Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновними організаторами бойового забезпечення є начальники зв'язку і командири

Частин зв'язку.

38. Технічне забезпечення системи та військ зв`язку.

Постійна готовність техніки зв’язку і АУВ до використвння за призначенням, ефективність її застосування в процесі управління військами досягається правильною організацією технічного забезпечення.

Технічне забезпечення зв’язку та АУВ– це один із видів технічного забезпеченя військ (сил), який включає комплекс організаційно – технічних заходів і дій по:

1. Накопиченню до установлених норм техніки та майна зв’язку і АУВ.

2. Своєчасному і повному постачанню та укомплектуванню військ засобами зв’язку та

АУВ, військово-технічним майном.

3. Збереження та підтриманню високої боєготовності техніки до застосування та

ефективного використання по призначенню.

4. Проведенню своєчасного та якісного технічного обслуговування, а також швидкого

ремонта і повернення до строю при ушкодженнях та відмовах.

 

Технічне забезпечення зв’язку та АУВ включає три основних складових:

-постачання техніки зв'язку і АУВ;

- технічна експлуатація техніки зв'язку і АУВ;

- технічна розвідка і евакуація пошкодженої та неісправної техніки зв'язку і АУВ.

Постачання техніки зв'язку та АУВ є видом забезпечення матеріальними засобами Збройних Сил України, яке здійснюється органами технічного забезпечення зв’язку та АУВ з урахуванням територіального принципу з метою своєчасного задоволення штатної (табельної) потреби військ.

Заходи технічної експлуатації техніки зв'язку і АУВ:

-введення в експлуатацію;

-технічне обслуговування;

-ремонт;

-збір та узагальнення даних про надійність;

-планування та облік експлуатації та ремонту;

-зберігання;

-рекламаційна робота, гарантійний та авторський авторський нагляд;-списання;

-контроль технічного стану.

Своєчасне і повне технічне забезпечення досягається:

- наявністю достовірних даних про укомплектованість військ технікою

зв’язку і АСУ та її технічний стан;

- чітким плануванням і правильною організацією застосування сил і засобів технічного забезпечення;

- своєчасним накопиченням і безперервним поновленням запасів засобів зв’язку, АСУВ та іншого майна;

- максимальним використанням місцевих ресурсів і трофейної техніки;

- високою спеціальною підготовкою військ, вмінням о/с правильно проводити ТО техніки;

- здатністю ремонтних органів швидко відновлювати ушкоджену техніку;

- точним знанням потреби військ в засобах зв’язку і АСУВ.

Керівництво технічним забезпеченням зв’язку і АУВ здійснюють начальники військ зв’язку об’єднань, начальники зв’язку з’єднань і частин, командири з’єднань і частин, начальники стаціонарних об’єктів зв’язку.

39. Заходи технічної експлуатації техніки зв`язку і АУВ.

Технічне обслуговування являє собою комплекс робіт, які проводяться з метою підтримання техніки зв'язку та АУВ в справному або працездатному стані під час зберігання, транспортування, підготовки до використання за призначенням та використання за призначенням.

До основних задач технічного обслуговування належать:

- запобігання передчасному зносу механічних елементів і виходу електричних

параметрів апаратури за межі встановлених норм;

- виявлення і усунення несправностей і причин їх виникнення;

- доведення параметрів і характеристик до норм;

- продовження міжремонтних ресурсів (термінів) і термінів експлуатації.

Для техніки зв'язку та АУВ поточного забезпечення передбачаються такі види техніч-ного обслуговування:

- контрольний огляд (КО);

- щоденне технічне обслуговування (ЩТО);

- технічне обслуговування №1 (ТО-1);

- технічне обслуговування №2 (ТО-2);

- сезонне технічне обслуговування (СО);

- регламентоване технічне обслуговування (РТО).

Для техніки зв'язку та АУВ , яка перебуває на тривалому зберіганні, системою передбачається:

технічне обслуговування №1 при зберіганні (ТО-1з);

технічне обслуговування №2 при зберіганні (ТО-2з);

регламентоване технічне обслуговування (РТОз).

Ремонт є комплекс заходів з відновлення справності або працездатності, а також відновлення ресурсу техніки зв'язку та АУВ, який проводиться за єдиною системою комплексного ремонту озброєння і військової техніки.

Система ремонту техніки зв'язку та АУВ включає в себе об'єкти, які підлягають ремонту, засоби їх ремонту, виконавців і документацію.

До засобів ремонту належать технічні засоби для виконання відновних робіт при проведенні ремонту, які включають контрольно-перевірочну апаратуру, стенди, установки, запасні частини, інструмент, пристрої і інше обладнання, зазначене в експлуатаційній і ремонтній документації.

Ремонт залежно від його складності проводиться особовим складом, за яким закріплена техніка зв'язку та АУВ, ремонтними підрозділами зв'язку з’єднань і частин, ремонтними органами зв'язку об'єднань і центрального підпорядкування за технологією, встановленою в експлуатаційній і ремонтній документації.

На техніці зв'язку та АУВ проводяться передбачені єдиною системою комплексного ремонту озброєння і військової техніки такі види ремонту:

поточний ремонт (ПР);

середній ремонт (СР);

капітальний ремонт (КР);

регламентований ремонт (РР);

Зберігання полягає в утриманні техніки зв'язку та АУВ в установлених місцях із застосуванням засобів і методів захисту від впливу навколишнього середовища, з метою підтримання характеристик та їх параметрів в межах норм технічних умов.

Залежно від тривалості зберігання може бути короткочасним(тривалістю до одного року) і тривалим (тривалістю рік і більше).

Організація і порядок зберігання техніки зв'язку та АУВ визначаються Керівництвом по зберіганню техніки зв'язку та АУВ в Збройних Силах України.

Підтримання постійної готовності до застосування та збереження техніки зв'язку та АУВ при зберіганні забезпечуються:

правильним обладнанням, устаткуванням і застосуванням складських приміщень (сховищ);

якісним прийманням техніки, яка надходить на зберігання;

застосуванням установлених засобів і методів консервації;

своєчасним проведенням технічного обслуговування;

перевіркою посадовими особами технічного стану техніки зв'язку та АУВ, а також стану місць зберігання;

правильним підбором матеріально відповідальних осіб;

належною організацією загальної і протипожежної охорони складів та дотриманням правил пожежної безпеки.

 

40. Приховане управління військами. Види та засоби прихованого зв`язку.

Приховане управління військами (силами) - управління військами (силами), що організоване з дотриманням вимог секретності , яке має за мету забезпечення збереження в таємниці від технічних розвідок заходів щодо керівництва військами (силами); визначає комплекс заходів щодо використання наявних засобів засекречування, шифрування, кодування, захищених АСУ, засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації з одночасним виконанням заходів оперативного маскування, протидії технічним розвідкам, забезпечення охорони державниї таємниці, технічного захисту інформації та безпеки інформаціі з обмеженим доступом.

 

 

Одною з вимог, що пред’являють до управління є прихованість (скритність) управління військами. Організація виконання цієї задачі має на меті:

1) приховати від противника усі заходи, що відносяться до підготовки і ведення бою (операції);

2) протидіяти йому в добуванні секретної інформації.

ПУВ досягається:

1) обмеженням кола посадових осіб, що ознайомлюються з задумом тої чи іншої оперції;

2) прихованим розміщенням і пререміщенням пунктів управління;

3) дотримання правил і порядку веденя переговорів по технічним засобам зв’язку;

4) використання засекречуючої апаратури зв’язку;

5) шифруванням і кодуванням документів, своєчасною розробкою і доведенням до

військ усіх заходів по забезпеченню ПУВ;
6) використання таблиць позивних посадових осіб, сигналів, переговорних таблиць і кодованих карт;

7) проведенням заходів по маскуванню і дезінформації;

8) здійсненням постійного контролю за дотриманям заходів по ПУВ.

Вимоги до ПУВ:

Стійкість

Характеризує його здатність забезпечувати управління військами і бойовими засобами, в умовах масованого впливу вогневих і радіоелектрониих засобів противника.

Мобільність

Здатність в задані строки змінювати структуру побудови у відповідності до обстановки.

Безпека

Характеризує здатність системи управління протидіяти усім видам розвідки, вводу до неї фальшивої інформації і несанкціоніонованому доступу до повідомлень, команд, розпоряджень.

Документи, що використовуються для управління військами і утруднюють ведення радіотехнічної розвідки противником, називаються документами ПУВ.

До них відносяться :

- таблиці позивних вузлів і станцій зв’язку;

- таблиці позивних посадових осіб;

- переговорні таблиці, таблиці сигналів;

- кодовані топографічні карти.

Види та засоби прихованного зв’язку

Управління військами, яке організоване з дотриманням усіх вимог прихованності, називається ПУВ.

Для захисту інформації, що передається по каналах зв’язку, використовуються засоби прихованного зв’язку: засоби ЗАЗ, шифрувальна і кодуюча техніка, ручні шифри і документи кодованого зв’язку. В залежності від засобів, які використовуються, прихований зв’язок підрозділяється на види засекреченний, шифрований і кодований.

Засекреченний зв’язок – основний вид прихованного зв’язку. Забезпечуються використанням телеграфної, телефонної, телекодової, факсимільної та іншої апаратури автоматичного засекречування.

Шифрований зв’язок – найбільш надійний, з точки зору безпеки інформації.Здійснюється через шифрувальні органи. Порядок організації та здійснення шифрувального зв’язку визначаний Настоновою по шифррувальній службі в ЗС.

Кодований зв’язок - служить для забезпечення ПУВ головним чином в тактичній ланці. Кодуванням називається перетворення відкритої (читаємої) інформації в закриту (нечитаєму, закриту) за допомогою технічних засобів або ручних засобів кодуванння.Оснований на застосуванні кодуючих машин, кодуючих пристроїв і розроблених безпосередньо в штабах, різного роду таблиць – документів кодованого зв’язку.

Таким чином, всі види прихованого зв’язку (засекречений, шифрований, кодований) найшли широке застосування в процесі управління військами.

В оперативній ланці управління інформація з управління військами повинна передаватися з гарантованою стійкістю засекречування, а в тактичній ланці, де інфорація старіє значно швидше, вона може передаватися і з тимчасовою стійкістю засекречування, зберігаючи високу оперативність управління.

Для передавання ж повідомлень відкритими каналами зв'язку повинні використовуватися засоби попереднього шифрування й кодування, а в тактичній ланці управління – з використанням документів прихованого управління військами. Ці ж засоби служать і для приховування від обслуговуючого особового складу змісту документів які передаються відкритими каналами зв’язку.

 

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.