Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПідвищує концентрацію ацетальдегіду

2. Сприяє виведенню з організму алкоголю

3. Призначається амбулаторно

Застосовується для лікування алкоголізму

5. Застосовується як блювотний засіб

 

При гострому отруєнні етиловим спиртом доцільно

Введення стимуляторів ЦНС

Промивання шлунка

Введення кардіостимуляторів

4. Застосування миорелаксантов

5. Введення наркотичних речовин

6. Застосування гіпотензивних засобів

Спирт етиловий

Розширює судини шкіри

2. Викликає підвищення температури тіла

3. На морозі сприяє зігріванню

На холоді може призвести до переохолодження

5. Підсилює роботу серця

6. Стимулює дихання

Має наркотичну дію

 

53. Основними відмінностями резорбтивної дії етилового спирту від інших наркотичних речовин є:

1. Значна широта наркотичної дії

Тривала стадія збудження без втрати свідомості

Мала широта наркотичної дії

4. Прямий стимулюючий вплив на кору головного мозку

5. Відсутність ІІІ стадії наркозу

 

Механізм дії тетурама

Пригнічує альдегиддегидрогеназу

2. Пригнічує цитохромную систему печінки

3. Нейтралізує етиловий спирт у шлунку

4. Сприяє швидкому метаболізму етилового спирту в організмі

Затримує окислення етилового спирту

У медичній практиці спирт етиловий використовується як

Антисептик

Місцевоанестезуючий засіб

Протишоковий засіб

4. Діагностичний засіб, що пригнічує секреторну активність залоз шлунка

5. Препарат, що викликає наркоз

6. Стимулятор ЦНС

Спирт етиловий

Пригнічує процеси гальмування в корі

Пригнічує центр терморегуляції

Знижує секрецію антидіуретичного гормону4. Збільшує секрецію антидіуретичного гормону

5. Знижує секрецію залоз шлунка

6. Збуджує кору й підкоркові структури

При місцевому застосуванні етиловий спирт проявляє такі ефекти

Подразнюючий

В'яжучий

Антимікробний

Місцевоанестезуючий

5. Припікаючий

6. Обволікаючий

Спирт етиловий застосовують для

1. Наркозу

2. Підвищеня діурезу

Обробки рук хірурга

Обробки операційного поля

5. Отримання психостимулюючої дії

6. Пригнічення дихального центру

При застосуванні тетурама має місце

Пригнічення активності альдегіддегідрогенази

2. Прямий вплив, що активує блювотний центр

3. Блокада холінорецепторів слизової шлунку

Затримка окислення етилового спирту в організмі

5. Нейтралізація етилового спирту в кишечнику

Спирт етиловий

1. Збуджує кору головного мозку

Легко проникає через плаценту

3. Збуджує дихальний центр

Здатний викликати залежність

У великих дозах пригнічує центри довгастого мозку

 

При застосуванні етилового спирту можуть виникати ефекти

1. Аналептичний

2. Бронхолітичний

Протимікробний

4. Протизапальний

Подразнюючий

Наркотичний

 

Спирт етиловий при резорбтивній дії

Знижує концентрацію уваги

Пригнічує процеси гальмування в корі

Пригнічує умовні рефлекси

4. Підсилює умовні рефлекси

5. Підвищує концентрацію уваги

 


 

5. Практичні завдання, які виконуються на занятті:

Ознайомитися із препаратами учбової колекції по темі, визначити їх приналежність до фармакологічної групи і показання до використання.

5.2. Обгрунтувати вибір препарата, його лікарську форму, дозування, концентрацію, шлях введення і виписати рецепт:

1. Похідне барбітурової кислоти, що містить сірку, для внутрішньовенного і ректального наркозу.

2. Засоб для короткочасного і вступного наркозу.

3. Засіб для інгаляційного наркозу, що містить фтор, з вираженою наркотичною дією.

4. Засіб, застосовуваний при гипоксическому набряку мозку.

5. Препарат для обробки рук хірурга.

6. Препарат для лікування алкоголізму

6. Матеріали для самоконтролю:

6.1. Завдання для самоконтролю:

Заповніть таблицю

№ п/п Препарат Механізм дії
  Кетамін  
  Натрію оксибутират  
  Фторотан  
  Пропанидид  
  Пропофол  
  Тиопентал-натрий  
  Спирт етиловий  
  Тетурам  

 

Заповнить таблицю „Можливості застосування наркозних засобів”:

Засоби Види наркозу
  Самостійний, при тривалих операціях Вступний Базисний Змішаний, разом с іншими наркозними засобами
Ефір для наркозу        
Ізофлуран        
Пропанідид        
Кетамін        
Тіопентал-натрій        
Натрія оксибутират        
Закис азоту        

 

Заповнить таблицю „Фармакологія та токсикологія спирту етилового”:

Органи та системи Ефекти, що розвиваються при введенні спирту в малих дозах Ефекти, що розвиваються при введенні спирту в токсичних дозах
1. Органи травлення      
2. Серцево-судинна система    
3. Центральна нервова система    

6.2. Задачі для самоконтролю:

ЗАДАЧА 1

Засіб, який визиває дисоційований наркоз без втрати рефлексів та тонуса скелетніх м’язів. Як ускладнення можуть виникати галюцинації та марення.

А) Визначити препарат.

Б) Назвіть показання до використання

ЗАДАЧА 2

Препарат для неінгаляційного вступного наркозу й проведення короткочасних операцій. Відрізняється швидким розвитком наркозу (30-40 с), надкороткою тривалістю дії (3-5 хв). Одним з побічних ефектів є гіпервентиляція з коротким апное.

А) Визначити препарат.

Б) Дати характеристику сучасним методам загального знеболення

ЗАДАЧА 3

Засіб, на фоні прийому якого застосування спиртних напоїв викликає різке погіршення самопочуття, падіння артеріального тиску, погіршення дихання та ін.

А) Визначити препарат.

Б) Назвіть показання до використання

6.3. Тести для самоконтролю:

 


1. Для знеболення при операції на жовчному міхурі застосували інгаляційний наркоз, який вводили після вступного неінгаляційного наркозу (тіопентал-натрію). Який вид взаємодії лікарських засобів спостерігається при цьому?

A. *Адитивний синергізм

B. Потенційований синергізм

C. Конкурентний антагонізм

D. Неконкурентний антагонізм

E. Незалежний антагонізм

 

2. Для більш швидкого введення в наркоз хворому застосовано наступну комбінацію: азоту закис + фторотан. Який це тип взаємодії лікарських засобів?

A. *Сумований синергізм

B. Синергоантагонізм

C. Потенційований синергізм

D. Фізичний антагонізм

E. Опосередкований синергізм

 

3. Для знеболення при проведенні оперативного втручання хворому вводили засоби для неінгаляційного та інгаляційного наркозу (пропанідид+фторотан). Який вид взаємодії лікарських засобів спостерігається при цьому?

A. *Адитивний синергізм

B. Потенційований синергізм

C. Конкурентний антагонізм

D. Неконкурентний антагонізм

E. Незалежний антагонізм

4. Чоловіку 40 років під час операції на органах черевної порожнини проводили інгаляційний наркоз за допомогою леткої рідини. Наркоз настав через 5 хвилин від початку інгаляції, без стадії збудження. Під час наркозу відзначалися зниження АТ, брадикардія . Пробудження після наркозу відбулося швидко, без післяопераційної депресії. Який засіб для наркозу був використаний?

A. *Фторотан

B. Ефір для наркозу

C. Закис азоту

D. Пропанідид

E. Гексенал

 

5. При проведенні оперативного втручання з приводу гострого флегмонозного апендициту, хворому було введено газоподібний препарат з групи засобів для інгаляційного наркозу, якому властива тривала стадія збудження. Який препарат був введений пацієнту?

A. *Ефір для наркозу

B. Фторотан

C. Тіопентал натрію

D. Пропанідид

E. Натрію оксибутират

 

6. У хворого М., 48 років діагностовано гострий інфаркт міокарду з вираженим больовим синдромом. Для знеболення було введено препарат з групи засобів для інгаляційного наркозу, якому властива виражена анальгезуюча дія та тривала стадія збудження. Який препарат був введений пацієнту?

A. *Закис азоту

B. Фторотан

C. Тіопентал натрію

D. Пропанідид

E. Натрію оксибутират

 

7. Для знеболення при обробці опікової поверхні хворому внутрішньовенно ввели препарат для короткочасного наркозу. Наркоз настав через хвилину, під час нього спостерігалися підвищення АТ, тахікардія, підвищення тонусу скелетних м`язів. Після виходу із наркозу у хворого відзначалися дезорієнтація, зорові галюцинації. Який препарат ввели хворому?

A. *Кетамін

B. Закис азоту

C. Ефір для наркозу

D. Тіопентал натрію

E. Закис азоту

 

8. Жінка 28 років звернулась до стоматолога з приводу протезування зубів. Оскільки у неї алергія до місцевих анестетіків обробку зубів необхідно було провести під загальною анестезією. Який препарат доцільно використати для цього, зважаючи на короткочасність маніпуляції?

A. *Пропанідид

B. Гексенал

C. Натрію оксибутират

D. Тіопентал-натрий

E. Фторотан

 

9. Хворому для знеболення при проведенні біопсії внутрішньовенно ввели препарат, який через хвилину викликав наркоз тривалістю близько 5 хвилин. Під час наркозу відзначалися незначне зниження АТ та короткочасна зупинка дихання, яке швидко відновилося. Який препарат застосували?

A. *Пропанідид

B. Натрію оксибутират

C. Предіон

D. Закис азоту

E. Фторотан

 

10. Для проведення загальної анестезії лікар-анестезіолог призначив хворому засіб для наркозу пропанідид. Яка тривалість дії цього препарату?

A. *3 - 5 хв

B. 20 - 30 хв

C. 40 - 60 хв

D. 1,5 - 2 год

E. 30-40 сек

 

11. Для проведення загальної анестезії лікар-анестезіолог призначив хворому засіб для наркозу кетамін. Яка тривалість дії цього препарату при введенні в вену?

A. *5-10 хв

B. 10 - 15 хв

C. 40 - 60 хв

D. 1,5 - 2 год

E. 30-40 сек

 

12. Для проведення загальної анестезії лікар-анестезіолог призначив хворому внутрішньовенно засіб для наркозу тіопентал-натрію. Яка тривалість дії цього препарату при введенні в вену?

A. *20 - 40 хв

B. 5-10 хв

C. 10 - 15 хв

D. 1,5 - 2 год

E. 30-40 сек

 

13. Для досягнення достатньої міорелаксації під час проведення оперативного втручання лікар-анестезіолог провів потенційований наркоз: інгаляційний наркоз + міорелаксант. Найдіть цю комбінацію.

A. *Фторотан + тубокурарину хлорид

B. Тіопентал натрію + фторотан

C. Азоту закис + кетамін

D. Фторотан + фентаніл

E. Дроперидол + ефір

 

14. Для покращення оперативного доступу необхідне виражене розслаблення скелетних м’язів. Препарати якої фармакологічної групи, з наведених, потенціюють даний ефект засобів для наркозу:

A. *Міорелаксанти

B. Спазмолітики

C. Гангліоблокатори

D. Симпатолітики

E. Антихолінестеразні

 

15. При оперативному втручанні для загальної анестезії використано комбінацію інгаляційного анестетика і похідного барбітурової кислоти. Визначте дану комбінацію:

A. *Фторотан + тіопентал натрію

B. Промедол + фторотан

C. Азоту закис + кетамін

D. Фторотан + фентаніл

E. Дроперидол + ефір

 

16. До нейрохірургічного відділення поступив хворий із травмою черепу. Був встановлений діагноз: струс мозку, набряк мозку, та гіпоксія тканин мозку. Призначте хворому лікувальний наркоз, який можна використати і як засіб боротьби з гіпоксією.

A. *Натрію оксибутират

B. Фторотан

C. Пропанідид

D. Кетамін

E. Ефір для наркозу

 

17. В реанімаційне відділення поступив хворий у стані гострого порушення мозкового кровообігу. Лікар призначив препарат з седативною, снотворною, наркозною, антигіпоксичною, міорелаксуючою дією, якій застосовують для наркозу та при лікуванні розладів сну.Визначте препарат.

A. *Натрію оксибутират

B. Гексенал

C. Хлоралгідрат

D. Тіопентал-натрій

E. Діазепам

 

18. У відділення політравми доставлено хворого після дорожно-транспортної пригоди з струсом мозку. Лікар призначив препарат для попередження гіпоксичного набряку мозку. Визначте препарат.

A. *Натрію оксибутират

B. Гексенал

C. Хлоралгідрат

D. Тіопентал-натрій

E. Діазепам

 

19. В неонотальне відділення пологового будинку поступила дитина, що народилася у стані асфіксії. Було призначено натрію оксибутірат. На який лікувальний єфект розраховує лікар?

A. *Антигіпоксичний

B. Наркотичний

C. Психостимулюючий

D. Міорелаксантний

E. Антидепресивний

 

20. Після повторного оперативного втручання з використанням того ж самого засобу для інгаляційного наркозу розвинувся гострий токсичний гепатит. Який засіб був застосований?

A. *Фторотан

B. Ефір для наркозу

C. Закис азоту

D. Пропанідид

E. Гексенал

 

21. Перед проведенням інгаляційного наркозу газоподібною речовиною (фторотан) хворому М. в вену ввели засіб для неінгаляційного наркозу (кетамін). З якою метою це було зроблено?

A. *Запобігання розвитку стадії збудження.

B. Стимуляція перистальтики кишечнику

C. Стимуляції центру дихання

D. Запобігання розвитку аритмії

E. Потенціювання міорелаксації.

 

22. Перед введенням хворого в наркоз лікар-анестезіолог провів премедикацію лікарським засобом, що попереджує ларингоспазм, гіперсалівацію та рефлекторну зупинку серця. Визначте даний препарат.

A. *Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Прозерин

D. Аллоксим

E. Пірроксан

 

23. Перед введенням хворому засобу для інгаляційного наркозу, лікар-анестезіолог призначив препарат для попередження бронхоспазму, гіперсалівації та можливої рефлекторної зупинки серця. Визначте цей препарат.

A. *Атропіну сульфат

B. Норадреналіну гідротартрат

C. Прозерин

D. Дитілин

E. Анаприлин

 

24. Хворому для ввідного наркозу внутрішньовенно ввели тіопентал натрію, після чого розвинувся бронхоспазм, підсилилась салівація. Введенням якого препарату можливо було б запобігти небажаним ефектам?

A. *Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Прозерин

D. Дитілин

E. Анаприлин

 

25. Хворому з набряком легень ввели спирт етиловий. Який шлях введення даного препарату було обрано?

A. *Інгаляційний

B. Нашкірний

C. Внутрішньошкірний

D. Підшкірний

E. Внутрішньовенний

 

 

26. З метою зігрівання після переохолодження хворий використав розчин етилового спирту внутрішньо. Як впливає спирт етиловий на терморегуляцію?

A. *Збільшується тепловиділення

B. Зменшується тепловиділення

C. Збільшується теплопродукція

D. Зменшується теплопродукція

E. Зменшується тепловиділення і теплопродукція

 

 

27. Після внутрішнього прийому спирту етилового у хворого розвинулись психо-емоційне збудження. Які зміни функціонального стану людини найбільш характерні для даної стадії дії препарату:

A. *Ейфорія

B. Абстиненція

C. Тахіфілаксія

D. Толерантность

E. Залежність

 

28. В наркологічному відділенні психоневрологічної лікарні хворому призначено тетурам. Яке з перерахованих захворювань може бути показанням до його застосування.?

A. *Алкоголізм

B. Гостре отруєння спиртом етиловим

C. Наркоманія

D. Гостре отруєння морфіном

E. Алкогольний психоз

 

29. Хворому був призначений препарат, який виявляє побічну тетурамоподібну дію. Які продукти треба виключити з харчового раціону даного пацієнта?

A. *Алкогольні напої

B. Сир

C. Молоко

D. Цитрусові

E. М'ясо

 

30. Хворому з залежності до алкоголю лікар призначив тетурам. Який механізмів дії даного препарату?

A. Блокує фермент ацетальдегіддегідрогеназу, що приводить до увірвання метаболізму етилового алкоголю і накопиченню оцтового альдегіду

B. Активує фермент алкогольдегідрогеназу и призупиняє окислення єтилового спирту

C. Сенсибілізує організм до алкоголю.

D. Стимулює ЦНС.

E. Полегшує протікання абстинентного синдрому.

 

31. Хворий при проходженні курсу лікування метронідазолом вжив невелику кількість алкоголю, внаслідок чого розвинулось тяжке отруєння. Поясніть причину отруєння:

A. *Накопичення ацетальдегіду

B. Алергічна реакція

C. Невралгічні розлади

D. Серцево-судинна недостатність

E. Порушення функції нирок

 


 

Література.

Список ОСНОВНОЇ літератури

1. Chekman I.S., Gorchakova N.O. Panchenko N.I., Вekh P.O. Pharmacology. – Vinnytsa: Nova Knyga Publishers, 2006. – 384 p.

2. Бертрам Г., Катцунг. Базисная и клиническая фармакология: в 2 томах – Москва.-Санкт-Петербург, Бипом – Невський діалект, 2003- 612с; 670 с

3. Дроговоз С.М., Страшний В.В., Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підручник довідник, 2002 -480 с.

4. Дроговоз С.М. Фармакология на допомогу лікарю, провізору, студенту. – Х.: ВЦ ХАІ, 2006. – 480 с.

5. Люльман Х. Наглядная фармакология. – М.: Мир, 2008. – 383 с.

6. Машковский М.Д. Лекарственные средства: в 2 томах – Узд 14-е. М: Новая волна, 2000

7. Посібник для самостійної роботи студентів заочного відділення фармацевтичного факультету (дистанційна форма навчання) / Чекман І.С., Белєнічев І.Ф., Горчаова Н.О. та ін. – Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет, 2009. – 154 с.

8. Скакун М.П., Посохова К.А. – Фармакологія – Тернополь:Укрмедкнига, 2003 -740 с

9. Фармакология – Сito! (Фармакология. Логика.): учебник для вузов / Под ред. С.М. Дроговоз. – Харьков: СИМ, 2007. – 236 с.

10. Фармакология спорта / Горчакова Н.А., Гудивок Я.С., Гунина Л.М. и др. – К.: Олимп л-ра, 2010. – 640 с.

11. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Казак Л.І. та ін. / Видання 3-е. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 784 с.

12. Фармакологія: (Чекман І.С., Туманов В.А., Горчакова Н.О. та ін.): Вища школа, 2001 -518 с.

13. Чекман И.С. и сравт. Фармакология.Рецептура. Практические занятия. К. 000 Рада, 2003 – 832 с.

14. Чекман І.С., Бобирьов В.М., Горчакова Н.О. Фармакологія. Підручник для студентів стоматологічного факультету. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 480 с.

15. Чекман І.С., Горчакова Н.О., Галенко-Ярошевський П.А. и др. Фармакология. Рецептура. Практические занятия: Учеб. для иностранных студентов / Под ред. И.С. Чекман. – К: ООО «Рада», 2009. – 832 с.

 

 

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.