Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновні напрями в розвитку спортивного руху

 

Спорт у всьому світі розвивається, в основному, за двома напрямами:

1) загальнодоступний спорт (масовий);

2) спорт вищих досягнень.

Загальнодоступний спорт включає в себе: шкільно-студентський спорт, професійно-прикладний спорт, фізкультурно-кондиційний спорт, оздоровчо-рекреативний спорт.

У багатьох країнах світу ці різновиди включені в рух «Спорт для всіх», що охоплює мільйони людей.

Залежно від спрямованості занять в загальнодоступному спорті в процесі систематичних занять вирішується цілий ряд завдань: освітні, виховні, оздоровчі, професійно-прикладні, рекреативні, підвищення свого фізичного стану (кондиції). Основу загальнодоступного спорту становить шкільно-студентський спорт, орієнтований на досягнення базової фізичної підготовленості та оптимізацію загальної фізичної дієздатності в системі освіти і виховання (загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї, коледжі, професійно-технічні училища, інститути та ін.). Таким чином, шкільно-студентський спорт забезпечує загальну фізичну підготовку і досягнення спортивних результатів масового рівня.

У масовий спортивний рух входить також професійно-прикладний спорт як засіб підготовки до певної професії (військове і службове багатоборство, пожежно-прикладний спорт, різні види боротьби та східних єдиноборств у військово-повітряних, десантних, внутрішніх військах і частинах спеціального призначення).

Фізкультурно-кондиційний спорт служить засобом підтримки необхідного рівня працездатності, підвищення фізичної підготовленості людей, які беруть участь у масових офіційних змаганнях.

У масовий спортивний рух також входить і оздоровчо-рекреативний спорт як засіб здорового відпочинку, відновлення, оздоровлення організму і збереження певного рівня працездатності.

Спорт вищих досягнень – діяльність, спрямована на задоволення інтересу до певного виду спорту, на досягнення високих спортивних результатів, які отримують визнання у суспільства, на підвищення як власного престижу, так і престижу команди, а на вищому рівні – престижу Батьківщини. Досягнення у великому спорті можливі тільки завдяки постійній тренувально-змагальної діяльності з більшими фізичними та психічними напруженнями. Виступ у змаганнях накладає велику відповідальність на спортсмена; висока ціна кожної помилки, кожного невдалого старту стає фактором, що визначає жорсткі вимоги до його психіки. У цьому основна специфіка спорту вищих досягнень.

Сучасний спорт вищих досягнень також неоднорідний. В даний час в ньому намітився ряд напрямів:

1) аматорський спорт;

2) професійний спорт;

3) професійно-комерційний спорт:

- досягницько-комерційний спорт;

- видовищно-комерційний спорт.

Аматорський спорт у даний час все більше набуває ознак професійного спорту в тій його частині, яка стосується навантажувальних вимог, організації тренувально-змагальної діяльності. Представники аматорського спорту вищих досягнень, як правило, є студентами, учнями або військовослужбовцями, що дає їм право називати себе любителями (хоча заробітки їх нині часто межують із заробітками професіоналів). Спортсмени-любителі майже завжди будують свою підготовку з прицілом на головні змагання: Олімпійські ігри, чемпіонати світу, Європи тощо. Успішний виступ на цих змаганнях дозволяє їм підняти свій рейтинг, а в подальшому, перейшовши в чисті професіонали, домогтися більш високих гонорарів.

Основна відмінність професійно-комерційного спорту від так званого супердосягального аматорського полягає в тому, що він розвивається як за законами бізнесу, так і за законами спорту в тій мірі, в якій їх можна втілити в підготовці спортсменів-професіоналів. На систему змагань спортсменів-професіоналів впливають певні цільові установки, які полягають в успішному виступі в довгій серії стартів, що пов’язано з матеріальними винагородами за кожен старт відповідно з «вартістю» атлета на «спортивному ринку».

Спортсменів-професіоналів можна розділити на три групи. До першої групи слід віднести спортсменів, які прагнуть успішно виступити як на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, так і в серії кубкових і комерційних стартів. До другої групи слід віднести спортсменів, що мають високі результати, але не настроюються на успішну участь у найбільших змаганнях. Головне їхнє завдання – успішний виступ у різних кубкових, комерційних змаганнях і стартах за запрошенням. До третьої групи слід віднести спортсменів-ветеранів, які особливо спеціалізуються в спортивних іграх, єдиноборствах, фігурному катанні на ковзанах. Ці спортсмени, підтримуючи середній рівень фізичної підготовленості і дуже високий технічний рівень, що супроводжується високим артистизмом, демонструють вищу спортивну майстерність заради глядачів і високих заробітків.

Проміжне становище в спортивному русі між загальнодоступним (масовим) спортом і спортом вищих досягнень займають спортсмени, які займаються в системі дитячих спортивних шкіл, клубів, секцій.

За статистичними даними на різних етапах багаторічної підготовки в спортивних школах наступне число спортсменів:

- початкової підготовки – 70,6 %;

- початкової та поглибленої спеціалізації – 27,1 %;

- спортивного вдосконалення – 1,7 %;

- вищої спортивної майстерності – 0,45 %.

Таким чином, до спорту вищих досягнень переходить всього близько 2 % спортсменів. З 2 млн дітей і підлітків, юнаків і дівчат тільки 34,5 тис. стають висококваліфікованими спортсменами. Таким чином, сучасна система спортивних шкіл і клубів працює як на спорт вищих досягнень, так і на загальнодоступний (масовий) спорт.

Класифікація видів спорту. Всі види спорту, що одержали широке поширення у світі, можна класифікувати за особливостями предмета змагань і характером рухової активності на шість груп:

1-а група – види спорту, для яких характерна активна рухова діяльність спортсменів з граничним проявом фізичних і психічних якостей. Спортивні досягнення в цих видах спорту залежать від власних рухових можливостей спортсмена. До цієї групи відноситься більшість видів спорту;

2-а група – види спорту, операційну основу яких складають дії з управління спеціальними технічними засобами пересування (автомобіль, мотоцикл, яхта, літак та ін.). Спортивний результат у цих видах багато в чому обумовлений умінням ефективно управляти технічним засобом і якістю його виготовлення;

3-я група – види спорту, рухова активність в яких «жорстко лімітована умовами ураження цілі зі спеціального зброї (стрільба, дартс);

4-а група – види спорту, в яких зіставляються результати модельно-конструкторської діяльності спортсмена (авіамоделі, автомоделі та ін.);

5-а група – види спорту, основний зміст яких визначається на змаганнях характером абстрактно-логічного обігравання суперника (шахи, шашки, бридж та ін.);

6-а група – багатоборства, складені зі спортивних дисциплін, що входять у різні групи видів спорту (спортивне орієнтування, полювання, біатлон, морське багатоборство, службові багатоборства та ін.).

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.