Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаміна насосів старих типів на нові з більших ККД

Розглянемо приклад заміни двох насосів ЦНС(г)38-110 з електро-двигуном АИРУ 100L2, на насоси Grundfos CR 45 з встановленням системи автоматичного управління приводами НС.

Система автоматичного управління насосною установкою призначена для автоматичного, економічного управління електроприводами насосної установки різного призначення, типу і потужності з одним або декількома насосами. Така система виконує функції плавного, безударного пуску і зупинки, регулювання технологічних параметрів за допомогою зміни в автоматичному режимі частоти обертання приводного електродвигуна, сигналізації, діагностики, захисту, місцевого і дистанційного керування, управління допоміжними електроприводами,а також забезпечує струмовий захист і захист від перевантаження основних і допоміжних приводів насосної установки, захист від заклинювання двигуна насоса.

Впровадження системи автоматичного управління насосною установкою дає можливість забезпечити надійність роботи насосної установки, регулювати технологічні параметри, що дає змогу знизити витрати електроенергії.

 

Пропонується впровадити систему автоматичного управління для двох підкачуючих насосів.

Вихідні дані:

Таблиця 19

Марка ЦНС(г)38-110 Grundfos CR 32-9-2
Потужність двигуна, Р, кВт   18,5
Напір, Н, м   285,53
Подача, Q, м3/год    
ККД насосу, % 0,67 0,78
ККД двигуна, % 0,857 0,91
Напруга живлення, В    
cosφ 0,65 0,86
Маса, кг    

 

Приводи мережевих насосів працюють 2000 год/рік. В такому випадку економія електроенергії становитиме:

Середня потужність, що споживається двигуном:

Теоретична потужність, що споживається двигуном з урахуванням зменшення ККД внаслідок старіння НС:

Тоді річна економія грошових витрат розраховується:

де b – тариф на електроенергію, b = 1,5 грн/кВт∙год.

 

Вартість насоса Grundfos CR-32-9-2 становить 12000 грн, роботи по встановленню насоса становить приблизно 12% від суми, в грошовому еквіваленті – 13440грн. Вартість частотного регулятора становить 10000 грн. Розраховуємо простий термін окупності:

де К – витрати на впровадження заходу, грн.

Розрахуємо уточненій термін окупності:

де – залишкова вартість двох старих НС с відрахуванням на їх демонтаж. Вартість коштів від продажу двох старих двигунів становить 7000, демонтаж становить 12% від загальної суми, тоді =7000∙0,88=6160 грн.

Впровадження при таких техніко-економічних показниках можна вважати доцільним.

 

Розрахунок витоків води

Розрахунок витоків через отвір пошкодження будемо проводити за допомогою розрахункової таблиці:

Таблиця 20

Тиск в системі (Атм) Витоки води через отворі перерізом 1 мм2(л/год)
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Згідно з вихідними даними тиск в системі становить – 10,79 Атм, отже витоки через отвір перерізом 1 мм2 становлять 100 л/год, або 0,1 м3/год.

Розрахуємо витоки:

Т = kднів ∙ Тзмін = 250 ∙ 8 = 2000 год.

де kднів – кількість робочих днів в році, kднів =250 днів.

Витоки: 3шт. – 1 мм2, 2 шт. – 5 мм2, робота в одну зміну – 8год;

– величина витоку через отвір пошкодження, м3;

– площа отвору пошкодження, мм2;

– витоки через отвір перерізом 1 мм2, що становлять 0,1 м3/год.

 


Вентиляційні системи

Споживання енергії вентиляційними системами (рис.10) становить значну частину від загального споживання на підприємстві.

Як правило, ці системи є елементами технологічних установок і засобом забезпечення у виробничих приміщеннях необхідних санітарно-гігієнічних умов. У той самий час, ці системи значно впливають на споживання енергії системами опалення й охолодження будинків.

Можна припустити, що в зв’язку з прийняттям нових стандартів з кліматичних умов всередині виробничих та інших будівель, у майбутньому буде встановлюватися все більша кількість вентиляційних систем.

Споживання енергії працюючими вентиляторами дуже просто оцінити виходячи з часу їхнього наробітку. Однак загальне споживання енергії з урахуванням нагрівання повітряного потоку бути істотним.

До початку робіт з енергозбереження слід розглянути наявне навантаження. Потрібно з’ясувати, яка реальна потреба у вентиляції, чи змінилася ця потреба з того моменту, коли конструювалися і споруджувалася вентиляційна система. Потім доцільно визначити параметри основного навантаження: теплове навантаження, вологість, а також наявність викидів різних газів у вентильованому приміщенні, присутність у повітрі твердих часток і т.ін.

Елементи системи:

1 – шибер;

2 – фільтр;

3 – витяжний вентилятор;

4 – нагнітальний вентилятор;

5 – теплообмінник;

 

 

6 – охолоджувальна поверхня;

7 – нагрівальна поверхня;

8 – зволожувач.

Рис.10 Схематичне зображення системи вентиляції

 

Розглянемо типові можливості енергозбереження:

1. Модифікація основного і допоміжного електроустаткування.

Іноді теплове навантаження або, наприклад, деякі гази, що генеруються одним якимось пристроєм у вентильованій зоні вимагають майже всієї продуктивності вентиляційної системи. Модифікуючи такий пристрій або процес, можна одержати деякі переваги як в ефективності самого технологічного процесу, так і виграти за рахунок підвищення ефективності вентиляції.

2. Скорочення тривалості відчиненого стану дверей.

Під час охолодження або нагрівання будинків за допомогою вентиляційних систем великі втрати можуть виникнути внаслідок інфільтрації зовнішнього повітря. Використовуючи можливості створити закриті перехідні камери на дверях, застосовуючи пластикові завіси або інші пристрої, можна ці втрати значно скоротити.

3. Блокування вентиляторів повітряних завіс з механізмом відкривання воріт.

У випадку блокування вентиляторів теплових завіс із механізмами відкривання воріт теплова завіса вмикається автоматично і працює протягом відкритого стану воріт, а після закривання їх завіса вимикається.

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.