Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗ дисципліни “Комп’ютерна графіка” за темою

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних занять та самостійної роботи

З дисципліни “Комп’ютерна графіка” за темою

“Виконання архітектурно-будівельного креслення проекту житлового будинку у AutoCAD”

для студентів напрямів підготовки 6.060101 “Будівництво” та 6.060102 “Архітектура” денної та заочної форм навчання

 

 

Дніпропетровськ

Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни “Компю’терна графіка” за темою “Виконання архітектурно-будівельного креслення проекту житлового будинку у AutoCAD” для студентів напрямів підготовки 6.060101 “Будівництво” та 6.060102 “Архітектура” денної та заочної форм навчання / Уклад.: Недодатко С. О., Середа С. Ю. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, - 2014. - 44 с.

 

Призначені для удосконалення викладання спеціального блоку інженерної комп’ютерної графіки студентам денної та заочної, у т. ч. дистанційної, форм навчання напрямів підготовки будівництво, архітектура.

Для виконання креслення треба мати певний рівень знань з інженерної графіки [1, 2, 5 - 7] та AutoCAD [3, 4, 8 - 10].

Вказівки надають практичні знання, вміння та навички для створення креслень за спеціальністю. Містять один з можливих шляхів виконання плану, фасаду, поперечного розрізу, плану покрівлі та фрагментів планів житлового будинку, оптимальний на думку укладачів. А також необхідні дані про стандартні [5, 6] правила оформлення креслень, умовні позначення будівельних конструкцій та елементів будинку.

 

Укладачі: Недодатко С. О., кандидат технічних наук, доцент кафедри

нарисної геометрії та графіки ДВНЗ ПДАБА,

Середа С. Ю, асистент кафедри нарисної геометрії та графіки

ДВНЗ ПДАБА.

 

Відповідальний за випуск: Ткач Д. І., кандидат технічних наук, професор,

зав. кафедри нарисної геометрії та графіки ДВНЗ ПДАБА.

 

Рецензент: Ткач Д. І., кандидат технічних наук, професор, зав. кафедри

нарисної геометрії та графіки ДВНЗ ПДАБА.

 

Затверджено на засіданні кафедри нарисної геометрії та графіки

ДВНЗ ПДАБА.

Протокол № 7 від 26.02.2014 р.

Зав. кафедри Ткач Д. І.

 

Затверджено на засіданні

Президії методичної ради

ДВНЗ ПДАБА.

Протокол № 7 (96) від 10.04.2014 р.

 

Зміст

Стор.

Вступ….....…………………........……………………………………….... 1. Створення нового файлу для архітектурно-будівельного креслення житлового будинку та його компоновка................................................... 2. Виконання плану першого поверху....................................................... 3. Виконання поперечного розрізу………………………………………. 3.1. Компоновка креслення і побудова координаційних осей……... 3.2. Викреслювання основних контурів розрізу…………………….. 3.3. Викреслювання елементів розрізу………………………………. 3.4. Нанесення розмірів та напису на розрізі………..………………. 3.5. Нанесення відміток рівнів на розрізі………..…………………... 4. Виконання фасаду.................................................................................... 4.1. Креслення сітки фасаду………………………………………….. 4.2. Креслення контуру фасаду............................................................. 4.3. Креслення елементів фасаду.......................................................... 4.4. Нанесення напису, штриховки та відміток рівнів на фасаді....... 5. Виконання плану покрівлі...................................................................... 5.1. Креслення зовнішнього контуру покрівлі……………………… 5.2. Креслення елементів покрівлі…………………………………… 5.3. Нанесення напису, розмірів та уклонів на плані покрівлі......… 6. Виконання плану третього поверху між осями 2 - 3 та Б - В.............. 7. Виконання плану другого поверху між осями 2 - 3 та Б - В............... 8. Підготовка файлу до друку креслення на плоттері з кольоровим оформленням............................................................................................... 9. Завдання на самостійну роботу.............................................................. Список рекомендованої літератури........................……………..............    

 

Вступ

Пропоновані методичні вказівки розроблені для того, щоб допомогти студентам у виконанні архітектурно-будівельного креслення проекту житлового будинку у системі AutoCAD, рис. 1.

Рис. 1. Архітектурно-будівельне креслення
проекту житлового будинку

У тексті методичних вказівок є наступні умовності:

• (...) – у круглих дужках за необхідністю дається переклад російською мовою команд, їх опцій тощо, якщо в AutoCAD вони висвітлюються англійською, і навпаки;

• [ Enter ], [ Ctrl ] – у квадратних дужках наведено назви клавіш клавіатури, наприклад, Enter, Control. Якщо необхідна комбінація клавіш, то [ Ctrl ]+[ S ]. Це означає, що спочатку треба натиснути першу клавішу і, утримуючи її, другу;

• { ОК }, { Отмена } – у фігурних дужках наведено назви кнопок різноманітних вікон: основного, меню, діалогових, команд тощо;

• <…> - у кутових дужках наведено інформацію “за замовчанням”, наприклад, числові дані тощо;

• → - послідовний вибір операцій, команд, опцій, інших даних;

• стрілка миші – вістря стрілки-вказівки миші;

• включити (виключити) те, що необхідно – на екрані навести стрілку миші на те, що необхідно і натиснути ліву кнопку миші;

• перетягнути - на екрані навести стрілку миші на необхідний елемент, натиснути ліву кнопку і, не відпускаючи її, мишею показати для нього нове місце (аналогічно роботі зі смугою прокрутки);

• вибір прицілом – у графічному вікні за допомогою миші навести приціл на необхідний об’єкт і натиснути ліву кнопку миші;

• вибір точки – у графічному вікні за допомогою миші навести графічний курсор на необхідну точку і натиснути ліву кнопку миші

 

Виконання фасаду

Відповідно до рис. 1 фасад виконано у проекційному зв’язку з планом першого поверху та розрізом 1-1. Фасад 4-1 дає уявлення про зовнішній вид будинку з боку двору і може мати назву “Дворовий фасад 4-1”. Пропонується наступна послідовність.

Креслення сітки фасаду

4.1.1. Зробіть поточним шар Фасад.

4.1.2. Проведіть вертикальні координаційні осі на фасаді у проекційному зв’язку з планом.

4.1.2.1. У статусному рядку включіть кнопку Объектное отслеживание .

4.1.2.2. Зробіть копію поперечних осей 1 – 4 та марок нижньої частини плану за допомогою команди Копировать з Базовой точкой в точці 1 та розмістіть її у певній залежності відносно точки 2 на розрізі за допомогою лінії стеження. Точку вставки зафіксуйте за допомогою прив’язки Нормаль, рис. 4.1.

4.1.2.3. Змініть номери осей: 1 на 4, 2 на 3, 3 на 2, 4 на 1, рис. 4.1.

4.1.3. Проведіть вертикальні лінії стін у проекційному зв’язку з планом за допомогою команди Прямая, використавши при цьому опцію Вер, рис. 4.1.

Рис. 4.1

4.1.4. Проведіть горизонтальні лінії на позначках, які визначають: планувальну поверхню землі -1,350 м, ганок -1,200 м, цоколь -0,050 м, карниз +9,300 м, найвищу лінію покрівлі +12,600 м, у проекційному зв’язку з розрізом 1-1 за допомогою команди Прямая, використавши при цьому опцію Гор, рис. 4.1.

Креслення контуру фасаду

По сітці накресліть загальний контур фасаду у такій послідовності.

4.2.1. Зробіть копію контурів цоколя та вимощення будівлі з розрізу за допомогою команди Копировать з Базовой точкой в точці 3, рис. 4.2в, та вставте її у точку 4, рис. 4.2а, на фасаді. Перенесіть їх у шар Фасад

4.2.2. Перенесіть допоміжну вертикальну пряму t за допомогою однойменної команди з базовою точкою на нижньому її кінці. Второй точкой призначте середину між осями 1 та 4 за допомогою об’єктної прив’язки Середина между точками, яку можна визвати з клавіатури _m2p [ Enter ].

4.2.3. Дзеркально відобразіть контури цоколя та вимощення у правій частині фасаду відносно Оси отражения - прямої t, рис. 4.2а.

4.2.4. Горизонтальну пряму, яка визначає планувальну поверхню землі на позначці -1,350 м перенесіть у шар 0 та встановіть для неї вагу 0.8 мм, рис. 4.2а.

4.2.5. Накресліть контур даху на фасаді за допомогою команди Отрезок за порядком.

4.2.5.1. Спочатку побудуйте на плані першого поверху дві бісектриси прямих кутів, рис. 4.2б, за допомогою команди Прямая для тимчасового використання. Коментарії відносно цих побудов будуть надано пізніше у розділі 5 цих методичних вказівок.

4.2.5.2. З точки 5 перетину бісектрис, рис. 4.2б, проведіть за допомогою команди Отрезок одну тимчасову вертикальну пряму. Точку 6 на фасаді, рис. 4.2а, зафіксуйте за допомогою прив’язки Нормаль.

Рис. 4.2

4.2.5.3. Накресліть ліву похилу частину контуру даху за допомогою команди Отрезок.

4.2.5.4. Видаліть три тимчасові прямі.

4.2.5.5. Дзеркально відобразіть ліву частину контуру даху у правій частині фасаду відносно Оси отражения - прямої t, рис. 4.2а.

4.2.6. Обріжте зайві ділянки прямих ліній за допомогою команди Обрезать, рис. 4.2а.

Креслення елементів фасаду

Накресліть контури віконних та дверного отворів, віконні палітурки, дверні полотна, контури козирка та ганку, вентиляційні труби у такій послідовності.

4.3.1. Накресліть контур віконного отвору загальної кімнати.

4.3.1.1. Проведіть вертикальні лінії через бокові лінії віконного прорізу на плані першого поверху за допомогою команди Прямая, використавши при цьому опцію Вер, рис. 4.3.

4.3.1.2. Проведіть горизонтальні лінії через верхню та нижню лінії віконного прорізу першого поверху по осі А на розрізі за допомогою команди Прямая, використавши при цьому опцію Гор, рис. 4.3.

4.3.1.3. Накресліть контур віконного отвору на фасаді у місці перетину вертикальних та горизонтальних ліній за допомогою команди Прямоугольник з діагоналлю 1 – 2, рис. 4.3.

4.3.1.4. Видаліть допоміжні вертикальні та горизонтальні лінії.

4.3.2. Накресліть віконні палітурки у такій послідовності.

4.3.2.1. Зробіть поточним шар Оборудование.

4.3.2.2. Виконайте зміщення контуру віконного отвору всередину прямокутника на відстань 1 мм за допомогою команди Смещение, рис. 4.3.

4.3.2.3. Розбийте внутрішній контур за допомогою команди Расчленить з панелі Редактирование.

4.3.2.4. Двічі виконайте зміщення вертикальної лінії внутрішнього контуру вправо на відстань 6 мм за допомогою команди Смещение, рис. 4.3.

Рис. 4.3

4.3.3. Створіть копії вікна у прямокутному масиві за допомогою команди Массив з панелі Редактирование. У вікні Массив встановіть необхідні данні: рядів – 3, стовпців – 2, відстань між рядами – 30, відстань між стовпцями – 41.55, кут обертання - 0, рис. 4.4. Розміри 4155 мм та 3000 мм визначаються за планом та розрізом, рис. 4.3. Натисніть кнопку Выбор объектов і оберіть на кресленні вікно, побудову якого було описано у пунктах 4.3.1, 4.3.2. Зображення вікон лівої частини фасаду буде виглядати згідно рисунку 4.3.

Рис. 4.4 Рис. 4.5

4.3.4. Дзеркально відобразіть вікна лівої частини у праву частину фасаду відносно Оси отражения - прямої t, рис. 4.5.

4.3.5. Накресліть контур віконного отвору сходової клітки, що має висоту 3000 мм та ширину 1470 мм.

4.3.5.1. Зробіть поточним шар Фасад.

4.3.5.2. Проведіть горизонтальні лінії через верхню та нижню лінії віконного прорізу висотою 3000 мм на розрізі по осі В за допомогою команди Прямая, використавши при цьому опцію Гор, рис. 4.6.

4.3.5.3. Ширину віконного отвору 1470 мм задайте за допомогою команди Смещение прямої t, рис. 4.6. Видаліть допоміжну пряму t.

Рис. 4.6

4.3.5.4. Накресліть контур віконного отвору аналогічно п. 4.3.1.3.

4.3.6. Накресліть віконні палітурки аналогічно п. 4.3.2.1 - 4.3.2.3. Заповнення можна виконати за уявленням або рис. 4.6.

4.3.7. Накресліть контур віконного отвору сходової клітки, що має висоту 850 мм та ширину 1470 мм, аналогічно вікну висотою 3000 мм.

4.3.8. Виконайте заповнення віконної рами аналогічно п. 4.3.6.

4.3.9. Накресліть контур дверного отвору, що має висоту 2370 мм та ширину 1200 мм, на фасаді аналогічно п. 4.3.1, рис. 4.7.

4.3.10. Накресліть полотна двері за уявленням або рис. 4.7.

4.3.11. Накресліть контур ганку шириною 2600 мм на фасаді аналогічно п. 4.3.1, рис. 4.7.

4.3.12. Накресліть контур козирка на фасаді шириною 2700 мм у проекційному зв’язку з розрізом аналогічно п. 4.3.1, рис. 4.7.

Рис. 4.7

4.3.13. Будинок має три вентиляційні труби відповідно до планів, рис. 1. На фасаді 4 – 1 видимими будуть дві з них: по осям 2 та 3. Накресліть їх у проекційному зв’язку з планом першого поверху та розрізом 1 - 1 аналогічно п. 4.3.1, рис. 4.8.

Рис. 4.8

Список рекомендованої літератури

1. Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкренична Т. М. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2008. – 336 с.

2. Михайленко В. Є., Ванін В. В., Ковальов С. М. Інженерна графіка: Підручник. / За ред. В.Є. Михайленка. – К.: Каравела, 2008. – 272 с.

3. Полещук Н. Н. AutoCAD 2011. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 752 с.: ил.

4. Жарков Н. В. AutoCAD 2011: официальная русская версия. Эффективный самоучитель. – СПб.: Наука и Техника, 2011. – 624 с.

5. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. / Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Чинний від 2010.01.01. Видавництво “Державне підприємство “Укрархбудінформ”. – К., 2009.

6. ДСТУ Б А.2.4-7:2009. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. / Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Чинний від 2010.01.01. Видавництво “Державне підприємство “Укрархбудінформ”. – К., 2009.

7. Справочник по инженерно-строительному черчению / Н. Л. Русскевич, Д. И. Ткач, М. Н. Ткач. - 2 изд., перераб. и доп. – К.: Будівельник, 1987. – 264 с.: ил. Библиогр.: с. 260.

8. Методичні вказівки. Комп’ютерна графіка у середовищі AutoCAD до лабораторних занять та самостійної роботи студентів різних спеціальностей. / Укл.: С. О. Недодатко, В. С. Бодня, Р. М. Булава. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2003. – 116 стор. – рос. мовою.

9. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей по використанню шаблонів САПР AutoCAD при виконанні будівельних і машинобудівних креслень та схем, текстових документів. / Укладачі: В. О. Бараненко, С. О. Недодатко, О. О. Кушвід. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – 20 с.

10. Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи студентів напрямів підготовки 6.060101 “Будівництво” та 6.060102 “Архітектура” за темою “Виконання архітектурно-будівельного креслення плану житлового будинку у AutoCAD ” / Укладачі: Недодатко С. О, Середа С. Ю. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, - 2013. - 43 с.

11. Методичні вказівки “Графічне оформлення проекту будинку” до самостійного виконання розрахунково-графічної роботи / Укладач: Т. В. Улітіна. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, - 2007. - 50 с.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних занять та самостійної роботи

з дисципліни “Комп’ютерна графіка” за темою

“Виконання архітектурно-будівельного креслення проекту житлового будинку у AutoCAD”

для студентів напрямів підготовки 6.060101 “Будівництво” та 6.060102 “Архітектура” денної та заочної форм навчання

 

 

Дніпропетровськ

Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни “Компю’терна графіка” за темою “Виконання архітектурно-будівельного креслення проекту житлового будинку у AutoCAD” для студентів напрямів підготовки 6.060101 “Будівництво” та 6.060102 “Архітектура” денної та заочної форм навчання / Уклад.: Недодатко С. О., Середа С. Ю. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, - 2014. - 44 с.

 

Призначені для удосконалення викладання спеціального блоку інженерної комп’ютерної графіки студентам денної та заочної, у т. ч. дистанційної, форм навчання напрямів підготовки будівництво, архітектура.

Для виконання креслення треба мати певний рівень знань з інженерної графіки [1, 2, 5 - 7] та AutoCAD [3, 4, 8 - 10].

Вказівки надають практичні знання, вміння та навички для створення креслень за спеціальністю. Містять один з можливих шляхів виконання плану, фасаду, поперечного розрізу, плану покрівлі та фрагментів планів житлового будинку, оптимальний на думку укладачів. А також необхідні дані про стандартні [5, 6] правила оформлення креслень, умовні позначення будівельних конструкцій та елементів будинку.

 

Укладачі: Недодатко С. О., кандидат технічних наук, доцент кафедри

нарисної геометрії та графіки ДВНЗ ПДАБА,

Середа С. Ю, асистент кафедри нарисної геометрії та графіки

ДВНЗ ПДАБА.

 

Відповідальний за випуск: Ткач Д. І., кандидат технічних наук, професор,

зав. кафедри нарисної геометрії та графіки ДВНЗ ПДАБА.

 

Рецензент: Ткач Д. І., кандидат технічних наук, професор, зав. кафедри

нарисної геометрії та графіки ДВНЗ ПДАБА.

 

Затверджено на засіданні кафедри нарисної геометрії та графіки

ДВНЗ ПДАБА.

Протокол № 7 від 26.02.2014 р.

Зав. кафедри Ткач Д. І.

 

Затверджено на засіданні

Президії методичної ради

ДВНЗ ПДАБА.

Протокол № 7 (96) від 10.04.2014 р.

 

Зміст

Стор.

Вступ….....…………………........……………………………………….... 1. Створення нового файлу для архітектурно-будівельного креслення житлового будинку та його компоновка................................................... 2. Виконання плану першого поверху....................................................... 3. Виконання поперечного розрізу………………………………………. 3.1. Компоновка креслення і побудова координаційних осей……... 3.2. Викреслювання основних контурів розрізу…………………….. 3.3. Викреслювання елементів розрізу………………………………. 3.4. Нанесення розмірів та напису на розрізі………..………………. 3.5. Нанесення відміток рівнів на розрізі………..…………………... 4. Виконання фасаду.................................................................................... 4.1. Креслення сітки фасаду………………………………………….. 4.2. Креслення контуру фасаду............................................................. 4.3. Креслення елементів фасаду.......................................................... 4.4. Нанесення напису, штриховки та відміток рівнів на фасаді....... 5. Виконання плану покрівлі...................................................................... 5.1. Креслення зовнішнього контуру покрівлі……………………… 5.2. Креслення елементів покрівлі…………………………………… 5.3. Нанесення напису, розмірів та уклонів на плані покрівлі......… 6. Виконання плану третього поверху між осями 2 - 3 та Б - В.............. 7. Виконання плану другого поверху між осями 2 - 3 та Б - В............... 8. Підготовка файлу до друку креслення на плоттері з кольоровим оформленням............................................................................................... 9. Завдання на самостійну роботу.............................................................. Список рекомендованої літератури........................……………..............    

 

Вступ

Пропоновані методичні вказівки розроблені для того, щоб допомогти студентам у виконанні архітектурно-будівельного креслення проекту житлового будинку у системі AutoCAD, рис. 1.

Рис. 1. Архітектурно-будівельне креслення
проекту житлового будинку

У тексті методичних вказівок є наступні умовності:

• (...) – у круглих дужках за необхідністю дається переклад російською мовою команд, їх опцій тощо, якщо в AutoCAD вони висвітлюються англійською, і навпаки;

• [ Enter ], [ Ctrl ] – у квадратних дужках наведено назви клавіш клавіатури, наприклад, Enter, Control. Якщо необхідна комбінація клавіш, то [ Ctrl ]+[ S ]. Це означає, що спочатку треба натиснути першу клавішу і, утримуючи її, другу;

• { ОК }, { Отмена } – у фігурних дужках наведено назви кнопок різноманітних вікон: основного, меню, діалогових, команд тощо;

• <…> - у кутових дужках наведено інформацію “за замовчанням”, наприклад, числові дані тощо;

• → - послідовний вибір операцій, команд, опцій, інших даних;

• стрілка миші – вістря стрілки-вказівки миші;

• включити (виключити) те, що необхідно – на екрані навести стрілку миші на те, що необхідно і натиснути ліву кнопку миші;

• перетягнути - на екрані навести стрілку миші на необхідний елемент, натиснути ліву кнопку і, не відпускаючи її, мишею показати для нього нове місце (аналогічно роботі зі смугою прокрутки);

• вибір прицілом – у графічному вікні за допомогою миші навести приціл на необхідний об’єкт і натиснути ліву кнопку миші;

• вибір точки – у графічному вікні за допомогою миші навести графічний курсор на необхідну точку і натиснути ліву кнопку миші

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.