Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВибір перерізів проводів і кабелів по припустимому нагріванню

Електричний струм навантаження, протікаючи по провіднику, нагріває його. Нормами [13] установлені найбільші припустимі температури нагрівання жил проводів і кабелів. Виходячи, із цього визначені довгостроково припустимі струмові навантаження для проводів і кабелів залежно від матеріалу провідників їхньої ізоляції, оболонки й умов прокладки.

Переріз жил проводів і кабелів для мережі освітлення можна визначити по таблицях [13], залежно від розрахункового тривалого значення струмового навантаження за умовою:

I доп ³ I р /(К п K’), (3.14)

де, I доп – припустимий струм стандартного перерізу проводу, А;

I р – розрахункове значення тривалого струму навантаження, А;

К п – поправочний коефіцієнт, що враховує умови прокладки з [13] (при нормальних умовах прокладки К п = 1).

Для проводів і кабелів, прокладених у коробах, а також у лотках пучками для їх тривало припустимих струмів вводяться понижуючі коефіцієнти K' =(0,6 – 0,85) залежно від кількості прокладених поруч проводів або кабелів [13].

Для вибору перерізів проводів і кабелів по припустимому нагріванню необхідно визначити розрахункові струмові навантаження ліній.

Розрахункові максимальні струмові навантаження визначають по формулах:

для однофазної мережі (2 і 3 провідної):

(3.15)

для трифазної мережі (4 і 5 провідної):

(3.16)

для двофазної мережі (3 і 4 провідної):

. (3.17)

Коефіцієнт потужності (cosφ) з [13], варто приймати:

1,0 – для ламп накалювання;

0,85 – для однолампових світильників з люмінесцентними лампами низького тиску;

0,95 – для багатолампових світильників з люмінесцентними лампами низького тиску;

0,6 – для світильників з розрядними лампами високого тиску (ДРЛ, ДРИ);

0,85 – для світильників з розрядними лампами високого тиску, що мають ПРА з конденсатором.

Виходячи зі сказаного вище, за формулою (3.15) знайдемо розрахункові струмові навантаження ліній (з'єднуючих КТП із ГЩО та ЩАО, ГЩО і групових ліній).

Для технічної ділянки:

А

Для розсадної ділянки (на кожну групу):

А

Для ділянки зелених культур (на кожну групу)::

А

Для ділянки вирощування салату №1(на кожну групу):

А

Для ділянки вирощування салату №2 (на кожну групу):

А

Для коридору -1:

А

Для коридору -2:

А

Для коридору -3:

А

Для лінії від КТП ГЩО1:

Знайдемо середньозважений cosφ:

(3.18)

За формулою (3.16):

А

Для лінії від КТП до ГЩО2:

За формулою середньозважений cosφ:

За формулою (3.16):

А

Для лінії від КТП до ГЩО3:

За формулою (3.18) середньозважений cosφ:

За формулою (3.16):

А

Для аварійного освітлення технічної ділянки та коридору – 1, 2, 3(ЩАО1 на 1, 2 групу):

А

Для ліній, що живлять аварійне освітлення:

А

Виходячи із знайдених розрахункових струмових навантажень ліній, вибираємо з [4] кабелі для всіх ділянок електричної мережі по припустимому нагріванню. При цьому варто врахувати поправочний коефіцієнт на умови прокладки. З [4] обрані типи кабелів при прокладці в повітрі, вони мають розрахункову температуру 250С, а фактична дорівнює 200С, отже К п=1,05. При прокладці в землі розрахункова температура 150С і дорівнює фактичній температурі ґрунту, тому К п=1. Для кабелів, прокладених пучками вводимо понижуючі коефіцієнти 0,6 – 0,85 залежно від кількості прокладених поруч проводів або кабелів [13].

Розрахуємо допустимий струм навантаження на кабелі з урахуванням поправочних коефіцієнтів:

Для ГЩО1:

1, 2 група Iдоп =19∙0,85=16,15 А;

3 – 6 група Iдоп =19·0,95∙0,85=15,34 А.

Для кабелю вводу Iдоп =75∙0,95∙0,85=60,6 А.

Для ГЩО2:

1, 2 група Iдоп =27·0,95∙0,85=21,8 А;

3 – 6 група Iдоп =19∙0,85=16,15 А.

Для кабелю вводу Iдоп =75∙0,95∙0,85=60,6 А.

Для ГЩО3:

1, 2 група Iдоп =27·0,95∙0,85=21,8 А;

3, 4 група Iдоп =19∙0,85=16,15 А.

Для кабелю вводу Iдоп =75∙0,95∙0,85=60,6 А.

Для ЩАО1:

1 – 8 група Iдоп =19∙0,85=16,15 А.

Для кабелю вводу Iдоп =27∙0,95∙0,85=21,8 А.

Результати вибору кабелів заносимо у таблицю 3.6.

Таблиця 3.6

Вибір кабелів

№ з/п Групи (лінії) Iк, А Марка кабелю Fном, мм2 Fmin, мм2 Iдоп, А
ГЩО1
  1ф-1 11,6 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  1ф-2 11,6 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  3ф-3 5,6 АВВГ – 5 2,5 2,5 2,5 15,34
  3ф-4 5,6 АВВГ – 5 2,5 2,5 2,5 15,34
  3ф-5 5,6 АВВГ – 5 2,5 2,5 2,5 15,34
  3ф-6 5,6 АВВГ – 5 2,5 2,5 2,5 15,34
  3ф-0 (ввод) 28,9 АВВГ – 5 25     60,6
ГЩО2
  3ф-1 20,5 АВВГ – 5 2,5 2,5 2,5 21,8
  3ф-2 20,5 АВВГ – 5 2,5 2,5 2,5 21,8
  1ф-3 1,6 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  1ф-4 1,6 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  1ф-5 1,6 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  1ф-6 1,6 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  3ф-0 (ввод)   АВВГ – 5 25     60,6
ГЩО3
  3ф-1 20,5 АВВГ – 5 2,5 2,5 2,5 21,8
  3ф-2 20,5 АВВГ – 5 2,5 2,5 2,5 21,8
  1ф-3 2,6 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  1ф-4 2,6 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  3ф-0 (ввод) 42,7 АВВГ – 5 25     60,6
ЩАО1
  1ф-1 1,3 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15

Продовження таблиці 3.6

  1ф-2 1,3 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  1ф-3 1,3 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  1ф-4 1,3 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  1ф-5 1,3 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  1ф-6 1,3 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  1ф-7 1,3 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  1ф-8 1,3 АВВГ – 3 2,5 2,5 2,5 16,15
  3ф-0 (ввод) 2,2 АВВГ – 5 4     21,8
                 

 

Визначаємо розрахункове активне навантаження освітлення цеху:

Визначаємо розрахункове реактивне навантаження освітлення цеху:

Вибір захисту освітлювальної установки

Освітлювальні мережі повинні мати захист від струмів короткого замикання (КЗ), а в ряді випадків також від перевантаження [3].

Захисту від перевантаження підлягають мережі:

- усередині приміщень, виконані відкрито прокладеними провідниками з горючою зовнішньою оболонкою або ізоляцією;

- освітлювальні установки в житлових і суспільних будівлях, у торговельних приміщеннях, службово-побутових приміщеннях промислових підприємств, включаючи мережі для побутових і переносних електроприймачів, а також у пожежонебезпечних зонах;

- всіх видів у вибухонебезпечних зовнішніх установках незалежно від умов технологічного процесу або режиму роботи мережі.

Апарати, для захисту від струмів коротких замикань і перевантаження, повинні бути обрані так, щоб номінальний струм кожного з них Iз . (струм плавкої вставки або розчеплювача автоматичного вимикача) був не меншим за розрахунковий струм Iр ., розглянутої ділянки мережі:

(3.19)

де Iр . – розрахунковий струм розглянутої ділянки мережі, А.

Захист освітлювальних мереж здійснюється апаратами захисту – плавкими запобіжниками або автоматичними вимикачами, які відключають електричну мережу при ненормальних режимах.

Для захисту освітлювальних мереж промислових, суспільних, житлових поверхових будинків найбільшого поширення отримали однополюсні й триполюсні автоматичні вимикачі з розчеплювачами, що мають обернено залежну від струму характеристику, у яких зі зростанням струму час відключення зменшується.

Апарати захисту, що захищають електричну мережу від струмів КЗ повинні забезпечувати відключення аварійної ділянки з найменшим часом з дотриманням вимог селективності. Для забезпечення селективності захистів ділянок електричної мережі номінальні струми апаратів захисту (струм плавких вставок запобіжників або струми уставок автоматичних вимикачів) кожного наступного в напрямку до джерела живлення варто приймати вище не менш ніж на два порядки, від попереднього, якщо це не приводить до завищення перерізу проводів. Різниця не менше ніж на один порядок обов’язкова при всіх випадках.

Номінальні струми уставок автоматичних вимикачів і плавких вставок запобіжників варто вибирати по можливості найменшими по розрахункових струмах ділянок мережі, що захищаються, при цьому повинне дотримуватися співвідношення між найбільшими припустимими струмами проводів Iдоп і номінальними струмами апаратів захисту Iз [4]:

(3.20)

де К з – коефіцієнт захисту, для автоматичних вимикачів К з=1.

Встановлюються апарати захисту – плавкі запобіжники й автоматичні вимикачі:

- у місцях приєднання мережі до джерела живлення (розподільні щити КТП, вводно-розподільні пристрої, розподільні пункти, магістральні шинопроводи);

- на вводах у будинки;

- на початку кожної групової лінії;

- у місцях зменшення перерізу проводів у напрямку до електроприймачів;

- з боку вищої напруги понижувальних трансформаторів;

- з боку нижчої напруги понижувальних трансформаторів.

Апарати захисту варто розташовувати по можливості групами (щитки освітлення) у доступних для обслуговування місцях. Розосереджена установка апаратів захисту допускається при живленні освітлення від розподільних магістралей. Захисний апарат включається в кожну фазу, крім нульового проводу, а у вибухонебезпечних приміщеннях і в нульовий провід.

Згідно сказаного вище, зробимо вибір апаратів захисту (автоматичних вимикачів), установлюваних у ЩО й на КТП (після трансформатора), освітлювальної мережі робочого й аварійного освітлення.

Вибрані апарати захисту (автоматичні вимикачі) заносимо в таблицю 3.7.

Таблиця 3.7

Апарати захисту системи освітлення

№ з/п Групи (лінії) Струми, А Марка автоматичного вимикача
Номінальний вимк., Iном Iном р спрацювання розчеплювача
         
ГЩО1 (ЯОУ- 8503УХЛ4)
  1ф-1     ВА 47-29 1Р 16
  1ф-2     ВА 47-29 1Р 16
  3ф-3     АЕ 20-20 3Р16

Продовження таблиці 3.7

           
  3ф-4     АЕ 20-20 3Р16  
  3ф-5     АЕ 20-20 3Р16  
  3ф-6     АЕ 20-20 3Р16  
  3ф-0(ввод)     АЕ 20-44 3Р 63  
ГЩО2 (ЯОУ- 8503УХЛ4)  
  3ф-1     ВА51-25 3Р25  
  3ф-2     ВА51-25 3Р25  
  1ф-3     ВА 47-29 1Р 8  
  1ф-4     ВА 47-29 1Р 8  
  1ф-5     ВА 47-29 1Р 8  
  1ф-6     ВА 47-29 1Р 8  
  3ф-0(ввод)     АЕ 20-44 3Р 63  
ГЩО3 (ЯОУ- 8503УХЛ4)
  3ф-1     ВА51-25 3Р25  
  3ф-2     ВА51-25 3Р25  
  1ф-3     ВА 47-29 1Р 5  
  1ф-4     ВА 47-29 1Р 5  
  3ф-0(ввод)     АЕ 20-44 3Р 63  
Електрична мережа аварійного освітлення  
ЩАО1 (ЩО – 12В)  
  1ф-1     ВА 47-29 1Р 3  
  1ф-2     ВА 47-29 1Р 3  
  1ф-3     ВА 47-29 1Р 3  
  1ф-4     ВА 47-29 1Р 3  
  1ф-5     ВА 47-29 1Р 3  
  1ф-6     ВА 47-29 1Р 3  
  1ф-7     ВА 47-29 1Р 3  
  1ф-8     ВА 47-29 1Р 3  
  3ф-0 (ввод)     АЕ 20-20 3Р16  
                 

 

 

ВИСНОВОК

В ході роботи над даним розділом було розроблено загальне рівномірне освітлення ділянок теплиці. Також було розраховано аварійне освітлення. Були обрані та розраховані:

- джерела світла загального рівномірного освітлення;

- нормована освітленість і коефіцієнти запасу для кожного приміщення цеху;

- тип світильників, висота їх підвісу й розміщення;

- джерела світла, розміщення, висота підвісу й тип світильників аварійного освітлення;

- схема живлення освітлювальної мережі;

- місце розташування й траса освітлювальної мережі;

- тип щитків освітлення, марка проводів і кабелів, спосіб їх прокладки;

- переріз проводів і кабелів, захисні апарати.

Було зроблено світлотехнічний і електричний розрахунок системи освітлення.

Спроектована система освітлення цілком задовольняє вимоги ПУЕ, ПТЕ і СНіП.

Для захисту мережі були обрані автоматичні вимикачі, а для керування освітлювальними установками використані кнопкові вимикачі.

Спроектована система освітлення задовольняє вимогам надійності, економічності, простоти експлуатації, зручності обслуговування освітлювальних установок.

Для простоти й зручності перевірки та вивчення даного розділу дипломної роботи всі ключові параметри були представлені у зведених таблицях. Також був розроблений план цеху, на якому представлена схематична інформація про розроблену систему загального рівномірного й аварійного освітлення.

 

 

4 ВИБІР ЧИСЛА І ПОТУЖНОСТІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ, КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇЧто способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.