Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок фонду заробітної плати працівників

Заробітна плата –це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Структура заробітної плати:

а) основна заробітна плата – залежить від результатів праці і визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами.

б) додаткова заробітна плата – винагороди, компенсаційні виплати та доплати (залежить від кінцевих результатів діяльності підприємства).

На підприємствах України застосовується дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. Кожна форма складається із декількох систем.

Погодинна – оплата праці залежно від кількості відпрацьованого часу і величини тарифної ставки.

Розрізняють системи погодинної форми оплати праці:

- проста погодинна

- погодинно-преміальна

Відрядна – оплата праці залежно від кількості виготовленої продукції і розцінок за одиницю виготовленої продукції. Вона поділяється на такі системи:

- пряма відрядна (тарифна);

- відрядно-преміальна;

- відрядно-прогресивна;

- непряма відрядна;

- аккордна система.

Фонд тарифної заробітної плати основних робітників () визначається за формулою (4.1):

(4.1)

де – сумарна розцінка на одиницю роботи, грн.;

– кількість виконаних одиниць роботи, шт.;

кількість видів виробів.

Розцінка () обчислюється за формулою (4.2):

(4.2)

де трудомісткість на одну деталь, (хв.);

годинна тарифна ставка відповідного розряду.

Розрахунок тарифної ставки першого розряду () проводиться за формулою (4.3):

(4.3)

де мінімальна заробітна плата в державі (грн);

ефективний фонд часу за місяць, який знаходиться шляхом множення кількості робочих днів у місяці на тривалість зміни.

Розв’язок:

1. Для того, щоб нарахувати заробітну плату* працівникам необхідно розрахувати годинні тарифні ставки та заповнити тарифну сітку за допомогою формули 4.3** у таблиці 4.1:

Таблиця 4.1

Тарифна сітка

  Розряди Примітка
I II III IV V VI VII VIII
Коефіцієнти 1 1,15 1,25 1,45 1,65 1,8 1,95 2,1
Для відрядників за годину 12,38 14,24 15,48 17,95 20,43 22,28 24,14 26,00 Збільшено на 50%
Для відрядників за місяць (167 год.) 2067,46 2377,58 2584,33 2997,82 3411,31 3721,43 4031,55 4341,67  
Для погодинників за годину 10,73 12,34 13,41 15,56 17,70 19,31 20,29 22,53 Збільшено на 30%
Для погодинників за місяць (167 год.) 1791,91 2060,7 2239,89 2598,27 2956,65 3225,44 3494,22 3763,01  

 

2. Розрахунок заробітної плати основним працівникам проводиться за допомогою формули 4.2, таблиці 4.1, додатку 2 у таблиці 4.2.

 

Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників (відрядники)

Назва операції Розряд Годинна тарифна ставка Грн. хв. Розцінка, грн. Річний випуск деталей шт. Тарифний фонд заробітної плати Грн.
               
1. Заготівельна III 15,48 2,9 0,7482    
2. Токарна IV 17,95 2,4 0,718  
3. Токарно-розточна IV 17,95   0,8975  
4. Свердлильна V 20,43 2,7 0,91935  
5. Шліфувальна VI 22,28 4,9 1,8195  
6. Всього   15,9 5,10255   -
7. Фонд основної заробітної плати          
8. Середньомісячна заробітна плата 2899,1761

 

3. Розрахунок заробітної плати допоміжним працівникам та адміністративному персоналу проводиться за допомогою даних таблиць 2.2, 4.1, 4.2, у таблиці 4.3.

 

 

Таблиця 4.3

Розрахунок місячної заробітної плати для допоміжних працівників та адміністративного персоналу (погодинники)

Категорія працівників Кількість чоловік* Розряд ** год. Оклад** Грн. Грн. Грн.
                 
1. Допоміжні робітники    
  - наладчик   V   17,70 2973,6 8920,8
  - слюсар-ремонтник   IV   15,56 2614,08 18298,56
  - слюсар-електрик   IV   15,56 2614,08 7842,24
  - транспортувальник   III   13,41 2252,88 11264,4
2. Спеціалісти          
3. Керівники       3050,00 3050,00
4. Службовці       2545,45 2545,45
5. Всього   104547,45

* Кількість допоміжних робітників по спеціальності визначається самостійно.

** згідно штатного розпису підприємства (додаток 7).

4. Розрахунок річного фонду оплати праці по категоріям персоналу проводиться за допомогою даних таблиць 2.2, 4.1, 4.2, 4.3 у таблиці 4.4:

Таблиця 4.4

Зведена (за рік) відомість фонду заробітної плати за категоріями працівників

Категорія працівників Кількість чоловік Річний фонд заробітної плати, грн* Питома вага, %
         
  Основні робітники     96,34
  Допоміжні робітники     2,9
Разом     99,24
  Спеціалісти     0,39
  Керівники     0,20
  Службовці   30545,4 0,17
Всього   19067837.4  

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.