Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетод коефіцієнтів використання світлового потоку

Коефіцієнтом використання світлового потоку освітлювальної установки називається відношення світлового потоку, що падає на горизонтальну поверхню, до сумарного потоку всіх ламп, розміщених у даному освітлюваному приміщенні.

При розрахунку по методу коефіцієнта використання світловий потік світильника, лампи, або ряду світильників необхідний для створення заданої мінімальної освітленості визначається за формулою:

 

(3.2)

 

де, Ен – задана мінімальна (нормована) освітленість, лк;

k з – коефіцієнт запасу (табл. 3.2);

S – площа приміщень, м2;

z – відношення Е ср/ Е min (коефіцієнт нерівномірності освітлення, приймається 1,15 для ЛН і ДРЛ, 1,1 – для ЛЛ);

n – кількість світильників, ламп або рядів світильників (як правило, приймається до розрахунку по сітці розміщення світильників);

hОУ – коефіцієнт використання світлового потоку освітлювальної установки, в.о.

На практиці значення hОУ визначається з довідників, що зв'язують геометричні параметри приміщень (індекс приміщення i) з їх оптичними характеристиками – коефіцієнтами відбиття (r п – стелі, r з – стін, r р – робочої поверхні або підлоги) і КСС конкретних типів світильників.

Індекс приміщення визначається за формулою:

 

(3.3)

 

Приблизні значення коефіцієнтів відбиття (rп, rз, rр ) можна прийняти по наступних характеристиках приміщення:

- побілена стеля й стіни – 70%;

- побілена стеля, стіни пофарбовані у світлі тони – 50%;

- бетонна стеля, стіни обклеєні світлими шпалерами, бетонні стіни – 30%;

- стіни й стеля у приміщеннях оштукатурені, темні
шпалери – 10%.

Виходячи із сказаного вище, зробимо вибір основних параметрів і коефіцієнтів. Зробимо світлотехнічний розрахунок робочого освітлення для приміщень. Виходячи з розрахунку, зробимо вибір потужності ДС (залежно від їхньої номінальної потужності) і знайдемо реальний світловий потік, випромінюваний цими світильниками і їх встановленою потужністю.

 

Світлотехнічний розрахунок технологічної ділянки:

Дано: Ен =300 лк, Кз =1,5, А =26 м, В =11 м, Нр =6,5 м

Найвигіднішу відносну відстань знайдемо по таблиці 7.1[4]: для типу КСС – «Г» L / Нр =0,91.

Звідки L =5,9 м; l =2,95 м

Число рядів:

 

(3.4)

Число світильників у ряді:

 

(3.5)

 

Кількість світильників: Nсв =8 шт

Відстань між рядами світильників:

 

(3.6)

м

Відстань між центрами світильників у ряді:

 

(3.7) м

Так як приміщення прямокутне, то перевіримо умову:

 

(3.8)

 

В нашому випадку LА/Lв=1,3, умова виконується.

Коефіцієнти відбиття:

від стелі ρп =70%, від стін ρс =50%, від підлоги ρр =30%

Коефіцієнт нерівномірності: z =1,15

Індекс приміщення:

(3.9)

Для КСС «Г» та іп = 1,25 при заданих коефіцієнтах відбиття знаходимо з таблиці 8.1 [4, с. 106] коефіцієнт використання світлового потоку: ηоу=75%

Світловий потік одного світильника за формулою (3.2):

 

лм

З таблиці 5.6 [4] обираємо джерело світла лампу ДРЛ400 з
Фном =24000 лм, а з таблиці 6.6 [4] світильник РСП 17-400.

Установлений світловий потік Фуст = 24000·8 = 192·103 лм

Установлена потужність Руст = 400·8 = 3200 Вт

Світлотехнічний розрахунок розсадної ділянки:

Дано: Ен =2000 лк, Кз =4,2, А =14 м, В =5 м, Нр =2,7 м

Найвигіднішу відносну відстань знайдемо з таблиці 7.1[4]: для типу КСС – «К» L/Нр =0,7

Звідки L =2 м; l =1 м

Число рядів за формулою (3.4):

Відстань між рядами світильників за формулою (3.6):

м

Коефіцієнти відбиття:

від стелі ρп =10%, від стін ρс =10%, від підлоги ρр =10%.

Коефіцієнт нерівномірності: z =1,15

Індекс приміщення за формулою (3.9):

Для КСС «К» та іп = 1,5 при заданих коефіцієнтах відбиття знаходимо з таблиці 8.1 [4] коефіцієнт використання світлового потоку: ηоу=79%

Світловий потік одного світильника за формулою (3.2):

лм

З каталогу ВАТРА 2013 [14] обираємо джерело світла лампу ДНаЗ-400 з Фном =60000 лм.

Число світильників у ряді:

Приймемо світильники ЖСП05ВОТ-400 (700х220х150)мм.

Відстань між світильниками в ряді:

м

Установлений світловий потік Фуст =60000·16 = 96·104 лм

Установлена потужність Руст = 400·16 =6400 Вт

Світлотехнічний розрахунок ділянки зелених культур:

Дано: Ен =2000 лк, Кз =4,2, А =14 м, В =5 м, Нр =2,7 м

Найвигіднішу відносну відстань знайдемо з таблиці 7.1[4]: для типу КСС – «К» L/Нр =0,7

Звідки L =2 м; l =1 м

Число рядів за формулою (3.4):

Відстань між рядами світильників за формулою (3.6):

м

Коефіцієнти відбиття:

від стелі ρп =10%, від стін ρс =10%, від підлоги ρр =10%.

Коефіцієнт нерівномірності: z =1,15

Індекс приміщення за формулою (3.9):

Для КСС «К» та іп = 1,5 при заданих коефіцієнтах відбиття знаходимо з таблиці 8.1 [4] коефіцієнт використання світлового потоку: ηоу=79%

Світловий потік одного світильника за формулою (3.2):

лм

З каталогу ВАТРА 2013 [14] обираємо джерело світла лампу ДНаЗ-400 з Фном =60000 лм.

Число світильників у ряді:

Приймемо світильники ЖСП05ВОТ-400 (700х220х150)мм.

Відстань між світильниками в ряді:

м

Установлений світловий потік Фуст =60000·16 = 96·104 лм

Установлена потужність Руст = 400·16 =6400 Вт

Світлотехнічний розрахунок ділянки для вирощування салату №1, 2:

Дано: Ен =2000 Лк, Кз =4,2, А =55 м, В =5 м, Нр =2,7 м

Найвигіднішу відносну відстань знайдемо з таблиці 7.1[4]: для типу КСС – «К» L/Нр =0,7

Звідки L =2 м; l =1 м

Число рядів за формулою (3.4):

Відстань між рядами світильників за формулою (3.6):

м

Коефіцієнти відбиття:

від стелі ρп =10%, від стін ρс =10%, від підлоги ρр =10%.

Коефіцієнт нерівномірності: z =1,15

Індекс приміщення за формулою (3.9):

Для КСС «К» та іп = 1,7 при заданих коефіцієнтах відбиття знаходимо з таблиці 8.1 [4] коефіцієнт використання світлового потоку: ηоу=81%

Світловий потік одного світильника за формулою (3.2):

лм

З каталогу ВАТРА 2013 [14] обираємо джерело світла лампу ДНаЗ-400 з Фном =60000 лм.

Число світильників у ряді:

Приймемо світильники ЖСП05ВОТ-400 (700х220х150)мм.

Відстань між світильниками в ряді:

м

Установлений світловий потік Фуст =60000·60 = 360·104 лм

Установлена потужність Руст = 400·60 =24000 Вт

Світлотехнічний розрахунок коридору - 1, 3:

Дано: Ен =75 лк, Кз =1,5, А =69 м, В =5 м, Нр =5,5 м

Найвигіднішу відносну відстань знайдемо з таблиці 7.1[4]: для типу КСС – «Г» L/Нр =0,77

Звідки L =4,23 м; l =0,85 м

Число рядів за формулою (3.4):

Відстань між рядами світильників за формулою (3.6):

м

Коефіцієнти відбиття:

від стелі ρп =10%, від стін ρс =10%, від підлоги ρр =10%.

Коефіцієнт нерівномірності: z =1,1

Індекс приміщення за формулою (3.9):

Для КСС «Г» та іп = 0,85 при заданих коефіцієнтах відбиття знаходимо з таблиці 8.1 [4] коефіцієнт використання світлового потоку: ηоу=68%

Світловий потік одного світильника за формулою (3.2):

лм

Приймемо як джерело світла ЛБ-36 з Фном =3050 лм

Число світильників у ряді:

Приймемо світильники ЛСП18-2х36 (1320х240х126)мм.

Відстань між центрами світильників в ряді:

м

Установлений світловий потік Фуст = 3050·20 = 61·103 лм

Установлена потужність Руст = 36·20 = 720 Вт

Світлотехнічний розрахунок коридору -2:

Дано: Ен =75 лк, Кз =1,5, А =69 м, В =6 м, Нр =5,5 м

Найвигіднішу відносну відстань знайдемо з таблиці 7.1[4]: для типу КСС – «Г» L/Нр =0,77

Звідки L =4,23 м; l =0,85 м

Число рядів за формулою (3.4):

Відстань між рядами світильників за формулою (3.6):

м

Коефіцієнти відбиття:

від стелі ρп =10%, від стін ρс =10%, від підлоги ρр =10%.

Коефіцієнт нерівномірності: z =1,1

Індекс приміщення за формулою (3.9):

Для КСС «Г» та іп = 1 при заданих коефіцієнтах відбиття знаходимо з таблиці 8.1 [4] коефіцієнт використання світлового потоку: ηоу=50%

Світловий потік одного світильника за формулою (3.2):

лм

Приймемо як джерело світла ЛБ-36 з Фном =3050 лм

Число світильників у ряді:

Приймемо світильники ЛСП18-2х36 (1320х240х126)мм.

Відстань між центрами світильників в ряді:

м

Установлений світловий потік Фуст = 3050·32 = 97,6·103 лм

Установлена потужність Руст = 36·32 = 1152 Вт

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.