Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВплив зміни розмірів інших операційних доходів (ІОД).

Для розрахунку впливу даного фактора слід скористатися формулою:

(9.11)

де - зміна чистого прибутку за рахунок зміни інших операційних доходів.

Вплив зміни розмірів операційних витрат (ОВ) (адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат).

При визначенні впливу даного фактора (і інших, що стосуються видаткових статей) варто врахувати, що це фактор зворотного впливу стосовно прибутку. У зв'язку з цим у розрахункову формулу додається знак «-».

(9.12)

де - зміна чистого прибутку за рахунок зміни операційних витрат.

Як правило, збільшення операційних витрат говорить про перевитрату непрямих витрат, що приводить до зниження прибутку.

Вплив зміни розмірів фінансових доходів (ФД)(доход від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи).

Розрахунок впливу даного фактору на зміну розміру чистого прибутку визначається формулою:

(9.13)

де - зміна чистого прибутку за рахунок зміни фінансових доходів.

Вплив зміни розмірів фінансових витрат (ФВ)(фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати).

Для розрахунку впливу даного фактору на зміну розміру чистого прибутку можна скористатися формулою:

(9.14)

де - зміна чистого прибутку за рахунок зміни фінансових витрат.

Вплив величини сплаченого податку на прибуток (ПП).

У цьому випадку справедлива формула:

(9.15)

де - зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини сплаченого податку на прибуток.

Вплив зміни розмірів надзвичайних доходів (НД).

Визначаємо по формулі:

(9.16)

де - зміна чистого прибутку за рахунок зміни надзвичайних доходів.

Вплив зміни розмірів надзвичайних витрат (НВ).

Визначаємо по формулі:(9.17)

де - зміна чистого прибутку за рахунок зміни надзвичайних

 

 

витрат.

Вплив величини сплаченого податку з надзвичайного прибутку (ПНП).

У цьому випадку має місце формула:

(9.18)

де - зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини сплаченого податку на прибуток.

Таким чином, на формування чистого прибутку підприємства впливають фінансові результати, отримані після здійснення операційної, інвестиційної, фінансової діяльності і фінансові результати, отримані в результаті надзвичайних подій. Така класифікація фінансових результатів діяльності підприємства відіграє важливу роль при розрахунку показників прибутковості (рентабельності) підприємства.

Таблиця 9.3

Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток звітного періоду

П о к а з н и к и Сума, тис.грн.
Зміна цін  
Обєм реалізованої продукції  
Обєм виробленої продукції\  
Інші операційні доходи (ІОД)  
Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати (АВ+ВЗ+ІОВ)  
Фінансові доходи (ДУК+ІФД+ІД)  
Фінансові витрати (ФВ+ВУК+ІВ)  
Податок на прибуток (ПП)  
Надзвичайні доходи (НД)  
Надзвичайні витрати (НВ)  
Податки з надзвичайного прибутку (ПНП)  
Всього  

 

Види та оцінка рентабельності.

Рентабельність – це показник, що характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність – відносний показник, що порівнює отриманий ефект із витратами або ресурсами, які використані для досягнення цього ефекту.

Існує безліч коефіцієнтів рентабельності, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Від цього в першу чергу залежить вибір оціночного показника (прибутку), що використовується в розрахунках. Найчастіше використовується чотири різних показники: валовий прибуток (ряд.050 ф.2), операційний прибуток (ряд.100 ф.2), прибуток до оподатковування (ряд.170 ф.2), чистий прибуток (ряд.220 ф.2).

Загальноприйнятих значень рентабельності, на які можна орієнтуватися при аналізі, не існує. Тому ріст усіх показників рентабельності в динаміці по періодах звітності розглядається як позитивна тенденція.

В залежності від того, з чим порівнюється обраний показник прибутку, виділяють дві групи коефіцієнтів рентабельності:

- рентабельність інвестицій (капіталу);

- рентабельність продажів.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.