Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетоди укрупнених витратних ставок та коефіцієнтів пливу

Економічну оцінку заходів щодо підвищення якості експлуатаційної роботи на дорозі можна виконати, використовуючи укрупнені витратні ставки. Для економічної оцінки змін у експлуатаційної діяльності розрахунок укрупнених ставок може в залежності від поставленої задачі виконуватись для різних варіантів аналізу. З огляду на те, що цей спосіб застосовується для економічної оцінки експлуатаційної роботи в оперативних умовах при незмінних пропускних спроможностях перегонів і перероблювальних можливостей станцій, розрахунок собівартості перевезень виконується тільки у частині залежних від обсягу роботи витрат.

На практиці найчастіше використовуються укрупнені видаткові витратні на 1 поїздокілометр, 1 поїздогодину простою потяга, 1 локомотиво-годину простою поїзного локомотива і 1 локомотиво-кілометр пробігу поїзного локомотива у одиночному проходженні. Самі укрупнені ставки розраховуються на підставі одиничних видаткових ставок і витрат вимірників, що змінюються при зміні чи простою пробігу рухомого складу.

Методика розрахунку укрупнених видаткових ставок на ці вимірники у вантажному русі приведені в таблицях (12.4-12.7).

Розрахунок укрупнених видаткових ставок може виконуватись для середніх умов і для конкретних серій локомотивів. У першому випадку приймаються середні одиничні видаткові ставки на 1 локомотиво-кілометр і 1 локомотиво-годину по даному виді тяги відповідно у вантажному і пасажирському русі. Маса локомотива і норми паливно-енергетичних витрат також приймаються роздільно по видах тяги і видам перевезень на середньому рівні. У другому випадку одиничні видаткові ставки коректуються по серіях локомотивів. Маса локомотива і норми паливно-енергетичних витрат також приймаються за даними для конкретних серій локомотивів.

Зміна якісних показників використання рухомого складу впливає на економічні показники роботи залізничного транспорту: експлуатаційні витрати, доходи, прибуток. Економічна оцінка впливу якісних показників використання рухомого складу на величину собівартості перевезень може виконуватися різними методами у залежності від цілей і необхідної точності розрахунків. У тих випадках, коли необхідна висока точність розрахунків, доцільно застосовувати метод одиничних видаткових ставок. При виконанні орієнтованих розрахунків для скорочення їхнього обсягу доцільне використання методу укрупнених видаткових ставок або методу коефіцієнтів впливу.

Величини коефіцієнтів впливи розраховуються у вантажному русі для наступних якісних показників використання рухомого складу:

динамічне навантаження навантаженого вагона;

маса потяга брутто;

дільнична швидкість руху потягів;

відношення порожнього пробігу вагонів до навантаженого;

відношення пробігу локомотивів в одиночному проходженні до пробігу на чолі потягів.

З першими трьома показниками собівартість вантажних перевезень зв'язана зворотною залежністю виду:

С = а + b/х,

де а і b – параметри залежності;

х – якісний показник використання рухомого складу.

З двома останніми показниками собівартість вантажних перевезень зв'язана прямою залежністю виду:

С = а + b* х.

У пасажирському русі коефіцієнти впливи розраховуються для наступних показників:

населеність пасажирського вагона;

склад пасажирського потяга;

дільнична швидкість руху потягів.

З цими показниками собівартість пасажирських перевезень зв'язана зворотною залежністю.

При розрахунках коефіцієнтів впливу і їх використанні прийняті деякі допущення. Передбачається, що при зміні показника, що розглядається, усі інші якісні показники використання рухомого складу залишаються незмінними. Наприклад, при оцінці впливу динамічного навантаження навантаженого вагона зміна маси потяга брутто відбувається при незмінному його складі. При оцінці впливу маси потяга брутто її зміна відбувається за рахунок зміни складу потяга при незмінному динамічному навантаженні вагонів. При оцінці впливу дільничної швидкості руху потягів у вантажному і пасажирському русі її зміна відбувається за рахунок змін часу простоїв на проміжних станціях при незмінній технічній швидкості руху поїздів.

Економічний зміст коефіцієнтів впливу при різних видах залежності розрізняється. При зворотній залежності коефіцієнт впливу показує частку собівартості перевезень, що змінюється при зміні даного показника. При прямій залежності коефіцієнт впливу показує, на скількох відсотків підвищиться (знизиться) собівартість перевезень при збільшенні (зниженні) абсолютної величини даного показника на один відсоток.

Коефіцієнт впливу у випадку зворотної залежності визначається по формулі:

.

Тоді, зміна собівартості під впливом збільшення факторного показника на величину визначається по формулі:

.

де - зміна собівартості;

- початковий рівень собівартості;

- коефіцієнт впливу;

- зміна фактора;

- початковий рівень фактора;

- рівень фактора, який очікується.

Коефіцієнт впливу для факторів, що зв'язані із собівартістю прямою залежністю, визначається по формулі:

.

У такому випадку, зміна собівартості під впливом зміни фактора визначається формулою:

.

У тих випадках, коли величини коефіцієнтів впливи розраховуються при незмінних пропускних спроможностях перегонів і перероблювальних можливостях станцій, при їхньому розрахунку методом видаткових ставок величина умовно-постійних витрат залишається незмінної.Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.