Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 1. Предмет і методологія теорії держави та права

ВСТУП

1. Поняття предмета теорії держави та права.

2. Методологія теорії держави та права.

3. Функції теорії держави та права.

4. Роль теорії держави та права в підготовці працівників поліції.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 2. Теорія держави та права в системі юридичних наук

ВСТУП

1. Становлення та розвиток юридичної науки в Україні.

2. Поняття та ознаки теорії держави та права.

3. Місце теорії держави та права в системі юридичних наук.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 3. Теоретико-правові основи забезпечення національної

Безпеки України

ВСТУП

1. Поняття та система національної безпеки.

2. Нормативно-правове забезпечення національної безпеки в Україні.

3. Гарантії забезпечення національної безпеки України.

4. Роль поліції в забезпеченні національної безпеки України.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 4. Сучасні загрози національній безпеці України

ВСТУП

1. Національна безпека держави: поняття та структура.

2. Поняття, види сучасних загроз національній безпеці України.

3. Діяльність поліції щодо попередження сучасних загроз національній безпеці України.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 5. Правоохоронна система

ВСТУП

1. Поняття правоохоронної системи.

2. Принципи, мета, завдання та функції правоохоронної системи.

3. Суб’єкти та об’єкти правоохоронної системи.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 6. Правоохоронні органи України

ВСТУП

1. Поняття та призначення правоохоронних органів.

2. Принципи діяльності правоохоронних органів.

3. Система правоохоронних органів України.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 7. Загальна характеристика теорій походження держави

ВСТУП

1. Загальні закономірності виникнення держави.

2. Особливості формування державних інститутів у різних народів світу.

3. Різноманітні теорії виникнення держави.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 8. Функції держави

ВСТУП

1. Поняття та ознаки функцій держави.

2. Класифікація функцій держави.

3. Форми та методи здійснення функцій держави.

4. Роль поліції в реалізації функцій держави.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 9. Форми держави

ВСТУП

1. Поняття та структура форми держави.

2. Форма державного правління.

3. Форма державного устрою.

4. Державний режим.

5. Особливості форми української держави.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 10. Механізм держави

ВСТУП

1. Механізм держави як система державних організацій.

2. Поняття та структура державного апарату.

3. Органи держави України.

4. Місце та роль поліції в механізмі держави.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 11. Держава та політична система суспільства

ВСТУП

1. Поняття та ознаки політичної влади.

2. Поняття та елементи політичної системи суспільства.

3. Місце та роль держави в політичній системі суспільства.

4. Особливості політичної системи України.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 12. Поняття, сутність і зміст права

ВСТУП

1. Поняття та ознаки права.

2. Сутність права.

3. Зміст права.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 13. Принципи права

ВСТУП

1. Поняття та види принципів права.

2. Призначення принципів права.

3. Принципи права як основа діяльності поліції України.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 14. Правотворчість

ВСТУП

1. Поняття правотворчості та її співвідношення з правоутворенням.

2. Суб’єкти, принципи та стадії правотворчості.

3. Юридична техніка відомчої нормотворчості.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 15. Норма права та її структура

ВСТУП

1. Поняття та ознаки норми права.

2. Види норм права.

3. Структура норми права: характеристика елементів.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 16. Система права та система законодавства

ВСТУП

1. Система права: поняття та елементи.

2. Поняття та структура системи законодавства.

3. Співвідношення системи права та системи законодавства.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 17. Нормативно-правові акти та їх систематизація

ВСТУП

1. Поняття та ознаки нормативно-правового акту.

2. Види нормативно-правових актів.

3. Роль систематизації нормативно-правових актів в правоохоронній діяльності.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 18. Дія нормативно-правових актів

ВСТУП

1. Поняття та ознаки нормативно-правового акту.

2. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.

3. Дія міжнародно-правових актів в сфері діяльності поліції України.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 19. Поняття правовідносин та їх види

ВСТУП

1. Поняття та ознаки правовідносин.

2. Склад правовідносин.

3. Види правовідносин у сфері правоохоронної діяльності.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 20. Юридичні факти

ВСТУП

1. Поняття та види юридичних фактів.

2. Юридичні факти в правоохоронній діяльності.

3. Презумпції, фікції та аксіоми як специфічні юридичні факти.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 21. Реалізація норм права

ВСТУП

1. Поняття, зміст та значення реалізації норм права.

2. Характеристика основних форм реалізації норм права.

3. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності працівників поліції.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 22. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації

ВСТУП

1. Поняття та ознаки застосування норм права.

2. Суб’єкти і стадії застосування норм права.

3. Правозастосовні акти у сфері правоохоронної діяльності: поняття та види.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 23. Поняття та види тлумачення норм права

ВСТУП

1. Поняття, структура та засоби тлумачення норм права.

2. Види тлумачення.

3. Акти тлумачення норм права у правоохоронній діяльності.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 24. Поняття, структура та види правосвідомості

ВСТУП

1. Поняття правової свідомості.

2. Види правової свідомості

3. Структура правової свідомості.

4. Роль працівників поліції у підвищенні рівня правової свідомості в сучасній Україні.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 25. Правова культура та правове виховання

ВСТУП

1. Поняття та структура правової культури.

2. Роль і значення правової культури у зміцненні законності та правопорядку.

3. Поняття правового виховання та його взаємозв’язок з правовою культурою.

4. Форми і методи правового виховання працівників поліції.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 26. Правова культура працівника правоохоронного органу

ВСТУП

1. Поняття правової культури працівників правоохоронних органів, її співвідношення з правової культурою громадянина.

2. Структура правової культури працівників правоохоронних органів.

3. Способи підвищення правової культури працівників правоохоронних органів.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 27. Предмет, метод, способи і типи правового регулювання

ВСТУП

1. Поняття правового регулювання і правового впливу, їх співвідношення.

2. Предмет, методи і способи правового регулювання.

3. Типи правового регулювання.

4. Участь правоохоронних органів у правовому регулюванні в Україні.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛЧто способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.