Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ВИРОБНИЧОЇ ПЛОЩІ ТА НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ОБЛАДНАННЯ

ВИХІДНІ ДАНІ

Новостворене АТ «Машсервіс» займається виготовленням комплектуючих деталей для машинобудівної галузі.

На звітний рік передбачена виробнича програма у розмірі 300 000 шт. деталей “А”.

Підприємство працює у дві зміни. В процесі обробки деталь проходить заготівельну, свердлильну, токарну, токарно-розточну, шліфувальну операції. Для забезпечення виробничого процесу підприємству необхідні верстати, які засновники вносять у статутний капітал підприємства, та приміщення для розміщення цеху та адміністрації. Ціна придбання будівлі 1900 грн. за 1 м2, висота приміщень 3,5 м. Термін експлуатації 25 років. Склад та гараж підприємство орендує, орендна плата складає 1500 гривень на місяць.

Для потреб виробництва 21.01. було придбано автомобіль ГАЗ 53, за ціною 90 000 грн., та автомобіль ДЕУ СЕНС, вартістю 40 000 грн, 01.04. були придбані меблі та офісна техніка (додаток 4). Термін експлуатації (додаток 4,5,6), ліквідаційна вартість для основних засобів (додаток 4,5,6).

Договором на постачання електроенергії передбачене споживання електроенергії за ціною 0,57 грн., для потреб виробництва за ціною 1,06 грн. Договором на постачання води для побутових потреб передбачена вартість в розмірі 22,15 грн/м3. Ціна за 1 Гкал тепла становить 3000 грн. Зазначені ціни не включають ПДВ.

Для виробництва деталей використовується лиття сталеве. Вартість лиття та зворотних відходів відображена в додатку 6.

Підприємство сплачує Єдиний соціальний внесок у розмірі – 38,03 %.

Завдання:

1. Розрахувати необхідну кількість обладнання, площу приміщення для розміщення підприємства і обґрунтувати необхідну кількість офісної техніки та меблів для забезпечення роботи адміністрації.

2. Визначити необхідну чисельність персоналу: основних робітників, допоміжних, керівників, спеціалістів, службовців.

3. Визначити початкову, залишкову та середньорічну вартість основних засобів. Розрахувати річну суму амортизаційних відрахувань, обґрунтувати вибір методу.

4. Розрахувати річний фонд заробітної плати в цілому по підприємству.

5. Розрахувати необхідну кількість матеріалів для забезпечення виконання виробничої програми. Скласти кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання та кошторис адміністративних витрат. На основі проведених розрахунків визначити собівартість одиниці виробу та ціну.

6. Розрахувати показники товарної, реалізованої та валової продукції.

7. Оцінити ефективність виробництва, визначивши прибуток від реалізації продукції, рентабельність продукції, фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність.

Обґрунтувати висновки і пропозиції щодо перспектив існування виробництва.


 

Розрахунок необхідної кількості обладнання, виробничої та адміністративної площі підприємства

Вид операції шт. хв. хв. шт. шт. Питома виробнича та адмін. площа, Кількість чоловік, Ч Площа приміщення, зайнята під верстатами, Допоміжна площа (35%) Загальна виробнича площа,
                         
1. Заготівельна   2,9 4,06   0,81     17,5 67,5
2. Токарна   2,4 3,36   0,84        
3. Токарно-розточна   3,0 4,2   0,84     15,75 60,75
4. Свердлильна   2,7 3,78   0,94     8,4 32,4
5. Шліфувальна   4,9 6,86   0,98     17,15 66,15
6. Разом 15,4 22,26   0,88 253,8
7. Адміністрація       12,6 48,6
Всього 302,4

Розрахунок чисельності персоналу підприємства

Та офісної техніки

 

Планова чисельність основних робітників () визначається за допомогою наступних методів:

- за трудомісткістю виробничої програми (2.1):

(чол.) (2.1)

де – кількість одиниць продукції, яку необхідно виготовити у плановому періоді, шт.;

– норма штучного часу на обробку однієї деталі, н-год.; (хв.);

– дійсний фонд часу роботи одного робітника (визначається за

балансом робочого часу середньоспискового робітника), н-год.

– середній коефіцієнт виконання норм на підприємстві.

Чисельність допоміжних робітників () розраховується за формулою (2.2):

(2.2)

де – чисельність основних робітників;

– встановлений відсоток допоміжних робітників, в залежності від

типу виробництва: одиничне–12%; серійне–20%; масове–40–50%

Чисельність спеціалістів, керівників та службовців () (адміністративний персонал) розраховується за формулою (2.3.):

(2.3)

де – встановлений відсоток спеціалістів, керівників, службовців

Розв’язок:

1. Розрахунок ефективного фонду часу роботи одного працюючого на підприємстві проводиться за допомогою формули (1.2) та додатків 1,2:

(год.)

Таблиця 2.1

Тарифна сітка

  Розряди Примітка
I II III IV V VI VII VIII
Коефіцієнти 1 1,15 1,25 1,45 1,65 1,8 1,95 2,1
Для відрядників за годину 12,38 14,24 15,48 17,95 20,43 22,28 24,14 26,00 Збільшено на 50%
Для відрядників за місяць (167 год.) 2067,46 2377,58 2584,33 2997,82 3411,31 3721,43 4031,55 4341,67  
Для погодинників за годину 10,73 12,34 13,41 15,56 17,70 19,31 20,29 22,53 Збільшено на 30%
Для погодинників за місяць (167 год.) 1791,91 2060,7 2239,89 2598,27 2956,65 3225,44 3494,22 3763,01  

 

2. Розрахунок заробітної плати основним працівникам проводиться за допомогою формули 4.2, таблиці 4.1, додатку 2 у таблиці 4.2.

 

Коефіцієнт перерахунку

  -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08 1,0 0,95

Примітка. Значення для температур, відмінних від наведених в таблиці 5.1, знаходяться методом інтерполяції.

Відсоток цехових витрат визначається за формулою:

(5.5)

де – сума цехових витрат;

– основна заробітна плата.

Відсоток загальновиробничих витрат визначається за формулою:

(5.6)

де – сума загально виробничих витрат.

Відсоток адміністративних витрат визначається за формулою:

(5.7)

де – сума адміністративних витрат.

Для кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання витрати на поточний ремонт можуть становити 2–4%, інші витрати для всіх видів кошторису встановлені на рівні 4–5 % від суми всіх витрат.

Розрахунок необхідної кількості матеріалів залежить від коефіцієнту використання матеріалів () і кількості зворотних відходів (), зворотні відходи розраховуються за формулою:

(5.8)

де m – вага заготовки, виробу.

Розв’язок:

1. Розрахунок необхідної кількості матеріалів та коефіцієнту використання проводиться у таблиці 5.2 на основні додатку 8 та формули 5.8:

Таблиця 5.2.

ВИХІДНІ ДАНІ

Новостворене АТ «Машсервіс» займається виготовленням комплектуючих деталей для машинобудівної галузі.

На звітний рік передбачена виробнича програма у розмірі 300 000 шт. деталей “А”.

Підприємство працює у дві зміни. В процесі обробки деталь проходить заготівельну, свердлильну, токарну, токарно-розточну, шліфувальну операції. Для забезпечення виробничого процесу підприємству необхідні верстати, які засновники вносять у статутний капітал підприємства, та приміщення для розміщення цеху та адміністрації. Ціна придбання будівлі 1900 грн. за 1 м2, висота приміщень 3,5 м. Термін експлуатації 25 років. Склад та гараж підприємство орендує, орендна плата складає 1500 гривень на місяць.

Для потреб виробництва 21.01. було придбано автомобіль ГАЗ 53, за ціною 90 000 грн., та автомобіль ДЕУ СЕНС, вартістю 40 000 грн, 01.04. були придбані меблі та офісна техніка (додаток 4). Термін експлуатації (додаток 4,5,6), ліквідаційна вартість для основних засобів (додаток 4,5,6).

Договором на постачання електроенергії передбачене споживання електроенергії за ціною 0,57 грн., для потреб виробництва за ціною 1,06 грн. Договором на постачання води для побутових потреб передбачена вартість в розмірі 22,15 грн/м3. Ціна за 1 Гкал тепла становить 3000 грн. Зазначені ціни не включають ПДВ.

Для виробництва деталей використовується лиття сталеве. Вартість лиття та зворотних відходів відображена в додатку 6.

Підприємство сплачує Єдиний соціальний внесок у розмірі – 38,03 %.

Завдання:

1. Розрахувати необхідну кількість обладнання, площу приміщення для розміщення підприємства і обґрунтувати необхідну кількість офісної техніки та меблів для забезпечення роботи адміністрації.

2. Визначити необхідну чисельність персоналу: основних робітників, допоміжних, керівників, спеціалістів, службовців.

3. Визначити початкову, залишкову та середньорічну вартість основних засобів. Розрахувати річну суму амортизаційних відрахувань, обґрунтувати вибір методу.

4. Розрахувати річний фонд заробітної плати в цілому по підприємству.

5. Розрахувати необхідну кількість матеріалів для забезпечення виконання виробничої програми. Скласти кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання та кошторис адміністративних витрат. На основі проведених розрахунків визначити собівартість одиниці виробу та ціну.

6. Розрахувати показники товарної, реалізованої та валової продукції.

7. Оцінити ефективність виробництва, визначивши прибуток від реалізації продукції, рентабельність продукції, фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність.

Обґрунтувати висновки і пропозиції щодо перспектив існування виробництва.


 

РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ВИРОБНИЧОЇ ПЛОЩІ ТА НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ОБЛАДНАННЯ

 

Кількість обладнання () розраховується по кожній групі верстатів. Для розрахунку використовується формула (1.1):

(шт.); (1.1)

де – кількість одиниць продукції, яку необхідно виготовити у плановому

періоді, шт.;

– дійсний фонд часу роботи одного верстата, н-год (хв.);

– середній коефіцієнт виконання норм на підприємстві;

– норма штучного часу на обробку однієї деталі, н-год.; (хв.).

Ефективний фонд часу () обладнання визначається за формулою (1.2):

(1.2)

де – кількість робочих днів за місяць (рік);

S – кількість змін;

– тривалість зміни (год.).

– коефіцієнт який враховує витрати часу на ремонт, не виходи на

роботу тощо.

Коефіцієнт завантаження () розраховується за формулою (1.3):

; (1.3)

де – розрахункова кількість обладнання;

– прийнята кількість обладнання.

Площа приміщення (), зайнята верстатами, розраховується за формулою (1.4):

(); (1.4)

де – площа, зайнята верстатами;

– норматив питомої виробничої площі.

Допоміжна площа () приймається в % до виробничої площі (30-35%), формула (1.5):

(); (1.5)

Розрахунок площі для розміщення адміністрації здійснюється виходячи з чисельності персоналу та санітарних норм – на одну особу.

Обґрунтуйте необхідну кількість офісної техніки та меблів для забезпечення роботи адміністрації.

Розв’язок:

1. Для того, щоб знайти необхідну кількість обладнання по кожній групі верстатів необхідно знайти фонд ефективного часу, використовуючи дані додатку 1:

(год.)

2. Визначаємо необхідну кількість обладнання (на прикладі заготівельного верстату, у роботі відображуються розрахунки по всіх групах верстатів) по кожній групі верстатів використовуючи дані додатку 2 та заносимо їх в таблицю 1.1:

;

;

;

;

;

3. Розраховуємо необхідну кількість виробничої площі використовуючи дані додатку 2 та заносимо їх в таблицю 1.1


 

Таблиця 1.1Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.