Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗнижений тонус скелетних м'язів

9. III стадія наркозу характеризується:

1. Зупинкою дихання

Пригніченням чутливості

3. Зупинкою серця

4. Припиненням фільтрації в нирках

Втратою свідомості

Зниженням тонусу скелетних м'язів

7. Гіпертонусом скелетних м'язів

Основні ознаки III стадії наркозу

Відсутність рефлексів

Зниження м'язового тонусу

Відсутність больової чутливості

4. Підвищення артеріального тиску

5. Неритмічне дихання

6. Збереження температурної і тактильної чутливості

 

Вкажіть недоліки внутрішньовенного наркозу.

Незначна керованість наркозом

2. Швидкий розвиток наркозного ефекту

3. Легка керованість наркозом

4. Виражена ІІ стадія наркозу

Недостатня міорелаксація.

12. Переваги внутрішньовенного наркозу:

Відсутність стадії збудження

Швидкий розвиток наркозу

Можливість застосування в амбулаторній практиці

4. Легка керованість

5. Наявність стадії збудження

 

Для інгаляційного наркозу застосовують

Енфлуран

2. Тіопентал-натрій

Фторотан

Азоту закис

5. Кетамін

6. Натрію оксибутират

 

Виберіть засоби для інгаляційного наркозу.

1. Пропанідид

Енфлуран

Ефір для наркозу

4. Тіопентал-натрій

Фторотан

6. Натрію оксибутират

15. Виберіть засоби для інгаляційного наркозу:

Енфлуран

Закис азоту

3. Пропанидид ( сомбревин)

4. Спирт етиловий

Фторотан

6. Кетамін (каліпсол)

Виберіть рідкі летючі речовини для інгаляційного наркозу

Енфлуран

2. Азоту закис

3. Кетамін

Фторотан

Ізофлуран

6. Пропанідид

 

17. Ці засоби для наркоза є летючими рідинами:1. Закис азоту

Енфлуран

3. Пропанідид

Фторотан

5. Кетамін

Ефір для наркозу

Засоби для неінгаляційного наркозу

Пропофол

Натрію оксибутират

Кетамін

4. Ефір для наркозу

5. Фторотан

6. Азоту закис

Виберіть речовини для неінгаляційного наркозу

1. Азоту закис

2. Фторотан

Пропанідид

Кетамін

5. Енфлуран

 

20. Для неінгаляційного наркозу застосовують:

1. Енфлуран

2. Фторотан

Пропанидит

Натрію оксибітурат

5. Закис азоту

Оберіть засоби для неінгаляційного наркоза.

Пропанідид

Натрію оксибутират

3. Фторотан

Тіопентал-натрію

5. Азота закис

6. Енфлуран

Препарати для наркозу ультракороткої дії (до 10 хв)

1. Тіопентал-натрій

Пропанідид

3. Кетамін

4. Гексенал

5. Натрію оксибутират

Виберіть препарат для неінгаляційного наркозу, що відноситься до барбітуратів

1. Кетамін

2. Пропанідид

3. Натрію оксибутират

Тіопентал-натрій

5. Фенобарбітал

Гексенал

24. Похідними барбітурової кислоти є:

1. Натрію оксибутират

2. Кетамін

Тіопентал-натрій

4. Пропанідид

Гексенал

25. Ефір для наркозу:

Має значну широту наркотичної дії

Викликає наркоз з стадією збудження

3. Викликає наркоз без стадії збудження

4. Викликає суттєві зміни паренхіматозних органів

Подразнює слизисті верхніх дихальних шляхів

Має високу займистість і вибухонебезпечність

 

Фторотан

Викликає брадикардію

Знижує АТ

Підвищує чутливість міокарду до адреналіну

4. Вибухонебезпечний

5. Підвищує АТ

Може викликати аритмію

27. Фторотан:

Забезпечує швидкий розвитоке наркозу

2. Викликає виражену стадію збудження

3. Вводять в вену

Є рідкою літючою рідиною

Значно знижує рівень АТ

6. Підвищує АТ

 

28. Закису азоту:

1. Має високу токсичність

Викликає виражену стадію збудження

Незначно впливає на функції внутрішніх органів

Має не значну наркотичну активність

Застосовується в суміші з киснем

Азоту закис

Газоподібна наркотична речовина

Застосовується при незначних хірургічних маніпуляціях

3. Має подразнюючу дію

4. Має високу наркотичну активність

Має не високу наркотичну активність

Дає тривалу стадію збудження

Тіопентал-натрій

Є похідним барбітурової кислоти

Має снодійну дію

Вводиться в вену повільно

4. Застосовується інгаляційно

5. Діє декілька годин

6. Є газоподібною речовиною

Тіопентал-натрій

Вводять в вену повільно

Може викликати апное і колапс

3. Вводять реr os

4. Дія триває 2—3 хв

Дія триває 20-25 хв

6. Вводять інгаляційно

 

32. Пропанідид викликає наркоз, який характеризується:

1. Тривалою стадією збудження

Розвитком наркозу через 15-20 с після введення в вену

3. Тривалістю III стадії наркозу — 2—3 ч

Тривалістю наркозу — 3-5 мін

5. Повільним (близько 30 хв) виходом з наркозу

 

Пропанідід

Має синонім «сомбревін»

Діє декілька хвилин

3. Призначається інгаляційно

Вводиться внутрішньовенно

5. Діє декілька годин

Застосовується для ввідного наркозу

 

Натрію оксибутират

1. Збуджує ЦНС

2. Є похідним барбітурової кислоти

Подібний за будовою до ГАМК

Добре проникає через гематоенцефалічний бар'єр

5. Вводиться тільки в вену

 

Натрію оксибутират

1. Засіб для наркоза короткої дії

Засіб для наркоза тривалої дії

Застосовується як седативний та снодійний засіб

Має антигіпоксичні властивості

5. Викладає наркоз тривалістю 3—5 хв

6. Викликає виражену стадію збудження

36. Натрію оксибутират має таку дію:

Седативну

2. Аналептичну

Снодійну

Наркотичну

Антигіпоксичну

6. Подразнюючу

 

Виберіть препарати, використовування яких дозволяє зменшити дозу наркозних засобів

1. Стимулятори ЦНС

Міорелаксанти

Транквілізатори

4. М-Холіноміметики

Нейролептики

Наркотичні анальгетики

 

38. Для забезпечення потенційованого наркозу одночасно з наркотичними засобами застосовують наступні групи препаратів:

Міорелаксанти

Нейролептики

3. Антихолінестеразні засоби

Транквілізатори

Антидепресанти

6. М-Холіноблокатори

39. Для премедикаціі застосовують:

Транквілізатори і заспокійливі

Атропіну сульфат або інші холіноблокатори

3. Стимулятори ЦНС

4. Адсорбуючі речовини

5. В’яжучі

 

40. Ларингоспазм, викликаний тіопенатнол-натрія:

Зумовлений підвищенням тонусу блукаючого нерва

2. Зумовлений блокадою викиду адреналіну

3. Зумовлений дією препарату на гладкі м’язи

Можна попередити атропіном

5. Неможливо попередити

41. Відзначити правильні твердження:

1. Азоту закис - найбільш активний засіб для інгаляційного наркозу

2. Фторотан - вогненебезпечний

Кетамін- засіб для неінгаляційного наркозу

 

42. Відзначити правильні твердження:

1. Пропофол - літка рідина

2. Тривалість дії кетаміну 90 хв

Натрію оксибутират володіє антигіпоксантними властивостями

43. Відзначити правильні твердження:

Азоту закис менш активний, ніж фторотан

2. Для кетамину характерна тривала стадія збудження

3. Тривалість дії пропанідиду 40 хв

 

44. Відзначити правильні твердження:

1. Фторотан - засіб для неінгаляційного наркозу

Натрію оксибутират - препарат для наркозу тривалої дії

3. Пропофол викликає тривалу стадію збудження

45. Відзначити правильні твердження:

1. Азоту закис сенсибилизирует міокард до катехоламинам

Фторотан здатний знижувати артеріальний тиск

3. Кетамин- засіб для інгаляційного наркозу

 

46. Відзначити правильні твердження:

Азоту закис має виражені аналгетичні властивості

2. Тривалість дії натрію оксибутирата - 30 хв

3. Для пропанідиду характерна виражена стадія збудження

Спирт етиловий при резорбтивній дії

Пригнічує ЦНС

Проявляє сечогінну дію

3. Збуджує кору головного мозку

4. Інактивує ферменти печінки

5. Зменшує шлункову секрецію

 

Спирт етиловий при резорбтивном дії

Викликає психічну залежність

Викликає фізичну залежність

Може привести до алкоголізму

4. Підвищує інтелектуальний рівень

5. Різко підвищує продуктивну працездатність

6. Сприяє концентрації уваги

При місцевому застосуванні етиловий спирт

1. Може викликати звикання

Проявляє протимікробну дію

Проявляє подразнюючу дію

Викликає коагуляцію білка

5. Викликає анестезію

6. Затримує регенерацію

Тетурам

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.