Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСистема показників ділової активності підприємства.

Показники групи ділової активності характеризують, наскільки ефективне підприємство використовують засоби в основній виробничій діяльності. Тут мають місце різні коефіцієнти оборотності.

1. Коефіцієнт оборотності активів :

(9.35)

Даний показник відображає ефективність використання всіх наявних ресурсів незалежно від їхніх джерел і показує, скільки разів за період відбувається повний цикл виробництва і обігу, що приносить прибуток (або інфляційний ріст цін).

2. Коефіцієнт оборотності оборотних активів :

(9.36)

Показує швидкість обороту всіх мобільних засобів підприємства. Ріст даного коефіцієнта характеризується позитивно, якщо співпадає з коефіцієнтом оборотності запасів, і негативно, якщо коефіцієнт оборотності запасів зменшується.

 

3. Коефіцієнт оборотності запасів і витрат :

(9.37)

Більш точно оборотність запасів і витрат можна оцінити відношенням витрат на виробництво і реалізацію продукції до середньої величини запасів і витрат:

(9.38)

Відображає число оборотів запасів і витрат підприємства за аналізований період. Зниження даного коефіцієнта свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію.

Оборотність запасів і витрат у днях визначається по формулі:

(9.39)

де Т - звітний період у днях (360, 90, 30 і т.д.).

4. Коефіцієнт оборотності готової продукції :

(9.40)

Аналогічно попереднему даний показник можна уточнити, замінивши в чисельнику чистий дохід витратами на виробництво і реалізацію продукції. Даний показник показує швидкість обороту готової продукції і його ріст означає збільшення попиту на продукцію підприємства, а зниження – затоварення готової продукції в зв'язку зі зниженням попиту.Оборотність готової продукції в днях визначається по формулі:

(9.41)

де Т - звітний період у днях (360, 90, 30 і т.д.).

5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості :

(9.42)

Якщо даний коефіцієнт розраховується по сумі погашеної дебіторської заборгованості, то його ріст може відображувати скорочення продажів у кредит, а зниження – збільшення обсягу комерційного кредиту, наданого покупцям.

Оборотність у днях або середній термін обороту дебіторської заборгованості визначається по формулі:

(9.43)

де Т - звітний період у днях (360, 90, 30 і т.д.).

Чим менше оборотність у днях, тим краще, і навпаки.

6. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості :

(9.44)

Даний коефіцієнт показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємству. Ріст цього коефіцієнта означає збільшення швидкості сплати заборгованості підприємством, зниження – ріст покупок у кредит.

Оборотність у днях або середній термін обороту кредиторської заборгованості відображає середній термін повернення боргів підприємства (за винятком зобов'язань перед банками) і визначається за формулою:

(9.45)

де Т - звітний період у днях (360, 90, 30 і т.д.).

 

7. Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів :

(9.46)

Характеризує ефективність використання основних засобів і необоротних активів, яка вимірюється величиною продажів, що приходиться на одиницю вартості засобів.

8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу :

(9.47)

 

Даний коефіцієнт показує швидкість обороту власного капіталу, що для акціонерних товариств означає активність засобів, якими ризикують акціонери. Різкий ріст даного коефіцієнта відображає підвищення рівня продажів, що повинне в значній мірі забезпечуватися кредитами і, отже, знижувати частку власників у загальному капіталі підприємства. Низький коефіцієнт свідчить про бездіяльність частини власних засобів.

Тривалість операційного циклу . По цьому показнику визначають, скільки днів у середньому потрібно для виробництва, продажу і оплати продукції підприємства:

(9.48)

У більшості випадків підприємству необхідно прагнути до зменшення значення даного показника, тобто до скорочення тривалості операційного циклу.

Тривалість оборотності оборотних активів (або тривалість фінансового циклу) . Логіка розрахунку даного показника зводиться до наступного: на відміну від тривалості обороту дебіторської заборгованості, що повинна бути як найменьшою, кожне підприємство зацікавлене в тім, щоб тривалість обороту кредиторської заборгованості була більше:

 

(9.49)

Якщо значення даного показника позитивне, то підприємство відчуває потребу в коштах. Негативне значення показника говорить про те, що підприємство має в безкоштовному користуванні чужі гроші.

 

Таблиця 9.7

Розрахунок показників ділової активності підприємства

  Показники   Формула розрахунку Початок звітного періоду Кінець звітного періоду Зміни (+,-)
Коефіцієнт оборотності активів ряд.035 ф.2/ряд.280 ф.1      
Коефіцієнт оборотності оборотних активів ряд.035 ф.2/ряд.260 ф.1      
Коефіцієнт оборотності запасів (Ко.з.) ряд.040 ф.2/(ряд.100 + +ряд.110 + ряд.120+ ряд.130 + ряд.140 ф.1)      
Оборотність запасів у днях Од = 360/ Ко.з.      
Коефіцієнт оборотності дебіторскої заборгованості (Ко.дз) ряд.035 ф.2/(ряд.160+ +ряд.170 +ряд.180 + +ряд.190 + ряд.200 + +ряд.210 ф.1)      
Оборотність дебіторскої заборгованості у днях Од = 360/ Ко.дз.      
Коефіцієнт оборотності кредиторскої заборгованості (Ко.кз.) ряд.040 ф.2/ряд.620 ф.1      
Оборотність кредиторскої заборгованості у днях Од = 360/ Ко.кз.      
Фондовітдача основных засобів та інших необоротних активів ряд.035 ф.2/ряд.080 ф.1      
Коефіцієнт оборотності власного капіталу ряд.035 ф.2/ряд.380 ф.1      

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.