Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИГлибинне культивування продуцентів ферментів

Цей спосіб має ряд переваг перед поверхневим, оскільки дозволяє значно зменшити виробничі площі, виключити важку ручну працю, дає можливість механізувати і автоматизувати виробництво.

Стерилізацію рідких поживних середовищ здійснюють періодичним або безперервним способами. При періодичному способі процес ведуть в кілька етапів:

1) стерилізація ферментатора і комунікацій;

2) заповнення апарату середовищем;

3) нагрівання до 110-120°С і витримка протягом 1,5-2 годин;

4) охолодження середовища у цьому ж ферментаторі.

Недоліками цього способу є те, що апарат тривалий час зайнято непродуктивними операціями, мають місце високі питомі витрати теплоти і води, розклад і зміни в складі деяких компонентів середовища в результаті меланоїдиноутворення тощо.

Більш перспективні безперервні способи стерилізації при температурі 140-145 С і тривалості перебування середовища в окремій установці 1 – 10 хвилин.

На рис. 10.1 представлено апаратурно-технологічну схему культивування мікроорганізмів глибинним способом.

Компоненти середовища за допомогою різних транспортних засобів (циклони-розвантажувачі, шнеки, транспортери) подають в бункери добового запасу. Звідси їх направляють в апарат-змішувач для приготування рідкого середовища і далі в установку безперервної дії для стерилізації.

Паралельно, починаючи з лабораторії і закінчуючи інокуляторами, постадійно розмножують засівну культуру. Стерильне середовище охолоджують до температури культивування, передають в чистий стерильний ферментатор, вносять необхідну кількість засівної культури, яка може бути у вигляді вегетативного або конідіального матеріалу.

 

Рис. 10.1. Апаратурно-технологічна схема культивування продуцентів ферментів глибинним методом: 1- бункери; 2,4-шнеки; 3-автоматичні ваги; 5-норія; 6-змішувач; 7-головний фільтр; 8-стерилізатор для піногасника; 9-мірник для пінегасника; 10,11,12-індивідуальні фільтри; 13-насоси; 14-інокулятори; 15-фільтри для очистки відпрацьованого повітря; 16 – стерилізатор середовища; 17-охолоджувач; 18-ферментатор; 19-проміжна ємність; 20-збірник культуральної рідини

Кожен ферментатор оснащено індивідуальними фільтрами для поступаючого і відпрацьованого повітря. Ферментатори по способу підводу енергії на аерування і перемішування середовища ділять на три групи:

1) барботажні;

2) з барботажем і механічним перемішуванням (комбіновані);

3) ежекційні.

Виробниче культивування продуцентів здійснюють періодичним або безперервним способами. Останній більш ефективний, але вимагає кращої захищеності основної культури від інфікування сторонніми.

Безперервне культивування можна здійснювати одноступеневим
способом (кожен ферментатор працює самостійно) і багатоступеневим - в
батареї послідовно з’єднаних між собою апаратів. Батарейний спосіб
стосовно синтезу ферментів має певні переваги, які полягають в наступному.
Процеси накопичення біомаси і синтезу ферментів носять двохфазний
характер і вони плавно розподіляються по апаратам батареї, крім того, для
мікроорганізмів характерним є явище поліауксії, тобто послідовного
споживання різних джерел вуглецевого живлення - від легко - до
важкозасвоюваних. І батарейний спосіб культивування зведе до мінімуму
можливий "проскок" невикористаних субстратів.

Тривалість перебування середовища в окремому ферментаторі чи їх батареї - від 16 до 60 год. Швидкість розведення середовища при безперервному культивуванні не повинна перевищувати питому швидкість розмноження мікроорганізмів (принцип хемостату).

Готова культурна рідина охолоджується в теплообміннику і направляється в проміжний збірник. Це викликано тим, що відразу всю культуральну рідину обробити неможливо, а при тривалому її зберіганні інактивуються ферменти. Звідси вона направляється для безпосереднього використання, або на концентрування і одержання препаратів різного ступеню очищення.

 

Питання для самоперевірки

1. Способи глибинного культивування мікроорганізмів.

2. Що таке “поліауксія”?

3. В чому переваги багатостадійного (“батарейного”) безперервного культивування?

4. Способи і режими стерилізації рідких поживних середовищ.

6. Вимоги до повноцінних за складом рідких поживних середовищ.

7. Фактори, що впливають на інтенсивність синтезу ферментів.

 

Тема 11. Концентрування та очистка ФП

План

Екстрагування ферментів, вакуум-упарювання та висушування ферментних розчинів

Осадження ферментів органічними розчинниками і солями

Мембранні методи очистки і концентрування ферментних розчинів

Адсорбційні методи розділення і очистки ферментів

Іммобілізовані ферментиЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.