Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЕлементів систем опалення за ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

 

1. Структура та склад доповнень до бібліотеки

До електронної бібліотеки Центру Проектування (Design Center) AutoCAD внесено новий розділ (папка) “Системи опалення. Основні умовні позначення елементів за ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)”, який відповідає вимогам стандартів [4, 6, 9] СПДБ.

Його розроблено для підвищення точності, швидкості, рівня автоматизації, якості графічних робіт при виконанні креслеників санітарно-технічних систем будинків, зокрема, систем опалення. Для виконання останніх безпосередньо призначені три файли, рис Г.1:

- Опалення. Плани, розрізи, схеми (y0z) (статичні блоки). dwg;

- Опалення. Схеми (x0z) (статичні блоки). dwg;

- Опалення. Схеми (x0y) (статичні блоки). dwg.

 

Рис. Г.1

 

Для виконання планів та розрізів систем опалення достатньо одного, першого з них.

Особливості виконання схем систем опалення у косокутній фронтальній ізометрії, додаток 1, враховані завдяки використанню трьох бібліотечних файлів зі статичними блоками.

Файл Опалення. Плани, розрізи, схеми (y0z) (статичні блоки). dwg ”, рис Г.2, має тридцять дев’ять блоків, у тому числі: чотири елемента загального застосування, дев’ять - системи опалення, два - напрямки потоку, три - позначення баків, два елементи трубопроводів та дев’ятнадцять - трубопровідної арматури. Він призначений для застосування при виконанні планів, розрізів та, частково, схем систем. Для схем блоками можна користуватися лише тоді коли елементи розташовані паралельно площині проекцій yOz за рис А.7.

Рис. Г.2

 

Файл Опалення. Схеми (x0z) (статичні блоки). dwg ”, рис Г.3, складається з тридцяти чотирьох блоків, у тому числі: чотири позначення елементів загального застосування, чотири - системи опалення, два - напрямки потоку, три позначення баків, два елемента трубопроводів та дев’ятнадцять - трубопровідної арматури. Застосовується для схем коли елементи системи розташовані паралельно площині проекцій xOz за рис А.7.

Рис. Г.3

 

Файл Опалення. Схеми (x0y) (статичні блоки). dwg ”, рис Г.4, містить тридцять два блоки, у тому числі: чотири позначення елементів загального застосування, чотири - системи опалення, по два зображення напрямку потоку, позначення баків, елементів трубопроводів та вісімнадцять - трубопровідної арматури. Застосовується для схем коли елементи системи розташовані паралельно горизонтальній площині проекцій xOy за рис А.7.

Рис. Г.4

 

2. Опис блоків та їх застосування

Опис блоку у відомій команді Створити Блок (Make Block) містить три елементи: Об’єкти, Базову точку, Ім’я.

Об’єкти AutoCAD, з яких складаються блоки бібліотечних файлів, створені в шарі “0” з властивостями (товщина, колір та тип ліній) “За шаром”. При входженні блоків в файл кресленика системи опалення вони матимуть властивості його поточного шару. Тому в файлі кресленика необхідно мати певний шар з заданими властивостями і зробити його поточним безпосередньо перед входженням блоків.

Розміри в міліметрах графічних позначень взято за стандартом [6].

Кожен блок має Базову точку, визначену при його створенні. Вона виділяється стрілкою під час “перетягування” блоку з бібліотеки Центру Проектування (Design Center) в процесі його входження. Наприклад, для позначень елементів трубопровідної арматури - це їх “центр”, який повинен бути розташованим на трубопроводі. Бажано використовувати Базову точку як Точку вставки. Це полегшує роботу над креслеником, підвищує її точність та швидкість завдяки використанню команд Крок (Snap), Сітка (Grid), Орто (Ortho) та Об’єктної Прив’язки (Osnap), де серед складових також є Точка вставки.

Кожний блок має ім’я, що відповідає стандартному [6] найменуванню умовного графічного позначення елемента.

Застосування блоків у файлі кресленика рекомендується здійснювати командою Центр Проектування (Design Center) , що знаходиться на Стандартній панелі інструментів або в групі команд Сервіс (Tools) падаючого меню в такому порядку:

- визвати команду Центр Проектування (Design Center) ;

- відкриється вікно Design Center, рис. Г.1, у якомусь певному вигляді;

- привести, у разі необхідності користуючись смугами прокрутки та лівою кнопкою миші, на закладці Папки Список папок у віконці до необхідного вигляду: AutoCADSampleDesign Center → Системи опалення. Основні умовні позначення елементів за ДСТУ Б А.2.4-8-95 → (обрати необхідний в даний момент файл, наприклад) Опалення. Плани, розрізи, схеми (y0z) (статичні блоки). dwg → Блоки;

- праворуч у вікні з’являться зображення та імена блоків, готових для “перетягування” в файл кресленика;

- привести, у разі необхідності, лівою кнопкою миші вікно Центр Проектування (Design Center), рис. Г.1, до вигляду, прийнятного для подальшої роботи з файлом кресленика, рис. Г.5;

- знайти необхідний блок, використовуючи смуги прокрутки вікна Design Center, за його зображенням або іменем;

- обрати необхідний блок, натиснувши на його зображенні лівою кнопкою миші, і, не відпускаючи її, почекати появи зображення обраного блоку у нижньому оглядовому віконці та “перетягнути” його мишею на вільне місце кресленика, рис. Г.5;

Так просто здійснюється входження блоку у файл кресленика “перетягуванням”. На рис. Г.5 показано два блоки (крани прохідний та кутовий), що вже увійшли, та один (кран триходовий) - в процесі підготовки до входження.

Розміри всіх або деяких позначень, що використовуються на одному кресленику, можна змінювати відносно існуючих після входження блоків в файл, наприклад, масштабуванням з постійним множником. Його величина залежить від формату, кількості та масштабу зображень, складності та насиченості кресленика системи.

Приведеної кількості блоків достатньо для виконання креслеників систем опалення. За необхідністю нові блоки можна створити безпосередньо в файлі кресленика командою Створити Блок (Make Block).

 

3. Особливості застосування блоків при виконанні схеми

На рис. Г.6 показано три варіанта зображення на схемі системи опалення клапану запірного, який розташовано на горизонтальному відрізку трубопроводу. Якщо клапан паралельний площині проекцій y0z, то його блок обирається з файлу “Опалення. Плани, розрізи, схеми (y0z) (статичні блоки). dwg ”, рис. Г.6а. Таке позначення надане в стандарті [6]. В разі його розташування паралельно площині проекцій x0z, блок слід обирати з файлу “Опалення. Схеми (x0z) (статичні блоки). dwg ”, рис. Г.6б. Коли ж клапан необхідно розташувати паралельно горизонтальній площині проекцій x0y - блок слід обирати з файлу “Опалення. Схеми (x0y) (статичні блоки). dwg ”, рис. Г.6в.

Деякі позначення можна одержувати шляхом редагування обертанням, віддзеркаленням тощо зображень інших блоків. Наприклад, зображення клапану на рис. Г.6в можна отримати з рис. 6б, якщо обернути останнє навколо Базової точки на кут 45° за годинниковою стрілкою.

Рис. Г.5

 

а б в

Рис. Г.6

 

На рис. Г.7 показано два варіанта зображення на схемі того ж клапану, який розташовано на вертикальному відрізку трубопроводу. Якщо клапан паралельний площині проекцій y0z, то його блок обирається з файлу “Опалення. Плани, розрізи, схеми (y0z) (статичні блоки). dwg ”, рис. Г.6а, та обертається навколо Базової точки на кут 90° за або проти годинникової стрілки, рис. Г.7а. В разі його розташування паралельно площині проекцій x0z, то блок слід обрати з файлу “Опалення. Схеми (x0z) (статичні блоки). dwg ”, рис. Г.6б. Потім повернути його навколо Базової точки на кут 45° проти годинникової стрілки, рис. Г.7б. Нарешті віддзеркалити відносно осі труби, рис. Г.7в.

 

а б в

Рис. Г.7

Така робота формалізує завдання при використанні деяких блоків під час виконання схеми, сприяє розвитку просторового уявлення в професійному напрямі. Але такі перетворення підходять не для всіх позначень.

Додаток ДЖивите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.