Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЕкономічний ефект від встановлення статичного конденсатора

Розглянемо економічний ефект від встановлення статичного конденсатора ємністю Qс (квар) на одному з трансформаторів ТП (централізовано), розрахункові дані:

· Активна потужність – 583,12 кВт;

· Реактивна потужність споживача – 414,02 квар;

· Повна потужність споживача – 715,15 кВА;

· Коефіцієнт потужності в даний момент – 0,71;

· Трансформатор – ТСЗС-630/10; Uн=10/0,4 кВ;

· Кількість робочих годин за рік – 2000 год/рік;

де розрахункові активна, реактивна потужності по цеху складають:

коефіцієнт потужності складає:

Додатково, ще 400 кВт до сумарного активного навантаження, як вказано за умовою, тоді потужності складатимуть:

Отже, встановлюємо статичний конденсатор стандартної ємності 402 квар.

Нова реактивна потужність:

Нова повна потужність:

 

Новий коефіцієнт потужності:

Скорочення втрат:

де і , А – повні струми на даний момент і після встановлення конденсатора:

а загальний опір становить

де та – опори кабелю та трансформатора:

Зменшення втрат:

Економія електроенергії за рік:

де T – це кількість робочих годин за рік.

Термін окупності:

де

K – це вартість конденсатора враховуючи також всі витрати на перевезення та встановлення K=40 тис.грн.

 

Сплата за реактивну потужність

Де, реактивна розрахункова потужність складає Qр = 414,02 квар, час роботи на протязі року враховуючи роботу в одну зміну становить 2000 годин.

Отже, вартість спожитої реактивної енергії при відсутності компенсації становитиме:

де – вартість електричної енергії, грн/кВт∙год; – економічний еквівалент реактивної потужності, кВт/квар.

Вартість спожитої реактивної енергії після компенсації становитиме:

 

 


Обмеження роботи в холостому режимі асинхронних двигунів

При відсутності корисного механічного навантаження асинхронний двигун все ж таки споживає з мережі реактивну потужність і в двигуні і елементах системи електропостачання мають місце втрати енергії. У зв'язку з цим з метою енергозбереження може бути виконано відключення двигуна від мережі на час його холостого ходу.

Підставою для прийняття такого рішення є зіставлення втрат енергії за час роботи двигуна на холостому ходу з втратами енергії, які матимуть місце при новому включенні двигуна в роботу. Якщо втрати енергії при пуску двигуна менше втрат енергії за час його холостого ходу, то відключення забезпечить енергозбереження в електроприводі, і навпаки.

Для ряду споживачів час роботи асинхронних двигунів на холостому ходу досягає 50-60% усього часу роботи. Якщо час роботи двигуна на холостому ходу досить великий, то доцільно на цей час відключати його від мережі. Споживання активної і особливо реактивної енергії при цьому значно зменшиться. При використанні обмежувачів холостого ходу підрахунок економії електричної енергії буде мати вигляд наступного.

 

Розглянемо на прикладі верстату кількість спожитої електричної енергії під час роботи в холостому режимі.

Номінальна потужність, Рном = 3 кВт; кількість верстатів, n =10 шт; коефіцієнт використання, kв = 0,12.

Розрахункова потужність усіх верстатів становить:

Потужність холостого ходу:

 

 

Кількість спожитої електричної енергії під час роботи в холостому ході:

де – час роботи в холостому режимі, .

Вартість спожитої електричної енергії під час роботи в холостому режимі:


Список літератури

1. «АБИАНА», Продукция: Насосы «GRUNDFOS», - Технические характеристики // http://www.abiana.ru – 2015.

2. «СПЕЦПРОМТЕХ», Промышленное оборудование: Компрессоры ПКС, - Технические характеристики // http://specteh.org.ua – 2013.

3. «Remeza Air Compressors», Промислові компресорні установки та станції: Поршневі компресори серії Remeza, - Технічні параметри // http://www.remeza.com – 2014.

4. «FRUNZE», Промислове обладнання: Компресорні установки та станції, - Технічні параметри // http://www.frunze.com.ua – 2015.

5. «KABLESSKLEP», Силові кабелі: Силові кабелі серії YAKXS, - Технічні параметри // http://www.kablesklep.pl – 2015.

6. «ТЄГУЛ», Світлодіодні освітлювачі: Промислові світлодіодні освітлювальні установки, - Технічні параметри // http://tegur-led.com.ua – 2013.

7. «ІВЄЛСІ», Світлодіодні освітлювачі: Промислові світлодіодні освітлювальні установки, - Технічні параметри // http://ivelsy-led.com.ua – 2013.

8. ООО «СІСТЕМАКС», Промислове обладнання: Промислові вентиляційні установки, - Технічні параметри // http://systemax.com.ua – 2013.

9. «ЭЛЕКТРОМОТОР», Промышленное оборудование: Электродвигатели АИР, - Технические характеристики // http://electronpo.ru – 2009.

10. Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.

11. В.Є. Шестеренко, О.В. Шестеренко. Електропостачання промислових підприємств. Посібник для курсового та дипломного проектування. – Київ, 2013. – 424 с.: іл. Табл.

12. Г.Г. Пивняк, Г.К. Вороновський, А.А. Маліновський. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник. – Київ: Освіта України, 2009. – 438 с.

 

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.