Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКреслення елементів покрівлі

Будинок має три вентиляційні труби, які “прив’язані” до осей 2 та 3. Послідовність викреслювання їх контурів на плані покрівлі наступна.

5.2.1. Зробіть поточним шар Фасад.

5.2.2. Подовжите ось 2 за допомогою команди Увеличить, рис. 5.2.

5.2.3. Задайте товщину вентиляційної труби у 380 мм за допомогою команди Смещение осі 2 вліво та вправо на величину 0.95 з урахуванням М1:200, рис. 5.2.

5.2.4. Задайте відстань від конька покрівлі до вентиляційної труби 1780 мм за допомогою команди Смещение. Змістіть лінію конька уверх на величину 8.90, рис. 5.2.

5.2.5. Задайте ширину вентиляційної труби у 3110 мм за допомогою команди Смещение. Змістітьщойно побудовану лінію на величину 15.55, рис. 5.2.

5.2.6. Накресліть контур вентиляційної труби у місцях перетину допоміжних вертикальних та горизонтальних ліній за допомогою команди Прямоугольник з діагоналлю між точками 1 та 2, рис. 5.2.

рис. 5.2 рис. 5.3

5.2.7. Видаліть допоміжні вертикальні та горизонтальні лінії.

5.2.8. Зробіть копію прямокутника за допомогою команди Копировать. На запит Базовая точка: оберіть за допомогою прив’язки Пересечение точку 3. Вставте його у точку 4, рис. 5.3.

5.2.9. Дзеркально відобразіть контур вентиляційної труби по осі 2 у нижню частину плану покрівлі відносно конька, рис. 5.4.

 

5.3. Нанесення напису, розмірів та уклонів на плані покрівлі

5.3.1. Виконайте напис “План покрівлі (М1:200)” посередині над планом покрівлі шрифтом висотою 5 мм у шарі Текст, рис. 5.4. Для цього оберіть команду Однострочный текст.

рис. 5.4 рис. 5.5

5.3.2. Зробіть поточним шар Размеры. Зовнішні розміри з кожної сторони плану покрівлі складаються з двох розмірних ланцюжків, рис. 5.4, які наносять у наступному порядку.

5.3.3. Нанесіть розмірний ланцюжок, що визначає відстані між осями А та Б, Б та В.

5.3.3.1. Нанесіть розмірну лінію між осями А та Б ланцюжка за допомогою команди Линейный з використанням об’єктної прив’язки Пересечение аналогічно п. 3.4.2.2. Відстань визначається автоматично з урахуванням Масштаба измерений, який дорівнює 100, що встановлено у шаблоні на закладці Основные единицы вікна Измерение размерного стиля: СПДБ: линейный вікна Диспетчер размерных стилей команди Размерные стили. Поки залиште це значення 3000 та наступні без змін.

5.3.3.2. Оберіть команду Цепь на панелі Размеры вкладки Аннотации та створіть розмірну лінію між осями Б та В аналогічно п. 3.4.2.3.

5.3.4. Нанесіть розмірну лінію, що визначає відстань між крайніми осями А та В на будь-якій відстані від першого розмірного ланцюжка.

5.3.5. Вирівняйте відстань між лінійними розмірами. За допомогою команди Корректировка расстояния з панелі Размеры вкладки Аннотации. На запит Выберите исходный размер: вкажіть розмірну лінію з розміром 3000. На запит Выберите размеры для помещения: вкажіть розмірну лінію з розміром 6000. Натисніть [ Пробел ]. На запит Введите значение: введіть з клавіатури значення 7, що дорівнює відстані між суміжними ланцюжками.

5.3.6. Аналогічно нанесіть зовнішні розміри з інших сторін плану покрівлі, рис. 5.4.

5.3.7. Нанесіть розміри вентиляційних труб, їх “прив’язку” до осей та конька покрівлі, як показано на рис. 5.4.

5.3.8. Відредагуйте значення всіх розмірів нанесених на плані покрівлі з урахуванням масштабу 1:200 за порядком.

5.3.8.1. Оберіть по черзі всі розміри на плані покрівлі.

5.3.8.2. Натисніть праву кнопку миші для виклику контекстного меню та оберітькоманду Свойства.

5.3.8.3. Перевизначте у її вікні у розділі Основные единицы у рядку Масштаб линейных размеров значення 100, що відповідало масштабу 1:100, на 200, рис. 5.5.

5.3.9. Вкажіть напрямки уклонів скатів покрівлі стрілками, над якими нанесіть спеціальні символи та величини уклонів у вигляді десяткового дробу з точністю до третього знаку, рис.5.4.

 

6. Виконання плану третього поверху між осями 2 - 3 та Б - В

Цей триповерховий житловий будинок має однакові плани всіх поверхів. Але, у відповідності до вимог СПДБ [6] умовні графічні зображення маршів сходової клітини для нижнього, проміжного та верхнього поверхів суттєво відрізняються. Це, відповідно, перший, другий та третій поверхи. У даному випадку зображати повністю плани другого та третього поверхів не має сенсу.

Такий випадок передбачено у СПДБ [5]: якщо плани поверхів багатоповерхового будинку мають невеликі відмінності один від одного, то повністю виконують план одного з поверхів, для інших поверхів виконують тільки ті частини плану, які необхідні для показу відмінності від плану, зображеного повністю. При виконанні частини плану у назві вказують осі, які обмежують цю частину, а під назвою наводять запис: “Решту див. план (найменування повністю зображеного плану)”.

Тут план першого поверху виконано повністю, рис. 1. Тому плани другого та третього поверхів достатньо виконати між осями 2 - 3 та Б - В.

У AutoCAD план третього (верхнього) поверху між осями 2 - 3 та Б - В слід виконувати на основі плану першого поверху шляхом копіювання необхідної його частини та редагування у наступному порядку.

6.1. Зробіть копію фрагменту плану першого поверху однойменною командою, використовуючи січну рамку як показано на рис. 6.1 та розмістіть копію справа від плану першого поверху.

рис. 6.1 рис. 6.2

6.2. Накресліть лінії обриву плану третього поверху. Суцільну тонку лінію зі зламами накресліть за допомогою команди Отрезок та команди Обрезать, рис. 6.2.

6.3. Розбийте три блоки “Двері однополотні”, що увійшли до фрагменту, за допомогою команди Расчленить.

6.4. Обріжте зайві ділянки прямих ліній, як показано на рис. 6.2, за допомогою команди Обрезать

6.5. Видаліть вхідні до будинку двері, перегородку тамбуру з дверним прорізом, лінію обриву проміжного сходового маршу, деякі проступі, розмірні лінії, санітарно-технічні пристрої та побутове обладнання з фрагменту плану третього поверху, рис. 6.2.

6.6. Перенесіть відмітку “-1,200” ближче до стіни, рис. 6.2.

6.7. Створіть проступі шириною 300 мм за допомогою команди Смещение. У сходових маршах їх повинно бути по дев’ять штук, рис. 6.3а.

а б в
рис. 6.3

6.8. Подовжить межі маршів та лінії напрямів підйому по сходам за допомогою команди Удлинить, рис. 6.3б.

6.9. Вставте віконний проріз у зовнішню стіну на місце дверного прорізу у наступному порядку.

6.9.1. Зробіть копію будь-якого динамічного блоку віконного прорізу на плані першого поверху та вставте її ближче до плану третього поверху.

6.9.2. Установіть ширину віконного прорізу рівну 1470 мм. Для цього оберіть прицілом будь-який елемент віконного прорізу. Включіть значок і з клавіатури введіть 7.35 (ліва половина ширини вікна). Потім включіть значок і введіть 7.35 (права).

6.9.3. Вставте динамічний блок віконного прорізу по середині зовнішньої стіни між осями 2 та 3, рис. 6.3в. Для цього оберіть команду Перенести. На запит у командному рядку Базовая точка: оберіть за допомогою прив’язки Середина точку, яка є серединою ширини віконного прорізу. Натисніть [ Shift ] (або [ Ctrl ]) і, не відпускаючи її, натисніть праву кнопку миші для виклику контекстного меню прив'язки об'єкту. Потім оберіть прив’язку Середина между точками. На запит у командному рядку Первая точка: оберіть за допомогою прив’язки Пересечение точку перетину зовнішньої грані зовнішньої стіни з віссю 2. Другу точку оберіть також за допомогою прив’язки Пересечение у точці перетину зовнішньої грані зовнішньої стіни з віссю 3.

6.9.4. Обріжте за допомогою команди Обрезать зайві частки ліній стіни, що накладаються на лінії віконного прорізу. На запит у командному рядку Выберите объекты: натисніть по черзі на бокові лінії віконного прорізу. Об’єкт обрізки оберіть за допомогою січної рамки. Зображення віконного прорізу на плані повинне виглядати згідно рис. 6.3в.

6.10. Зробіть копію координаційних осей Б, В та їх марок на плані першого поверху за допомогою команди Копировать з Базовой точкой у точці 1, рис. 6.4 та вставте у точку 2, рис. 6.5, на плані третього поверху.

6.11. Накресліть вентиляційні канали у внутрішніх стінах по осям 2 та 3. Вони забезпечують вентиляцію приміщень кухонь, ванних та туалетних кімнат на всіх поверхах, а не тільки на першому, що вже є на його плані тонкими штриховими лініями тому, що розташовані вище горизонтальної січної площини.

Для цього зробіть наступне.

6.11.1. Скопіюйте однойменною командою всі шість динамічних блоків існуючих каналів з будь якою базовою точкою і вниз в режимі Орто зробіть послідовно дві копії. Першу на відстані 2.6, що відповідає 260 мм (канали другого поверху), другу - 5.2, що відповідає подвійній відстані у 260 мм (канали третього поверху).

6.11.2. Канали третього поверху розташовані вище горизонтальної січної площини, що його перетинає, тому залишаються у шарі Оборудование. Канали першого та другого поверхів площина перетинає. Тому оберіть їх та перенесіть у шар 0, щоб надати зображенням необхідні товщини ліній, рис. 6.5.

6.11.3. За побудовою загальна довжина групи з дев’яти вентиляційних каналів з перегородками між ними у внутрішній стіні по осі 2 становить 2870 мм. Тому ширина вентиляційної труби, що виводить канали на зовні вище покрівлі, становить 3110 мм. Відстань від її торця до осі Б становить 1780 мм. Аналогічно для вентиляційної труби по осі 3.

6.12. Нанесіть по два розмірних ланцюжка з лівої та верхньої сторони плану за порядком.

6.12.1. Зробіть поточним шар Размеры.

рис. 6.4 рис. 6.5

6.12.2. Побудуйте перший розмірний ланцюжок з лівої сторони плану третього поверху на відстані мінімум 14 мм від суцільної тонкої лінії зі зламами аналогічно пп. 3.4.2.2 - 3.4.2.4, рис. 6.5.

6.12.3. Накресліть другий розмірний ланцюжок, що визначає відстані між координаційними осями Б та В, на відстані мінімум 7 мм від першого за допомогою команди Линейный, рис. 6.5.

6.12.4. Побудуйте перший розмірний ланцюжок з верхньої сторони плану третього поверху аналогічно п. 6.12.2, рис. 6.5.

6.12.5. Накресліть другий розмірний ланцюжок, що визначає відстані між координаційними осями 2 та 3, аналогічно п. 6.12.3, рис. 6.5.

6.13. Відредагуйте текстові написи рівнів висоти площадок сходової клітини на плані третього поверху: “0,000” на “+6,000”, “-1,200” на “+4,500”, рис. 6.5.

6.14. Зробіть поточним шар Текст.

6.15. Виконайте написи над планом: вище шрифтом висотою 5 мм “План третього поверху між осями 2 - 3 та Б - В” та нижче шрифтом висотою 3,5 мм “Решту див. план першого поверху”, рис. 1.

 

7. Виконання плану другого поверху між осями 2 - 3 та Б - В

У цьому розділі використовуються ті ж положення СПДБ, які було викладено на початку попереднього.

План другого (проміжного) поверху виконайте на основі плану третього поверху між осями 2 - 3 та Б - В шляхом його копіювання та редагування у наступному порядку.

7.1. Зробіть копію плану третього поверху між осями 2 - 3 та Б - В разом з написом за допомогою команди Копировать та розмістіть її правіше, рис. 1.

рис. 7.1

7.2. Виконайте зображення проміжного сходового маршу відповідно до рис. 7.1.

7.3. Відредагуйте напис до наступного змісту “План другого поверху між осями 2 - 3 та Б - В. Решту див. план першого поверху ”, рис. 1.

7.4. Відредагуйте текстові написи рівнів висоти площадок сходової клітини на плані другого поверху: “+6,000” на “+3,000”, “+4,500” на “+1,500”, рис. 7.1.

7.5. Видаліть шість вентиляційних каналів, які відносяться до третього поверху, що зображені тонкими лініями у внутрішніх стінах по осям 2 та 3. Залишилось по шість каналів, відповідно, для першого та другого поверхів. Канали другого поверху розташовані вище горизонтальної січної площини. Тому оберіть їх та перенесіть у шар 0, щоб надати зображенням необхідні товщини ліній, рис. 7.1.

 ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.