Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОрганізаційні та технічні заходи забезпечення безпеки зв’язку.

Основними організаційними й технічними заходами по безпеці зв’язку є:

1)використання способів організації зв’язку, систем паролювання та адресації, призначення радіоданих, встановлення режимів роботи, що забезпечують максимальне ПУВ;

2) застосування засекреченної апаратури зв’язку й дотримання правил її експлуатації;

3) використання для передачі інформації найбільш захищенних від радіо та радіотехнічних розвідок технічних засобів зв’язку, а також каналів зв’язку, що не підлягають перехопленню;

4) попереднє шифрування й кодування інформації;

5) використання таблиць позивних і документів ПУВ;

6) обмеження кола осіб, які допускаються до ведення переговорів по незасекреченним каналам зв’язку;

7) максимальне обмеження використання для управління військами відкритих каналів зв’язку;

8) застосування ефективних способів паролювання й апаратури імітозахисту;

9) обмеження об’єму інформації, що передається по різних каналах зв’язку за рахунок уніфікації та формалізації;

10) перевірка справжності одержаних повідомлень методом зворотньої передачі прийнятого тексту;

11) обмеженим використанням апаратури засекрчування тимчасової стійкості на каналах зв’язку, що можуть бути перехоплені;

12) суворе дотримання правил установлення зв’язку та ведення переговорів;

13) скорочення часу роботи на засобах зв’язку на передачу (випромінювання) за рахунок використання апаратури швидкодії та надшвидкодії;

14) виконання вимог режиму секретності під час обробки та збереження інформації в автоматизованих системах управління, на вузлах, станціях і апаратних зв’язку;

15) виключенням несанкціонованого доступу до інформації апаратними, програмними, криптографічними методами та організаційними заходами;16) використання необхідних для забезпечення зв’язку потужностей випромінювання, гостронаправлених систем та інших мір, що ускладнюють ведення розвідки і таке інше.

 

35. Безпека системи зв`язку і АУВ.

Безпека зв’язку і АУВ - це здатність системи зв’язку і АУВ забезпечувати розвідзахищеність та імітостійкість.

Вимоги прихованості управління і безпеки зв’язку відображаються на системі зв’язку і АУВ в тому плані, що вона не повинна дозволяти адекватно розкривати систему управління і протікаючі в ній процеси.

Процес такого розкриття називають розвідкою. Таким чином, система зв’язку повинна володіти властивістю розвідзахищеності.

Розвідзахищеність- це здатність системи зв’язку і АУВ протистояти всім видам розвідки противника.

Система зв’язку і АУВ як технічна підсистема системи управління військами є першочерговим об’єктом розвідки противника. Як свідчить досвід локальних війн і воєнних конфліктів останніх років протиборчі сторони ведуть посилену розвідку систем зв’язку противника, як з метою одержання розвідувальної інформації із циркулюючих у ній повідомлень, так і з метою виявлення системи управління в цілому. Останнє ведеться з метою забезпечення гарантованого подавлення системи і дезорганізації управління військами, силами і зброєю противника всіма доступними способами: фізичним знищенням елементів системи зв’язку і управління, подавленням ліній зв’язку засобами РЄБ.

Ураховуючи це, а також той факт, що противник володіє необхідними та найдосконалішими силами і засобами РЄБ, ВТЗ і має рішучу мету щодо розвідки, знищення і подавлення ліній зв’язку, елементів системи зв’язку, необхідно приділяти постійну увагу забезпеченню розвідзахищеності систем зв’язку як у мирний, так (і особливо) у воєнний час.

Розвідзахищеність - здатність системи військового зв’язку протистояти всім видам розвідки противника. Система зв’язку повинна бути надійно захищена як від радіо і радіотехнічної, так і від інших технічних засобів розвідки противника.

С точки зору організації зв’язку захист від радіорозвідки противника має на меті, по-перше, приховати від противника зміст інформації, що циркулює в системі зв’язку, і, по-друге, протидіяти розкриттю противником структури системи зв’язку і АУВ.

Перша мета досягається розробкою та виконанням заходів щодо безпеки зв’язку. Розкриття системи зв’язку радіорозвідкою противника починається з вивчення та визначення місць розташування окремих джерел радіовипромінювання (ДРВ).

На основі виявлення та визначення місця розташування окремих ДРВ і спостереження за ними радіорозвідка противника розкриває зв’язки між ними, тобто визначає кореспондуючі РЕЗ та їх взаємне розташування на місцевості. Іншими словами, здійснюється розкриття радіомереж, радіонаправлень, радіорелейних, тропосферних і космічних ліній зв’язку.

Накопичення даних радіорозвідкою противника про кількість і типи випромінюючих засобів у районах, а також установлення їх взаємозв’язку з іншими групами ДРВ дає можливість радіорозвідці противника розкрити вузли зв’язку пунктів управління, тобто визначити їх оперативно-тактичну належність.

Після визначення оперативно-тактичної належності ВЗ ПУ радіорозвідка противника з тим чи іншим ступенем достовірності може зробити висновок про структуру системи зв’язку і АУВ, а отже про прийняту систему управління військ і в деякій мірі про задум операції (бою).

Рівень вимог стосовно розвідзахищеності системи зв’язку і АУВ визначається видом, етапами бою (операції) і тривалістю перебування елементів системи зв’язку на одному місці.

Заходи щодо забезпечення розвідзахищеності системи зв’язку проводяться з урахуванням загального задуму маскування дій військ у наступній операції (бою).

Одним із основних способів захисту системи зв’язку від радіорозвідки противника є радіомаскування, як складова частина загального маскування.

Радіомаскування - це комплекс організаційно-технічних заходів спрямованих на протидію радіорозвідці противника. Вона організується штабами всіх об’єднань і частин. У залежності від мети й характеру вирішуваних завдань радіомаскування поділяється на оперативне й спеціальне (військове).

Оперативне радіомаскування - це комплекс заходів, що проводяться військами з метою приховати від радіорозвідки противника дійсні та навязати йому неправдиві дані про склад, групування та ступінь готовності військ, задуму командування, характер наступних дій та інші дані. Основними способами оперативного маскування є радіоімітація та радіодезінформація.

Радіоімітація- це створення радіообстановки, що відповідає задуму оперативного маскування шляхом розгортання фальшивої системи зв’язку.

Радіодезінформація - це введення противника в оману відносно дійсних намірів наших військ.

Заходи спеціального військового радіомаскування є функцією військ зв’язку. Спеціальне радіомаскування забезпечується: вибором способів організації радіозв’язку і призначення радіоданих, які підвищують прихованість радіозв’язку; винесення випромінюючих засобів за межі ПУ; виявлення та усунення демаскуючих ознак в організації радіозв’язку, у використанні радіозасобів і в характеристиках їх випромінювання; забороною використання старих радіоданих у нових районах дислокації військ і штабів; зберіганням у таємності від противника заходів щодо організації зв’язку, раціональним вибором засобів і способів забезпечення зв’язку; застосуванням апаратури швидкої дії; організацією контролю за виконанням установлених режимів роботи різних засобів зв’язку та інших заходів маскування, вимог прихованого управління військами, а також негайне припинення виявлених порушень.

Імітостійкість - це здатність системи зв’язку протистояти введенню до неї хибної інформації, несанкціонованому доступу до інформації, яка передається або приймається, нав’язуванню хибних режимів роботи засобам зв’язку.

 

36. Характеристика та призначення системи контролю безпеки зв`язку і АУВ як елемента СЗ і АУВ.

Для виконання та дотримання всих вимог по безпеці зв’язку в складі військ зв'язку є військові частини (підрозділи) контролю безпеки зв'язку і АУВ.

Військові частини (підрозділи) контролю безпеки зв'язку і АУВпризначені для виявлення і вжиття заходів щодо припинення порушень встановлених режимів роботи технічних засобів зв'язку і автоматизації. Ці частини (підрозділи) розгортають систему контролю безпеки зв'язку і АУВ як елемент СЗ і АУВ.

Система контролю безпеки зв’язку та АУВ виконує функції контролю за виконанням встановлених правил і порядку використання засобів зв’язку та автоматизації, мереж та вузлів різного призначення, правил обробки, передавання та збереження інформації в системі зв’язку і АУВ, контролю за виконанням вимог щодо радіомаскування, користування апаратурою засекречування і правил прихованого управління військами, виявлення демаскуючих ознак у роботі засобів зв’язку та автоматизації, а також для вирішення окремих завдань щодо забезпечення електромагнітної сумісності та пошуку джерел радіоперешкод.

 

 

Вона включає: вузли, пункти, центри, групи та апаратні контролю безпеки зв’язку та АУВ. Кроми цього контролюють виконання вимог по безпеці зв’язку головні стації радіомереж (радіонапрямків), радіорелейних, тропосферних, космічних, проводових ліній зв’язку та пункти управління елементами СЗ і АУВ.

Накопичена інформація з контролю безпеки зв’язку і АУВ обробляється на пункті управління зв’язком та АУВ для вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених недоліків.

 

37. Характеристика видів бойового забезпечення системи та військ зв`язку.

В бойовій обстановці СЗ і АУВ, війська зв`язку підвержені інтенсивній дії ЗМУ, звичайних засобів ураження, випадкових або навмисних перещкод. Для того, щоб максимально послабити дії цих факторів та організувати стійкість і безпеку функціонування зв`язку організовується бойове забезпечення системи, частин і підрозділів зв`язку.

Бойове забезпечення системи, частин і підрозділів зв'язку повинно:

· максимально послабити вплив звичайної, ядерної, нейтронної, хімічної і біологічної зброї противника на системи і засоби зв'язку, райони розташування частин (підрозділів) зв'язку, підвищити їх захист, зберегти боєздатність і забезпечити виконання поставлених завдань;

· забезпечити стійкість і безпеку функціонування зв'язку і ліквідувати наслідки застосування противником ЗМУ;

· організувати охорону і оборону об’єктів системи зв'язку і АУВ та розташування частин (підрозділів) зв'язку від раптового нападу повітряних десантів.

Бойове забезпечення системи, частин і підрозділів зв'язку включає види:

1. Розвідка засобів зв'язку і місцевості.

2. Радіаційний, хімічний і біологічний (бактеріологічний) захист(РХБзахист).

3. Захист від технічнх засобів розвідки противника.

4. Радіоелектронний захист.

5. Захист від засобів вогневого ураження противника.

6. Охорона і оборона вузлів, ліній та об’єктів зв'язку.

7. Інженерне забезпечення.

8. Радіаційне, хімічне, біологічне (бактеріологічне) забезпечення

(РХБ забезпечення).

9. Топогеодезичне забезпечення.

10.Гідрометеорологічне (метеорологічне) забезпечення.

11.Оперативне маскування.

12.Забезпечення безпеки зв’язку і інформації.

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.