Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 22. Поняття правовідносин та їх види

ВСТУП

1. Правові відносини: поняття, ознаки, зміст.

2. Види правовідносин, критерії їх класифікації.

3. Правовідносини за участю органів внутрішніх справ.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 23. Юридичні факти

ВСТУП

1. Поняття і види юридичних фактів, критерії їх класифікації

2. Поняття і види правових презумпцій, приюдицій, фікцій.

3. Значення і роль юридичних фактів в діяльності органів внутрішніх справ.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 24. Правова поведінка: поняття та види

ВСТУП

1. Соціальна поведінка та її види.

2. Поняття, ознаки та структура правової поведінки.

3. Види правової поведінки.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 25. Правомірна поведінка: поняття, структура та види

ВСТУП

1. Поняття і ознаки правомірної поведінки.

2. Структура, механізм виникнення і здійснення правомірної поведінки.

3. Види правомірної поведінки, критерії класифікації.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 26. Правопорушення. Поняття, склад та види

ВСТУП

1. Поняття і ознаки правопорушення.

2. Склад правопорушення, характеристика його елементів.

3. Види правопорушень, критерії їхньої класифікації.

4. Роль ОВС в боротьбі з правопорушеннями.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 27. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види

ВСТУП

1. Поняття, ознаки та принципи юридичної відповідальності.

2. Види юридичної відповідальності.

3. Підстави притягнення, звільнення від юридичної відповідальності та обставини, що її виключають.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 28. Прогалини в праві і шляхи їх усунення

ВСТУП

1. Поняття і види прогалин в праві.

2. Встановлення прогалин в праві.

3. Шляхи усунення та подолання прогалин в праві.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 29. Законність: поняття, принципи та система гарантій

ВСТУП

1. Поняття та принципи законності.

2. Система гарантій законності.

3. Роль ОВС в забезпеченні та охороні режиму законності.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

Тема 30. Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних відносин

ВСТУП

1. Поняття правопорядку, його співвідношення з суспільним порядком.

2. Правопорядок як результат правового регулювання.

3. ОВС в забезпеченні та зміцненні правопорядку.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 31. Правова система України: поняття характеристика елементів

ВСТУП

1. Правова система: поняття, ознаки.

2. Характеристика елементів правової системи України.

3. Правова система України на сучасному етапі.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 32. Поняття, структура та види правосвідомості

ВСТУП

1. Поняття та соціальне значення правосвідомості.

2. Структура, види та функції правосвідомості.

3. Основні шляхи підвищення рівня правосвідомості в сучасному суспільстві.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 33. Правова культура та правове виховання

ВСТУП

1. Поняття правової культури. Роль і значення правової культури у зміцненні законності і правопорядку.

2. Структура правової культури. Характеристика її структурних елементів.

3. Поняття правового виховання, його форми і методи.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 34. Механізм правового регулювання та його елементи

ВСТУП

1. Поняття механізму правового регулювання. Загальні та специфічні ознаки права як регулятора суспільних відносин.

2. Основні елементи механізму та стадії правового регулювання.

3. Ефективність правового регулювання суспільних відносин і шляхи підвищення його рівня.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 35. Тлумачення норм права

ВСТУП

1. Поняття тлумачення норм права, структура та засоби його здійснення.

2. Види тлумачення правових норм.

3. Інтерпретаційно-правові акти та їх юридичні властивості.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 36. Основні правові сім’ї сучасності

ВСТУП

1. Поняття правової сім’ї та критерії їх формування.

2. Романо-германська правова сім’я.

3. Англо-саксонська правова сім’я.

4. Мусульманська правова сім’я.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 37. Місце ОВС в механізмі держави

ВСТУП

1. Механізм держави: поняття, структура.

2. Місце ОВС в механізмі держави.

3. Реформуванння ОВС на сучасному етапі розвитку української держави.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 38. Правовий статус особи в Україні

ВСТУП

1. Поняття та характеристика правового статусу особи.

2. Класифікація прав і свобод особи.

3. Гарантії прав і свобод особи.

4. Роль ОВС в забезпеченні прав та свобод людини.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 39. Характеристика основних сучасних концепцій держави

ВСТУП

1. Причини розмаїття сучасних концепцій держави.

2. Характеристика основних сучасних концепцій держави.

3. Використання сучасних концепцій держави у державотворенніУкраїни.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Тема 40. Характеристика основних сучасних концепцій права

ВСТУП

1. Причини розмаїття сучасних концепцій права.

2. Характеристика основних сучасних концепцій права.

3. Використання сучасних концепцій права у процесі формування правової системи України.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

ДОДАТОК 3

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правоохоронна діяльність»

1. Предмет і методологія теорії держави та права.

2. Теорія держави та права в системі юридичних наук.

3. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України.

4. Сучасні загрози національній безпеці України.

5. Правоохоронна система.

6. Правоохоронні органи України.

7. Загальна характеристика теорій походження держави.

8. Функції держави.

9. Форми держави.

10. Механізм держави.

11. Держава та політична система суспільства.

12. Поняття, сутність і зміст права.

13. Принципи права.

14. Правотворчість.

15. Норма права та її структура.

16. Система права та система законодавства.

17. Нормативно-правові акти та їх систематизація.

18. Дія нормативно-правових актів.

19. Поняття правовідносин та їх види.

20. Юридичні факти.

21. Реалізація норм права.

22. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

23. Поняття та види тлумачення норм права.

24. Поняття, структура та види правосвідомості.

25. Правова культура та правове виховання.

26. Правова культура працівника правоохоронного органу.

27. Предмет, метод, способи і типи правового регулювання.

28. Механізм правового регулювання та його елементи.

29. Правовий статус особи в Україні.

30. Гарантії правового статусу особи в Україні.

31. Правосвідомість працівників правоохоронних органів.

32. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

33. Правова поведінка: поняття та види.

34. Правомірна поведінка: поняття, структура та види.

35. Протиправна поведінка: поняття, склад та види.

36. Законність: поняття, принципи та система гарантій.

37. Правопорядок як результат правоохоронної діяльності.

38. Правова система суспільства.

39. Основні правові сім'ї сучасності.

40. Міжнародна правоохоронна діяльність.

РЕКОМЕНДОВАНІ плани написання курсових робіт

Для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правоохоронна діяльність»

 ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.