Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКласифікація груп основних фондів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації

Групи Мінімально допустимі строки корисного використання, років
група 1 – земельні ділянки
група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом  
група 3 – будівлі, споруди, передавальні пристрої  
група – 4 машини та обладнання з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршуризатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень  
група 5 – транспортні засоби  
група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)  
група 7 – тварини  
група 8 – багаторічні насадження  
група 9 – інші основні засоби  
група 10 – бібліотечні фонди
група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи
група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди  
група 13 – природні ресурси
група 14 – інвентарна тара  
група 15 – предмети прокату  
група 16 – довгострокові біологічні активи  

Амортизація об’єктів груп 9, 12, 14, 15, нараховується за прямолінійним та виробничим методами. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

На основні засоби груп 1 та 13 амортизація не нараховується.

Розв’язок:

1. Розрахунок вартості основних засобів (табл. 3.2):

Таблиця 3.2

Розрахунок вартості основних засобів (ОЗ)

Група ОЗ Показники Кількість шт.; Ціна за 1 шт.; Вартість за доставку, грн (1 шт.) Грн. Грн. Примітка
               
  Будівлі 302,4          
  Машини та обладнання            
  Комп’ютер (системний блок, клавіатура, мишка)           02.08
  Транспорт:      
МАЗ-437041           14.05
Chevrolet Lacetti           14.05
  Верстати:   1745947,5    
Заготівельний            
Токарний            
Токарно-розточний     3741,5 392857,5    
Свердлильний     2146,5      
Шліфувальний            
  Первісна вартість основних засобів всього:       2320507,5    
  Вартість введених основних засобів            
  Середньорічна вартість основних засобів         2499674,2  
  Сума нарахованих амортизаційних відрахувань         364368,7712  
  Залишкова вартість основних засобів         2248738,7288  
                 

 

2. Розрахунок середньорічної вартості основних засобів визначається за формулою 3.3:

3. Розрахунок амортизаційних відрахувань проводиться за допомогою формул 3.4; 3.5; 3.6; 3.7 та додатків 4,5,6 у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

Група основних засобів грн/1шт. Кількість шт. Амортизація на одиницю ОЗ, грн. Загальна сума амортизації, Грн.
         
3. Будівлі та споруди    
5. Транспорт
МАЗ-437041        
Chevrolet Lacetti        
4. Верстати
Заготівельний     8793,414 43967,07
Токарний     10313,5158 41254,0632
Токарно-розточний 78571,5   12752,154 63760,77
Свердлильний 45076,5   7315,916 29263,664
Шліфувальний     14996,52 104975,78
4. Машини та обладнання
Комп’ютер (системний блок, клавіатура, мишка)     1090,29 8722,32
Всього 364368,7712

4. Розрахунок амортизаційних відрахувань:

– розрахунок річної та місячної суми амортизаційних відрахувань прямолінійним методом (будівля):

 

Річна сума амортизації Місячна сума амортизації
   
   

 

– розрахунок норми амортизації та річної і місячної суми амортизаційних відрахувань методом подвійного зменшення залишкової вартості (транспортні засоби):

Річна сума амортизації Місячна сума амортизації
   

 

– розрахунок норми амортизації та річної і місячної суми амортизаційних відрахувань методом зменшення залишкової вартості (верстати):

 

Річна сума амортизації Місячна сума амортизації
   

 

– розрахунок річної та місячної суми амортизаційних відрахувань кумулятивним методом (комп’ютерна техніка):

 

 

Річна сума амортизації Місячна сума амортизації

 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.