Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКоротка характеристика технологічного процесу та технологічних установок

Розвиток технологічних процесів – необхідна умова підвищення ефективності промислового виробництва. При вивченні розвитку технологічних процесів необхідно засвоїти суть поняття «рівень технології», під яким розуміється показник, що оцінює ефективність даної технології. Чим вище рівень технології, тим більше досконалий технологічний процес.

Машинобудування і металообробка – комплексна галузь промисловості, що включає велику кількість спеціалізованих галузей, що виробляють велику кількість різних видів виробів

Галузь промисловості являє собою сукупність промислових підприємств, що характеризуються або єдністю призначення виробленої продукції, або спільністю технологічних процесів (хімічна промисловість), або однорідністю сировини, що переробляється (нафтогазова промисловість). Галузі промисловості можна розбити на наступні комплекси:

· Паливно-енергетичний комплекс, що включає в себе газову, нафтову, вугільну, нафтопереробну і електроенергетику;

· Металургія (чорна і кольорова);

· Хімічна і нафтохімічна промисловість;

· Машинобудування і металообробка;

· Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість;

· Промислові будівельних матеріалів;

· Легка промисловість;

· Харчова промисловість.

Виробничий процес – це сукупність всіх дій людей і знарядь виробництва, пов'язаних з переробкою сировини і напівфабрикатів в заготовки, готові деталі, вузли і готові вироби на даному підприємстві. Виробничий процес у свою чергу складається з наступних процесів:

· Основні – це технологічні процеси, в ході яких відбуваються зміни геометричних форм, розмірів і фізико-хімічних властивостей продукції;

 

 

· Допоміжні – це процеси, які забезпечують безперебійне протікання основних процесів (виготовлення і ремонт інструментів і оснащення; ремонт устаткування; забезпечення виробництва електроенергією, теплом, парою, водою, стисненим повітрям і т.д.);

· обслуговуючі – це процеси, пов'язані з обслуговуванням як основних, так і допоміжних процесів і не створюють продукцію (зберігання, транспортування, тех. контроль і т.д.). Виробничий процес підприємства включає в себе отримання та зберігання матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, виготовлення заготовок деталей, різного виду обробки заготовок (механічну, пластичним деформуванням та ін.), Транспортування в процесі в процесі виробництва заготовок і деталей, складальних одиниць, їх зберігання на складах, технічний контроль, складання, випробування, регулювання і забарвлення.

У цехах (підрозділах) основного виробництва предмети праці перетворюються на готову продукцію. Цехи (підрозділи) допоміжного виробництва забезпечують умови для функціонування основного виробництва (інструменти, енергія, ремонт обладнання). Підрозділи обслуговуючого виробництва забезпечують основне і допоміжне виробництво транспортом, складами (зберігання), технічним контролем і т.д.

Таким чином, у складі підприємства виділяються основні, допоміжні та обслуговуючі цехи та господарства виробничого призначення.

У свою чергу цехи основного виробництва (у машинобудуванні, приладобудуванні) поділяються:

· На заготівельні;

· Обробні;

· Складальні.

Цехи (дільниці), організовані за предметно-замкнутому принципом спеціалізації, володіють значними економічними перевагами, так як при цьому скорочується тривалість виробничого циклу в результаті повного або часткового усунення зустрічних або зворотних переміщень, знижуються втрати часу на переналагодження устаткування, спрощується система планування та оперативного управління ходом виробництва.


Освітлення

Системи освітлення на підприємствах легкої промисловості можуть виявитися серйозним резервом економії електроенергії.

Основні заходи щодо підвищення енергоефективності освітлення наступні:

· Заміна джерел світла новими енергоефективними лампами при забезпеченні встановлених норм освітленості;

· Максимальне використання природнього освітлення в денний час і автоматичне керування штучним освітленням залежно від рівня природнього освітлення. Керування включенням освітлення може здійснюватися від інфрачервоних датчиків присутності людей або рухи;

· Використання сучасної освітлювальної арматур з раціональним світлорозподілом;

· Використання електронної пускорегулюючої апаратури (ЕПРА);

· Застосування автоматичних вимикачів для систем чергового освітлення в зонах тимчасового перебування персоналу;

· Фарбування поверхонь виробничих приміщень і встаткування у світлі тони для підвищення коефіцієнта використання природнього й штучного освітлення.

Так само варто звернути увагу на наступні заходи щодо енергозбереження для освітлюваних установок:

1. Заміна наявних світильників більш ефективними.

У таблиці нижче приводиться можлива економія електричної енергії при заміні менш ефективних джерел світла більш ефективними.

 

 

Таблиця 1

Заміна джерела освітлення Економія енергії, %
ЛР на КЛЛ 40-60
ЛР* на ЛЛ 40-54
ЛР* на ДРЛ 41-47
ЛР* на МГЛ 54-65
ЛР* на НЛВД 57-71
ЛЛ на МГЛ 20-23
ДРЛ на МГЛ 30-40
ДРЛ на НЛВД 38-50

* При зниженні нормованої освітленості для ЛР на одну ступінь відповідно до норм освітлення.

2. Заміна пускорегулюючої апаратури.

Використання в комплекті люмінесцентних джерел світла замість стандартної пускорегулюючої апаратури (ПРА), електромагнітної ПРА зі зниженими втратами підвищує світловіддачу комплекту на 6÷26%, а електронної ПРА (ЕПРА) – на 14÷55%.

Таблиця 2

№ п/п Тип лампи Тип ПРА Коефіцієнт втрат у ПРА
  ЛБ Звичайна електромагнітна 1,22
  ЛБ Електромагнітна зі зниженими втратами 1,14
  ЛБ Електронна 1,10
  КЛ Звичайна електромагнітна 1,27
  КЛ Електромагнітна зі зниженими втратами 1,15
  КЛ Електронна 1,10
  ДРЛ, ДРИ Звичайна електромагнітна 1,08
  ДРЛ, ДРИ Електронна 1,06
  ДнаТ Звичайна електромагнітна 1,10

3. Комбіноване освітлення

Застосування комбінованого (загального + локалізованого) освітлення замість тільки загального освітлення дозволяє одержати економію електричної енергії.

Таблиця 3

Частка допоміжної площі від повної площі приміщення, % Економія електричної енергії, %
  20÷25
  35÷40
  55÷65

Для приміщень площею більш 50 м2 слід застосовувати автоматичні пристрої регулювання штучного освітлення залежно від природньої освітленості приміщення. Системи автоматичного керування (САУ) дозволяють робити регулювання яскравості джерела світла (ЛЛ, КПЛ) від 100% до 0%. Система автоматичного регулювання повинна бути продубльована ручним керуванням освітлення.

4. Автоматичне керування освітленням

Економія електроенергії при впровадженні автоматичного керування освітленням може бути оцінена за допомогою табл. 4.

 

Таблиця 4

№ п/п Рівень складності системи автоматичного керування освітленням Економія електроенергії, %
  Контроль рівня освітленості й автоматичне вмикання й вимикання системи освітлення при критичному значенні освітленості 10÷15
  Зональне керування освітленням (вмикання й вимикання освітлення дискретно, залежно від зонального розподілу природної освітленості) 20÷25
  Плавне керування потужністю й світловим потоком світильників залежно від розподілу природної освітленості 30÷40

 

5. Використання КЛЛ для внутрішнього освітлення

Економічні компактні люмінесцентні лампи (інтегральні - з ЕПРА, вбудованим у різьбовий цоколь) призначені для використання в адміністративних приміщеннях. У табл. 6 приводиться порівняння компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ) з лампами розжарювання. З таблиці видне, що використання КЛЛ замість ЛР при тому ж світловому потоці дозволяє суттєво знизити споживану потужність. КЛЛ випускаються з таким же цоколем, як у ламп розжарювання, що дозволяє легко заміняти ними лампи розжарювання.

Таблиця 5

Лампи розжарювання КЛЛ Відношення світлової віддачі КЛЛ до ЛР, відн. од.
Потужність, Вт Світловий потік, лм Потужність, Вт Потужність, Вт Світловий потік, лм
         
         
         
         
         
2x60     2x60  

6. Використання систем керування освітленням

Істотну економію витрати електроенергії на освітлення можна одержати за допомогою раціональної системи керування освітленням. Такі системи здійснюють включення або відключення освітлювальних приладів при наступних умовах:

· залежно від рівня природньої освітленості приміщень (наприклад, по сигналах фотореле);

· при досягненні певного часу доби (наприклад, по сигналах таймерів);

· при натисканні людиною кнопок керування (наприклад, входячи в під'їзд, людина натискає кнопку, що дає сигнал на включення освітлення, відключення освітлення здійснюється автоматично через заданий інтервал часу);

· при вступі сигналів від датчиків присутності.

Системи керування освітленням дуже поширені за рубежем. При їхньому впровадженні слід ураховувати, що вони ускладнюють освітлювальні мережі й у багатьох випадках знижують термін служби деяких типів ламп. Наприклад, кожне включення люмінесцентної лампи знижує строк її служби приблизно на дві години. Термін служби ламп розжарювання при числі включень близько 2500 годин практично не міняється. При більшім числі включень ЛР можна застосувати системи плавного пуску, що запобігають кидки струму в нитці накалювання лампи при її включенні, коли матеріал спирали має низьку температуру й електричний опір його мале.Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.