Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРОЗРАХУНОК СУМИ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ТА вартості ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

1. Первісна вартість основних виробничих засобів (ОЗ) – це сума витрат на придбання (виготовлення), транспортування та монтаж обладнання (устаткування). Первісна вартість визначається за формулою (3.1):

(грн) (3.1)

де – первісна вартість основних засобів;

Ц – ціна обладнання, грн;

Т – вартість витрат на транспортування, грн;

М – вартість витрат на монтаж, грн.

 

2. Залишкова вартість – це вартість основних засобів з урахуванням суми зносу. Залишкова вартість визначається за формулою 3.2:

 

(грн) (3.2)

де t – термін експлуатації основних засобів;

А – щорічна сума амортизаційних відрахувань.

3. Середньорічна вартість основних засобів () визначається за формулою (3.3):

(грн) (3.3)

де – середньорічна вартість основних виробничих засобів, грн.

– вартість введених ОЗ, грн;

– час використання протягом року;

– вартість виведених ОЗ, грн;

– час протягом якого ОЗ не будуть використовуватись.

 

В Україні нарахування амортизації здійснюється за допомогою таких методів:

1. Прямолінійний метод –являє собою визначення річної суми амортизації шляхом ділення вартості об’єкта на очікуваний термін корисного використання. Даний метод найбільш прийнятний для нарахування амортизації за об’єктами, які опосередковано беруть участь у виробничому процесі, у випадках, коли досить точно визначити обсяг економічних вигід від їх використання неможливо. Це можуть бути адміністративні будівлі, меблі, службові автомобілі тощо, формула (3.4.):

(3.4)

де – первісна вартість основних засобів;

– ліквідаційна вартість основних засобів;

– строк корисного використання основних засобів.

2. Метод зменшення залишкової вартості –нараховується шляхом множення річного відсотка амортизації на залишкову вартість об’єкта. Річний відсоток амортизації визначається за формулою 3.5:

(3.5)

де – норма амортизації.

– кількість років корисного використання об’єкта, (років).

 

Одержаний результат необхідно помножити на 100. Цей метод досить трудомісткий і найбільше підходить для визначення амортизації об’єктів, які швидко знецінюються, оскільки на початковому етапі (перший рік експлуатації) знос значно перевищує наступні нарахування.

3. Метод подвійного зменшення залишкової вартості –відрізняється від прямолінійного (вираженого у відсотках) тільки тим, що нараховується на залишкову вартість об’єкта основних засобів і при цьому сума амортизації множиться на 2. У той же час через те що амортизація нараховується на залишкову вартість об’єкта, прискорений метод має ті ж властивості, що і метод зменшення залишкової вартості, а саме: більшу суму амортизації у перший рік і поступове її зменшення до кінця терміну експлуатації об’єкта.

(3.6)

Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби).

4. Кумулятивний метод – річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт визначається діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання. Сума числа років знаходиться таким чином: наприклад, якщо строк корисного використання об'єкта 3 роки, то сума числа років дорівнюватиме 1+2+3=6.

(3.7)

де – кількість років, до закінчення терміну використання;

– кількість років корисного використання.

5. Виробничий метод –місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується на загальний обсяг продукції, який підприємство планує виробити з використанням об'єкта основних засобів.

(3.8)

де – ставка амортизації;

– загальний обсяг продукції, який планується випустити на даному

об'єкті основних засобів.

(3.9)

де – сума амортизаційних відрахувань за місяць.

– обсяг продукції, випущеної за місяць на даному об'єкті основних

засобів.

Підприємство може застосовувати різні методи нарахування амортизації основних засобів, передбачених податковим законодавством. Згідно зі ст.145 Податкового кодексу, з метою нарахування амортизації основні засоби підлягають розподілу за такими групами (табл. 3.1):

Таблиця 3.1ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.