Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаповнення анкети головного героя твору Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер»


Ім'я

Вік

Батьки

Покровителька

Опікун

Зовнішність

Чиї таланти й до­сягнення він забрав

Посада

Нагороди

Риси характеру

Засоби творення


Цахес Ціннобер

від дворічного віку до загибелі

бідні селяни, з життя яких не вибували нещастя; мати — пані Ліза

фея панна фон Рожа-Гожа

пастор

Потворна, але після втручання феї цього ніхто не помічає

Поета Бальтазара, скрипаля Сбіока, співачки Бра-гаді, референдарія Пульхера та ін.

Перший міністр держави

кавалер ордена Зелено-плямистого Тигра з двад­цятьма ґудзиками

пихатий, нахабний, славолюбний, безсоромний, привласнює чуже тощо

іронія, сатира, гротеск, фантастика в поєднанні з буденним


Виразне читання віршів Г. Гейне, Дж. Н. Г. Байрона, А. Міцкевича (за вибором), висловлення своїх уподобань

Характеристика «байронічного героя», романтичного героя, характерного для доби романтизму, з наведенням прикладів

(Самотній, нескорений, вільнолюбний бунтар зі страдницькою душею; це ліричні герої поезії Гейне, Байрона, Міцкевича, Лєрмонто­ва; Мазепа з однойменної поеми Байрона; романтичні герої Печорін із роману Лєрмонтова «Герой нашого часу», частково Онєгін із ро­ману Пушкіна «Євгеній Онєгін», частково герої творів Гоголя.)

Коментар-підсумок учителя

V. Домашнє завдання

Давати характеристику доби, провідних літературних напря­мів і течій ХУІІ-ХУШ ст., наводити приклади.

Індивідуальне завдання:підготувати розповідь про літера­турний твір, що справив наисильніше враження. Виразно читати уривки із прозових творів, віршів.


// семестр. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 317

VI. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»Продовжте речення. • Найбільш яскраве враження справив на мене твір цього пе­ріоду..., тому що...

УРОК № 67

Тема.Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст.

(доби реалізму та раннього модернізму) Мета: допомогти учням пригадати, систематизувати й уза­гальнити знання про найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст.; розвивати навички аналізу, си­стематизації та узагальнення ознак художніх творів, літературних напрямів і стилів, удосконалювати вміння висловлювати свої думки та аргументувати їх; виховувати повагу до духовних надбань людства, ху­дожньої літератури, до загальнолюдських цінностей. Обладнання:«портретна галерея» письменників XIX ст., виставка їхніх творів, ілюстративні матеріали. Тип уроку:систематизація та узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Реалізм, паростки якого проросли ще в далекі часи античності, Просвітництва, елементи якого були присутні майже в усіх наступних літературних напрямах і стилях, у XIX ст. досяг свого найвищого розквіту, і це підтверджується творчістю таких знакових письменників, як Ф. Достоєвський, Л. Толстой, Стен-даль, В. Гюго, Ч. Діккенс та ін., хоча в деяких із них, наприклад, у Стендаля, В. Гюго ще наявні сильні романтичні ознаки, тради­ції. Про багате на філософські відкриття, літературні події XIX ст. і йтиметься сьогодні на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

Змалювання «віртуального портрета» літератури ХУІІ-ХУШ ст.Усі уроки світової літератури. 11 клас


Розповіді учнів про літературний твір, що справив найглибше, найсильніше враження

IV. Систематизація й узагальнення вивченого про світовий літературний процес XIX ст.

Слово вчителя

— Реалізм прагнув відтворити й дослідити реальний світ і ре­альну людину. Але, як говорив Ф. Достоєвський, «фотографічний знімок і відображення в дзеркалі — далеко не художній твір». Тому справжній митець не може обмежуватися лише віддзерка­ленням навколишнього життя з «фотографічною правильністю» та «механічною точністю»: він позначає своє творіння відбитком власної особистості, обирає найтиповіше, наділяючи його разом із тим індивідуальними рисами. Письменник-реаліст досліджує не стільки соціальні, біологічні закони, скільки моральні, щоб показати, чого не повинно бути в людських взаєминах, приму­сити читачів повірити в гуманістичні ідеали, у «любов до ближ­нього».

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.