Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНормування, вимірювання і заходи захисту від шуму.

ГОСТ 12.1.003-83 “Принцип нормування шуму та гран. спектрів”

Вимірюється за допомогою шумометрів.

Захист від шуму можна здійснювати колективними та індивідуальними методами і засобами.

Бородьба з шумом в джерелі його винекнення.

Осн. методи зниження шуму:

- звукоізоляція

- екранування

- акустичні заходи

- зниження шуму у підшипниках

Обєкт який виділяє шум, поміщається під звукоізоляційний кожух.

Звукоізолюючі матеріали: войлок, пінопласт, скловата

Екранування: захисні екрани які затримують звук.

Акуст. обробка на 8дБА

Коли загальноприйняті норми не влаштовують застос. індив. методи: протишумні вкладиші, навушники, каска.

36.Вібрація. Характеристики вібрацій. Захист від вібрацій.

Вібрація – поширення мех. коливань в твердому тілі

Вібрації: транспортна; технологічна; транспортно-технолоічна.

вібрація характеризується: амплітудою А(мах. відхилення точки від стану рівноваги)

вібрашвидкістю V (мах значення прискорення швидкості коливальної точки в мм\сек)

віброприскорення Q (мах. знач. прискорення колив. т. в мм\с*с)

частота f(к-сть вимушених коливань за одиницю часу, в гц)

інтенсивність вібрації Lв

V=2f¶A Q=(2*f*¶)(квад)*А

Lв=10lg(V/Vc)квад

Заходи захисту від вібрацій:

- зменшення вібрацій в самому джерелі(де є обертовий рух)

- зміна характеристик системи

- відлагодження режиму резонансу

- встановлення іншого режиму роботи

- приєднання маси

- віброгасіння(динамічні вібр, пружні, маятникові)

- віброізоляція(встановлення джерела віб. на вію ізоляцію)

Засоби індивідуального захисту:

рукавиці, вкладиші, прокладки, спецвзуття, підметки, нагрудники, пояси, спецкостюми.

37. Дія виробничих вібрацій на організм людини. Нормування і вимврювання вібрацій.

Довготривала дія виробничих вібрацій може призвести до вібраціонної хвороби. Найбільш поширені захворювання, викликані локальною вібрацією при роботі з вібро-машинами частота спектру яких перевищує 125 Гц. локальна вібрація викликає різноманітну степень судинних, нервово-мязних, кістково-суставних та інш. порушень.

Загальна вібрація викликає порушення нервової сист., та зміни в сердцево-судинній системі, вестебулярному апараті, порушується обмін речовин.

Нормування: ГОСТ 12.1.012-78 цей стандарт рекомендує проводити оцінку дії вібр. на людину одним з наст. методів:

- частотним аналізом нормованого параметру

Нормованм параметром являється середньо квадратичні значення віброшвидкості або віброприскорення а для локальної вібрації в октавних полосах частот, а для загальної вібрації в октавних або 1/3 – октавних полосах частот

логарифмічні рівні віброшвидкості визнач. за ф-ю:

L=20lg*V/5*10(в-8)

- інтегральною оцінкою за частотою нормованого параметру

нормованим параметром являється скоректоване значення контрольованого параметра U (віброшвидкості або віброприскорення), вимірюване за допомогою спец. фільтрів

- дозою вібрації

Нормованим параметром являється скоректоване значеня Uекв

Uекв= √Д/t

в залежності від характеристик робочих місць поділяється на такі категорії 3а,3б,3в,3г.

Дія електричного струму на організм людини.

- термічна (підвищення темп. тканин, судин)

- електролітична (молекулярний розлад рідиниорганізму - крові)

- біологічна (подразнення нервових тканин, зупинка дихання, сердця, мимовільне скорочення м'язів, паралізованість)

- механічна(електро-динамічна – розрив тканин)

- ураження ел. струмом

Травми: місцеві та елект. удари

Ел. травми – пошкодження частин організму

5 ступенів ел. ударів:

1-ступінь – больові відчуття без втрати свідомості

2-ступінь – нестерпний біль

3-ступінь – судоми

4-ступінь – втрата свідомості

5-ступінь – клінічна смерть

Фактори які визначають ступінь ураження електричним струмом.

1)струм – відчуття(пощіпування). Для змінного 0,6-1,5 мА, для постійного 5-7мА

струм невідпускання зм. 10-15мА постійний 50мА

струм фібриляції сердця зм. 50-80мА пост 300мА

2)Опір тіла людини R1=3-100кОм

Най більший опір має верх. шар людини

Чим менший опір, тим більша небезпека ураження

3)Час дії струму

небезпечна дія коли час більше 1с.

при 0,1сек допустимий струм 500мА

4) Вплив середовища.

Приміщення:

- без підвищеної небезпеки

- з підвищеною небезпекою(t>35С): гарячі цехи, від. вол. >75%, присутність струм-ведучого пилу, наявні струм-провідні підлоги. Існує можливість одночасного дотику (з 1ст – до корпусу електрообладнання, з 2-ої –до комунікацій які мають зв'язок із землею)

- особливо небезпечні сирі приміщення (100% вол.); активне середовище яке руйнує ізоляцію і струм провідну частину;

5)Частота струму

зростання частоти знижує опір.

6)Індивідуальні особливості організму.

40.Двохфазне включення людини в електомережу.

Найбільш небезпечне включення люнини в елект. мережу оскільки людина опиняється під робочою напругою мережі, і струм який проходить через тіло людини буде рівний:

а)в мережі постійного струму: Іч=Uроб/Rл

Uроб – робоча напруга ел.мережі

Rч – опір людини

б) в трьохфазній мережі:

Лінійна напруга

Іч=√3*Uф/Rл

Uф – фазна напруга

Rл – опір людини.

Наслідки урадення людини при однофазному включенні в електричну мережу.

Однофазне до мережі, ізольоване нейтрально

Іл=Uф/Rл+Rвзуття+Rпідлоги+Rізоляції

Однофазне до мережі, заземлене нейтрально

Іл=Uф/Rл+Rв+Rп+R0

42.Класифікація приміщень по електричній безпеці.

Приміщення:

- без підвищеної небезпеки

- з підвищеною небезпекою(t>35С): гарячі цехи, від. вол. >75%, присутність струм-ведучого пилу, наявні струм-провідні підлоги. Існує можливість одночасного дотику (з 1ст – до корпусу електрообладнання, з 2-ої –до комунікацій які мають зв'язок із землею)

- особливо небезпечні сирі приміщення (100% вол.); активне хім. середовище яке руйнує ізоляцію і струм провідну частину;

Захист від дотику до струмоведучих частин.

Технічні засоби: ізоляція струмоведучих частин, захисне заземлення, занулення, захисне вимикання, мала напруга, вирівнювання потенціалів, загороджувальні пристої, блокування, сигналізація, знаки.

Вили ізоляції:

- робоча(ізоляція струмоведучих частин, яка забезпечує нормальн уроботу)

- додаткова(встановлюється до робочої якщо вона ушкоджена)

- подвійна(склад. з роб і ще одної ізоляції)

- мала напруга(не > 42В) для приладів, апаратів не великої потужності за допомогою понижуючих трансформаторів)

- ізоляція там де напруги не мало б бути, а вона зявляється

Захисне заземлення, його нормування, розрахунок.

Захисне заземлення – навмисне електричне зєднання металічних неструмоведучих частин обладнання, які можуть опинитись під напругою або сполучений метал. частина – в землю.

Захистне заземлення використовують: у всіх випадках при змінні номінальній напрузі 380В і вижче, і постійній напрузі 440 і >; в приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо небезпечних зм. стр 42-380 В і пост. 110-440В.

Опір заземлення<за опір людини.

Принцип дії – з < небезпекою. значення напруги (дотику і кроку) з умовою замикання на корпусі.

Опір заземлення електо. установок до 1000 не > 4 Ом. Якщо потужнімть джерела живлення < 100 кВА, то опір заземлюючого пристрою може досягнути 10 Ом, но не більше.Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.