Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІскріння щіток машини постійного струму (знос, зазори, невірне встановлення деталей).

Заземлення

 

З'єднується шляхом електричного з'єднання гнучким голим багатожильним дротом корпусу двигуна з заземлюючою магістраллю (отвір на одній з лап двигунів з різьбою для болтового кріплення).

При установці з металевою основою (каркас) двигун заземлюють через каркас, який з'єднують зварюванням до заземлювальної магістралі (рис.130).

Послідовне з'єднання заземлення електродвигунів недозволяється.

 

Рисунок 130 – Заземлюючі болти

Техніка безпеки

 

При складанні, ремонті, обслуговуванні використовується різний інструмент, що передбачає дотримання електробезпеки, слюсарної безпеки.

Перевірка повітряних зазорів, заміна мастила в підшипниках, підгонка та регулювання щіток у електродвигуна з фазним ротором та перевірка опору ізоляції обмоток повинно заходів обережності. Деталі розібраних електродвигунів (ротори, кришки) повинні бути укладені на надійні дерев'яні підкладки, що виключають їх падіння.

Зняття сполучних напівмуфт, шківів, шестерні та підшипників ударами молотків і кувалд забороняється; для цієї мети повинні застосовуватися спеціальні знімачі.

При промиванні підшипників палаючими речовинами (бензином,тощо), а також при покритті обмоток лаком куріння та розведення вогню поблизу місця роботи неприпустимі.

При використанні для паяння та наварки кабельних наконечників понижуючих трансформаторів живляча їх проводка повинна бути надійно виконана, а обмотка низької напруги та корпус трансформатору заземлені.

проводитися також при вимкненому рубильнику, вийнятих плавких вставках запобіжників на лінії живлення з вивішуванням забороняючого плаката на рубильнику.

Розбирання та збирання електродвигунів вручну двома робочими дозволяється при вазі роторів та бічних кришок не більше 80 кг з прийняттям

 

Тема 16 Резистори

 

План:

1. Класифікація резисторів.

2. Конструкції резисторів.

3. Класифікація резисторів: використання матеріалів і технології виготовлення.

4. Параметри резисторів.

5. Кольорове маркування резисторів.

6. Кольорове кодування фірми PHILIPS.

7. Кодове маркування прецизійних високостабільних резисторів фірми Panasonic.

8. Перемички та резистори з "нульовим" опором.

Нестандартне колірне маркування.

Резистори: призначені для перерозподілу і регулювання електричної енергії між елементами схеми. Принцип дії: здатність радіоматеріалів чинити опір протікаючому через нього електричному струму. Особливість резисторів: електрична енергія перетворюється у тепло, яка розсіюється в навколишнє середовище.

Класифікація резисторів

 

За призначенням дискретні резистори ділять на резистори загального призначення, прецизійні, високочастотні, високовольтні, високоомні та спеціальні. За постійностю значення опору резистори підрозділяють на постійні, змінні та спеціальні.

Постійні резистори мають фіксовану величину опору, у змінних резисторів передбачена можливість зміни опору в процесі експлуатації, опір спеціальних резисторів змінюється під впливом зовнішніх факторів: викликаного струму або прикладеної напруги (варистори), температури (терморезистори), освітлення (фоторезистори), тощо.

За видом струмопровідного елемента розрізняють дротяні та недротяні резистори. Дротяні резистори постійного опору застосовуються в радіоапаратурі при високих вимогах до стабільності, точності, рівню шумів й при значній допустимої потужності (рис.131,132).

Недротяні резистори постійного опору характеризуються невеликими розмірами, малими: власною ємністю та індуктивністю; вони дешеві, але поступаються дротяним резисторам по стабільності й питомої потужності розсіювання.

а

б

Рисунок 131 – Дротяні резистори: а) в розрізі; б) підключення "нагрівачів" від розібраних резисторів до джерела 21,5В

Рисунок 132 – Дротяні резистори

 

У малогабаритній апаратурі широко застосовують три типи постійних резисторів:

• МЛТ – металізовані, лаковані, теплостійкі;

• МОН – металлоокісні, низькоомні;

• ВЛМ – вуглецеві, лаковані, малогабаритні.

Крім того, застосовуються резистори типів: КІМ – композиційні ізольовані малогабаритні; КММ – композиційні, мегоомні малогабаритні; КОМ – композиційні, опресовані малогабаритні; МЛМ – металізовані, лаковані мініатюрні; МТ – металізовані, теплостійкі; ВВ – вуглецеві вологостійкі; С2-6 – металоплівкові, емальовані; С2-23 – металодіелектричні.

За експлуатаційними характеристиками дискретні резистори поділяють на: термостійкі, вологостійкі, вібро- та ударостійкі, високонадійні, тощо.

Конструкції резисторів

Основним елементом конструкції постійного резистору є резистивний елемент, який може бути або плівковим, або об'ємним. Величина об'ємного опору матеріалу визначається кількістю вільних носіїв заряду в матеріалі, температурою, напруженістю поля, тощо.

На рисунку 133 наведено пристрій плівкового резистору. На діелектричну циліндричну підставу 1 нанесена резистивна плівка 2. На торці циліндра одягнені контактні ковпачки 3 з провідного матеріалу, з припаяними до них виводами 4. Для захисту резистивної плівки від впливу зовнішніх факторів резистор покривають захисною плівкою 5.

 
 

 


Рисунок 133 – Пристрій плівкового резистору

Така конструкція резистора забезпечує отримання порівняно невеликих опорів (сотні Ом). Для збільшення опору резистивну плівку 2 наносять на поверхню керамічного циліндра 1 у вигляді спіралі (рис.134).

 

 

Рисунок 134 – Нанесення резистивної плівки

На рисунку 135 відображена конструкція об'ємного резистору, що представляє собою стрижень 1 з струмоведучою композицією круглого або прямокутного перерізу з запресованими дротяними виводами 2. Зовні стрижень захищений склоемалевою або склокерамічною оболонкою 3.

 
 

 

 


Рисунок 135 – Об'ємний резистор

 

Постійний дротяний резистор являє собою ізоляційний каркас, на який намотано дріт з високим питомим електричним опором. Зовні резистор покривають термостійкою емаллю, обпресовують пластмасою або герметизують металевим корпусом, який зачиняють з торців керамічними шайбами.

При збільшенні потужності, що виділяється в резисторі, зростає його температура ТR, що може привести до виходу резистора з ладу. Для того щоб цього не сталося, необхідно зменшити RT, що досягається збільшенням розмірів резистору. Для кожного типу резистора існує певна максимальна температура Tmax, перевищувати яку не можна.

Температура ТR, як рекомендується з вищевикладеного, залежить також від температури навколишнього середовища. Якщо вона дуже висока, то температура ТR може перевищити максимальну. Щоб цього не сталося, необхідно зменшувати потужність, що виділяється у резисторі. Для всіх типів резисторів в ГОСТі обумовлюються зазначені залежності потужності від температури навколишнього середовища.

Еквівалентна схема постійного резистору надана на рисунку 136.

 

Рисунок 136 – Еквівалентна схема постійного резистору

 

На схемі RR – опір резистивного елемента, Rиз – опір ізоляції, який визначається властивістю захисного покриття та основи, Rк – опір контактів,

LR – еквівалентна індуктивність резистивного шару та виводів резистору,

СR – еквівалентна ємність резистору, СК1 і СК2 – ємності виводів.

 

3. Класифікація резисторів: використання матеріалів і технології виготовлення

 

На рисунку 137 зображено схематичне позначення резисторів на схемах.

Рисунок 137 – а) позначення, прийняте в Росії та Європі;

б) прийняте в США

У Росії умовні графічні позначення резисторів на схемах повинні відповідати ГОСТу 2.728-74. Відповідно до нього, постійні резистори позначаються наступними чином – таблиця 2.

 

Таблиця 2 Позначення постійного резистору

Позначення по ГОСТу 2,728-74   Опис
Постійний резистор без вказівки номінальної потужності розсіювання
Постійний резистор номінальної потужності розсіювання 0,05Вт
Постійний резистор номінальної потужності розсіювання 0,125Вт
Постійний резистор номінальної потужності розсіювання 0,25Вт
Постійний резистор номінальної потужності розсіювання 0,5Вт
Постійний резистор номінальної потужності розсіювання 1Вт
Постійний резистор номінальної потужності розсіювання 2Вт
Постійний резистор номінальної потужності розсіювання 5Вт

Параметри резисторів

 

Параметри резисторів характеризують експлуатаційні можливості застосування конкретного типу резистору в конкретній електричній схемі.

Номінальний опір Rном та його допустиме відхилення від номіналу ± ΔR є основними параметрами резисторів. Номінали опорів стандартизовані відповідно до ГОСТ 28884-90. Для резисторів загального призначення ГОСТ передбачає шість рядів номінальних опорів: Е6, Е12, Е24, Е48, Е96 або Е192. Цифра вказує кількість номінальних значень в даному ряду, які узгоджені з припустимими відхиленнями (довідник).

На рисунку 138 зображено різновиди змінних резисторів.

 

 

Рисунок 138 – Змінні резисториЧто делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.