Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДослід 1. Гідроліз розчинів солей.

1. Налити в пробірку розчин Na2CO3 і випробувати середовище універсальним індикаторним папірцем. Заповнити відповідну таблицю. Написати рівняння реакції.

 

2. Налити в пробірку розчин Al2(SO4)3 і випробувати середовище універсальним індикаторним папірцем. Заповнити відповідну таблицю. Написати рівняння реакції.

 

3. Налити в пробірку розчин (NaCl) і випробувати середовище універсальним індикаторним папірцем. Заповнити відповідну таблицю. Написати рівняння реакції.

 

4. Налити в пробірку розчин Pb(CH3COO)2 і випробувати середовище універсальним індикаторним папірцем. Заповнити відповідну таблицю.

 

5. Написати рівняння реакції гідролізу солей в молекулярній та іонній формі.

Таблиця

Формула солі Якою основою утворена Якою кислотою утворена РН Середо-вища Реакція середовища
Кисла Нейтральна Лужна
               
               
               
               

 

Контрольні питання:

1. Що таке гідроліз солей?

2. Які солі підлягають гідролізу?

3. Правила написання рівнянь гідролізу в іонній та молекулярній формі.

4. Які іони визначають реакцію середовища?

5. Що таке константа гідролізу та ступінь гідролізу?

 

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11

 

Тема: Окислювально-відновні реакції.
   
Мета: Засвоїти метод складання рівнянь електронного балансу для окисно-відновлювальних реакцій.
   
Реактиви:  
  Розчини: - Концентрована сульфатна (сірчана) кислота;
    - Нітратна кислота;
    - Натрій гідроксид;
    - Купрум (ІІ) сульфат;
    - Калій перманганат.
     
  Тверді речовини: - Гранульований цинк;
    - Купрум.
   
Обладнання: Хімічний штатив з пробірками.

 

1.1 Методичні вказівки до вивчення теоретичного матеріалу

Окислювально-відновні реакції протікають зі зміною ступеня окислювання (окисного числа) атомів. Ступінь окислювання елемента в сполуці – це той заряд на елементі, обчислений із припущення, що всі зв'язки в молекулі чисто іонні. Ступінь окислювання позначають арабською цифрою зі знаком:

 

+1 -1 +4 -2 +1 -2 -3 +1 +1 +7 -2
NaCl, SO2, H2O, NH3, KMnО4

 

При визначенні ступеня окислювання використовуються наступні положення:

1. Окисне число атомів простих речовин дорівнює нулю:

 

0 0 0 0 0 0
H2, Cl2, O2, Cu, S, P.

 

2. Окисне число атомів гідрогену в сполуках дорівнює +1:

 

+1 +1 +1 +1 +1
НCl, Н2SO4, H2S, НClО4, НNO3

 

(винятком є гідриди металів NаН-1, де окисне число гідрогену дорівнює –1).

 

3. Окисне число атомів оксигену в сполуках дорівнює –2:

 

-2 -2 -2
Н2O, СO2, H23
     

(виключенням є оксиген у гідроген пероксиді Н2О2-1 та його солях – пероксидах, де окисне число кисню дорівнює –1).

 

4. Окисне число атомів металу в сполуках збігається з зарядом і валентністю, наприклад, іон натрію в натрій хлориді має заряд +1 і валентність (I).

5. Сума окисних чисел у молекулі дорівнює нулю. Наприклад, у сульфатній (сірчаній) кислоті Н2SO4 окисні числа гідрогену і оксигену рівні +1 і –2 відповідно, а у сульфуру невідоме число (х). Пам'ятаючи про те, що сума окисних чисел у молекулі дорівнює нулю, складаємо рівняння:

 

2 (+1) + х + 4 (-2) = 0,

х = +6,

 

отже, окисне число атомів сульфуру дорівнює +6.

Окислювально-відновні реакції супроводжуються протіканням двох взаємно протилежних процесів: процесу окислювання і процесу відновлення.

Процес, що супроводжується віддачею електронів, називається окисленням, а процес, що супроводжується приєднанням електронів, - відновленням.

Відновлювач - частка, що втрачає електрони, а окислювач - це частка, що приєднує електрони.

Необхідно відзначити, що хід окислювально-відновних реакцій багато в чому залежить від кислотності середовища, температури, концентрації реагуючих речовин.

Існує кілька методів складання рівнянь окислювально-відновних реакцій. Найбільше часто застосовуваним є метод електронного балансу.

 

Складання окислювально-відновних рівнянь методом електронного балансу.

 

Розглянемо окислювально-відновну реакцію:

 

ZnS+ O2 → ZnO + SO2.

 

Для того, щоб зрівняти даний процес необхідно:

1. Визначити окисні числа атомів до і після реакції:

 

+2 -2 0 +2 -2 +4-2
ZnS + O2 ZnO + SO2.

 

2. Скласти електронні рівняння, тобто зобразити процес віддачі і приєднання електронів ē

 

  -2   +4  
відновлювач S - 6 ē → S 2 процес окислення
         
0 -2
окислювач O2+ 4 ē → 3 процес відновлення

 

Виходячи з того, що кількість електронів, віддана в процесі окислювання, дорівнює кількості електронів, приєднаних у процесі відновлення, визначаємо коефіцієнти при окислювачі і відновлювачі (у даному випадку, коефіцієнт при відновлювачі –2, а при окислювачі –3).

 

3. Складаємо остаточне рівняння реакції:

 

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2.

 

Правильність написання рівняння перевіряється шляхом підрахунку атомів кожного елементу в лівій і правій частинах рівняння.

 

Розглянемо взаємодію металів і кислот:

 

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO.

 

Для підбору коефіцієнтів необхідно:

1. Визначити окисні числа атомів:

 

 

0 +5 +2 +2
Zn + HNO3 Zn(NO3)2 + NO.

 

У солі Zn(NO3)2 ступінь окислювання азоту така ж, як і в азотній кислоті +5.

 

 

2. Скласти електронні рівняння:

 

0   +2  
Zn - 2 ē → Zn 3 процес окислення
       
+5 +2
N + 3 ē → N 3 процес відновлення

 

3. Визначити коефіцієнти при відновлювачі й окислювачі.

4. Поставити коефіцієнти реакції перед Zn і Zn(NO3)2, не ставлячи коефіцієнт перед кислотою.

 

3Zn + HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO.

 

5. З даного електронного рівняння видно, що азотна кислота витрачається не тільки на окислювання металу, але і на процес утворення солі. При цьому на процес окислювання Zn йде 2 молекули HNO3 і 6 молекул HNO3 – на утворення солі, тобто всього 8 молекул HNO3 прийняли участь в реакції.

 

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO.

 

6. Визначити кількість атомів гідрогену в лівій і правій частинах рівняння. Відсутню кількість атомів гідрогену дописати необхідною кількістю молекул води, яка дорівнює 4.

 

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4Н2О.

 

Провести перевірку кількості атомів елементів у лівій і правій частинах рівняння.

 

1.2 Проведення дослідів

 

Дослід 1. Витіснення металів із солей іншими металами.

Залізний дріт занурити у розчин купрум (ІІ) сульфату на 1-2 хв. Слідкувати за появою шару купруму на залізному дроті. Написати рівняння реакцій. Вказати ступені окислення елементів, перехід електронів, окисник, відновник, розставити коефіцієнти у цьому та у наступних рівняннях.

 

 

Дослід 2. Ряд витіснення галогенів.

У пробірку з розчином калій йодиду додати бромної води, а потім невелику кількість органічного розчинника. Струсити пробірку. Пояснити, що відбувається, написати рівняння реакції.

 

Дослід 3. Одержання йоду.

У фарфоровий тигель насипати сухого калій йодиду, марганець діоксиду, перемішати і додати 2-3 краплі H2SO4(конц). Тигель закрити склом. Дослід треба проводити у витяжній шафі. Спостерігати сублімацію йоду на склі. Написати рівняння реакції.

 

Дослід 4. Окислювальні властивості азотної кислоти.

Дослід слід проводити у витяжній шафі. У пробірку насипати небагато мідних стружок і прилити конц. нітратну кислоту. Зробити те саме, використовуючи розведену кислоту. Спостерігати виділення газу. Написати рівняння реакції міді з концентрованою та розведеною азотною кислотою.

 

Дослід 5. Окислювальні властивості біхромату калію.

Налити у пробірку 2 мл розчину калій біхромату, підкислити сульфатною кислотою, додати кристалічного ферум (II) сульфату. В який колір забарвлюється розчин, чому? Написати рівняння реакції.

 ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.