Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНормативні та загальні експлуатаційні документи в галузі електроенергетики .

Заказать ✍️ написание работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1.1 Система державних стандартів з експлуатації техніки. Структура та основні положення Правил користування електричною енергією.

План

1.Система ДСТУ з експлуатації техніки .

2.Правила користування електричною енергією.

 

 

1. Система ДСТУ з експлуатації техніки .

ДНАОП 0.00-1.13-71 "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок воздухопроводов и газопроводов", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71.

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.10.94 N 104.

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 09.01.98 N 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533.

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 N 272.

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 N 252.

ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 N 253.

ДНАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 N 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511.ДСанПіН N 198-97 Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.97 N 198.

ДСанПіН N 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 N 476, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за N 203/7524.

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 37.

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42.

ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів.

ДСТУ 3645-97 Допустимі перевищення температури та методи випробування на нагрівання.

ДСТУ 3463-96 Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів.

ГОСТ 8.010-99 "Методики выполнения измерений. Основные положення"

ГОСТ 9.602-89 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии".

ГОСТ 12.1.002-84 "Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах".

ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования".

ГОСТ 12.1.010-76 "Взрывобезопасность. Общие требования".

ГОСТ 12.2.003-91 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

ГОСТ 12.2.007.8-75 "Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности".

ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные. Общие требования безопасности".

ГОСТ 12.3.003-86 "Работы электросварочные. Требования безопасности".

ГОСТ 22782.1-77 "Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Масляное заполнение оболочки". Технические требования и методы испытаний".

ГОСТ 22782.6-81 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и методы испытаний.

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005 Експлуатація силових кабельних ліній наругою до 35 кВ. Інструкція, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 15.02.2005 N 77.

ГКД 34.20.302-2002 Норми випробування електрообладнання, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 28.08.2002 N 503.

ГКД 34.20.502-97 Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації, затверджена Міністерством енергетики та елекрифікації України 27.12.95.

ГКД 34.20.503-97 "Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 - 20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6 - 20 кВ", затверджені Міністерством енергетики і електрифікації Української РСР, 22.02.89.

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 N 296.

ГКД 34.35.511.2002 Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН),затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.07.2002 N 449, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за N 667/6955.

ГКД 34.35.603-95 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та електроавтоматики електричних мереж 0.4 - 35 кВ. Правила, затверджені Міністерством енергетики та електрифікації України 05.10.95.

ГКД 34.35.604-96 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електричних станцій і підстанцій 110 - 750 кВ. Правила, затверджені Міністерством енергетики та електрифікації України 12.10.95.

ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 N 75, зареєстроване в Міністерстві юстиції 05.04.2004 за N 418/9017.

ГНД 34.20.567-2003 Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 01.12.2003 N 714, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.12.2003 за N 1177/8498.

ГНД 34.50.501-2003 Експлуатація стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторних батарей. Типова інструкція, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.12.2003 N 755.

РД 34.46.301-79 "Методические указания по обнаружению повреждений в силовых трансформаторах с помощью анализа растворенных в масле газов", затверджені Головним технічним управлінням Міністерства енергетики та електрифікації СРСР 25.05.78.

РД 34.46.302-89 "Методические указания по диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов (временные)", затверджені Головним науково-технічним управлінням Міністерства енергетики та електрифікації СРСР 21.12.88.

ПУЭ "Правила устройств электроустановок. Шестое издание, М: Энергоатомиздат, 1985", затверджені Міністерством енергетики та електрифікації СРСР 04.07.84.

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009.

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469.

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затверджений наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468.

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.2005 N 343, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.10.2005 за N 1230/11510.

ВБН А.3.1-001-99 Правила прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 - 110 (154) кВ, затверджені наказом Міністерством палива та енергетики України від 20.12.99 N 348.

2. Правила користування електричною енергією.

Додаток № 1

 

 

Література : Державний нормативний акт Про охорону праці .Наказ Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 №4.Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

 

2.2 Структура та основні положення Правил ПУЕ ,ПТЕ ,ПБЕ.

План

1.Структура та основні положення ПУЕ .

2.Структура та основні положення ПТЕ установок споживачів.

3.Структура та основні положення ПБЕ установок споживачів.

 

1. Структура та основні положення ПУЕ .

Додаток № _

 

 

2. Структура та основні положення Правил ПТЕ установок споживачів.

Основні положення ПТЕ.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів затверджені Наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року N 258 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за N 1143/13017

1.1. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі - Правила) установлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі - електроустановки) споживачів. Правила поширюються на діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно, які належать споживачам електричної енергії, незалежно від форм власності та відомчої належності, а також на електроустановки населення напругою понад 1000В. Правила поширюються також на електроустановки до 1000 В, які перебувають на правах власності в населення, у частині застосування норм випробувань та вимірювання параметрів електрообладнання.

Вимоги до експлуатації генераторів, синхронних компенсаторів, силових кабельних ліній з маслонаповненими кабелями споживачів будь-якої напруги, а також силових трансформаторів, автотрансформаторів, реакторів, повітряних ліній електропередавання та електроустановок споживачів напругою понад 150 кВ установлюються відповідно до галузевого керівного документа Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 N 296.

1.2. Правила обов'язкові для працівників, що здійснюють експлуатацію електроустановок споживачів, функції керування, регулювання режимів електроспоживання, інспектування електроустановок споживачів, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт електроустановок споживачів.

1.3. Усі діючі електроустановки споживачів, а також ті, що проектуються, споруджуються, реконструюються чи модернізуються, повинні відповідати чинним "Правила устройства электроустановок" (далі - ПУЭ) та іншим чинним нормативним документам (далі - НД). Крім того, електрообладнання спеціальних електроустановок напругою до 10 кВ повинно відповідати також ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок", затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 N 272.

1.4. Технічна експлуатація електроустановок споживачів може здійснюватись за спеціальними правилами, установленими в галузі. Галузеві правила не повинні суперечити цим Правилам і ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 09.01.98 N 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533.

1.5. Експлуатація побутових електроприладів в умовах виробництва здійснюється згідно з вимогами підприємств-виробників та цих Правил.

1.6. Застосування НД, які стосуються експлуатації електроустановок споживачів, визначає Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд).

Структура Правил технічної експлуатації електроустановок .

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.