Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ НА ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ( 2год.)

При підготовці до практичних занять необхідно ретельно опрацювати лекційний матеріал, рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань порядку кримінально-процесуальної діяльності під час досудового розслідування.

Необхідно враховувати, що відповідно до ст. 214 КПК усі заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення підлягають обов’язковому прийняттю та реєстрації, про що слід складати відповідний протокол. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події, про що складається протокол. Про початок досудового розслідування слідчий невідкладно у письмовій формі має повідомити прокурору із зазначенням встановлених законом відомостей.

Під час провадження досудового розслідування більшість осіб, які залучаються до кримінального провадження, набувають свій процесуальний статус (потерпілий, його представник, цивільний позивач, його представник, підозрюваний, захисник, цивільний відповідач, його представник та ін., свідок, спеціаліст, перекладач та ін.), у зв’язку з чим їм мають бути роз’яснені їх процесуальні права та обов’язки.

Досудове розслідування здійснюється у двох формах: дізнання (розслідування кримінальних проступків) та досудового слідства (розслідування злочинів) з урахуванням загальних положень, що встановлені у главі 19 КПК (підслідність, її види; початок та місце провадження досудового розслідування; строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження; розгляд клопотань під час досудового розслідування; недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування; об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення).Важливим етапом досудового розслідування є повідомлення особі про підозру, що здійснюється у випадках і порядку, встановлених главою 22 КПК. Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором і має містити реквізити, передбачені ст. 277 КПК.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1.

Питання для обговорення:

  1. Поняття, форми та особливості досудового розслідування

Контрольні питання:

1. У чому полягають завдання та значення стадії досудового розслідування?

2. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?

3. Які слідчі дії можуть бути проведені до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

4. В яких формах здійснюється досудове розслідування та у чому їх відмінність?

5. Хто може бути потерпілим у кримінальному провадженні?

6. Назвіть права та обов’язки потерпілого.

7. Хто може бути представником, законним представником потерпілого?

8. Хто може бути цивільним позивачем у кримінальному провадженні?

9. Назвіть права та обов’язки цивільного позивача.

10. Хто може бути цивільним відповідачем у кримінальному провадженні?

11. Назвіть права та обов’язки цивільного відповідача.

12. Хто може бути представником цивільного позивача, цивільного відповідача?

13. Назвіть види підслідності.

14. Назвіть підстави, умови та порядок об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

15. Якими є строки досудового розслідування кримінальних проступків?

16. Якими є строки досудового розслідування злочинів?

17. Розкрийте порядок продовження строків досудового розслідування.

18. Розкрийте правила обчислення строків досудового розслідування.

19. Протягом якого строку мають бути розглянуті клопотання учасників провадження під час досудового розслідування?

20. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення відомостей досудового розслідування?

21. Які є форми взаємодії слідчого і співробітників оперативних підрозділів?

22. У яких випадках здійснюється повідомлення особі про підозру?

23. Назвіть процесуальні права підозрюваного.

24. Ким складається письмову повідомлення про підозру?

25. Які реквізити письмового повідомлення про підозру?

26. Який порядок вручення письмового повідомлення про підозру?

 

Термінологічне завдання:

Досудове розслідування; дізнання та досудове слідство; учасники досудового розслідування; Єдиний реєстр досудових розслідувань; загальні положення досудового розслідування; фіксування кримінального провадження під час досудового розслідування; повідомлення про підозру; процесуальні рішення.

Практичне завдання:

До міліції звернувся з усною заявою про вчинене кримінальне правопорушення Кальченко С.П., 1975 року народження, який проживає сам в однокімнатній квартирі і повідомив, що, прийшовши сьогодні додому після роботи, він виявив відкритими вхідні двері квартири, а також відсутність ряду речей, які йому належать, зокрема, шкіряної куртки та наручного годинника “Casio”, а також грошей у сумі 5500 грн. Хто міг вчинити цей злочин він не знає і нікого не підозрює.

Заява Кальченка С.П. про вчинене кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована. Проведеним оглядом місця події було встановлено, що невідомі проникли до квартири шляхом зламу замка вхідних дверей. З місця події були вилучені відбитки пальців рук, серцевина замка зі слідами зламу.

Цього ж дня до міліції звернулась Мельничук О.В. (матір Кальченка С.П.) із заявою про визнання її потерпілою у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на те, що її син має багато роботи, часто виїжджає у закордонні відрядження і вона хоче відстоювати його інтереси у процесі.

Завдання: Які дії повинна здійснити службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, до якої звернувся Кальченко С.П.? Які подальші дії та процесуальні рішення мають бути здійснені у цьому кримінальному провадженні? Як вирішити заяву Мельничук О.В. (матері Кальченка С.П.)?

За умовами ситуації також потрібно:

1) скласти протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення;

2) скласти протокол огляду місця події;

3) процесуально оформити вирішення заяви Мельничук О.В. (матері Кальченка С.П.).

 

2. Скласти проекти кримінально-процесуальних документів за вказівкою викладача:

· Повідомлення слідчого про початок розслідування

· Постанова про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування

 

Література до теми:

[1-7, 11, 18-23, 25, 27, 29, 37, 39-45, 48-51, 54-58, 65-67, 76, 80-82]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Мова і стиль кримінально-процесуальних документів.

2. Історичний розвиток процесуальних документів (актів) кримінального провадження в Україні

3. Поняття кримінально-процесуальних документів, їх основні риси та значення

4. Види кримінально-процесуальних документів

5. Поняття, форми та особливості досудового розслідування

6. Рапорт про виявлення кримінального правопорушення

7. Протокол прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується)

8. Повідомлення про початок досудового розслідування

9. Повідомлення про прийняття і реєстрацію заяви

10. Поняття, підстави, мета та види слідчих дій

11. Протокол допиту свідка

12. Протокол допиту підозрюваного

13. Протокол пред’явлення особи для впізнання

14. Клопотання про проведення обшуку

15. Протокол обшуку

16. Клопотання про проведення огляду

17. Протокол огляду місця події

18. Протокол освідування особи

19. Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої( розшукової) дії

20. Протокол огляду і виїмки кореспонденції

21. Протокол про результати спостереження за особою

22. Постанова про залучення захисника

23. Зава про відвід захисника

24. Постанова про відмову у визнанні потерпілим

25. Постанова про відмову в задоволенні клопотання

26. Постанова про заборону підозрюваному використовувати технічні засоби при проведенні окремої процесуальної дії

27. Повідомлення про підозру

28. Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри

29. Повідомлення про нову підозру

30. Поняття, суть, види та значення заходів забезпечення кримінального провадження

31. Клопотання про здійснення приводу

32. Клопотання про накладення грошового стягнення за невиконання процесуального обов’язку

33. Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину

34. Клопотання про відсторонення від посади

35. Клопотання про накладення арешту

36. Протокол арешту майна

37. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання

38. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

39. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки

40. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави

41. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

42. Повідомлення про затримання

43. Поняття, підстави,значення зупинення та закінчення досудового розслідування

44. Постанова про зупинення досудового розслідування

45. Постанова про оголошення розшуку підозрюваного

46. Постанова про відновлення досудового розслідування

47. Постанова про закриття кримінального провадження

48. Повідомлення про закінчення досудового розслідування

49. Обвинувальний акт

50. Процесуальний статус захисника у кримінальному провадженні

51. Клопотання про побачення з підзахисним

52. Адвокатський запит

53. Клопотання про визнання доказу недопустимим

54. Апеляційна скарга на вирок суду

55. Відмова від апеляційної скарги

56. Процесуальний статус слідчого-судді у кримінальному провадженні

57. Ухвала про призначення судового розгляду

58. Ухвала про затримання обвинуваченого

59. Ухвала про привід обвинуваченого

60. Ухвала про проведення обшуку

61. Поняття, зміст і значення міжнародного співробітництва

62. Клопотання про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.