Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПризначення, склад і можливості вузла зв’язку ЗКП бригади. Розташування його на місцевості.

ВЗ ЗКП призначений для забезпечення зв’язку ЗКБр (ЗНШ, ЗНОВ) з старшим командиром і штабом, підлеглими, приданими і взаємодіючими командирами і штабами, з ПУ бригади, а також для забезпечення внутрішнього зв’язку на ЗКП бригади.

ВЗ ЗКП має аналогічну організаційно–технічну структуру як ВЗ КП, але є деякі особливості:

1. Група КШМ включає в себе Р–145БМ (ЗКБр), МП–31 (ЗНОВ), Р–142Н (ЗНШ).

2. Групи радіостанцій середньої потужності, експедиції та ПУВЗ немає.

3. Група технічного обслуговування розгортається в значно обмеженій кількості АТО.

Обов’язки начальника ВЗ КП виконує начальник ВЗ(п), обов’язки начальника ВЗ ЗКП виконує начальник ЦЗ ЗКП.

Засоби зв’язку і автоматизації польових ВЗ ПУ бригади, які випромінюють електромагнітні хвилі (радіопередавачі, радіорелейні, тропосферні станції, КШМ) розташовуються групами на віддаленні від групи управління із виконанням вимог з розвідзахищенності і живучості, електромагнітної сумісності, біологічного захисту особового складу і можливості забезпечення стійкого дистанційного управління та передавання каналів.

Для підвищення живучості розташування елементів ВЗ на місцевості проводять з таким розрохунком, щоб при поразці одного із елементів ВЗ ракетою ВТЗ, або ядерним боеприпасом інші елементи не виводились із строю або понесли найменші втрати (менше 20%). В залежності від характеру місцевості та вимог до ВЗ елементи вузлів зв’язку повинні розташовуватися як на пункті управління, так і поза ним розосереджено, по так називаємому „очаговому” принципу(мал.2).

При розгортанні ВЗ дотримуються таких вимог:

- своечастність установлення зв’язку та представлення каналів посадовим особам;- зручність використання засобів зв’язку;

- своєчасність розгортання, згортання та виходу із району;

- виконання умов ЕМС;

- розосереджене розміщення апаратних(станцій).

В центрі ВЗ розміщуються: ПУ ВЗ, ТЛФ, ТЛГ станції, станція електроживлення, експедиція ВЗ. На відстані 250 – 500 м від центру розташовується група КШМ підгрупами по 3–4 машини на відстані 100 м між ними і 30 між КШМ.

Група радіорелейних станцій розміщується на відстані 500 м від центру ВЗ, між РРст – 150 м, тропосферна станція – 800 м від ТЛФ станції і не ближче 500 м від радіостанцій середньої потужності.

Група радіостанцій середньої потужності - до 1500 м від ВЗ.

Група технічного обслуговування - до 1500 від центру ВЗ.

ВЗ є елементами відповідних ПУ, тому охорона і оборона ВЗ ПУ здійснюється згідно загального плану охорони і оборони ПУ, який розробляється оперативним відділенням штабу бригади. Здійснює охорону і оборону штатний підрозділ бойового забезпечення бригади – комендантський взвод. В окремих випадках (загроза нападу чи захвату ПУ противником) для охорони та оборони ПУ можуть використовуватись механізовані (танкові) підрозділи. В системі охорони ПУ вузлу зв’язку може виділятись для охорони і оборони сектор або участок місцевості. Охорона елементів ВЗ та апаратних(станцій) здійснюється особовим складом ЦЗ (КП, ЗКП, ТПУ), який не задіяний для несення бойового чергування на бойових постах ВЗ. Охорона апаратних(станцій) з грифованою (ступінь таємності “таємно”, ”цілком таємно”, ”особливої важливості”) апаратурою чи документацією (П-240ТМ, П-241ТМ, Р-161А2М, КШМ, експедиція) здійснюється цілодобово озброєними чатовими.

 

Призначення, склад і можливості вузла зв’язку ТПУ бригади.

ВЗ ТПУ(ПУЛ) призначений для забезпечення зв’язку заступнику командира бригади з тилу та заступнику командира бригади з озброєння з ТПУ(ПУЛ) АК, з КП і ЗКП бригади, а також з командирами підрозділів тилового і технічногов забезпечення (БМЗ, РВБ, медична рота).

До складу ВЗ ТПУ(ПУЛ) входять слідуючі елементи:

1. Група КШМ з засобами зв’язку.

2. Телефонна станція.

3. Телеграфна станція.

4. Радіорелейна станція Р–419 (Р–409).

5. Станція електроживлення.

6. Група технічного обслуговування.

Група КШМ складається з двох КШМ Р–142Н. Одна використовується в інтересах заступника командира бригади з тилу (логистики), а друга - в інтересах заступника командира бригади з озброєння.

Радіорелейна станція призначена для забезпечення зв’язку з КП, ЗКП бригади, ТПУ(ПУЛ) АК.

Призначення інших елементів аналогічно ВЗ КП (ЗКП).

Обов’язки начальника ВЗ ТПУ(ПУЛ) виконує начальник ЦЗ ТПУ(ПУЛ) ВЗ(п) бригади.

Призначення, склад і можливості вузла зв’язку ППУ бригади.

ВЗ ППУ призначений для забезпечення зв’язку командиру бригади зі старшим штабом, підлеглими при виїзді командира бригади в підрозділи на короткий період, блище до району бойових дій для забезпечення безпосереднього керівництва окремим підрозділом, а також при переміщенні командира бригади з одного ПУ на інший.

До складу ВЗ ППУ входять слідуючі елементи:

1. Група КШМ з засобами зв’язку.

2. Радіостанція середньої потужності Р–161А2М.

Група КШМ складається з Р–145БМ командира бригади та КШМ начальників родів військ і служб, які знаходяться з командиром бригади по його вказівці.

Обов’язки начальника ВЗ ППУ виконує начальник ЦЗ КП ВЗ(п).

 

Пересування вузлів зв’язку ПУ бригади під час бою. Забезпечення зв’язку під час руху.

ВЗ переміщується разом зі своїм ПУ одним ешелоном. Для переміщення ВЗ ПУ можуть бути сформовані такі групи:

I. КШМ.

II. ПУВЗ, ТЛФСт, ТЛГСт, експедиція ВЗ, станція електроживлення.

III. РРС, засоби зв’язку ННЗ АК, Ст. ФПЗ.

IV. Радіостанції середньої потужності.

V. Група технічного обслуговуванняння.

VI. Автомобільні підрозділи обслуговування та охорони штабу бригади.

Переміщення ПУ в новий район розташування дозволяється тільки після встановлення зв’язку в новому районі.

Перед переміщенням ПУ в новий район заздалегідь висилається рекогносцировочна група штабу бригади, в склад якої входить офіцер ВЗ(п) з групою сил та засобів зв’язку. Під час рекогносцировки району розміщення ПУ бригади визначаються місця розгортання елементів ВЗ ПУ та окремих апаратних(станцій). До прибуття основної частини ВЗ здійснюється розгортання та перевірка ліній прив’язки ВЗ ПУ до ОВЗ ПОМЗ.

Під час переміщення ВЗ всі радіозасоби працюють в діючих радіо- мережах (р/м) та забезпечуються переговори по р/м ПУ.

Під час пересування пунктів управління і знаходження командирів і начальників в русі зв’язок забезпечується роботою радіостанцій на ходу і з коротких зупинок. Радіостанції УКХ діапазону, які знаходяться в КШМ, роботу на ходу здійснюють на штирьові антени, забезпечуючи дальність зв’язку 25-30 км. При цьому необхідно враховувати залежність дальності зв’язку від швидкості руху КШМ.

Зв’язок радіорелейними засобами зі старшим штабом, між пунктами управління бригади в ході бою забезпечується у випадках, якщо ПУ бригади знаходяться на місці, або з зупинок, коли достатньо часу розгорнути станцію і встановити радіорелейний зв’язок.

Зв’язок проводовими засобами частково може організовуватись на окремих рубежах, коли є достатньо часу на його встановлення (при відбитті контратаки противника, при вводі в бій другого ешелону, при подоланні водних перешкод).

Фельд’єгерсько- поштовий зв’язок в наступі забезпечується згідно графіку роботи рухомих засобів зв’зку від КП бригади з підрозділами першого ешелону і ЗКП- за напрямками, з ТПУ(ПУЛ) та іншими підрозділами- за круговими маршрутами.

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.