Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОснови управління військами в бою. Штаб – орган управління військами.

Управління військами – це цілеспрямована діяльність командирів, штабів, органів виховної роботи , начальників родів військ, спеціальних військ і служб по:

1) підтриманню постійної бойової готовності частин і підрозділів;

2) підготовки їх до бою;

3) керуванню ними при виконанні поставлених задач.

Управління військами включає:

1) організацію та здійснення заходів по підвищенню (підтриманню) бойової готовності військ і забезпечення (відновлення) їх боєздатності;

2) безперервне добування, збір, вивчення і узагальнення даних обстановки;

3) прийняття рішення;

4) постановку задач підлеглим;

5) планування бойових дій;

6) організацію і підтримання взаємодії;

7) організацію і виконання заходів з виховної роботи і всебічного забезпечення бою (БТТЗ - бойове,тилове,технічне забезпечення);

8) організацію системи управління, керівництво безпосередньою підготовкою частин і підрозділів до бою;

9) практичну роботу в підлеглих частинах та підрозділах по організації виконання поставлених задач, підготовці командирів (штабів) і особового складу частин і підрозділів до бою і надання їм допомоги.

Принципи управління частинами (підрозділами):

1) єдиноначальність;

2) централізація управління військами з наданням підлеглим ініціативи у визначенні способів, сил і засобів для виконання поставлених задач;

3) твердість і наполегливість в проведенні прийнятих рішень і планів в життя;

4) оперативного і гнучкого реагування на зміни обстановки;

5) особиста відповідальність командирів (начальників) за результати виконання поставлених ними задач підлеглими.

Вимоги до управління військами виходять із характеру бою, умов його підготовки і ведення.Управління військами повинно бути:

- стійким;

- оперативним;

- безперервним;

- скритним.

Стійкість управління полягає в здатності системи управління військами твердо й наполегливо проводити в життя прийняте рішення та виконувати свої функції при комплексному впливу усіх шкідливих факторів.

Живучість-здатністьСУВ виконувати свої функції під впливом вогневої дії противника.

Завадостійкість СУВ характеризує її спроможність забезпечувати стійке УВ в умовах високого рівня перешкод і радіоелектронного придушення противника.

Надійність функціонування СУВ характеризує її здатність забезпечити стійке УВ, зберігаючи значення експлуатаційних параметрів засобів зв’язку і АУВ у межах, які відповідають умовам військової експлуатації, технічного обслуговування, відновлення та ремонту.

Оперативність управління полягає в здатності системи управління військами постійно знати обстановку та швидко реагувати на її зміни для своєчасного вирішення задачі УВ при підготовці та веденні бойових дій.

Безперервність управління полягає в здатності системи управління військами постійно впливати на хід бойових дій та виконання завдань, покладених на ПУВ.

Скритністьуправління полягає в здатності системи управління військами зберігати в таємниці від противника заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням бойових дій.

Для здійснення управління військами створюється система управління, яка включає:

- органи управління;

- пункти управління;

- систему зв’язку і автоматизації управління військами;

- засоби забезпечення.

Органи управління – це організаційно-штатні або тимчасово створені колективи, окремі посадові особи, які наділені відповідними правами і обов’язками по керівництву військовими частинами (підрозділами) в мирний і воєнний час.

Управління підрозділами батальйону (бригади) здійснює командир батальйону (бригади) особисто, через штаб, а також через своїх заступників та начальників родів військ, спеціальних військ та служб.

Центральною фігурою в управлінні військами є командир. На основі прав, які надаються йому законами України, статутами і настановами , він несе повну і одноособову відповідальність за стан бойової і мобілізаційної готовності та підготовку підлеглих йому військ і ОУ, правильне їх застосування і успішне виконання ними бойових завдань в поставлені строки.

При організації управління підлеглими підрозділами командир визначає:

- з яких ПУ та в які періоди бою буде здійснюватись управління підрозділами;

- місця та час розгортання ПУ бригади та ПУ підлеглих підрозділів, запасні місця їх розгортання, порядок переміщення їх під час проведення бою;

- розподіл особового складу управління бригади, засобів зв’язку та транспорту по ПУ;

- порядок забезпечення зв’язку з підлеглими, приданими та взаємодіючими підрозділами;

- ступінь інженерного обладнання ПУ, а також порядок їх охорони, оборони та прикриття від повітряного противника;

- терміни та способи подання донесень.

Штаб–орган управління військами.

Штаб є основним органом, який забезпечує управління військами.

Важливим обов’язком штабу є своєчасна організація бойових дій і забезпечення твердого і безперервного управління військами в будь-яких умовах обстановки.

Свою роботу штаб організовує на основі рішень і вказівок командира, а також розпоряджень вищестоящого штабу.

Штаб повинен:

1) забезпечувати боєготовність військ;

2) постійно знати обстановку, вивчати, узагальнювати і оцінювати її;

3) готувати командиру дані для прийняття рішень;

4) своєчасно планувати бій, згідно з рішенням командира;

5) своєчасно віддавати військам розпорядження в підготовці майбутніх дій, своєчасно доводити до них бойові задачі;

6) організувати взаємодію частин (підрозділів) і підтримувати її в ході бою;

7) організовувати бойове та інші види забезпечення бою;

8) своєчасно організовувати ПУ військами, їх охорону і оборону, забезпечувати безперебійний зв'язок і захист його від РЕБ противника;

9) розробляти заходи по маскуванню і прихованому управлінню військами і організовувати контроль за їх здійсненням;

10) подавати донесення вищестоящому штабу;

11) контролювати виконання військами поставлених задач;

12) інформувати взаємодіючі, підлеглі штаби про зміни обстановки;

13) здійснювати контроль за розгортанням і функціонуванням СЗ і АУВ,

забезпеченням зв’язку та захистом від РЕП противника;

14) організувати та контролювати забезпечення ПУВ і збереження втаємниці

плануючих заходів;

15) вивчати та узагальнювати бойовий досвід та доводити його до підлеглих штабів.

Начальник штабу є першим заступником командира і головним його помічником по управлінню військами. Тільки йому надається право віддавати розпорядження від імені командира підлеглим військам, а також заступникам командира, начальникам родів військ і служб. Про зміст відданих розпоряджень він доповідає командиру.

Начальник штабу керує роботою штабу, узгоджує діяльність та інформує заступників командира та начальників родів військ і служб про конкретну обстановку та отриману задачу, визначає які дані і до якого часу необхідно мати, які попередні розпорядження підготувати для передачі підлеглим частинам (підрозділам), спрямовує роботу підлеглих штабів та керує процесом доведення задач до підлеглих підрозділів, частин.

Він особисто несе відповідальність за організацію і підтримку безперервного керування військами. Він є прямим начальником підрозділів і частин зв'язку.

 

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.