Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахуємо економічну ефективність від впровадження даного заходу

1) Річне споживання електроенергії:

За рік новий компресор при роботі 8 год/добу в одну зміну споживатиме наступну кількість енергії:

де Р – потужність двигуна, кВт;

Кв – коефіцієнт використання (за умовою становить 0,65);

t – тривалість роботи установки протягом доби (за умовою 8 год);

– кількість робочих днів в році.

За рік застарілий компресор потужністю 30 кВт споживає наступну кількість енергії:

За даним показником спостерігається економія, але також слід врахувати, що продуктивність нового компресора дещо вища ніж у старого.

2) Використання холодного зовнішнього повітря для живлення компресора:

Ефектом від впровадження даного заходу є енергозбереження і скорочення витрат, що йдуть на виробництво стисненого повітря, а також простота установки.

У багатьох випадках головна компресорна установка розміщується поряд з основними споживачами стиснутого повітря з метою зниження втрат при його транспортуванні по трубопроводах. Внаслідок цього компресорні установки часто знаходяться в підземних або внутрішніх приміщеннях виробничих об’єктів. При цьому, як правило, доступ свіжого зовнішнього повітря приміщень, температура яких зазвичай перевищує температуру зовнішнього повітря. Згідно із законами термодинаміки, стиснення теплого повітря вимагає більших затрат енергії, ніж холодного. У технічній літературі наголошується, що кожні 5°С підвищення температури на вході компресора вимагають збільшення споживаної потужності приблизно на 4%.

Тому зниження енергоспоживання може бути досягнуте за допомогою простої організації живлення компресора зовнішнім повітрям, особливо в зимовий період, коли в багатьох районах різниця між температурою зовнішнього повітря і температурою у приміщеннях може перевищувати 5°С у декілька разів. Підведення зовнішнього повітря до компресора загалом може бути організовано за допомогою повітроводу.

Залежно від довжини останнього, може знадобитися установка додаткового вентилятора, енергоспоживання якого має бути враховане при плануванні даного заходу. Повітрозабірна установка повинна знаходитися на північній стороні об'єкту або, принаймні, в місці, яка більшу частину часу знаходиться в тіні.

 

Оскільки при роботі компресора утворюється значна кількість тепла, в компресорних установках завжди спостерігається підвищена температура незалежно від того, чи організована утилізація цього тепла. Досить часто температура повітря в компресорних установках навіть у зимовий період досягає 30-35°С. Чим більше різниця між температурою в приміщенні і температурою зовнішнього повітря, тим більше потенціал енергозбереження. При цьому слід мати на увазі, що об'єми енергозбереження пропорційні часу роботи компресора.

Зниження температури повітря, що поступає в компресор, за рахунок холодного зовнішнього повітря можливо практично в будь-яких умовах. Інколи досить виконати в зовнішній стіні круглий отвір, з'єднавши його з компресором за допомогою повітроходу. Якщо розташування компресорної установки робить подачу зовнішнього повітря неможливою, слід поліпшити її вентиляцію. Згідно з оцінками, подібні заходи застосовуються в 50% випадків. Організація подачі холодного зовнішнього повітря не спричиняє за собою значних витрат, оскільки атмосферне повітря є безкоштовним, і пов'язана з такими економічними перевагами, як скорочення часу роботи компресорів або споживана ними електрична потужність.

За рік компресор потужністю 22 кВт споживає наступну кількість енергії:

При зниженні температури споживання повітря на 5°С спостерігається зниження енергоспоживання до 4%. Таким чином щорічне енергоспоживання складає:

Простий термін окупності проекту складе:

де вартість монтажу нового компресора складає 12%.

 

3) Централізована система управління системою стисненого повітря:

За даними дослідження в рамках проекту SAVE, оснащення існуючих систем стиснутого повітря сучасними системами управління є заходом, що реалізується і є економічно ефективним для 20% існуючих систем. Використання складних систем управління повинне розглядатися як таке, що відповідає сучасному рівню розвитку технологій.

Найбільші об'єми енергозбереження можуть бути досягнуті у тому випадку, коли установка сучасної системи управління планується на етапі проектування системи стиснутого повітря разом з вибором компресорів або в процесі модернізації системи, що передбачає заміну основного устаткування (в т.ч. компресорів). У цьому випадку слід приділити увагу вибору центрального керуючого пристрою і контролерів окремих компресорів, що володіють сучасними, розвиненими і взаємно сумісними комунікаційними функціями.

Внаслідок тривалого терміну служби систем стиснутого повітря цей оптимальний сценарій не завжди є реалістичним, але оснащення існуючої системи центральним керуючим пристроєм і навіть – за відсутності прогресивнішої альтернативи – підключення до нього старих компресорів з використанням реле з плаваючим контактом може забезпечити значне енергозбереження.

Економічна ефективність оснащення проектованої системи стиснутого повітря централізованою системою управління залежить від ряду чинників, включаючи часовий графік споживання, тип компресорів, протяжність кабелів. Згідно з оцінками, середній об'єм енергозбереження в результаті використання такої системи складає 12 %. В разі додавання централізованої системи управління до діючої системи існують додаткові чинники невизначеності, наприклад, проблеми, пов'язані з інтеграцією застарілого обладнання.

Отже, розрахуємо ефективність від реалізації даного заходу.

Затрати складають: загальні затрати на впровадження системи складають приблизно 40000 грн. За рік компресор потужністю 22 кВт споживає 57200 кВт∙год електроенергії.

Очікувана економія електроенергії складає:

Простий термін окупності проекту складе:

Підіб’ємо підсумки застосування МЕЗів у наступній таблиці 17.

 

Підсумок заходів енергозбереження електричної частини

Таблиця 17

Назва ЗЕЗу Економія Термін окупності, роки
Одиниця енергії, кВт∙год Грошова одиниця, грн
Використання холодного зовнішнього повітря для живлення компресора     8 місяців
Централізована система управління системою стисненого повітря     6 місяців

 Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.