Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВибір доцільного перерізу живлячого кабелю від ТП 0,4 кВ до нашого об’єкту за умови мінімальних приведених затрат

Оберемо живлячий кабель від ТП 0,4 кВ до нашого об’єкту і розглянемо економічний ефект від зміни перерізу кабеля.

Визначимо оптимальний переріз чотирижильного кабелю типу YAKXS завдовжки 50 м для живлення нашого об’єкту розрахунковою потужністю 583,12 кВт при напрузі 0,4 кВ. Кількість годин використання максимуму навантаження Тмакс – 700 год, спосіб прокладання кабелю – в траншеї. Відстань між кабелями – 100 мм, фактична температура середовища відповідає нормованій.

Отже, маємо такі вихідні дані:

Рроз = 583,12 кВт; Uном = 0,4 кВ; L = 50 м; ρ = 0,031 Ом·мм2/м; Тмакс = 700 год; jек = 1,6; γ = 150 коп/кВт·год.

1. Вибір перерізу кабелю за умови, що Iдоп ≥ Iном.

Визначимо номінальний розрахунковий, що проходить по кабелю до об’єкта:

Знайдемо стандартний переріз для першого варіанта розрахунку Sст1, використовуючи значення номінального струму двигуна. Для живлення двигуна беремо кабель 3хYAKXS-4х185 за умови, що Iдоп ≥ Iном з довготривало допустимим струмом Ідоп.сум = n·К·Ідоп, де n – кількість кабелів, n=3; К – поправочний коефіцієнт на кількість працюючих кабелів, К=0,85, Iдоп = 3·340·0,85 = 867 А, що більше номінального – 841,66 А.

 

 

Опір кабельної лінії визначимо із виразу

Втрати електроенергії в кабелі ∆W під час роботи об’єкта протягом року за Троб = 8∙250=2000 год знайдемо для нормального режиму роботи двигуна у разі завантаження його на 80%.

де Iнорм – струм нормального режиму роботи

Вартість втрат електроенергії становить

Вартість кабелю YAKXS стандартним перерізом 185 мм2 і монтажних робіт K1 при прокладанні кабелю в траншеї визначимо з виразу:

де n – кількість кабелів; К0 = 203,6 тис.грн/км

Приведені затрати, грн, визначимо з виразу, підставивши відповідні значення величин:

де р – банківський відсоток ефективності капіталовкладень – 0,1; Еа – відрахування на амортизацію – 0,063; Еп.р – відрахування на поточний ремонт і виплату заробітної плати – 0,03.

Збільшимо переріз та порахуємо зведені витрати:

 

Опір кабельної лінії визначимо із виразу

 

 

Втрати електроенергії в кабелі ∆W під час роботи об’єкта протягом року:

Вартість втрат електроенергії становить

Вартість кабелю YAKXS стандартним перерізом і монтажних робіт при прокладанні кабелю:

де n – кількість кабелів; К0 = 203,6 тис.грн/км

Приведені затрати:

 

Збільшимо переріз ще та порахуємо зведені витрати:

Опір кабельної лінії визначимо із виразу

Втрати електроенергії в кабелі ∆W під час роботи об’єкта протягом року:

Вартість втрат електроенергії становить

Вартість кабелю YAKXS стандартним перерізом і монтажних робіт при прокладанні кабелю:

де n – кількість кабелів; К0 = 299 тис.грн/км

Приведені затрати:

Результати подальших розрахунків наведені в табл.12.

 

 

Таблиця 12

Тип кабелю Sст, мм.кв К-ть кабе-лів Sст.сум, мм.кв К0, тис. грн/км К, тис. грн W, кВт*год С, тис. грн З, тис. грн
3хYAKXS-4х185       203,6 30,54 7597,63 11,40 17,29
4хYAKXS-4х185       203,6 40,72 5689,9 8,55 16,41
4хYAKXS-4х240         59,8 4393,18 6,6 13,63

Згідно з даними табл.5 мінімальні приведені затрати відповідають живленню об’єкта 4 кабелями стандартними перерізами 240 мм2, тобто 4хYAKXS-4х240 сумарним стандартним перерізом 960 мм2 і тому даний сумарний переріз буде оптимальним. За цих умов оптимальна величина економічної густини струму, А/мм2, становить

що значно менше значення економічно вигідної густини струму з ПУЕ, jек = 1,6.

Терміни окупності капітальних витрат при впровадженні оптимального варіанта вибору кабелю для живлення обєкта, що відповідає мінімуму приведених затрат становлять:

 

 

На рис.4 показано графік залежності приведених затрат від сумарного стандартного перерізу кабелю З = f(Sст.сум), який також підтверджує, що оптимальним буде переріз Sст.опт.сум = 960 мм2.

Рис.4 Відношення зведених затрат до обраного перерізу

 

 


Формування графіків навантаження

Побудова графіків електричних навантажень цеху

Задаємося типовим графіком навантажень для машинобудівного цеху (рис.5). Попередньо задамося параметрами ступенів навантаження табл.13.

Таблиця 13

Для однієї зміни - 8 год.
Добове навантаження цеху
Ступінь Рр,% Рр, кВт Тступ.г, год Тступ.д, діб Рр∙Тступ
    204,09      
    437,34      
    495,65      
    583,12      
    320,72      
    524,81      
    379,03      
    262,40      

 

Рис.5. Добовий графік навантаження для однієї восьми годинної зміни

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.