Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУпорядкування даних за допомогою фільтрів

Для знаходження даних у списку існує три методи: Автофільтр, Форма і Розширений фільтр.

Щоб скористуватися автофільтром, виконайте наступне:

· Виберіть чарунку у списку

· Виберіть Данные – Фильтр – Автофильтр. У заголовках стовпців з’являться кнопки автофільтру. За допомогою цих кнопок задаються критерії.

· Клацніть на кнопці автофільтра біля заголовка стовпця, що призначений для фільтрації.

· Зі списку, що відкриється, виберіть Условие. З’явиться діалогове вікно Пользовательский автофильтр, де ви зможете встановити потрібні параметри фільтрації.

Коли треба задати більше двох критеріїв, користуються Розширеним фільтром.

Застосуйте розширений фільтр створивши власну умову відбору інформації.

Наприклад:

Відобразити тканини назви яких починаються на літеру К та надійшло більше ніж 180 м.

Поле Найменування тканини – вибрати Ñ – Условие…

Аналогічно Поле Надійшло Ñ – Условие…– більше – 180 – Ок

4. Повернутися на 1 лист.

· Створіть нову таблицю ПОСТАВЩИКИ, що складається з 3-х стовпців: Артикул, Город, Фірма та 11 рядків. Розташуйте цю таблицю на тому ж листі, нижче першої таблиці.

ПОСТАВЩИКИ
Артикул Город Фірма
  Київ "Кияночка"
  Полтава "Полтавські візерунки"
  Львів "Троянда"
  Чернігів "Чернігівські тканини"
  Київ "Кияночка"
  Полтава "Полтавські візерунки"
  Чернігів "Чернігівські тканини"
  Львів "Троянда"
  Київ "Кияночка"
  Київ "Кияночка"
  Львів "Троянда"

· Відсортуйте стовпець Артикул за зростанням.

· У кінець вашої вихідної (першої) таблиці добавте 2 стовпці: Артикул, Фирма.

· Довільно заповніть стовпець Артикул номерами артикулів із таблиці ПОСТАВЩИКИ (номери артикулів можуть повторюватись тому необов’язково використати всі 11)

Встановіть зв’язок між таблицями за допомогою функції пошуку ВПР (поиск по вертикали).

Функція пошуку ВПР використовується для того, щоб знайти на листі певне значення і повернути якесь інше відповідне значення.

Задача перебуває у тому, щоб повернути з таблиці ПОСТАВЩИКИ значення поля Фирма по значению поля Артикул

· Зробіть активною першу чарунку поля Фірма вихідної таблиці

· Натисніть кнопку Вставка функции на панелі інструментів Стандартна. Зі списку функцій виберіть ВПР

· У вікні функції у полі Искомое_ значение уведіть посилання на першу чарунку поля Артикул вихідної таблиці. У полі табл_массив – уведіть посилання на діапазон даних усіх стовпців таблиці ПОСТАВЩИКИ (використати абсолютні посилання, щоб зафіксувати табличний масив). У поле номер_ индекса_ столбца уведіть номер стовпця Фірма у таблиці ПОСТАВЩИКИ ( у вашому випадку це буде ціфра 3).

· Натисніть ОК. У першій чарунці поля Фірма вихідної таблиці з’явиться назва фірми постачальника, що відповідає номеру артикула поля Артикул

· За допомогою маркера автозаполнения заповніть назвами відповідних фірм усі чарунки поля Фірма вихідної таблиці

· Заховайте інформацію поля Артикул вихідної таблиці за допомогою меню Формат – Столбец – Скрыть

5. Побудувати діаграму “Надходження, продажи и залишки” з відповідним заголовком,за кожним найменуванням тканини (поля Найменуванням тканини, Надійшло, Продано, Залишки). Причому на одній діаграмі об'єднати два типи діаграм: для полів Поступило і Продано вибрати тип - гистограмма, а для поля Залишки – Графік.

· На третьому кроці побудови діаграми діалогове вікно має шість закладок, у яких можна задати наступні параметри: Заголовок - “Надходження, продажи и залишки” (можна вибрати інший заголовок); Ось Х (категорий) - Тканини; Ось Y (значений) - Кількість, м.; Вибрати закладку Линии сетки й установити прапорці для О сь Х основные линии, теж і для О сь Y; Вибрати закладку Легенда і перемикач установити ­ Справа; Вибрати закладку Подписи данных і перемикач установите Нет

· На побудованій діаграмі виділіть гістограму для поля Остатки та з контекстного меню виберіть тип диаграммы – Графік.

 


Практична робота№2

Тема: Використання логічних функцій при маркетингових дослід-женнях. Розрахунок вартості послуг по перевезенню.

Мета: Навчитись використовувати логічні функції.

Хід роботи:ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.