Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСучасна система фізичної і спортивної підготовки

ОСНОВНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ

План вивчення теми

1. Сучасна система фізичної і спортивної підготовки.

2. Мета та завдання спортивної підготовки.

3. Педагогічний процес.

4. Принципи навчання і організації процесу спортивної підготовки.

5. Форми занять.

6. Етапи процесу.

7. Періодизація процесу.

8. Види підготовки.

9. Фізичні якості та здібності.

10. Засоби – вправи.

11. Методи.

12. Інформація.

13. Категорії, поняття, терміни.

 

Рекомендована література:

1. Айунц Л. Р. Сучасна система фізичної та спортивної підготовки / Л. Р. Айунц // Теоретичні питання з фізичного виховання студентів педагогічних ВНЗ / Вісник ЖДПУ. – Житомир, 2002. – С. 92–104.

2. Озолин Н. Г. Настольная книга тренера / Н. Г. Озолин. – М.: Астрель, 2006. – 863 с.

3. Теория и методика спорта: Підручник для ВНЗ / А. А. Васильков. – Ростов н/Дону: Феникс, 2008. – 379 с.

4. Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учеб. пособ для студ ВУЗов / Г. С. Туманян. – М.: Академия, 2006. – 336 с.

5. Фізичне виховання. Теоретичний розділ / С. І. Присяжнюк, В. П. Краснов, М. О. Третьяков, В. Й. Кійко, В. Ф. Панченко. – К.: Ц. уч. літ., 2007. – 192 с.

6. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: уч. пос. для студ. ВУЗов. / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М.: Академия, 2002. – 480 с.

7. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. М. Шиян. – Тернопіль: Богдан, 2002. – 516 с.


8.

Сучасна система фізичної і спортивної підготовки

 

Для оволодіння усіма дисциплінами, що складають спеціальність «фізичне виховання», доводиться опанувати термінологію, нові поняття, уточнювати їх зміст і призначення, запам’ятати формулювання, – оволодівати новою мовою – спеціалізованою спортивною і науковою лексикою. Також доведеться переосмислювати техніку багатьох вправ із багатьох видів спорту. Згодом необхідно засвоїти наукову методологію у світі сучасних системно-структурних уявлень, вплив психологічної мотивації, свою особисту і тих, хто прийде займатись.

З метою більш чіткого орієнтування молодих спеціалістів у питаннях фізичного виховання, надання можливості узагальненого погляду на процес фізичної і спортивної підготовки розроблена концептуальна, розумово-зорова системна модель, в якій підсистеми складені у цілісну систему фізичної і спортивної підготовки (СФСП – СФіСП) з розглядом на рівні першого наближення, яку у цілому й по частинах можливо вдосконалювати і розвивати. Цей напрям можливо здійснювати при створенні курсових і дипломних і творчих студентських наукових робіт з використанням об’єктивних системно-структурних методів досліджень, методів варіаційної статистики. Також необхідно виховувати поєднання чіткого аналізу з можливістю широкого узагальненого погляду на існуючу проблему.

Система – будь-яка сутність, фізична чи концептуальна, яка складається із взаємозалежних частин.

На ранніх сходинках розвитку цивілізації фізичний поступ людини набувався за допомогою ігор і природними рухами, необхідними для виживання. З розвитком культури формувались спеціальні підходи поліпшення фізичних якостей людини, її рухових умінь, а також культових форм рухів. Утворювались більш складні види і форми рухової діяльності, які спрямовані на покращення здоров’я, задоволення культурних запитів: прояв суспільної активності, демонстрації досягнень і естетичних потреб людини, можливості безкровного усвідомлення почуття перемоги.

Так сформувався вид людської діяльності – фізична культура і спорт, що має величезний вплив для розвитку суспільства: на виробництво, формування особистості людини, її популярності і, у решті-решт, на розвиток моральних принципів і загальноприйнятих відносин.

Протягом сторіч складався найбільш ефективний шлях, який у свою чергу, усунув невизначеність процесу фізичного розвитку особистості. Стало можливим більш спрямовано викликати бажані зміни організму, більш чітко впливати на окремі функціональні системи.

Наукові дослідження ХХ століття доводять, що вдосконалення рухової діяльності людини залежить від втілення системно-структурного підходу при розв’язанні теоретичних і практичних завдань. До того ж потрібно уявити, що деякі семантичні зразки: «система силових та інших вправ», «система технічної підготовки», «система змагань» та інші є лише окремими узагальненими частинами розгалуженої структурно-складної системи, яка містить множину підсистем і програм, котрі мають внутрішні ієрархічно насичені, взаємозв’язані і взаємозалежні частини (компоненти).

У другий половині ХХ ст. науково складалася система фізичної і спортивної підготовки (СФіСП). У першому зближенні її складові (підсистеми) з унітарними елементами наведені у схемі І. Самі підсистеми – складові першого рівня (І–ХІІ), за функціонуванням поміж собою рівнозначні і якщо хоча б одна з них функціонує недостатньо, то виникає порушення ефективності усієї системи. У свою чергу підсистеми містять внутрішні елементи (1, 2, 3... n, або а, б, в...) зі складною динамічною структурою, – досягають стабільності за рахунок корисної варіативності.

Система ФіСП складається з 12 підсистем:

І – мета;

ІІ – завдання;

ІІІ – педагогічний процес;

ІV – принципи організації процесу:

а) дидактичні;

б) специфічні для фізичного виховання;

в) фінансово-матеріального та юридичного забезпечення процесу, його об’єктів і суб’єктів;

V – форми занять;

VІ – етапи підготовки;

VІІ – періодизація процесу;

VІІІ – види підготовки;

ІХ – фізичні (рухові) якості;

Х – засоби викладання і тренувань;

ХІ – методи викладання і тренувань;

ХІІ – інформація.

Ефект системи ФіСП і її продукти – фізичний розвиток і здоров’я, спортивний результат, моральні якості, які досягаються за рахунок розвитку, вдосконалення та координації – узгодженістю функціонування підсистем та елементів. Вкупі це складає «повний комплекс», тобто необхідний набір здібностей і кондицій, успадкованих і набутих у процесі фізичної і спортивної підготовки.

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.