Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІнші показники вантажних перевезень

На обсяг перевезень і вантажообіг впливають:

- обсяг виробництва промислової і сільськогосподарської продукції;

- розміщення продуктивних сил на території країни;

- ступінь спеціалізації виробництва;

- система організації постачання і збуту тощо.

Зв'язок між обсягом виробництва у економіці країни і показниками вантажних перевезень відбивають коефіцієнт перевізності і коефіцієнт транспортоємності продукції. Перший з них - це відношення обсягу перевезень i-го вантажу до обсягу його виробництва в цілому:

,

Коефіцієнт транспортоємності продукції, у свою чергу, виражає відношення вантажообігу по i-му виду вантажу до обсягу його виробництва в цілому:

.

Ці коефіцієнти розраховують як для окремих родів вантажів, так і по окремих видах транспорту. Чим вище значення коефіцієнтів, тим більший обсяг перевезень і на більш далеку відстань виконує транспорт.

Кількість відправлень - специфічний показник транспорту. Відправленням називається партія вантажу, що оформлена одним перевізним документом (дорожньою відомістю). Виділяють дрібну, повагонну, контейнерну і маршрутну відправки.

Густота вантажних перевезень - це кількість тонн вантажу, перевезеного через один кілометр транспортної мережі за одиницю часу. Цей показник характеризує інтенсивність вантажного потоку окремих дільниць і підрозділів залізниць, тому часто називається вантажонапруженістю.

На залізничній дільниці густота вантажних перевезень визначається як сума перевезень за напрямками "прямий" і "зворотній", т-км/км:

.

Середню густоту перевезень на напрямку, залізниці або мережі залізниць у цілому визначають як частку від ділення вантажообігу на відповідну експлуатаційну довжину, т-км / км.

Крім загальної густоти перевезень усіх вантажів, визначають густоту найважливіших з них.

Велике значення для характеристики ринку вантажних залізничних перевезень має структура перевезень і вантажообігу, тобто питома вага окремих родів вантажу в їхній величині.

Кількість найменувань вантажів, що перевозяться по залізницям, нараховує десятки тисяч, тому їх групують за родами відповідно до тарифної номенклатури. Усі можливі вантажі в ній поділяються на 12 розділів, кожний з який, у свою чергу, підрозділяється далі. У окремі розділи виділяють масові вантажі (вугілля, руда, нафтові вантажі тощо), що для залізничного транспорту є основними.

Частка того самого вантажу у обсязі перевезень і вантажообігу може сильно розрізнятися, що зв'язано з різною дальністю перевезень окремих родів вантажів.

Облік структури вантажопотоків і вантажообігу на залізничному транспорті має істотне значення, оскільки від її залежить доходність і собівартість перевезень, структура й основні параметри вагонного парку, кількість і типи засобів механізації навантажувально-розвантажувальних робіт тощо.

Середня дальність перевезення - це відстань, на яку перевозиться кожна тонна вантажу у середньому, тобто середня відстань від станції відправлення до станції призначення вантажу. Середня дальність перевезення визначається як відношення вантажообігу нетто до обсягу перевезень.

Середня дальність перевезення для окремої залізниці відбиває переміщення вантажу в її межах.

Від середньої дальності перевезень багато у чому залежить вантажообіг.

На середню дальність впливають такі фактори:

- розміщення ресурсних і виробничих потужностей економіки країни по її території;

- рівень спеціалізації і кооперації у виробництві;

- географія виробництва і споживання;

- характер взаємозв'язків між виробниками і споживачами продукції;

- структура розподілу вантажних перевезень за видами сполучень та інші.

Істотною характеристикою перевезень є їхня нерівномірність.

Розрізняють нерівномірність вантажних перевезень у часі і за напрямками.

Нерівномірність перевезень у часі характеризується коефіцієнтом нерівномірності. Він може розраховуватися як відношення:

- максимального місячного обсягу перевезень до середньомісячного за рік:

- обсягу перевезень кожного місяця до середньомісячного:

- максимального місячного обсягу перевезень до мінімального:

Аналогічним чином може визначатися і квартальна нерівномірність перевезень.

Нерівномірність перевезень за часом зв'язана із сезонністю виробництва і споживанням багатьох видів продукції, неритмічністю роботи підприємства-вантажовласників, наявністю вихідних і святкових днів.

Чим вище нерівномірність перевезень у часі, тим більші резерви усіх ресурсів повинний мати залізничний транспорт для виконання своїх функцій.

Нерівномірність перевезень за напрямком характеризується коефіцієнтом зворотності, що визначають як відношення обсягів перевезень вантажів у порожньому і навантаженому напрямках. Навантаженим напрямком прийнято називати напрямок з переважаючим вантажопотоком. Навантажені і порожні напрямки досить стійкі в часі, однак зі зміною розміщення продуктивних сил вони можуть мінятися.

Нерівномірність перевезень за напрямком зв'язана зі спеціалізацією і кооперацією в економіці і характером розміщення виробництва і споживання.

Цілком усунути нерівномірність перевезень неможливо, тому її необхідно враховувати в економічних розрахунках для своєчасного створення резервів виробничих потужностей транспорту.

Згладжування нерівномірності перевезень - одна з найважливіших задач залізничного транспорту. Вирішувати її можна по-різному, однак, найбільш діючими в цьому випадку є економічні заходи, наприклад, зниження тарифів у порожньому напрямку.

Лекція №7 "Планування та прогнозування вантажних перевезень"

План:

1 Методи прогнозування вантажних перевезень.

2 План-прогноз вантажних перевезень.

Зміст:Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.