Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНанесення відміток рівнів на розрізі

3.5.1. Укажіть рівні висот основних елементів будинку на розрізі, рис. 3.23. Відмітки рівня наносять на відстані мінімум 7 мм від розмірної лінії, рис. 3.24. Для зручності побудов перенесіть допоміжну вертикальну пряму t з пункту 3.4.2.1 правіше на 10 мм.

Рекомендується використання спеціального динамічного блоку “Відмітка рівня” з атрибутами, що міститься у файлі “Відмітка рівня за ДСТУ Б А.2.4-4-2009 (дблоки). dwg ” папки “Будівельні конструкції. Умовні зображення” вікна Центру Проектування (DesignCenter) доповненої електронної бібліотеки системи AutoCAD [10].

3.5.2. Вставте динамічний блок “Відмітка рівня” з атрибутами з бібліотеки у файл креслення аналогічно пункту 3.3.2.2 на верхній обріз вентиляційної труби між осями Б та В розрізу, рис. 3.26а. Під час вставки автоматично з’являється запит у вікні Редактирование атрибутов про величину відмітки. Його можна ігнорувати або ввести необхідну величину. Відмітка верху труби +12,400, яку і слід ввести.

“Відмітка рівня” відповідає стандартним вимогам до форми та діапазону розмірів і має дев’ять ступенів свободи. Оберіть її і висвітяться символи синього кольору, рис. 3.26б:

- довжина полички 25 мм, рис. 3.27а;

- довжина горизонтальної ділянки знака 2,62 мм, рис. 3.27б;

- висота знака 8 мм, рис. 3.27в;

, - регулювання довжини похилих прямих вручну;

(справа) - табличне регулювання висоти 3, 4, 5 мм похилих прямих, рис. 3.27г;

(зліва) - табличне регулювання написів вздовж полички: або тільки значення позначки (над поличкою), або і значення (над поличкою) і коментар (під нею), рис. 3.27д;

або - переключення відносно горизонтальної прямої;

або - переключення відносно вертикальної прямої.

а б
Рис. 3.26

 

а б в г д
Рис. 3.27

При переключенні або позначка залишається над поличкою, а коментар – під нею.

При переключення позначка і коментар відображаються дзеркально та опиняються написаними з початком справа і у напрямку справа наліво. Тому за необхідністю текст слід скорегувати. Для цього двічі оберіть блок у довільному місці. Відкриється вікно Редактор атрибутов блоков де оберіть закладку Параметры текста і у рядку Выравнивание установіть Влево та зніміть прапорець у рядку Справа налево.

3.5.3. Після вставки динамічного блоку у файл його розміри рекомендується уточнити у відповідності до компоновки зображень на кресленні. Установіть відповідно наступні величини, рис. 3.28:

- довжину полочки 17 мм, рис. 3.28а;

- довжину горизонтальної ділянки знака 2 мм, рис. 3.28б;

- висоту знака 5 мм, рис. 3.28в;

(справа) - табличне регулювання довжини похилих прямих - 4 мм, рис. 3.28г.

а б в г
Рис. 3.28

3.5.4. Відмітку рівня верхнього обрізу вентиляційної труби готова і її слід перенести з використанням режиму Орто праворуч на допоміжну вертикальну пряму t.

3.5.5. На видах (фасадах), розрізах та перерізах відмітки вказують на виносних лініях або лініях контуру [5]. Тому накресліть горизонтальну виносну лінію для цієї позначки товщиною 0.05 мм, рис. 3.23.

3.5.6. Зробіть копію отриманого динамічного блоку з атрибутом за допомогою команди Копировать. Оберіть вершину “стрілки” висотної позначки, як базову точку. Послідовно призначте дев’ять характерних точок на карнизі та стіні по осі В. Виконайте за допомогою об’єктної прив’язки взагалі дев’ять копій блоку на рівнях: карнизу, верху та низу вікон сходової клітки, дверного прорізу тощо.

3.5.7. Відредагуйте написи +12,400 над поличками позначок. Для цього двічі оберіть кожен блок у довільному місці. Відкриється вікно Редактор атрибутов блоков де слід ввести відповідне значення, рис. 3.23.

3.5.8. Перенесіть однойменною командою в режимі Орто кожну висотну позначку праворуч на допоміжну вертикальну пряму t, рис. 3.23. Виносні лінії можна не подовжувати тому, що ними слугують виносні лінії нанесених розмірів.

3.5.9. Найнижчу висотну позначку -1,350, що показує рівень землі, по-перше, переключіть відносно горизонтальної прямої, по-друге, встановіть у таблиці (зліва) значення / коментар. Відредагуйте коментар під поличкою позначки. Для цього двічі оберіть блок у довільному місці. Відкриється вікно Редактор атрибутов блоков де слід ввести Рів. з., рис. 3.23.

3.5.10. За розрізом вхід до будинку має висотну позначку -1,200 м. Тому на плані першого поверху її також слід скоригувати і додати три сходинки, рис. 1. Це слід зробити зараз.

3.5.11. Нанесіть вісім висотних позначок на лініях контурів в середині зображення розрізу, рис. 3.23, аналогічно пунктам 3.5.6, 3.5.7, 3.5.9. До “нульової” позначки додайте коментар Рів. ч. п..

3.5.12. Для зручності побудов висотних позначок з лівої сторони розрізу перенесіть допоміжну вертикальну пряму t лівіше розмірного ланцюжка на 10 мм.

3.5.13. Зробіть одну копію динамічного блоку висотної позначки +12,400 за допомогою команди Копировать. Базовой точкой оберіть вершину “стрілки” висотної позначки. Второй точкой призначте найвищу точку покрівлі по осі Б.

3.5.14. Відредагуйте напис над поличкою з +12,400 до +12,600.

3.5.15. Переключіть позначку відносно вертикальної прямої та скоригуйте текст. Для цього двічі оберіть блок у довільному місці. Відкриється вікно Редактор атрибутов блоков де оберіть закладку Параметры текста і у рядку Выравнивание установіть Влево та зніміть прапорець у рядку Справа налево.

3.5.16. Найвища відмітка готова і її слід перенести з використанням режиму Орто ліворуч на допоміжну вертикальну пряму t аналогічно пункту 3.5.4, рис. 3.23.

3.5.17. Нанесіть решту висотних позначок на розрізі зліва, рис. 3.23, аналогічно пунктам 3.5.6 - 3.5.9.

Виконання фасаду

Відповідно до рис. 1 фасад виконано у проекційному зв’язку з планом першого поверху та розрізом 1-1. Фасад 4-1 дає уявлення про зовнішній вид будинку з боку двору і може мати назву “Дворовий фасад 4-1”. Пропонується наступна послідовність.

Креслення сітки фасаду

4.1.1. Зробіть поточним шар Фасад.

4.1.2. Проведіть вертикальні координаційні осі на фасаді у проекційному зв’язку з планом.

4.1.2.1. У статусному рядку включіть кнопку Объектное отслеживание .

4.1.2.2. Зробіть копію поперечних осей 1 – 4 та марок нижньої частини плану за допомогою команди Копировать з Базовой точкой в точці 1 та розмістіть її у певній залежності відносно точки 2 на розрізі за допомогою лінії стеження. Точку вставки зафіксуйте за допомогою прив’язки Нормаль, рис. 4.1.

4.1.2.3. Змініть номери осей: 1 на 4, 2 на 3, 3 на 2, 4 на 1, рис. 4.1.

4.1.3. Проведіть вертикальні лінії стін у проекційному зв’язку з планом за допомогою команди Прямая, використавши при цьому опцію Вер, рис. 4.1.

Рис. 4.1

4.1.4. Проведіть горизонтальні лінії на позначках, які визначають: планувальну поверхню землі -1,350 м, ганок -1,200 м, цоколь -0,050 м, карниз +9,300 м, найвищу лінію покрівлі +12,600 м, у проекційному зв’язку з розрізом 1-1 за допомогою команди Прямая, використавши при цьому опцію Гор, рис. 4.1.

Креслення контуру фасаду

По сітці накресліть загальний контур фасаду у такій послідовності.

4.2.1. Зробіть копію контурів цоколя та вимощення будівлі з розрізу за допомогою команди Копировать з Базовой точкой в точці 3, рис. 4.2в, та вставте її у точку 4, рис. 4.2а, на фасаді. Перенесіть їх у шар Фасад

4.2.2. Перенесіть допоміжну вертикальну пряму t за допомогою однойменної команди з базовою точкою на нижньому її кінці. Второй точкой призначте середину між осями 1 та 4 за допомогою об’єктної прив’язки Середина между точками, яку можна визвати з клавіатури _m2p [ Enter ].

4.2.3. Дзеркально відобразіть контури цоколя та вимощення у правій частині фасаду відносно Оси отражения - прямої t, рис. 4.2а.

4.2.4. Горизонтальну пряму, яка визначає планувальну поверхню землі на позначці -1,350 м перенесіть у шар 0 та встановіть для неї вагу 0.8 мм, рис. 4.2а.

4.2.5. Накресліть контур даху на фасаді за допомогою команди Отрезок за порядком.

4.2.5.1. Спочатку побудуйте на плані першого поверху дві бісектриси прямих кутів, рис. 4.2б, за допомогою команди Прямая для тимчасового використання. Коментарії відносно цих побудов будуть надано пізніше у розділі 5 цих методичних вказівок.

4.2.5.2. З точки 5 перетину бісектрис, рис. 4.2б, проведіть за допомогою команди Отрезок одну тимчасову вертикальну пряму. Точку 6 на фасаді, рис. 4.2а, зафіксуйте за допомогою прив’язки Нормаль.

Рис. 4.2

4.2.5.3. Накресліть ліву похилу частину контуру даху за допомогою команди Отрезок.

4.2.5.4. Видаліть три тимчасові прямі.

4.2.5.5. Дзеркально відобразіть ліву частину контуру даху у правій частині фасаду відносно Оси отражения - прямої t, рис. 4.2а.

4.2.6. Обріжте зайві ділянки прямих ліній за допомогою команди Обрезать, рис. 4.2а.

Креслення елементів фасаду

Накресліть контури віконних та дверного отворів, віконні палітурки, дверні полотна, контури козирка та ганку, вентиляційні труби у такій послідовності.

4.3.1. Накресліть контур віконного отвору загальної кімнати.

4.3.1.1. Проведіть вертикальні лінії через бокові лінії віконного прорізу на плані першого поверху за допомогою команди Прямая, використавши при цьому опцію Вер, рис. 4.3.

4.3.1.2. Проведіть горизонтальні лінії через верхню та нижню лінії віконного прорізу першого поверху по осі А на розрізі за допомогою команди Прямая, використавши при цьому опцію Гор, рис. 4.3.

4.3.1.3. Накресліть контур віконного отвору на фасаді у місці перетину вертикальних та горизонтальних ліній за допомогою команди Прямоугольник з діагоналлю 1 – 2, рис. 4.3.

4.3.1.4. Видаліть допоміжні вертикальні та горизонтальні лінії.

4.3.2. Накресліть віконні палітурки у такій послідовності.

4.3.2.1. Зробіть поточним шар Оборудование.

4.3.2.2. Виконайте зміщення контуру віконного отвору всередину прямокутника на відстань 1 мм за допомогою команди Смещение, рис. 4.3.

4.3.2.3. Розбийте внутрішній контур за допомогою команди Расчленить з панелі Редактирование.

4.3.2.4. Двічі виконайте зміщення вертикальної лінії внутрішнього контуру вправо на відстань 6 мм за допомогою команди Смещение, рис. 4.3.

Рис. 4.3

4.3.3. Створіть копії вікна у прямокутному масиві за допомогою команди Массив з панелі Редактирование. У вікні Массив встановіть необхідні данні: рядів – 3, стовпців – 2, відстань між рядами – 30, відстань між стовпцями – 41.55, кут обертання - 0, рис. 4.4. Розміри 4155 мм та 3000 мм визначаються за планом та розрізом, рис. 4.3. Натисніть кнопку Выбор объектов і оберіть на кресленні вікно, побудову якого було описано у пунктах 4.3.1, 4.3.2. Зображення вікон лівої частини фасаду буде виглядати згідно рисунку 4.3.

Рис. 4.4 Рис. 4.5

4.3.4. Дзеркально відобразіть вікна лівої частини у праву частину фасаду відносно Оси отражения - прямої t, рис. 4.5.

4.3.5. Накресліть контур віконного отвору сходової клітки, що має висоту 3000 мм та ширину 1470 мм.

4.3.5.1. Зробіть поточним шар Фасад.

4.3.5.2. Проведіть горизонтальні лінії через верхню та нижню лінії віконного прорізу висотою 3000 мм на розрізі по осі В за допомогою команди Прямая, використавши при цьому опцію Гор, рис. 4.6.

4.3.5.3. Ширину віконного отвору 1470 мм задайте за допомогою команди Смещение прямої t, рис. 4.6. Видаліть допоміжну пряму t.

Рис. 4.6

4.3.5.4. Накресліть контур віконного отвору аналогічно п. 4.3.1.3.

4.3.6. Накресліть віконні палітурки аналогічно п. 4.3.2.1 - 4.3.2.3. Заповнення можна виконати за уявленням або рис. 4.6.

4.3.7. Накресліть контур віконного отвору сходової клітки, що має висоту 850 мм та ширину 1470 мм, аналогічно вікну висотою 3000 мм.

4.3.8. Виконайте заповнення віконної рами аналогічно п. 4.3.6.

4.3.9. Накресліть контур дверного отвору, що має висоту 2370 мм та ширину 1200 мм, на фасаді аналогічно п. 4.3.1, рис. 4.7.

4.3.10. Накресліть полотна двері за уявленням або рис. 4.7.

4.3.11. Накресліть контур ганку шириною 2600 мм на фасаді аналогічно п. 4.3.1, рис. 4.7.

4.3.12. Накресліть контур козирка на фасаді шириною 2700 мм у проекційному зв’язку з розрізом аналогічно п. 4.3.1, рис. 4.7.

Рис. 4.7

4.3.13. Будинок має три вентиляційні труби відповідно до планів, рис. 1. На фасаді 4 – 1 видимими будуть дві з них: по осям 2 та 3. Накресліть їх у проекційному зв’язку з планом першого поверху та розрізом 1 - 1 аналогічно п. 4.3.1, рис. 4.8.

Рис. 4.8


Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.