Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПриклад виконання практичного завдання

 

Розв’язати систему рівнянь:

* X1 + * X2 =
* X1 - * X2 = -31

Ввести дані в чарунки електронної таблиці як на рисунку 1.

Рисунок 1 - Введення даних для пошуку рішення

Виконати команду меню СервисПошук рішення. У вікні діалогу команди потрібно:

знищити уміст поля Установить целевую ячейку (цільової чарунки немає, тому що розв’язується не оптимізаційна задача, а система рівнянь);

у полі Измення ячейки визначити блок чарунок, що були зарезервовані для значень змінних, - С1:С2;

натиснути на кнопці Добавить, визначити що значення чарунки С3 повинно стати рівним 25, натиснути на кнопці Добавить, визначити що значення чарунки С4 повинно стати рівним -31, натиснути на кнопці Ок;

натиснути на кнопці Выполнить.

Рисунок 2 - Пошук рішення

Практичні завдання

1. Створити новий документ Microsoft Excel.

2. У вікні редагування ввести тему роботи, прізвище, групу, дату роботі.

3. Ввести данні для розв’язання системи рівнянь за індивідуальним варіантом, розв’язати систему.

4. Надрукувати таблицю з виведенням результатів розрахунків і з виводом формул у чарунках таблиці, звіт по результатах.

5.Зберегти файл з розрахунками (“Пошук_рішення_Прізвище”) та перенести в папку Вашої групи, яка знаходиться в папці Студенти на ПК Glav8.

Варіант № Варіант №1   Варіант №2
28 * X1 + * X2 - * X3 = * X1 + * X2 - * X3 =
* X1 + * X2 - * X3 =     * X1 + * X2 - * X3 =
* X1 - * X2 + * X3 =   * X1 - * X2 + * X3 =
Варіант №3   Варіант №4
24 * X1 + * X2 - * X3 = -68 * X1 + * X2 - * X3 =
* X1 + * X2 + * X3 =       X1 + * X2 - * X3 = -145
* X1 - * X2 + * X3 =   * X1 - * X2 + * X3 =
Варіант №5 Варіант №6
* X1 + * X2 - * X3 = * X1 + * X2 - * X3 =
* X1 + * X2 + * X3 =       X1 + * X2 - * X3 =
* X1 - * X2 + * X3 =   * X1 - * X2 + * X3 =
Варіант №7 Варіант №8
20 * X1 + * X2 - * X3 = * X1 + * X2 - * X3 =
  X1 + * X2 - * X3 = -91   * X1 + * X2 - * X3 =
* X1 - * X2 + * X3 =   * X1 - * X2 + * X3 =
Варіант №9 Варіант №10
2 * X1 + * X2 - * X3 = * X1 + * X2 - * X3 =
* X1 + * X2 - * X3 =   * X1 - * X2 + * X3 =
* X1 - * X2 + * X3 =   * X1 - * X2 + * X3 =
Варіант №11 Варіант №12
15 * X1 - * X2 + * X3 = * X1 -     X2 + * X3 =
  X1 + * X2 - * X3 =   * X1 + * X2 - * X3 =
* X1 + * X2 - * X3 =   * X1 + * X2 - * X3 =
Варіант №13 Варіант №14
15 * X1 - * X2 + * X3 = * X1 - * X2 + * X3 =
* X1 + * X2 - * X3 =       X1 + * X2 - * X3 = -29
* X1 + * X2 - * X3 =   * X1 + * X2 + * X3 =

Практична робота№7Тема: Складання оптимального графіку роботи персоналу підприємства з використанням процедури “Пошук розв’язання”

Мета: Навчитись використовувати пошук рішення при розв’язанні задач на оптимізацію.

Хід роботи:

Умова роботи: Необхідно скласти оптимальний графік роботи персоналу підприємства так, щоб забезпечити виконання заданого обсягу робіт і щоб кожний працівник мав: п’ять робочих днів на тиждень, два вихідних дні підряд і всі мали рівну зарплату. Необхідно підраховувати суму мінімального тижневого фонду зарплати та мінімальну кількість працівників. Крім того, зробити рівномірний розподіл кількості вихідних днів по днях тижня, а також підрахувати мінімальну кількість працівників, які зайняті на роботі.

1. Завантажити додаток Excel. Змінити назву аркуша „Лист1” на „Пошук рішення” і підготувати на даному аркуші розрахункову таблицю:

При цьому в діапазон клітинок C7:C13 записати назви вихідних днів відповідно до умови завдання. У діапазон клітинок F7:L13 ввести: „0”, девихідні дні та „1”, де робочі дні. В клітинку F5 ввести формулу підрахунку кількості працюючих у понеділок, а саме:

=СУММПРОИЗВ($D$7:$D$13;F7:F13)

Скопіювати формулу в діапазон клітинок G5:L5 для розрахунку кількості працюючих в інші дні тижня.

В клітинку D15 за допомогою кнопки „Автосума” ввести формулу підрахунку мінімальної кількості працівників =СУММ(D7:D13). В клітинку D16 ввести формулу мінімального тижневого фонду заробітної плати =D15*C3*5

2. Вихідні данні:

Внесемо ці вихідні данні. Для цього потрібно в діапазон клітинок F3:L3 ввести необхідну кількість працівників кожного дня неділі. В клітинку С3 ввести денну ставку. Командами головного меню „Сервіс/Пошук розв’язання” активізувати процедуру оптимального розв’язання задачі.

В поле „Установить целевую ячейку” ввести адресу цільової функції (у даному прикладі клітинка D16). Для цільової функції встановити опцію “мінімальне значення”.

В поле „Изменяя ячейки” ввести діапазон клітинок D7:D13.

У вікно „Обмеження” за допомогою кнопки „Додати” ввести обмеження відповідно до вихідних даних.

Характеристика обмежень:

D7:D13 = ціле Кількість працівників повинна бути цілим числом

D7:D13 >= 1 Щодня працівники повинні бути вільні від роботи

F3:L3 <= F5:L5 Розрахункова кількість працівників більше необхідного

D7:D10 <= 6 Кількість вільних від роботи працівників повинна бути не більше 6 в перші чотири дні тижня

D11:D13 = 2 Кількість вільних від роботи працівників повинна бути 2 в останні три дні тижня

Після виконання цих дій вийде:

3. Натиснути кнопку „Виконати”. В результаті буде знайдено розв’язок задачі. При цьому розрахункова кількість вільних працюючих буде представлена в діапазоні клітинок D7:D13.

Отримали результат:

4. Активізувати аркуш „Лист2”, змінити його назву на „Графік” і побудувати на ньому (базуючись на розрахунковій кількості вільних працюючих) графік вихідних днів по днях тижня для штату 21 чол.

ПІБ Пон. Вівт Сер Четв Пят Суб Нед Пон
Однолько Я.В.                
Луговська Ю.О.                
Дубіна С.А.                
Клєщ А.С.                
Кошова А.С,                
Петровська В.О.                
Білоока Т.П.                
Сокол Ю.Ф.                
Сокол М.В.                
Довженко І.А,                
Кравченко Д.О.                
Новік В.М,                
Савченко Д.О.                
Ломонос. П.Т.                
Зюзя Ю.Л.                
Кравець О.Л.                
Ющенко І.М.                
Маслюк А.О.                
Сакун О.С.                
Портна Т.О.                
Тертишна В.О.                

8. Зберегти файл з розрахунками у власній папці з ім.’ям „Пошук_Прізвище”.

9. Закінчити роботу з табличним процесором.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Баженов В.А. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник / В. А. Баженов. – 2-ге видання. – К.: Каравела, 2007.– 640с.

2. Білик В.М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи: Навч. посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с.

3. Войтюшенко Н.М., Остапець А.І. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 568 с.

4. Глушков С. В. Персональний комп’ютер / С. В. Глушков, О. С. Сурядний. – Харків: Фоліо, 2007. – 509с.

5. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посіб. / Л.М. Дибкова. – 2-ге вид. – перероб. і доповн. - К.: Академвидав, 2007. – 416с.

6. Інформатика і комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник за редакцією д.е.н., проф. Пушкаря О.І. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 695 с.

7. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посібник / за ред. М. Є. Рогози. – К.: Академія, 2006. – 368с.

8. Інформатика та комп’ютерна техніка: навч.-метод. посібник / за редакцією О. Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2005.– 534с.

9. Литвин І.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. «Інформатика: теоретичні основи і практикум». Підручник. – Львів: «Новий світ-2000», 2004.

10. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: навч. посіб. для студ. вищ навч. закл. / С. О. Кравчук, В. О. Шонін. – К: Вид-во «Політехніка», 2005. – 344с.

11. Ярмуш О. В. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посібник / О.В. Ярмуш, М. М. Редько. – К.: Вища освіта, 2006– 359с.

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.