Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУ кожному синонімічному ряду закресліть «зайве» слово.

· особистий, особовий, персональний, індивідуальний, власний;

· вибачте, пробачте, даруйте, перепрошую, вибачаюсь;

· наступний, слідуючий, подальший, дальший, такий;

· договір, контракт, домовленість, угода, контракція;

· за п’ять перша, без п’яти перша, п’ять хвилин на першу, п’ять до першої;

· два відсотки, три варіанти, чотири студенти, півтора роки, два з половиною місяці.

Відредагуйте подані речення. Вкажіть правильний варіант.

а) Ця кандидатура в усіх відношеннях підходить нам.

б) Нарада по проблемам охорони оточуючого середовища відбулася минулої неділі.

в) Ми провели ряд важливих міроприємств.

г) Буря нанесла велику шкоду посівам.

Допишіть іменники, що є складовою частиною усталених синтаксичних конструкцій, які вживаються в документах.

· Надати …, …, … ;

· підбивати …;

· брати …;

· підвищити …, …;

· призначити …;

· покласти …;

· нести …;

· створити ….

Слова для довідок: підсумки, посада, обов’язки, участь, рівень, допомога, можливість, умови, комісія, право, заступник директора.

Утворіть прикметникові словосполучення відповідно до законів лексичної сполучуваності.

Чисельний Численний

(перевага, господарство, дослід, загін, аналіз, аудиторія, колектив)

Крупний Визначний Видатний Широкий Великий

(зерно, спеціаліст, рогата худоба, план, колода, пісок, майстер, завод, учений)

Економічний Економний

(район, розвиток, господиня, життя, журнал, криза, система, витрачання води)

Зробіть правильний вибір прикметників, що в дужках.

· Ця інформація надійшла з (імовірних, вірогідних) джерел.

· Усі перешкоди ми здолали (дружніми, дружними) зусиллями.

· Минулого тижня розпочалися (поновлювальні, відновлювальні) роботи.· Умови договору були (приємливі, прийнятні).

· (Наступні, слідуючі) питання ми розглянемо іншим разом.

12. Визначте варіант, у якому слова написано згідно з правилами:

а) нижченаведений, купівля-продаж, науково-технічний, професіонал, безпомилково, емісія;

б) ліцензія, сиртифікат, ембарго, рантьє, рентабельність, бартер, компенсація;

в) роз’яснення, інновація, інцидент, екстрений, директива, репрезентувати, прерогатива;

г) схвалення, бесперервний, мільйон, адресований, аграрно-промисловий, внутрішньогосподарський, ім’я, по батькові;

д) реквізит, кворум, анотація, обов’язки, атестація, пріоритет, пред’явити.

Визначте варіант, у якому складні прикметники написано вірно.

а) аграрно-промисловий, суспільно корисний, зернобобовий, внутрішньо-господарський, матеріально відповідальний;

б) нижченаведений, низькорентабельний, фінансово-кредитний, матеріально-технічний, азотно-фосфорний;

в) загальнодоступний, фінансово-валютний, слаборозвинений, кисло-солодкий, народно державний;

г) жовто-блакитний, м'ясо-молочний, загально-освітній, вищевказаний, зовнішньо-економічний.

Вкажіть варіант, у якому правильно узгоджені іменники з числівниками.

а) півтора кілограма, два кілограма, три тонни, чотири відсотки, два з половиною місяці;

б) одна ціла і п’ять десятих гектари, півтора року, три плуги, чотири центнери;

в) два літра, три літри, чотири з половиною тижні, одна третя аркуша;

г) чотири гектари, півтора місяця, три з половиною місяці, два варіанти;

д) три центнера, півтори тонни, чотири трактори, двадцять два причепи.

БЛОК 3

Визначте правильний варіант відповіді.

Основою культури мови є

а) просторічна мова;

б) літературна мова;

в) діалектична мова;

г) розмовно-побутова мова.

Мовний етикет – це

а) розроблені правила правопису;

б) правила поведінки;

в) правила спілкування;

г) санітарно-гігієнічні правила.

Мовні формули вибачення

а) я вибачаюсь за спізнення;

б) вибачте, будь ласка, за спізнення;

в) я хочу вибачитися перед Вами;

г) я пробачаюсь за спізнення.

З культурою мови повязують уміння

а) вірно говорити й писати;

б) правильно говорити й писати;

в) підбирати мовно-виражальні засоби;

г) добирати мовно-виражальні засоби.

Культура мови – це

а) спільно прийнятий мовний етикет;

б) загальноприйнятий мовний етикет.

Перекладіть синтаксичні конструкцій, вживані у менеджменті.

· Выдвижение кадров – …

· Сменяемость кадров – …

· Расстановка кадров – …

· Гибкий режим работы – …

· Персональная ответственность – …

· Персональные поощрения – …

· Профессиональная этика – …

· Профессиональная непригодность – …

· Численность работников – …

· Сверхурочное время – …

· Высокая степень риска – …

· Посреднические услуги – …

Вкажіть правильний варіант перекладу.

Внимательное отношение к сотрудникам

а) уважне відношення до співробітників;

б) уважне ставлення до співпрацівників.

Отсутствие опыта работы

а) відсутність досвіду роботи;

б) відсутність досвіду праці;

в) брак досвіду роботи;

г) брак досвіду праці.

Штатное расписание

а) штатний розклад;

б) штатний розпис.

Назначить своим заместителем

а) назначити своїм заступником;

б) призначити своїм заступником;

в) назначити своїм замісником;

г) призначити своїм замісником.

Чрезвычайное положение

а) надзвичайний стан;

б) надзвичайне положення.

Вкажіть правильний варіант перекладу.

Правильное решение

а) правильне рішення;

б) вірне рішення.

Подавляющее большинство

а) подавляючи більшість;

б) переважна більшість;

в) абсолютна більшість.

Бывший директор фирмы

а) бувший директор фірми;

б) колишній директор фірми.

Крупные хозяйства

а) великі господарства;

б) крупні господарства.

Заключительный этап

а) заключний етап;

б) конечний етап;

в) кінцевий етап.

Самый лучший вариант

а) найкращий варіант;

б) самий кращий варіант.

Відредагуйте подані речення. Зверніть увагу на прийменникові форми.

· У випадку розірвання договору статут втрачає юридичну силу.

· Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється від неї відповідно із умовами контракту.

· Розмір орендної плати встановлюється по домовленості сторін.

· Новостворені селянські господарства звільняються від плати на протязі трьох років.

· Не дивлячись на погодні умови, ми добилися бажаних результатів.

Утворіть словосполучення, добираючи прийменники, що в дужках.

Працювати – (на, у, в) фермі

(у, в, на)господарстві

(на, у, в)полі

– (на, в, у)ділянці

(на, у, в) заводі

Створити умови праці – (у, в, на)селі

(протягом, на протязі)двох років

(не зважаючи, незважаючи, не дивлячись)на кризу

Укажіть варіанти, в яких правильно вжито прийменники.

Ви готуєте заходи

а) по поліпшенню умов праці;

б) до поліпшення умов праці;

в) на поліпшення умов праці;

г) для поліпшення умов праці;

д) щодо поліпшення умов праці.

Ви пишете заяву з проханням

а) надати відпустку по сімейних обставинах;

б) надати відпустку за сімейними обставинами;

в) надати відпустку через сімейні обставини;

г) надати відпустку по сімейним обставинам;

д) надати відпустку у зв’язку з сімейними обставинами.

Зробіть правильний вибір прийменникових конструкцій.

· Відповідно до закону / у відповідності до закону

· Завдяки старанності / через старанність

· У результаті аварії / внаслідок аварії

· Працювати по контракту / працювати за контрактом

· Викликати по службовим справам / викликати у службових справах

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.