримінального провадження; сторона кримінального провадження; сторона обвинувачення; сторона захисту; суд; суддя; слідчий суддя;

Практичне завчання:

До слідчого, що здійснював кримінальне провадження, у якому С. було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї), звернулися 65-річний батько, 18-річний син і дружина підозрюваного з клопотанням передати їм С. на поруки. Усі троє гарантували забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків та, за необхідності, доставку його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді про застосування С. запобіжного заходу у вигляді особистої покури.

Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання?

Які є процесуальні вимоги до кількості поручителів у кримінальному провадженні?

2. Скласти проекти кримінально-процесуальних документів за вказівкою викладача:

· Ухвала про затримання обвинуваченого.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.