Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВибір схеми і конструктивного виконання цехової мережі

В залежності від схеми цехові мережі поділяються на радіальні, магістральні і змішані.

Радіальними називають мережі, в яких для передачі електричної енергії до споживача використовується окрема лінія.

Магістральними називають мережі, в яких для передачі електроенергії до декількох споживачів використовується одна лінія електропередачі.

На основі аналізу розміщення технологічного обладнання обираємо змішану схему цехової мережі (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1- Розміщення технологічного обладнання теплиці

Передбачається використання комплектних розподільчих шинопроводів; кабелі від ТП до шинопроводів РП прокладені в землі у трубах. Приєднання ЕП до шинопровода РП здійснюється проводом також прокладеним у трубах.

2.2 Розрахунок цехової мережі

Данні для розрахунку тепличного господарства:

Таблиця 2.1 - Відомість електроприймачів теплиці

Номер на плані Найменування електроприймачів Кіль-кість Рн, кВт Cosψ/ tgψ
           
Установки для гідропоніки
1-62 УГС-1 для вирощування салату   0,2 0,5/1,7 0,14
63-70 УГС-2 для вирощування зелених культур   0,25 0,5/1,7 0,12
71-78 УГС-3 для вирощування розсади   0,2 0,5/1,7 0,12
  Система подачі живильного розчину   0,8 0,5/1,7 0,14
  Система збору живильного розчину   0,13 0,5/1,7 0,14
  Система дощування розсади   0,75 0,62/1,2 0,17
82-84 Вузол попереднього приготування   маточного розчину   0,22 0,5/1,7 0,13
  Розчинний вузол мінерального живлення   0,12 0,5/1,7 0,13
  Камера пророщування     0,5/1,7 0,12
Шафи
  Шафа автоматичного управління мікрокліматом   0,65 0,95/0,3 0,75
  Шафа управління електроприводами змішувальних клапанів (засувок) і насосами   1,4 0,95/0,3 0,75
Системи управління і устаткування
89-92 Економайзер (СО2)     0,8/0,7 0,6
  Торфоподатчик палет     0,65/1,2 0,17
  Посівна лінія з торфонаповнювачем     0,65/1,2 0,17
Вантажопідйомні засоби
95-96 Візок-підйомник електрифікований   3,5 0,5/1,7 0,3
Інше устаткування
97-104 Вентилятор тепличний     0,8/0,7 0,6

 

Проводимо розрахунки для розподільчих пунктів:

РП1:

Визначаємо середню активну та реактивну потужності за найбільш завантажену зміну:

 

(2.1)

(2.2)

 

де Кв – коефіцієнт використання;

Рвстн для електроприймачів з тривалим режимом роботи;

tgφ – коефіцієнт потужності.

Тоді, (за формулою 2.1):

 

Звідси:

 

Знаходимо реактивну по тужність (за формулою 2.2):

 

Звідси:

 

 

Визначаємо Кв для групи електроприймачів:

 

(2.3)

 

де,

.

 

Визначаємо коефіцієнт максимуму Км активної потужності:

 

(2.4)

, (2.5)

.

 

Визначаємо розрахункове активне навантаження, тобто максимальне середнє навантаження за інтервал усереднення:

 

(2.6)

де Км – коефіцієнт максимуму.

Тоді:

 

 

Знаходимо реактивне розрахункове навантаження:

 

, якщо ,

, якщо (2.7)

.

 

Визначаємо повне розрахункове навантаження:

 

(2.8)

 

РП2:

Визначаємо середню активну та реактивну потужності за найбільш завантажену зміну (за формулами 2.1 та 2.2):

 

 

Звідси:

 

Знаходимо реактивну потужність (за формулою 2.2):

 

 

Визначаємо Кв для групи електроприймачів (за формулою 2.3):

 

 

Визначаємо коефіцієнт максимуму Км активної потужності:

Приймється пеф=п, якщо найбільш потужний та найбільш малопотужний приймачі даної групи розрізняються не більш, як в три рази.

Тоді:

 

Визначаємо розрахункове активн е навантаження, тобто максимальне середнє навантаження за інтервал усереднення (за формулою 2.6):

 

Знаходимо реактивне розрахункове навантаження (за формулою 2.7):

 

Визначаємо повне розрахункове навантаження (за формулою 2.8):

 

РП3:

Визначаємо середню активну та реактивну потужності за найбільш завантажену зміну за формулами (2.1 та 2.2):

 

 

Звідси:

 

Знаходимо реактивну потужність (за формулою 2.2):

 

Визначаємо Кв для групи електроприймачів (за формулою 2.3):

 

 

Визначаємо коефіцієнт максимуму Км активної потужності, пеф (за формулою 2.5):

Тоді

Визначаємо розрахункове активне навантаження, тобто максимальне середнє навантаження за інтервал усереднення (за формулою 2.6):

 

 

Знаходимо реактивне розрахункове навантаження (за формулою 2.7):

 

 

Визначаємо повне розрахункове навантаження (за фрмулою 2.8):

 

 

Вихідні дані та результати розрахунку заносимо в таблицю 2.2

Таблиця 2.2 - Дані та результати розрахунку

Найме-нуван-ня РП та ЕП Кіль-кість Рвст. Кв Cosφ/tgφ Середня потужність Км Розрахункове навантаження
Од-ного, кВт , кВт Рсм, кВт Qсм, кВАр Рр, кВт Qр, кВАр Sр, кВА
                         
РП1  
1-31   0,2 6,2 0,14 1,7 0,028 0,0476   1,7 42,1 22,54 47,75
71-78   0,2 1,6 0,14 1,7 0,024 0,0408
89,90     2,4 0,6 0,7 7,2 5,04
95,96   3,5   0,3 1,7 1,05 1,78
97-100       0,6 0,7 1,8 1,26
Разом     10,2 1,16   24,76 20,49
РП2  
32-62   0,2 6,2 0,14 1,7 0,028 0,0476   1,8 40,95 18,8 45,1
                           

Продовження таблиці 2.2

63-70   0,25   0,14 1,7 0,035 0,0595          
91,92     2,4 0,6 0,7 7,2 5,04
101-104       0,6 0,7 1,8 1,26
разом     22,6 0,43   22,75 17,07
РП3  
    0,8 0,8 0,12 1,7 0,096 0,16   2,22 16,43 5,65 17,27
        0,12 1,7 0,24 0,41
    0,75 0,75 0,17 1,2 0,13 0,156
82-84   0,22 0,66 0,13 1,7 0,029 0,0493
    0,12 0,12 0,13 1,7 0,016 0,0272
        0,12 1,7 0,36 0,612
    0,65 0,65 0,75 0,3 0,49 0,147
    1,4 1,4 0,75 0,3 4,125 1,24
        0,17 1,2 0,51 0,612
                         
        0,17 1,2 1,36 1,63          
разом     17,21 1,02   7,4 5,14     99,48 46,99 110,12
                             

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.